Cách viết công thức tham chiếu các kiểu dữ liệu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng các công thức tham chiếu kiểu dữ liệu được liên kết.Điều này giúp bạn truy xuất và hiển thị thêm thông tin về một kiểu dữ liệu được liên kết cụ thể. Trong ví dụ dưới đây, kiểu dữ liệu được liên kết, Chứng khoán, được sử dụng trong các ô từ A2 đến A11. Sau đó, trong các cột B và C, có các công thức trích xuất thêm thông tin từ kiểu dữ liệu Chứng khoán trong cột A.

Bản ghi được liên kết với tên công ty, Giá và Thay đổi.

Trong ví dụ này, ô B2 chứa công thức =A2.Giá và ô C2 chứa công thức =A2.Biến động. Khi các bản ghi nằm trong một bảng, bạn có thể sử dụng các tên cột trong công thức. Trong trường hợp này, ô B2 sẽ chứa công thức =[@Công ty].Giá và C2 sẽ chứa =[@Công ty].Biến động

Lưu ý: 28 tháng 3, 2019: Kiểu dữ liệu đã được phát hành để tất cả Windows người đăng ký Office 365. Nếu bạn là người đăng ký Office 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản Office mới nhất.

Mẹo: 

  • Ngay khi bạn nhập một tham chiếu đến một ô khác, ví dụ: = A2, Excel sẽ trình bày bạn với một danh sách tự động điền công thức của trường mà bạn có thể tham chiếu cho kiểu dữ liệu. Chọn trường mà bạn muốn từ danh sách, hoặc nhập nó nếu bạn biết nó. Bạn cũng có thể danh sách trường bằng cách nhập toán tử "chấm", ví dụ: = A2.

    Kiểu dữ liệu được liên kết cho Chứng khoán

  • Tham chiếu trường kiểu dữ liệu không phân biệt chữ hoa chữ thường, vì vậy bạn có thể nhập =A2.Giá hoặc =A2.giá.

  • Nếu bạn chọn một trường có dấu cách trong tên, Excel sẽ tự động thêm dấu ngoặc vuông ([ ]) xung quanh tên trường. Ví dụ: =A2.[Giá cao nhất trong 52 tuần]

  • Bạn cũng có thể sử dụng Hàm FIELDVALUE nhưng chúng tôi khuyên bạn chỉ nên dùng hàm này để tạo các phép tính có điều kiện dựa trên các kiểu dữ liệu được liên kết.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Các kiểu dữ liệu được liên kết

Hàm FIELDVALUE

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×