Cấu hình các thiết đặt kiểm tra cho một tuyển tập trang

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng tính năng kiểm tra của Microsoft SharePoint Server 2010 để theo dõi người dùng nào có thực hiện những hành động trên site, kiểu nội dung, danh sách, thư viện, mục danh sách và thư viện tệp của tuyển tập trang. Biết ai đã thực hiện những gì mà thông tin là quan trọng cho nhiều kinh doanh yêu cầu, chẳng hạn như tuân thủ quy định và quản lý bản ghi.

Là một người quản trị tuyển tập trang, bạn có thể truy xuất lịch sử những hành động do một người cụ thể nào đó thực hiện và cũng có thể truy xuất lịch sử các hành động được thực hiện trong một phạm vi ngày tháng cụ thể. Chẳng hạn như, bạn có thể xác định xem người dùng nào đã sửa một tài liệu cụ thể và họ đã làm điều đó khi nào.

Sau đây là trang cấu hình thiết đặt kiểm nghiệm. Bạn quản lý kích cỡ của Nhật ký kiểm tra trong phần Kiểm tra xén nhật ký và xác định các sự kiện nào để kiểm tra trong các phần tài liệu và các mụcdanh sách, thư viện, và các site .

ss_Configure Audit Settings page

Các sự kiện mà bạn chọn để kiểm tra đang được ghi lại trong báo cáo kiểm nghiệm dựa trên Microsoft Excel 2010 và trang báo cáo kiểm nghiệm. Bạn cũng có thể tạo báo cáo tùy chỉnh có chứa một số các sự kiện trên một phạm vi đã xác định ngày, trong một khu vực cụ thể của tuyển tập trang, hoặc được lọc cho một người dùng riêng lẻ. Bạn không thể thay đổi sự kiện sau khi họ đã đăng, nhưng người quản trị tuyển tập trang có thể xóa bỏ các mục từ Nhật ký kiểm tra và cấu hình tự động xén nhật ký kiểm toán dữ liệu.

Kiểm tra thông tin sự kiện

Nhật ký kiểm tra sẽ ghi lại những thông tin sau đây cho các sự kiện đã được chọn để kiểm tra.

 • Trang gốc mà một sự kiện xuất phát từ đó

 • ID của mục, loại, tên và địa điểm

 • ID của người dùng gắn với sự kiện đó

 • Loại sự kiện, ngày, thời gian và nguồn

 • Hành động diễn ra trên mục đó

Sau đây là một ví dụ về dữ liệu trong một báo cáo nhật ký kiểm tra Xóa bỏ. Với báo cáo này, bạn có thể xác định ai đã xóa bỏ và khôi phục lại dữ liệu trong tuyển tập trang. Bạn có thể sử dụng các tính năng của Excel để lọc, sắp xếp và phân tích dữ liệu.

Xóa Dữ liệu Báo cáo Kiểm tra

Lưu ý: Kiểm tra cung cấp thông tin về khi một mục được thay đổi, nhưng không phải là các chi tiết của những gì đã thay đổi. Vì vậy, nó sẽ không được coi là một phiên bản tài liệu hoặc công cụ sao lưu.

Xén nhật ký kiểm tra

Khi bạn chọn một sự kiện cần được kiểm tra cho một tuyển tập trang, chẳng hạn như xóa bỏ và khôi phục, sự kiện này sẽ được kiểm tra đối với từng mục trong tuyển tập trang mỗi lần mà sự kiện diễn ra. Hoạt động kiểm tra có thể phát sinh một số lượng lớn các sự kiện kiểm tra, tạo ra một nhật ký kiểm tra lớn. Điều này có thể làm đầy ổ đĩa cứng, ảnh hưởng đến hiệu suất và các khía cạnh khác của một tuyển tập trang.

Quan trọng:  Để tránh cho hoạt động ghi nhật ký kiểm tra không làm đầy đĩa cứng và có thể làm giảm hiệu suất của tuyển tập trang, chúng tôi khuyên bạn nên bật tính năng xén nhật ký kiểm tra cho các tuyển tập trang có tính năng kiểm tra mở rộng.

Để quản lý kích cỡ của nhật ký kiểm tra, bạn có thể cấu hình để tự động xén và tùy chọn lưu trữ dữ liệu nhật ký hiện tại trong một thư viện tài liệu trước khi dữ liệu được xén. Lịch biểu cho hoạt động xén nhật ký kiểm tra được người quản trị máy chủ của bạn cấu hình tại Quản trị Trung tâm. Lịch biểu mặc định là cuối tháng.

Cấu hình việc xén nhật ký kiểm tra

 1. Trên hành động trang menu Menu Hành động Site , bấm thiết đặt trang.

 2. Nếu bạn không ở cấp độ gốc của tuyển tập trang, bên dưới Quản trị Tuyển tập Trang, hãy bấm Đi đến các thiết đặt trang cấp độ trên cùng.

  Lưu ý:  Phần Quản trị Tuyển tập Trang sẽ không sẵn dùng nếu bạn không có các quyền cần thiết.

 3. Trên trang Thiết đặt Trang, dưới Quản trị Tuyển tập Trang, bấm Thiết đặt kiểm tra tuyển tập Trang.

 4. Trên trang Cấu hình Thiết đặt Kiểm tra, trong phần Xén Nhật ký Kiểm tra, hãy đặt Có tự động xén nhật ký kiểm tra cho trang này hay không? thành Có.

 5. Hoặc bạn có thể chỉ rõ số ngày lưu giữ dữ liệu nhật ký kiểm tra.

  Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn không đặt tùy chọn này nếu doanh nghiệp cần dictate nếu không. Nếu tùy chọn này không được thiết lập nó sẽ dùng thiết đặt cụm máy chủ, đây là phần cuối của tháng theo mặc định. Nhu cầu có thể là tổ chức của bạn có một yêu cầu để duy trì Nhật ký kiểm toán của bạn ở định dạng không đạt được cho một kỳ hạn thời gian khác nhau. Định dạng đạt là báo cáo Nhật ký kiểm toán.

 6. Hoặc bạn có thể chỉ rõ thư viện tài liệu để lưu các báo cáo kiểm tra trước khi xén nhật ký kiểm tra. Hãy thiết lập tùy chọn này nếu bạn cần có quyền truy cập vào dữ liệu nhật ký kiểm tra, sử dụng các báo cáo nhật ký kiểm tra, sau khi nhật ký kiểm tra đã được xén.

Đầu trang

Cấu hình các sự kiện để kiểm tra

 1. Trên hành động trang menu Menu Hành động Site , bấm thiết đặt trang.

 2. Nếu bạn không ở cấp độ gốc của tuyển tập trang, bên dưới Quản trị Tuyển tập Trang, hãy bấm Đi đến các thiết đặt trang cấp độ trên cùng.

  Lưu ý:  Phần Quản trị Tuyển tập Trang sẽ không sẵn dùng nếu bạn không có các quyền cần thiết.

 3. Trên trang Thiết đặt Trang, dưới Quản trị Tuyển tập Trang, bấm Thiết đặt kiểm tra tuyển tập Trang.

 4. Trên trang Cấu hình Thiết đặt Kiểm tra, trong các phần Tài liệu và Mục và Danh sách, Thư viện và Trang, hãy chọn những sự kiện bạn muốn kiểm tra, rồi bấm OK.

Những sự kiện nào bạn sẽ kiểm tra là tùy thuộc vào các nhu cầu kiểm tra của bạn. Chẳng hạn, tuân thủ pháp lý thường có một số yêu cầu cụ thể, cho biết những sự kiện nào bạn cần kiểm tra. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên kiểm tra các sự kiện cần thiết cho nhu cầu của bạn. Việc kiểm tra bổ sung không cần thiết có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và các khía cạnh khác của tuyển tập trang.

Quan trọng: 

 • Nếu bạn đang dùng SharePoint Online cho Microsoft Office 365 cho doanh nghiệp, kiểm nghiệm cho mở hoặc tải xuống tài liệu, xem mục trong danh sách, hoặc xem thuộc tính mục không sẵn dùng vì các vấn đề dung lượng lưu trữ và hiệu suất.

 • Chúng tôi khuyên bạn chỉ chọn mở hoặc tải xuống tài liệu, xem mục trong danh sách, hoặc xem thuộc tính mục cho các site SharePoint Server 2010 khi hoàn toàn cần thiết. Tùy chọn này có thể sẽ tạo ra một số lượng lớn các sự kiện sẽ có khả năng giảm đi hiệu năng và các khía cạnh khác của tuyển tập trang.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×