Câu lệnh Macro Comment

Câu lệnh Comment trong macro Access có thể được dùng để đưa ra chú thích mang tính giải thích trong macro.

Cài đặt

Câu lệnh Comment không có bất cứ tham đối nào.

Chú thích

Chú thích có thể dài tối đa 1000 ký tự. Tuy nhiên, theo mặc định, chỉ dòng đầu tiên của chú thích mới được hiển thị trong cửa sổ thiết kế macro. Để xem toàn bộ nội dung chú thích, hãy bấm hoặc nhấn phím tab vào câu lệnh Comment trong cửa sổ thiết kế Macro.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×