Câu lệnh EXECUTE

Được sử dụng để gọi thực thi quy trình.

Cú pháp

EXECUTE procedure [param1[, param2[, ...]]

Câu lệnh EXECUTE có các phần sau:

Phần

Mô tả

procedure

Tên thủ tục sẽ được thực thi.

param1, param2, …

Giá trị các tham số được xác định theo thủ tục.Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×