Câu hỏi thường gặp về nhắn tin bên ngoài (Yammer)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn bao gồm những người bên ngoài mạng của bạn Yammer trong cuộc hội thoại và tin nhắn cá nhân của bạn, bạn bây giờ có thể làm như vậy. Bạn có thể thêm người như những người tham gia bên ngoài, và họ có thể trả lời cho bài viết và bài viết trong mạng Yammer của bạn mà không cần phải tham gia. Và bạn có thể tạo các nhóm bên ngoài để bao gồm những người tham gia bên ngoài. Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về bên ngoài những người tham gia trong bài viết này. Hoặc xem thêm bên ngoài người tham gia cuộc đàm thoại Yammer, tạo và quản lý nhóm bên ngoài trong Yammer, tìm thấy những người tham gia bên ngoài trong một mạng Yammer, và những người tham gia một mạng lưới Yammer với quy tắc truyền tải Exchange bên ngoài kiểm soát cho biết thêm thông tin về làm việc với những người tham gia bên ngoài.

Câu hỏi chung

Hỏi: Có gì khác biệt giữa người tham gia bên ngoài và mạng bên ngoài?

Đáp: Mạng bên ngoài rất tốt để phục vụ cộng đồng bên ngoài và quản lý dự án dài hạn. Tính năng người dự bên ngoài dành cho việc liên lạc ngắn hạn, chỉ xảy ra một lần, vốn không cần thiết phải cung cấp mạng mới.

Hỏi: Tôi có thể mời người dự bên ngoài vào nhóm Yammer của tôi không?

A: bạn có thể tạo các nhóm bên ngoài trong Yammer và mời người tham gia bên ngoài để các nhóm.

Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra khi tôi loại bỏ người dự bên ngoài?

Đáp: Khi bạn loại bỏ ai đó ra khỏi hội thoại Yammer, thì điều này sẽ loại bỏ toàn bộ hội thoại này khỏi hộp thư đến Yammer của họ và họ không còn có thể truy nhập vào đó.

Người dùng mà đã thêm người dự bên ngoài có thể loại bỏ họ khỏi hội thoại. Ngoài ra, cả người quản trị mạng lẫn người quản trị nhóm có thể loại bỏ người dùng ra khỏi hội thoại.

Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi vô tình thêm người tham gia bên ngoài vào hội thoại?

Đáp: Đừng lo. Điều này có thể xảy ra với tất cả chúng ta. Chỉ cần bấm vào Loại bỏ Người tham gia trên các chú thích do hệ thống tạo ra cho biết rằng người tham gia đã được thêm vào luồng hội thoại. Để xem mô tả trực quan, vui lòng xem tài liệu người dùng.

Hỏi: Điều gì xảy ra nếu tôi chọn "Ngừng theo dõi trong hộp thư đến" đối với một thông điệp bên ngoài?

Đáp: Thông điệp đó được loại bỏ hoàn toàn khỏi hộp thư đến của bạn.

Hỏi: Người dùng Yammer đã bỏ đăng ký nhận thông báo qua email có nhận được lời mời khi họ được thêm vào một hội thoại không?

Đáp: Không.

Hỏi: Điều gì xảy ra nếu tôi thêm người dự bên ngoài mà họ không phải là người dùng Yammer?

Đáp: Nếu bạn thêm ai đó và họ không phải là người dùng Yammer, họ sẽ nhận được bản sao của thư trong hộp thư email đến. Họ cũng sẽ nhận được lời mời tham gia mạng Yammer.

Hỏi: Tôi có thể thêm người dùng có địa chỉ email cá nhân (như Hotmail hoặc Gmail) vào hội thoại Yammer bằng Tin nhắn Bên ngoài không?

Đáp: Không. Bạn phải mời mọi người bằng địa chỉ email công ty hoặc email công việc.

Hỏi: Những người đang chờ để trở thành người dùng Yammer và đã được thêm vào một hội thoại có nhận được email để gia nhập Yammer không?

Đáp: Có.

Hỏi: Tôi có thể thấy người dự bên ngoài trong hộp tìm kiếm có gợi ý khi tôi tạo hoặc trả lời thông điệp không?

Đáp: Sau khi người dự bên ngoài đã được thêm vào hội thoại, tên của họ sẽ xuất hiện trong hộp tìm kiếm có gợi ý. Tên của họ sẽ xuất hiện ở vị trí cao hơn hoặc thấp hơn trong danh sách gợi ý tùy thuộc vào tần suất bạn liên lạc với người đó trên Yammer. Do các giới hạn về quyền (vốn phụ thuộc vào thiết đặt quyền riêng tư của một nhóm và việc người dự đó là bên trong hay bên ngoài), trải nghiệm tìm kiếm có gợi ý sẽ khác nhau. Bảng sau đây giải thích các quyền và trải nghiệm khi tìm kiếm có gợi ý với người dự bên ngoài:

Tình huống

Trải nghiệm cho các thành viên nội bộ

Trải nghiệm cho người tham gia bên ngoài

Người tham gia bên ngoài được thêm vào một hội thoại trong một nhóm công cộng.

Tìm kiếm có gợi ý bao gồm người tham gia bên ngoài cho tất cả các thành viên của mạng.

Tìm kiếm có gợi ý chỉ bao gồm các thành viên tham gia trong hội thoại.

Người tham gia bên ngoài được thêm vào một hội thoại trong một nhóm riêng tư.

Tìm kiếm có gợi ý bao gồm người tham bên ngoài cho tất cả các thành viên thuộc nhóm đó.

Tìm kiếm có gợi ý chỉ bao gồm các thành viên tham gia trong hội thoại.

Người tham gia bên ngoài được thêm vào thông điệp riêng tư.

Tìm kiếm có gợi ý chỉ bao gồm những người tham gia trong thông điệp riêng tư đó.

Tìm kiếm có gợi ý chỉ bao gồm những người tham gia trong thông điệp riêng tư đó.

Một nhóm công cộng được đặt thành riêng tư.

Tìm kiếm có gợi ý bao gồm người tham gia bên ngoài cho tất cả các thành viên của mạng.

Tìm kiếm có gợi ý chỉ bao gồm các thành viên đã tham gia hội thoại mà người tham gia bên ngoài đã được mời tham gia.

Một nhóm riêng tư được đặt thành công cộng.

Tìm kiếm có gợi ý bao gồm người tham gia bên ngoài cho tất cả các thành viên của mạng.

Tìm kiếm có gợi ý chỉ bao gồm các thành viên đã tham gia hội thoại mà người tham gia bên ngoài đã được mời tham gia.

Câu hỏi về quyền và bảo mật

Hỏi: Làm thế nào để tôi có thể bảo vệ chống lại các nguy cơ và duy trì quyền riêng tư của chúng tôi?

Đáp: Quyền riêng tư và bảo mật thực sự cũng rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đã dành nhiều thời gian để xây dựng các công cụ nhằm theo dõi và chủ động bảo vệ IP và nhân viên của công ty bạn. Như một phần của chức năng Nhắn tin Bên ngoài, chúng tôi đã xây dựng một số tính năng bảo mật:

  • Cảnh báo UI rõ ràng:    Chúng tôi đã xây dựng cảnh báo để đảm bảo người dùng nhận thức rõ ràng trước khi họ thêm người dự bên ngoài. Khi bạn thêm người dùng bên ngoài vào hội thoại hoặc trả lời hội thoại với người dự bên ngoài, bạn sẽ thấy cảnh báo rõ ràng trong UI. Xem Thêm người dự bên ngoài.

  • Quy tắc Truyền dẫn Exchange:    Chúng tôi đã tạo một tuỳ chọn để chọn tham gia dành cho người quản trị đã xác nhận nhằm củng cố các Quy tắc Truyền dẫn Outlook Exchange (ETR) trong Yammer, cung cấp một trải nghiệm nhất quán xuyên suốt các phương thức liên lạc. Nếu tổ chức của bạn quan tâm đến việc chia sẻ bên ngoài, thì bạn có thể đã được xác định ETR trong Exchange Online. Xem Kiểm soát người dự bên ngoài trong mạng Yammer bằng Quy tắc Truyền dẫn Exchange.

  • Loại bỏ người dùng    Bạn có thể loại bỏ người dự bên ngoài ra khỏi hội thoại. Sau khi bị loại bỏ, người dùng không thể xem hội thoại đó nữa. Cả người quản trị mạng lẫn người quản trị nhóm có thể loại bỏ người dùng ra khỏi hội thoại. Xem Loại bỏ người dự bên ngoài ra khỏi hội thoại.

  • Xuất dữ liệu:    Người quản trị mạng Yammer đã xác nhận có thể theo dõi tất cả hội thoại và tệp có bao gồm người dự bên ngoài và theo dõi hội thoại mà người dùng của họ đang tham gia bên ngoài mạng của bạn. Cùng với các biện pháp kiểm soát bảo mật này, Yammer tiếp tục hỗ trợ theo dõi bằng từ khóa để cảnh báo người quản trị về các hành vi vi phạm tiềm ẩn. Xem Tìm người dự bên ngoài trong mạng Yammer.

Hỏi: Khi tôi thêm người dự bên ngoài vào hội thoại, thì họ có thể xem những gì?

Người dự bên ngoài chỉ có thể xem hội thoại mà họ đã được mời vào một cách rõ ràng. Họ có thể xem mọi thứ được bao gồm trong hội thoại đó—chẳng hạn, tệp đã được tải lên. Nhưng họ không bao giờ có thể tìm hoặc gia nhập vào hội thoại khác trên mạng của bạn mà không có lời mời rõ ràng.

Hỏi: Người tham gia bên ngoài có thể tải các tệp lên hội thoại không?

Đáp: Có.

Hỏi: Người dự bên ngoài có thể mời người dự khác được không?

Có, người dự bên ngoài có thể thêm người khác vào hội thoại, giống như họ có thể đề cập đến mọi người bằng dấu @ trong hội thoại đó. Họ chỉ có thể mời mọi người vào hội thoại mà họ đã được mời vào một cách rõ ràng.

Hỏi: Người dự bên ngoài có thể nhìn thấy những thông tin nào về tôi?

Đáp: Người dự bên ngoài chỉ có thể thấy thông tin hạn chế trên thẻ của bạn khi di chuột qua. Các trường được liệt kê trên thẻ khi di chuột qua bao gồm tên, chức danh, địa chỉ email và mạng. Ảnh hồ sơ, số điện thoại của bạn và nhiều thông tin khác được ẩn đối với người dự bên ngoài.

Hỏi: Người dự bên ngoài có những quyền gì đối với nội dung được tải lên hội thoại?

Đáp: Người dự bên ngoài có thể xem và tải xuống tệp. Người dự bên ngoài chỉ có thể xem ghi chú.

Hỏi: Người tham gia bên ngoài có thể chia sẻ hội thoại này không?

Đáp: Không. Vì theo hạn chế bởi các quyền, khản giả chỉ bao gồm thành viên đặc quyền, nên người tham gia bên ngoài phải được thêm riêng lẻ vào hội thoại.

Hỏi: Dữ liệu cho người dự bên ngoài nằm ở đâu?

Đáp: Dữ liệu hội thoại sẵn dùng cho người quản trị đã xác nhận (bằng cách dùng tính năng xuất dữ liệu) của bất kỳ người dự nào trong hội thoại. Vì vậy, nếu nhân viên của bạn đang tham gia một hội thoại trên mạng khác vì hội thoại đó xuất hiện trong hộp thư đến của họ, thì hội thoại đó sẽ sẵn dùng trong tính năng xuất dữ liệu trên mạng của bạn.

Hỏi: Khi tôi thêm người dự bên ngoài vào hội thoại, thì họ có vào mạng của tôi không?

Đáp: Không. Người dự bên ngoài chỉ có thể tham gia hội thoại mà họ đã được mời vào một cách rõ ràng. Họ truy nhập vào các hội thoại này thông qua hộp thư đến Yammer của họ (trên mạng của họ). Họ không có quyền truy nhập vào những phần khác trong mạng của bạn.

Hỏi: Người quản trị đã xác nhận có những quyền gì?

Đáp: Người quản trị đã xác nhận có thể loại bỏ tất cả người dự bên ngoài ra khỏi bất kỳ hội thoại nào vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi cũng đã thêm chức năng bổ sung vào tính năng xuất dữ liệu để giúp người quản trị đã xác nhận có thể thấy các tệp và hội thoại nào mà người dùng bên ngoài có thể truy nhập.

Hỏi: Nếu tôi có sẵn tính năng theo dõi bằng từ khóa, thì nó có áp dụng cho bài đăng của người dự bên ngoài trong mạng của tôi không?

Có. Tính năng theo dõi bằng từ khoá áp dụng cho mọi bài đăng trong mạng của bạn, bao gồm cả bài của người dự bên ngoài.

Câu hỏi về việc chọn không tham gia

Bạn sử dụng cùng một phương pháp để loại bỏ những người tham gia bên ngoài và các nhóm bên ngoài. Xem thêm thông tin về các nhóm bên ngoài ở bên ngoài nhóm opt-out FAQ.

Lưu ý: Chỉ Yammer Enterprise mạng có thể chọn không nhắn tin bên ngoài.

Hỏi: Tôi vẫn không muốn bật tính năng Nhắn tin Bên ngoài cho mạng của mình. Tôi có những tùy chọn nào để tắt nó?

Nếu chức năng bảo mật mà chúng tôi đã mô tả ở phần trước về Nhắn tin Bên ngoài vẫn không đủ cho mạng của bạn, thì bạn cũng có tùy chọn chặn không cho khách hàng của mình mời người dự bên ngoài tham gia vào hội thoại trong mạng Yammer của bạn. Việc chặn người dùng theo cách này sẽ đảm bảo rằng nội dung trong mạng Yammer của khách hàng của bạn sẽ không hiển thị cho người dùng bên ngoài thông qua Nhắn tin Bên ngoài. Điều này nghĩa là mọi người trong mạng của bạn sẽ không thể thêm người dự bên ngoài vào hội thoại trong mạng của bạn.

Một cách riêng biệt, bạn có thể sử dụng tường lửa hợp lý để ngăn không cho người dùng trả lời khi người dùng bên ngoài trong mạng Yammer khác, chẳng hạn như tổ chức phía đối tác hoặc khách hàng, muốn tham gia vào một hội thoại được lưu trữ trong mạng Yammer khác đó. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến khích việc hạn chế nhắn tin theo cách này vì nó sẽ làm cho người dùng có vẻ khó liên lạc và cộng tác, trong Yammer điều này tương đương với việc bị trả lại email, và sẽ hạn chế sự tham gia bên trong Yammer.

Để sử dụng một trong những phương pháp này không tham gia, liên hệ với hỗ trợ.

Hỏi: Trải nghiệm người dùng sẽ như thế nào nếu tôi tắt Nhắn tin Bên ngoài?

Nếu bạn quyết định không tham gia Nhắn tin Bên ngoài bằng cách ngăn không cho người dùng của bạn mời người bên ngoài tham gia vào mạng của bạn, thì sẽ thông thể chia sẻ các thông điệp xuất phát từ mạng của bạn với người dự bên ngoài. Người dùng trên mạng của bạn vẫn sẽ có thể nhận thông điệp từ mạng khác; những thông điệp này sẽ sẵn dùng cho người dùng trong hộp thư đến Yammer của họ. Họ sẽ có thể đọc và trả lời các thông điệp này như bình thường. Ngoài ra, chuỗi hội thoại đầy đủ mà họ đang tham gia (bao gồm tất cả thông điệp trong chuỗi hội thoại đó) sẽ sẵn có trong tính năng xuất dữ liệu của bạn. Điều này cho phép bạn theo dõi các hội thoại mà nhân viên của bạn đang tham gia trên mạng khác.

Nếu bạn quyết định sử dụng tường lửa để ngăn không cho thông điệp bên ngoài đến chỗ người dùng của bạn, thì điều này nghĩa là họ sẽ không thể gửi hay nhận thông điệp từ mạng khác. Nếu ai đó tìm cách gửi thông điệp tới người dùng của bạn, thì người đó sẽ nhận được thông báo lỗi và bị ngăn gửi thông điệp.

Hỏi: Nếu tôi quyết định dùng tường lửa để ngăn không cho thông điệp bên ngoài đến chỗ người dùng của tôi, thì mạng của tôi sẽ không nhận được những chức năng gì?

Khi chúng tôi tiếp tục đổi mới Yammer, các chức năng bổ sung mới có thể sẽ được xây dựng như một phần trong khuôn khổ Nhắn tin Bên ngoài. Việc chặn chia sẻ với bên ngoài và nhiều hơn nữa, bằng cách dùng tường lửa để ngăn không cho thông điệp bên ngoài đến chỗ người dùng của bạn, sẽ khiến một số chức năng khác của Yammer trong tương lai không sẵn dùng cho các khách hàng. Khi chúng tôi tiếp tục làm việc với Yammer, chúng tôi sẽ đảm bảo thông báo về các tính năng được xây dựng trong khuôn khổ Nhắn tin Bên ngoài để các công ty biết họ sẽ nhận được những tính năng gì.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Thêm bên ngoài người tham gia cuộc đàm thoại Yammer

Tạo và quản lý nhóm bên ngoài trong Yammer

Tìm thấy những người tham gia bên ngoài trong một mạng Yammer

Những người tham gia một mạng lưới Yammer với quy tắc truyền tải Exchange bên ngoài kiểm soát

Yammer Trung tâm quản trị

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×