Cấu hình Tập hợp Trường Mặc định cho Báo cáo Power View

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một tập hợp trường mặc định là một danh sách đã định sẵn các trường được thêm tự động vào giao diện báo cáo Power View khi bấm vào bảng mẹ trong danh sách trường của báo cáo. Bạn có thể tạo một tập hợp trường mặc định để loại bỏ các bước dư thừa cho các báo cáo sử dụng rất nhiều các trường cụ thể này. Ví dụ, nếu bạn biết rằng hầu hết các báo cáo về các mối liên hệ của khách hàng luôn bao gồm tên mối liên hệ, số điện thoại chính, địa chỉ email và tên công ty, bạn có thể chọn sẵn các cột này để chúng luôn được thêm vào giao diện báo cáo khi tác giả bấm vào bảng Liên hệ Khách hàng.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Lưu ý: Một tập hợp trường mặc định chỉ áp dụng cho mô hình dữ liệu được sử dụng trong Power View. Bộ trường mặc định không được hỗ trợ trong Excel pivot báo cáo.

  1. Bắt đầu với sổ làm việc cung cấp dữ liệu cho Power View, và sau đó mở Power Pivot để đặt các thuộc tính bảng cung cấp dữ liệu báo cáo. Hãy xem Cấu hình thuộc tính hành vi bảng cho báo cáo Power View để biết chi tiết.

  2. Bấm vào tab bảng ở cuối cửa sổ để chọn bảng mà bạn đang cấu hình danh sách trường mặc định.

  3. Bấm Nâng cao > Tập hợp Trường Mặc định.

  4. Trong hộp thoại Tập hợp Trường Mặc định, chọn một hoặc nhiều trường. Bạn có thể chọn bất kỳ trường nào trong bảng, kể cả số đo. Giữ phím Shift để chọn một phạm vi, hoặc phím Ctrl để chọn các trường riêng rẽ.

  5. Bấm Thêm để thêm chúng vào tập hợp trường mặc định.

  6. Dùng các nút Lên và Xuống để xác định thứ tự của danh sách trường. Các trường sẽ được thêm vào báo cáo theo thứ tự đã định cho tập hợp trường.

  7. Lặp lại các bước này cho các bảng khác trong sổ làm việc của bạn.

  8. Trong Excel, bấm Chèn > Power View để kiểm tra công việc của bạn. Khi bấm vào một bảng, danh sách trường mặc định sẽ xuất hiện cùng với bảng trên các bản vẽ.

Sau khi tạo tập hợp trường mặc định, bạn có thể tiếp tục tác động đến trải nghiệm thiết kế báo cáo bằng cách xác định các nhãn mặc định, ảnh mặc định, hành vi nhóm mặc định hoặc liệu các hàng chứa cùng giá trị có được nhóm lại với nhau thành một hàng hay được liệt kê riêng rẽ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Cấu hình Thuộc tính Hành vi Bảng cho Báo cáo Power View.

Đầu trang

Xem thêm

Cấu hình Thuộc tính Hành vi Bảng cho Báo cáo Power View

Thuộc tính báo cáo PowerPivot cho Power View

Video về Power View và Power Pivot

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×