Câu lệnh CREATE USER hoặc GROUP

Tạo một hoặc nhiều người dùng hay nhóm mới.

Cú pháp

Tạo người dùng:

CREATE USER userpassword pid [, userpassword pid, …]

Tạo nhóm:

CREATE GROUP grouppid[, grouppid, …]

Câu lệnh CREATE USER hoặc GROUP có các phần sau:

Phần

Mô tả

user

Tên của người dùng sẽ được thêm vào tệp thông tin nhóm làm việc.

group

Tên của nhóm được thêm vào tệp thông tin nhóm làm việc.

password

Mật khẩu được liên kết với tên người dùng được chỉ định.

pid

Id cá nhân.


Chú thích

Người dùngnhóm không thể có cùng tên.

Mật khẩu là bắt buộc cho từng người dùng hoặc nhóm được tạo.Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×