Câu lệnh DROP USER hoặc GROUP

Xóa một hoặc nhiều người dùng hay nhóm hiện có hoặc loại bỏ một hoặc nhiều người dùng hiện có khỏi một nhóm hiện có.

Cú pháp

Xóa một hoặc nhiều người dùng hay loại bỏ một hoặc nhiều người dùng khỏi một nhóm:

DROP USER user[, user, …] [FROM group]

Xóa một hoặc nhiều nhóm:

DROP GROUP group[, group, …]

Câu lệnh DROP USER hoặc GROUP có các phần sau:

Phần

Mô tả

user

Tên của người dùng cần loại bỏ khỏi tệp thông tin nhóm làm việc.

group

Tên của nhóm cần loại bỏ khỏi tệp thông tin nhóm làm việc.


Chú thích

Nếu từ khóa FROM được sử dụng trong câu lệnh DROP USER thì mỗi người dùng được liệt kê trong câu lệnh đó sẽ được loại bỏ khỏi nhóm được xác định theo từ khóa FROM. Tuy nhiên, bản thân người dùng sẽ không bị xóa.

Câu lệnh DROP GROUP sẽ xóa (các) nhóm được chỉ định. Những người dùng là thành viên của (các) nhóm sẽ không bị ảnh hưởng nhưng họ sẽ không còn là thành viên của (các) nhóm đã xóa.Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×