Câu lệnh GRANT

Cấp các đặc quyền cụ thể cho người dùng hoặc nhóm hiện có.

Cú pháp

GRANT {privilege[, privilege, …]} ON
{TABLE table |
OBJECT object|

CONTAINER container } TO {authorizationname[, authorizationname, …]}

Câu lệnh GRANT có các phần sau:

Phần

Mô tả

đặc quyền

Đặc quyền hoặc các đặc quyền được cấp. Các đặc quyền được xác định bằng các từ khóa sau đây:

SELECT, DELETE, INSERT, UPDATE, DROP, SELECTSECURITY, UPDATESECURITY, DBPASSWORD, UPDATEIDENTITY, CREATE, SELECTSCHEMA, SCHEMA và UPDATEOWNER.

tablename

Tên bảng hợp lệ bất kỳ.

object

Tên này có thể bao gồm mọi đối tượng không phải bảng. Ví dụ như truy vấn được lưu trữ (dạng xem hoặc quy trình).

container

Tên một bộ chứa hợp lệ.

authorizationname

Tên người dùng hoặc nhóm.Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×