Cách xác định múi thời gian cho một cuộc họp

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lịch cuộc họp Hiển thị thời gian linh động. Thành viên Workspace luôn xem thời gian bắt đầu và kết thúc theo thiết đặt vùng cho hệ điều hành của họ. Ví dụ, cuộc họp được đặt cho 1:00 CH trên một hệ thống thiết cho giờ miền đông sẽ tự động hiển thị dưới dạng 10:00 sa cho người dùng hệ thống có được đặt cho giờ Thái Bình Dương.

Người đi du lịch để múi thời gian khác nhau hoặc bạn có thể có thể đặt lại của Windows khu vực múi thời gian để khớp với múi giờ hiện tại của họ và do đó đảm bảo rằng động hiển thị thời gian là chính xác. Tuy nhiên, nhiều người thích để tránh thay đổi thiết đặt hệ thống, hầu hết là vì làm như vậy yêu cầu họ nhớ để thay đổi nó lại khi thay đổi vị trí của chúng. Thay vào đó, họ sẽ tinh thần tính thời gian sự khác biệt so với thiết đặt khu vực của mình.

Công cụ lịch cho phép bạn xác định một múi thời gian cụ thể cho một cuộc họp, đảm bảo rằng bạn thấy Hiển thị thời gian cho cuộc họp chỉ theo múi thời gian đã xác định. Ví dụ, giả sử bạn đang ở New York (ước), nhưng bạn đang truy cập San Francisco (PST). Trên chuyến đi của bạn, bạn cần lên lịch cuộc họp diễn ra tại 10:00 sa PST. Bạn có thể tạo cuộc họp này bằng cách đặt 1:00 ch như thời gian bắt đầu của bạn, và sau đó nhắc nhở tự trừ ba giờ khi bạn đến. Ngoài ra bạn có thể thay đổi thiết đặt vùng Windows để PST khi bạn đến. Như một giải pháp đơn giản hơn, bạn có thể tạo cuộc họp với thời gian bắt đầu của 10:00 sa PST.

  1. Tạo một cuộc họp mới.

  2. Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc dành cho múi giờ mong muốn.

  3. Bấm múi thời gian.

  4. Chọn múi thời gian mà bạn muốn từ danh sách thả xuống.

    Khi bạn chọn múi thời gian cho thời gian bắt đầu, múi thời gian cho thời gian kết thúc điều chỉnh để khớp vùng chọn thời gian bắt đầu.

  5. Lưu cuộc họp.

Trong dạng xem lịch biểu, thời gian bắt đầu và kết thúc vẫn phản ánh các thiết đặt vùng Windows hiện tại. Ví dụ, nếu bạn thiết lập cuộc họp để bắt đầu tại 10:00 sa PST và hệ thống của bạn được đặt là giờ miền đông, thời gian bắt đầu cho cuộc họp sẽ hiển thị trong dạng xem lịch biểu làm 1:00 ch. Nếu bạn mở cuộc họp, bạn hãy xem thời gian bắt đầu và kết thúc theo múi thời gian đã xác định.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×