Câu hỏi Thường gặp về OneNote Staff Notebook

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tôi là một Lãnh đạo Nhân viên và đã tìm thấy OneNote Notebook Staff Notebook. Làm thế nào tôi có thể sử dụng ứng dụng này?

 1. Trước tiên người quản trị CNTT của bạn phải làm cho ứng dụng sẵn dùng trong trường học của bạn. Hãy liên hệ với người quản trị CNTT của bạn để xem Hướng dẫn Người quản trị CNTT của chúng tôi về cách cài đặt và triển khai ứng dụng.

 2. Để tạo sổ tay Nhân viên đầu tiên của bạn, hãy thực hiện theo các bước trên trang Bắt đầu của chúng tôi.

 3. Để nhận đào tạo tương tác, hãy truy cập của chúng tôi đào tạo OneNote Staff Notebook.

 4. Để biết thêm các khoá đào tạo OneNote trong ngành Giáo dục, hãy ghé http://www.onenoteforteachers.com.

 5. Đây là một bộ kịch bản ví dụ cần xem xét:

Chúng tôi đã ghi lại một số cách các thành viên và giáo dục lãnh đạo nhân viên có thể sử dụng OneNote Staff Notebook. Thành viên và lãnh đạo nhân viên có thể là tại điểm, trường học, giảng viên, bộ phận hoặc hành chánh mức. Đó là bạn trên số lượng để thiết lập. Vì OneNote hiện trên tất cả các nền tảng khác và tất cả thiết bị, thật dễ dàng hơn bao giờ để tìm hiểu và cộng tác bất cứ lúc nào, bất kỳ đâu, trên bất kỳ thiết bị. Chúng tôi biết có vô khả năng xảy ra, vì vậy nếu bạn có ý tưởng mới, vui lòng chia sẻ với chúng tôi tại OneNoteEdu@Microsoft.com.

Không gian cộng tác

 • Ghi chú cuộc họp nhân viên — giữ tất cả các ghi chú cuộc họp trong một đặt theo dõi cuộc họp ngày và xem lại phút một cách nhanh chóng. Nhân viên cuộc họp, Ủy ban, các cấp độ lớp, tìm hiểu bộ phận hoặc chuyên gia cộng đồng (PLC). OneNote có chặt chẽ tích hợp với Outlook và Office, cùng với tìm kiếm có định dạng theo dõi các chức năng để bạn sẽ không bao giờ mất của theo-up.

 • Sáng kiến — Cộng tác khi lên kế hoạch cho những sáng kiến của trường và duy trì sắp xếp mọi việc chẳng hạn như chương trình Cải tiến Trường học và Gây Quỹ.

 • "Biểu đồ Thủy triều" về Điểm cao và Điểm thấp của Học viên — Một số trường học đã dùng cách thức tiên tiến và có tính cộng tác này để theo dõi điểm cao và điểm thấp của học viên khi học ở trường theo thời gian.

 • Phát triển kế hoạch bài học chéo cấp — một số trường học thiết lập một sổ ghi chép nhân viên cho một cụ thể lớp và thực hiện toàn bộ trường học kế hoạch và chương trình phát triển. Ví dụ, 9 lớp toán học lập kế hoạch qua 10 giáo viên để phát triển và chia sẻ.

Thư viện nội dung

 • Chính sách và thủ tục — giữ các thông tin quan trọng như khóa email có phần đính kèm, chính sách trường và điều khác mà tất cả ở cùng một chỗ. Vì OneNote là bất kỳ thiết bị, nền tảng bất kỳ, bạn có thể truy nhập nó bất kỳ lúc nào, bất kỳ đâu và thậm chí ngoại tuyến.

 • Ngày và Hạn chót — Nối kết, ghi chú dán, lịch, hạn chót, Việc cần Làm—bạn có thể đặt toàn bộ ở một nơi chung mà mọi người luôn có thể tìm thấy.

Sử dụng sổ tay nhân viên cá nhân

 • Phát triển chuyên nghiệp (PD) — phát triển/professional chuyên nghiệp tìm hiểu là một khía cạnh quan trọng cho mỗi thành viên giáo viên và giảng viên. Sử dụng tuyệt vời của sổ tay nhân viên là ghi lại kế hoạch chuyên nghiệp phát triển và phản hồi và có thể chia sẻ và thu thập phản hồi mẫu lãnh đạo nhân viên.

 • Kết quả quan sát lớp học — hiện đại lớp học quan sát có thể tất cả được giữ lại trong một sổ tay nhân viên. Chụp ảnh với ứng dụng di động OneNote của bạn (bất kỳ thiết bị) và chèn trực tiếp vào sổ tay nhân viên. Ghi âm thanh bằng điện thoại của bạn trong khi các quan sát, hoặc dùng số chữ viết tay để thu thập chữ viết tay. Với OneNote cho surface linh hoạt trang, không có một môi trường nhiều phong phú hơn cho lớp học quan sát.

 • Kế hoạch bài học và phản hồi — một cách tuyệt vời để thu thập phản hồi kế hoạch bài học dành cho giáo viên để đặt kế hoạch bài học kỹ thuật số trong sổ tay nhân của mình. Lãnh đạo nhân viên có thể dễ dàng cung cấp phản hồi trong thời gian thực hoặc trong khi ngoại tuyến, và có thể dùng bất kỳ biểu mẫu phản hồi bao gồm văn bản, ảnh, viết tay, thậm chí cả âm thanh hoặc video. Bề mặt trang có định dạng của OneNote cho phép một cách linh hoạt hơn để thu thập và chia sẻ phản hồi. Nếu giáo viên là vắng mặt nhân viên có thể có đường chỉ dẫn gói có thể in từ đây cho substitute.

 • Đánh giá — Lãnh đạo Nhân viên có thể thu thập, chia sẻ phản hồi cá nhân và thông tin đánh giá trong sổ tay nhân viên.

 • Liên lạc với Phụ huynh — Dùng tính năng "gửi đến OneNote" của Outlook, giáo viên có thể dễ dàng gửi email quan trọng đến sổ tay nhân viên cá nhân để tham khảo sau.

 • Chương trình giáo dục cá nhân (IEP) — một số trường đã coi là sử dụng sổ ghi chép nhân viên để thu thập thông tin quan trọng IEP cho một học viên. Điều này cho phép một vị trí riêng tư cho các nhân viên và lãnh đạo nhân viên có chỗ riêng tư để liên lạc và cộng tác.

Các cách sử dụng cho sổ tay nhân viên trong ngành giáo dục

 • Chuyên nghiệp tìm hiểu cộng đồng (PLC) — chúng tôi nghĩ sổ ghi chép OneNote Staff là một công cụ tuyệt vời để cho phép chuyên nghiệp tìm hiểu cộng đồng (PLC) trong trường học. Bằng cách sử dụng thiết lập đơn giản, người chủ trì PLC ("lãnh đạo nhân viên") có thể nhanh chóng thiết lập một sổ ghi chép mà mọi người có thể cộng tác nhanh chóng và hiệu quả trong thời gian thực. Người đồng sở hữu của sổ ghi chép có thể dễ dàng cũng được thêm, cho phép tùy chọn tài khoản chính, ngược nợ gốc hoặc người quản trị trường khác để dễ dàng giữ với những gì đang xảy ra trong sổ ghi chép, cũng như chuyển trong để cộng tác không.

Ứng dụng OneNote Staff Notebook hỗ trợ những ngôn ngữ nào?

Tại thời điểm này chỉ có tiếng Anh. Chúng tôi đang làm việc để hỗ trợ các ngôn ngữ khác trong tương lai gần.

Nhân viên của tôi có thể mở sổ tay Nhân viên như thế nào?

Hãy xem làm thế nào để Tìm sổ ghi chép nhân viên

Tôi là Người quản trị CNTT. Làm thế nào để cho phép lãnh đạo Nhân viên truy nhập vào ứng dụng OneNote Staff Notebook?

Sau khi bạn làm theo các hướng dẫn về việc cài đặt ứng dụng bị che phủ trong của chúng tôi Hướng dẫn dành cho người quản trị CNTT, vui lòng gửi trang bắt đầu cho chủ sở hữu sổ ghi chép trong tổ chức của bạn. Đây là nối kết trực tiếp vào ứng dụng OneNote Staff Notebook trên SharePoint Store.

Ứng dụng OneNote Staff Notebook tạo sổ tay Nhân viên ở đâu trên Office 365?

Hãy xem làm thế nào để Tìm sổ ghi chép nhân viên

Làm thế nào để đổi tên mục SharePoint cho sổ tay Nhân viên?

 1. Từ site Nhân viên của bạn, hãy bấm nút Thiết đặt (hình bánh răng) và chọn Nội dung Site.

 2. Mở thư viện EDUStaffOneNoteAppDocuments.

 3. Trong menu ribbon, bấm tab Thư viện và bấm vào biểu tượng Thiết đặt Thư viện.

 4. Trong vùng Thiết đặt Chung, hãy chọn Tên danh sách, mô tả và dẫn hướng.

 5. Thay thế tên “EDUStaffOneNoteAppDocuments” bằng “Sổ tay Nhân viên”.

 6. Chọn Có, để hiển thị thư viện tài liệu này trên thanh Khởi động Nhanh.

Hãy xem OneNote MVP Darrell Webster video để đổi tên sổ ghi chép nhân viên. Các bước sau đây sẽ giúp bạn đặt tên thân thiện cho thư viện và thêm nó vào menu khởi động nhanh của site nhân viên của bạn.

Tôi có thể xem liệu có điều gì đã được thay đổi sau hạn chót không?

Có. Bằng cách bấm chuột phải vào bất kỳ phần nào của nội dung trang, bạn có thể xem lần cuối cùng nội dung đó được thay đổi và người đã thay đổi nó.

Tùy chọn khác là đi tới tab Lịch sử trong OneNote và chọn nút Chỉnh sửa Gần đây.

Cần phải có gói Office 365 nào để cài đặt ứng dụng OneNote Staff Notebook?

Để cài đặt ứng dụng OneNote Staff Notebook, tổ chức phải có gói Office 365 Education kèm SharePoint và OneDrive for Business. Để có đầy đủ chức năng của OneNote cho mọi nhân viên và chủ sở hữu sổ tay, tổ chức sẽ muốn cài đặt Office 365 ProPlus cùng với Office 365 E3.

Làm thế nào để tôi giới hạn triển khai/cài đặt ứng dụng cho các site cụ thể?

Có ba tùy chọn để giới hạn triển khai/cài đặt. Bạn có thể giới hạn triển khai/cài đặt cho các đường dẫn được quản lý cụ thể; giới hạn triển khai/cài đặt cho các mẫu site cụ thể; hoặc giới hạn triển khai/cài đặt cho các site cụ thể.

Quan trọng: Nếu bạn đã triển khai ứng dụng cho tất cả các tuyển tập site, bạn sẽ cần hủy triển khai trước khi thực hiện theo các bước sau. Vui lòng xem câu hỏi sau đây để hủy triển khai ứng dụng.

Lưu ý: Một số ảnh trong các bước dưới đây sử dụng Class Notebook Creator làm ví dụ, nhưng chúng áp dụng cho mọi ứng dụng SharePoint, Staff Notebook Creator được bao gồm.

Giới hạn Triển khai/Cài đặt cho các Đường dẫn được Quản lý Cụ thể

Thay vì xác định "Tất cả Đường dẫn", nếu site nhân viên nằm trên đường dẫn được quản lý khác với site lớp học, bạn có thể giới hạn triển khai cho các đường dẫn được quản lý cụ thể. Trong ảnh dưới đây, chỉ có một đường dẫn được quản lý, gọi là "site", nhưng nếu bạn có thêm đường dẫn được quản lý và muốn triển khai ứng dụng vào tuyển tập site dưới đường dẫn được quản lý của "site", bạn có thể chỉ chọn "site".

Đường dẫn được quản lý cụ thể

Giới hạn Triển khai/Cài đặt cho các Mẫu Site Cụ thể

Nếu site nhân viên của bạn dựa trên một mẫu site cụ thể khác với site lớp học, bạn cũng có thể giới hạn triển khai chỉ cho những mẫu site đó. Ví dụ, nếu bạn đã tạo tất cả các site nhân viên của mình bằng mẫu "Site Nhóm", bạn có thể chọn "Site Nhóm".

Mẫu site cụ thể

Giới hạn Triển khai/Cài đặt cho các Site Cụ thể

Đây là tùy chọn có mục tiêu cụ thể nhất. Với tùy chọn này, bạn có thể cài đặt ứng dụng trực tiếp trên các site nhân viên cụ thể. Ví dụ, nếu bạn muốn cài đặt ứng dụng chỉ trên một site nhân viên nhất định tên là "Toán học 101", trước tiên bạn có thể dẫn hướng đến site nhân viên "Toán học 101", đi tới Nội dung Site của nó rồi bấm "Thêm Ứng dụng".

Site cụ thể

Sau đó, chọn ứng dụng Staff Notebook Creator và cài đặt nó chỉ trên site này:

Ứng dụng của bạn

Tôi đã triển khai Staff Notebook Creator cho tất cả các tuyển tập site. Làm thế nào để tôi hủy triển khai?

 1. Đi tới danh mục ứng dụng của bạn và tìm ứng dụng Staff Notebook Creator. Bấm Triển khai.

  Triển khai

 2. Loại bỏ Tất cả các Site và bấm OK.

  Quản lý việc triển khai ứng dụng

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để giới hạn triển khai/cài đặt.

Trình duyệt nào có thể được sử dụng với ứng dụng này?

Internet Explorer 9, 10, và 11, Chrome, Firefox, Safari, và Opera.

Tôi có thể sử dụng nhóm Active Directory (AD) hoặc danh sách Nhân viên SIS để thiết lập sổ tay mà không cần nhập từng nhân viên không?

OneNote Staff Notebook hiện không thực thi tính năng này.

Làm thế nào để tôi có thể cập nhật ứng dụng OneNote Staff Notebook?

 1. Đăng nhập như người quản trị Office 365.

 2. Từ khởi động ứng dụng Office 365, chọn Trung tâm quản trị, sau đó chọn SharePoint.

 3. Từ Trung tâm quản trị SharePoint, chọn ứng dụng, sau đó Danh mục ứng dụng.

  Ảnh chụp màn hình Danh mục Ứng dụng Trung tâm Quản trị SharePoint.

 4. Bấm vào biểu tượng hình bánh răng ở góc trên bên phải và chọn Nội dung Site.

  Ảnh chụp màn hình nội dung site cho nâng cấp Trình tạo Sổ ghi chép Lớp học.

 5. Trong danh sách ứng dụng, hãy tìm OneNote Staff Notebook. Thông tin Cập nhật sẵn dùng.

  Ảnh chụp màn hình liên kết cập nhật cho ứng dụng Trình tạo Sổ ghi chép Nhân viên.

 6. Bấm vào nối kết Cập Nhật .

 7. Bạn sẽ thấy một hộp thoại Cập Nhật. Bấm vào , sau đó chọn tin cậy.

  Ảnh chụp màn hình hộp thoại cập nhật cho ứng dụng Trình tạo Sổ ghi chép Nhân viên.

  Ứng dụng của bạn bây giờ sẽ được Cập Nhật.

Câu hỏi của tôi không được trả lời ở đây. Tôi có thể làm gì?

Hãy ghé thăm Diễn đàn OneNote trên Microsoft Answers.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×