Cấu hình các thiết đặt kiểm tra cho một tuyển tập trang

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tính năng kiểm tra của SharePoint Server hoặc SharePoint Online cho phép bạn theo dõi các hành động người dùng trên một trang kiểu nội dung, danh sách, thư viện, mục danh sách và tệp thư viện trong tuyển tập trang của bạn. Biết ai đã thực hiện những gì mà thông tin là quan trọng cho nhiều kinh doanh yêu cầu, chẳng hạn như tuân thủ quy định và quản lý bản ghi.

Lưu ý: Trang, chẳng hạn như .aspx, không phải là tài liệu để chúng không thể kiểm tra trong SharePoint Server 2016.

SharePoint Online

Màn hình thiết đặt kiểm nghiệm tuyển tập trang

SharePoint Server

Cấu hình thiết đặt kiểm tra trong hộp thoại thiết đặt Site

Bạn có thể quản lý kích cỡ của Nhật ký kiểm tra trong phần Kiểm tra xén nhật ký và xác định các sự kiện nào để kiểm tra trong các phần tài liệu và các mụcdanh sách, thư viện, và các site . Bạn cũng có thể xác định số ngày mà mục sẽ được lưu giữ, tối đa. Theo mặc định, tất cả các mục này sẽ bị loại bỏ ở cuối tháng.

Lưu ý:  Khi nhiều người dùng cùng sửa một tài liệu, có thể khó diễn giải các sự kiện kiểm nghiệm từ nhiều tác giả hoặc người biên tập. Nếu đây là vấn đề làm bạn lo ngại, hãy cân nhắc giới hạn quyền sửa cho số lượng tối thiểu người dùng.

Là một người quản trị tuyển tập trang, bạn có thể truy xuất lịch sử những hành động do một người cụ thể nào đó thực hiện và cũng có thể truy xuất lịch sử các hành động được thực hiện trong một phạm vi ngày tháng cụ thể. Chẳng hạn như, bạn có thể xác định xem người dùng nào đã sửa một tài liệu cụ thể và họ đã làm điều đó khi nào.

 1. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm thiết đặt trang.

 2. Nếu bạn không ở thư mục gốc của tuyển tập trang, dưới Quản trị tuyển tập trang, chọn đi đến thiết đặt trang mức cao nhất.

  Lưu ý:  Phần Quản trị Tuyển tập Trang sẽ không sẵn dùng nếu bạn không có các quyền cần thiết.

 3. Trên trang thiết đặt trang, dưới Quản trị tuyển tập trang, chọn thiết đặt kiểm nghiệm tuyển tập trang.

  Trang thiết đặt kiểm tra tuyển tập được chọn trong hộp thoại thiết đặt Site.
 4. Trên trang cấu hình thiết đặt kiểm tra, trong phần kiểm tra xén nhật ký, đặt tự động cắt xén nhật ký kiểm tra cho Trang này? để .

  Lưu ý: Cho SharePoint Online, tự động cắt xén nhật ký kiểm tra cho Trang này? được đặt là theo mặc định. Điều này không thể thay đổi được người quản trị.

 5. Hoặc bạn có thể xác định số ngày của dữ liệu Nhật ký kiểm tra để giữ lại. SharePoint Online có phạm vi 1 để 90 ngày, SharePoint Server không có giới hạn.

  Lưu ý: Thiết đặt mặc định cho vẫn giữ lại dữ liệu Nhật ký kiểm tra là ngày bằng không. Đó có nghĩa là nếu bạn không xác định khoảng duy trì khác nhau, tất cả các mục nhập Nhật ký kiểm nghiệm sẽ bị xóa ở cuối tháng. Bạn có thể thay đổi thiết đặt này để giữ lại các mục nhập Nhật ký kiểm nghiệm cho một khoảng thời gian dài. Đối với ví dụ, nếu bạn chỉ định 30 ngày, sau đó kiểm tra Nhật ký dữ liệu đã được tạo trong tháng của ngày sẽ không thể xóa bỏ cho đến khi kết thúc mười. Để giữ lại dữ liệu Nhật ký kiểm tra, bạn cũng có thể lưu nó vào một báo cáo Nhật ký kiểm nghiệm trước khi Nhật ký kiểm toán được cắt.

 6. Bạn cũng có thể xác định thư viện tài liệu để lưu Nhật ký kiểm tra báo cáo để trước khi Nhật ký kiểm toán được cắt. Đặt tùy chọn này nếu bạn cần quyền truy nhập để kiểm tra Nhật ký dữ liệu, bằng cách dùng báo cáo Nhật ký kiểm nghiệm, sau khi Nhật ký kiểm toán đã được cắt.

 7. Chọn OK.

 1. Chọn thiết đặt > thiết đặt trang.

 2. Nếu bạn không ở thư mục gốc của tuyển tập trang, dưới Quản trị tuyển tập trang, chọn đi đến thiết đặt trang mức cao nhất.

  Lưu ý:  Phần Quản trị Tuyển tập Trang sẽ không sẵn dùng nếu bạn không có các quyền cần thiết.

 3. Trên trang thiết đặt trang, dưới Quản trị tuyển tập trang, chọn thiết đặt kiểm nghiệm tuyển tập trang.

  Trang thiết đặt kiểm tra tuyển tập được chọn trong hộp thoại thiết đặt Site.
 4. Trên trang cấu hình thiết đặt kiểm tra, trong tài liệu và các mụcdanh sách, thư viện, và trang phần, chọn sự kiện bạn muốn kiểm tra, sau đó chọn OK.

Các sự kiện nào bạn kiểm tra tùy thuộc vào kiểm nghiệm nhu cầu của bạn. Ví dụ, tuân thủ quy định thường có các yêu cầu cụ thể mà sẽ chỉ ra các sự kiện nào bạn cần kiểm tra. Chúng tôi khuyên bạn chỉ kiểm tra các sự kiện yêu cầu để đáp ứng nhu cầu của bạn. Kiểm tra không cần thiết bổ sung có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và các khía cạnh khác của tuyển tập trang của bạn mà.

Lưu ý: 

 • Cho SharePoint Online, sự kiện mở hoặc tải xuống tài liệu, xem mục trong danh sách, hoặc xem thuộc tính mục không sẵn dùng.

 • Đối với SharePoint Server 2013, chúng tôi khuyên bạn chỉ chọn sự kiện mở hoặc tải xuống tài liệu, xem mục trong danh sách, hoặc xem thuộc tính mục khi cần thiết hoàn toàn. Tùy chọn này có thể sẽ tạo ra một số lượng lớn các sự kiện sẽ có khả năng suy thoái hiệu năng và các khía cạnh khác của tuyển tập trang mà của bạn.

Các sự kiện mà bạn chọn để kiểm tra được ghi lại trong các báo cáo kiểm tra vốn được dựa trên Microsoft Excel 2013 và sẵn có trên trang Báo cáo Kiểm tra. Bạn cũng có thể tạo một báo cáo tùy chỉnh trong đó bao gồm số lượng những sự kiện xảy ra trong một phạm vi ngày tháng đã xác định, bên trong một khu vực cụ thể của tuyển tập trang, hoặc đã được lọc theo một người dùng cá nhân. Bạn không thể sửa đổi các sự kiện sau khi chúng đã được ghi nhật ký, tuy nhiên người quản trị tuyển tập trang có thể xóa các mục đó khỏi nhật ký kiểm tra và cấu hình việc xén tự động đối với dữ liệu nhật ký kiểm tra.

Nhật ký kiểm tra sẽ ghi lại những thông tin sau đây cho các sự kiện đã được chọn để kiểm tra.

 • Trang gốc mà một sự kiện xuất phát từ đó

 • ID của mục, loại, tên và địa điểm

 • ID của người dùng gắn với sự kiện đó

 • Loại sự kiện, ngày, thời gian và nguồn

 • Hành động diễn ra trên mục đó

Sau đây là một ví dụ về dữ liệu trong một báo cáo nhật ký kiểm tra Xóa bỏ. Với báo cáo này, bạn có thể xác định ai đã xóa bỏ và khôi phục lại dữ liệu trong tuyển tập trang. Bạn có thể sử dụng các tính năng của Excel để lọc, sắp xếp và phân tích dữ liệu.

Xóa Dữ liệu Báo cáo Kiểm tra

Khi bạn chọn một sự kiện cần được kiểm tra cho một tuyển tập trang, chẳng hạn như xóa bỏ và khôi phục, sự kiện này sẽ được kiểm tra đối với từng mục trong tuyển tập trang mỗi lần mà sự kiện diễn ra. Hoạt động kiểm tra có thể phát sinh một số lượng lớn các sự kiện kiểm tra, tạo ra một nhật ký kiểm tra lớn. Điều này có thể làm đầy ổ đĩa cứng, ảnh hưởng đến hiệu suất và các khía cạnh khác của một tuyển tập trang.

Quan trọng:  Để tránh cho hoạt động ghi nhật ký kiểm tra không làm đầy đĩa cứng và có thể làm giảm hiệu suất của tuyển tập trang, chúng tôi khuyên bạn nên bật tính năng xén nhật ký kiểm tra cho các tuyển tập trang có tính năng kiểm tra mở rộng.

Để quản lý kích cỡ của báo cáo Nhật ký kiểm nghiệm, bạn có thể cấu hình nó để tự động cắt tỉa và hoặc bạn có thể lưu trữ dữ liệu Nhật ký kiểm toán hiện tại trong thư viện tài liệu trước khi dữ liệu được cắt. Lên lịch cho việc xén nhật ký kiểm toán được cấu hình người quản trị máy chủ của bạn trong Trung tâm quản trị. Mặc định là cuối tháng.

Để xem một báo cáo nhật ký kiểm toán:

 1. Bấm thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây , sau đó bấm thiết đặt trang.

  Lưu ý:  Phần Quản trị Tuyển tập Trang sẽ không có sẵn nếu bạn không có quyền cần thiết, chẳng hạn như quyền là một thành viên của nhóm Người quản trị Tuyển tập Trang mặc định.

 2. Bấm báo cáo Nhật ký kiểm nghiệm trong phần Quản trị tuyển tập trang .

 3. Chọn báo cáo mà bạn muốn, chẳng hạn như xóa trên trang xem báo cáo kiểm nghiệm.

 4. Nhập một URL hoặc duyệt đến thư viện nơi bạn muốn lưu báo cáo và sau đó bấm OK.

 5. Trên trang thao tác hoàn tất thành công, hãy bấm Bấm vào đây để xem báo cáo này. Nếu bạn nhận được một lỗi, nó có thể vì Nhật ký kiểm tra không được hỗ trợ hoặc có không có dữ liệu để hiển thị.

  Lưu ý: 

  • Tối thiểu là Excel phải cài đặt phiên bản 2013 để xem báo cáo Nhật ký kiểm nghiệm bằng cách bấm vào đây để xem báo cáo này.

  • Ngoài ra, nếu mở tài liệu trong trình duyệt được hỗ trợ cho thư viện, hãy đi đến thư viện mà bạn đã lưu báo cáo Nhật ký kiểm nghiệm, trỏ vào báo cáo Nhật ký kiểm toán, hãy bấm vào mũi tên xuống và sau đó bấm dạng xem trong trình duyệt.

Bạn có thể sử dụng các tính năng của Excel chuẩn để thu hẹp báo cáo trong phạm vi thông tin mà bạn muốn. Sau đây là một vài cách mà bạn có thể phân tích và xem dữ liệu nhật ký:

 • Lọc báo cáo nhật ký kiểm toán cho một trang web cụ thể.

 • Lọc báo cáo nhật ký kiểm toán cho một phạm vi ngày cụ thể.

 • Sắp xếp báo cáo nhật ký kiểm toán.

 • Xác định ai đã cập nhật nội dung.

 • Xác định nội dung nào đã bị xóa nhưng không được khôi phục.

 • Xem những thay đổi đối với các quyền trên một mục.

Chúng tôi luôn lắng nghe

Cập Nhật tháng 7 19, 2017

Bài viết này được hữu ích không? Nó đã bỏ lỡ nội dung? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết những gì được khó hiểu hoặc thất lạc ở cuối trang này. Vui lòng bao gồm Phiên bản của SharePoint, Hệ điều hành, và trình duyệtcủa bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật các bài viết này.

Chủ đề Liên quan

Dạng xem báo cáo Nhật ký kiểm nghiệm

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×