Cấu hình các thiết đặt kiểm tra cho một tuyển tập trang

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kiểm nghiệm cho phép người quản trị giữ Nhật ký đáng tin cậy của gì đang xảy ra với nội dung quan trọng trên tuyển tập trang. Người quản trị có thể truy xuất toàn bộ lịch sử của hành động thực hiện bởi một người dùng cụ thể và cũng có thể truy xuất toàn bộ lịch sử của hành động diễn ra trong một phạm vi ngày cụ thể. Biết ai đã thực hiện những gì mà thông tin là quan trọng cho yêu cầu kinh doanh nhiều chẳng hạn như tuân thủ quy định và quản lý bản ghi.

Người quản trị trang có thể sử dụng kiểm tra để theo dõi như thế nào tài liệu và mục được dùng trong toàn bộ tuyển tập trang. Tất cả các sự kiện mà bạn chọn để kiểm tra đang được ghi lại trong báo cáo kiểm nghiệm dựa trên Microsoft Office Excel và trang báo cáo kiểm nghiệm. Bạn cũng có thể tạo báo cáo tùy chỉnh có chứa một số các sự kiện trên một phạm vi đã xác định ngày, trong một khu vực cụ thể của tuyển tập trang, hoặc được lọc cho một người dùng riêng lẻ.

Nhật ký kiểm tra sẽ ghi lại những thông tin sau đây cho các sự kiện đã được chọn để kiểm tra.

 • Mục tên và vị trí

 • Trang gốc mà một sự kiện xuất phát từ đó

 • Kiểu mục (ví dụ, danh sách hoặc tài liệu)

 • ID của người dùng gắn với sự kiện đó

 • Sự kiện ngày và thời gian

 • Hành động diễn ra trên mục đó

Mặc dù không có cách nào để sửa đổi sự kiện sau khi họ đã đăng, người quản trị trang có thể xóa bỏ mục khỏi báo cáo Nhật ký kiểm toán.

Lưu ý: 

 • Chính sách quản lý thông tin có thể cũng bao gồm sự kiện kiểm nghiệm.

 • Kiểm tra cung cấp thông tin về khi một mục được thay đổi, nhưng không phải là các chi tiết của những gì đã thay đổi. Vì vậy, nó sẽ không được coi là một phiên bản tài liệu hoặc công cụ sao lưu.

Cấu hình các thiết đặt kiểm tra cho một tuyển tập trang

 1. Trên trang tuyển tập trang chủ, bấm hành động trang, trỏ tới thiết đặt trang, và sau đó bấm Sửa đổi các thiết đặt trang tất cả.

 2. Trên Trang thiết đặt trang, trong phần Quản trị tuyển tập trang , bấm thiết đặt kiểm nghiệm tuyển tập trang.

 3. Chọn sự kiện bạn muốn tạo một Nhật ký kiểm nghiệm cho, sau đó bấm OK.

  Khi bạn chọn sự kiện để kiểm tra, nó sẽ được kiểm nghiệm cho tất cả các mục trong tuyển tập trang mỗi lần xảy ra sự kiện. Điều này có khả năng có thể tạo ra một số lượng lớn các sự kiện kiểm nghiệm, đặc biệt là khi thiết đặt để xem các mục hoặc thuộc tính mục được bật.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×