Cân nhắc về quản trị cho tính năng dịch hiện đại trong Office

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bắt đầu với bản phát hành phiên bản 1710 của Office 365 ProPlus, chúng tôi đang thay thế các tính năng trong máy khách dịch hiện tại với một hiện đại dịch bộ tính năng được hỗ trợ riêng bằng dịch vụ Microsoft Translator trên nền tảng điện toán đám mây.

Là người quản trị, hoặc nó Pro chịu trách nhiệm cho triển khai và quản lý Office trong tổ chức của bạn, bạn đang có thể bạn đang thắc mắc điều gì thay đổi này có nghĩa là cho bạn.

Tổng quan về dịch

Tính năng dịch mới cung cấp một số lợi ích chính cho hầu hết các khách hàng, chẳng hạn như các thao tác sau:

 • Ngôn ngữ nguồn được phát hiện tự động.

 • Đa ngôn ngữ tài liệu được hỗ trợ.

 • Người dùng có thể tìm các bản dịch cho đã chọn từ, cụm từ, và các lựa chọn tài liệu.

 • Người dùng có thể chèn bản dịch trở lại vào tài liệu với định dạng và duy trì độ trung thực.

 • Người dùng có thể tạo theo yêu cầu dịch bản sao của tài liệu trực tiếp trong ứng dụng.

Lưu ý rằng danh sách trên đây chỉ là một mẫu. Chức năng cụ thể và hành vi của dịch có thể phụ thuộc vào ứng dụng, để phù hợp với tình huống hoặc dòng công việc sự khác nhau.

Ngoài ra, hỗ trợ ngôn ngữ dịch văn bản mặc định tăng lên đầy đủ 60 ngôn ngữ được Microsoft Translator, bao gồm một ngôn ngữ 11 ban đầu được hỗ trợ bởi Microsoft thần kinh mạng dựa trên dịch và với nhiều ngôn ngữ hỗ trợ tự động được bật theo thời gian.

Theo thời gian, chức năng bổ sung có thể được thêm vào dịch để tốt hơn hỗ trợ người dùng làm việc bằng các ngôn ngữ không phải bản địa.

Thay đổi đối với các tính năng kế thừa dịch trong Office

Sẽ có một số việc giảm chức năng trong thay đổi để hiện đại dịch, so với tính năng kế thừa dịch. Ví dụ, bạn sẽ không thể thực hiện một trong các thao tác sau phiên bản dịch hiện đại ban đầu:

 • Thực hiện look-ups ngoại tuyến hoặc cục bộ từ hoặc cụm từ được sử dụng được cài đặt từ điển song ngữ.

 • Sử dụng bộ dịch Mini để dịch một từ riêng lẻ khi di chuột qua từ.

 • Cấu hình nhà cung cấp dịch vụ dịch thuật tùy chỉnh, chẳng hạn như tại chỗ hoặc nhà cung cấp bên thứ ba, cấu hình hiện cho mỗi cặp ngôn ngữ (thông qua ngăn nghiên cứu).

 • Bật hoặc tắt ngôn ngữ cụ thể hoặc ngôn ngữ cặp ngoài đặt mặc định. Ví dụ, vô hiệu hóa một trong các ngôn ngữ, hoặc kích hoạt một ngôn ngữ bổ sung.

Hành động người quản trị có thể thực hiện để cấu hình dịch khả năng sẵn dùng trong Office

Nếu bạn muốn sử dụng tính năng dịch hiện đại mới trong Office, bạn sẽ không có những gì bạn cần để chuẩn bị cho thay đổi này. Khi bạn cập nhật lên phiên bản 1710, dịch sẽ có sẵn dùng.

Nhưng nếu bạn muốn thêm thời gian để chuẩn bị cho thay đổi này, hoặc tốt hơn cấu hình dịch trong tổ chức của bạn, bạn có thể muốn cân nhắc các tùy chọn sau:

 • Triển khai ribbon tùy chỉnh nếu bạn muốn người dùng của bạn để dễ dàng truy nhập vào các lệnh dịch mới. Lưu ý rằng tính năng dịch mới sử dụng điều khiển thanh công cụ khác nhau ID (TCIDs) hơn tính năng kế thừa dịch.

 • Tiếp tục sử dụng hiện có dịch tính năng Office, thay vì tính năng dịch hiện đại mới. Để thực hiện điều này, tải xuống các mẫu tệp mới nhất của chính sách Nhóm và bật thiết đặt chính sách mới sử dụng tính năng kế thừa dịch .

 • Tắt tất cả các tính năng trực tuyến trên nền tảng dịch, bao gồm dịch và các tính năng kế thừa dịch. Để thực hiện điều này, sử dụng chính sách nhóm và bật thiết đặt chính sách không sử dụng dịch máy trực tuyến và tắt thiết đặt chính sách dùng trực tuyến dịch từ điển .

Thông tin thêm về thiết đặt chính sách nhóm cho tính năng dịch

Bảng sau đây cung cấp thông tin thêm về các thiết đặt chính sách nhóm liên quan đến khả năng dịch.

Lưu ý: Không thể trả về bởi thực tế rằng một số tên tệp và đường dẫn có thể nói "Từ". Thiết đặt ở đó cũng sẽ áp dụng cho Excel và PowerPoint.

Chính sách thiết đặt tên

Mô tả

Tên ADMX/ADML tệp

Đường dẫn1

Sử dụng tính năng kế thừa dịch

Thiết đặt chính sách này cho phép bạn sử dụng tính năng kế thừa dịch trong ứng dụng Office, chẳng hạn như Word, thay vì tính năng dịch, sử dụng dịch vụ Microsoft Translator trên nền tảng điện toán đám mây.

Tính năng kế thừa dịch bao gồm:

 • Dịch toàn bộ tài liệu, bằng cách dùng trình xem song ngữ dựa trên trình duyệt.

 • Dịch văn bản đã chọn, bằng cách sử dụng ngăn nghiên cứu.

 • Dịch một từ riêng lẻ khi di chuột qua word, bằng cách sử dụng bộ dịch Mini.

Bạn có thể cần phải sử dụng tính năng kế thừa dịch trong trường hợp đặc biệt yêu cầu bổ sung chuyên, chẳng hạn như khi sử dụng nhà cung cấp dịch khách hàng.

Nếu bạn bật thiết đặt chính sách này, lệnh dịch thuật, chẳng hạn như các trên ruy-băng hoặc trong menu lối tắt, sẽ sử dụng các tính năng kế thừa dịch thay vì tính năng dịch.

Nếu bạn vô hiệu hóa hoặc không cấu hình thiết đặt chính sách này, lệnh dịch thuật, chẳng hạn như các trên ruy-băng hoặc trong menu lối tắt, sẽ sử dụng tính năng dịch thay vì các tính năng kế thừa dịch.

Lưu ý: Thiết đặt chính sách này chỉ áp dụng cho ứng dụng và phiên bản của Office, chẳng hạn như Office 365 ProPlus, hỗ trợ tính năng dịch.

Office

Microsoft Office 2016\Miscellaneous

Không dùng trực tuyến dịch máy2

Thiết đặt chính sách này cho phép bạn ngăn không cho dịch vụ dịch máy trực tuyến được sử dụng cho bản dịch của tài liệu và văn bản qua ngăn nghiên cứu.

Nếu bạn bật thiết đặt chính sách này, Dịch vụ dịch máy online không thể được dùng để dịch tài liệu và văn bản qua ngăn nghiên cứu.

Nếu bạn vô hiệu hóa hoặc không cấu hình thiết đặt chính sách này, Dịch vụ dịch máy trực tuyến có thể dùng để dịch văn bản qua ngăn nghiên cứu.

Word

Microsoft Word 2016\Miscellaneous

Dùng trực tuyến dịch từ điển3

Thiết đặt chính sách này cho phép bạn ngăn không cho trực tuyến từ điển từ được sử dụng cho bản dịch văn bản qua ngăn nghiên cứu.

Nếu bạn cho phép hoặc không cấu hình thiết đặt chính sách này, từ điển trực tuyến có thể dùng để dịch văn bản qua ngăn nghiên cứu.

Nếu bạn tắt thiết đặt chính sách này, từ điển online không thể được dùng để dịch văn bản qua ngăn nghiên cứu.

Word

Microsoft Word 2016\Miscellaneous

1 tất cả đường dẫn bắt đầu với người dùng Configuration\Policies\Administrative Templates\

2 vì lý do tương thích ngược, nếu thiết đặt chính sách này được hỗ trợ nhưng thiết đặt chính sách "Sử dụng tính năng kế thừa dịch" chưa được bật, tính năng dịch hiện đại sẽ được hoàn toàn vô hiệu hóa, bởi vì dịch hiện tại không hỗ trợ một chế độ ngoại tuyến. Để sử dụng các tính năng kế thừa dịch nhưng không trực tuyến dịch máy, bật thiết đặt chính sách này và thiết đặt chính sách "Sử dụng tính năng kế thừa dịch".

3 nếu thiết đặt chính sách này được bật nhưng thiết đặt chính sách "Sử dụng tính năng kế thừa dịch" chưa được bật, không có không ảnh hưởng tính năng dịch hiện đại, vì dịch là thuần dịch máy và không dùng từ điển dịch.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×