Cập nhật mục lục

Nếu mục lục được tạo ra theo cách thủ công (nói cách khác, nếu mục lục không được tạo tự động từ các đầu đề), Word sẽ không thể cập nhật nó cho bạn. Thay vào đó, bạn sẽ cần phải nhập thủ công các thay đổi của mình trong mục lục.

Để cập nhật mục lục được tạo tự động từ kiểu đầu đề, bấm vào Tham chiếu > Cập nhật Bảng.

Cập nhật Mục lục

Bạn có thể chọn Chỉ cập nhật số trang hoặc Cập nhật toàn bộ bảng nếu bạn muốn cập nhật số trang và văn bản. Để biết cách tạo mục lục, hãy xem Tạo mục lục.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×