Cách thiết lập ứng dụng hoặc thiết bị đa năng để gửi email bằng Office 365

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Điều kiện tiên quyết: Office 365 thuê bao, Exchange Online gói

Từ ngày 1 tháng 9 2018, Office 365 chậm lăn ra những thay đổi để gửi khách SMTP (còn được gọi là đã xác thực gửi SMTP) mà có thể ảnh hưởng đến các thiết bị của bạn và các ứng dụng gửi email. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào bài viết KB cải tiến trong gửi đã xác thực SMTP máy khách giao thức.

Bài viết này giải thích cách bạn có thể gửi email từ thiết bị và ứng dụng nghiệp vụ khi tất cả các hộp thư của bạn đang ở trong Office 365. Ví dụ:

 • Bạn có một chiếc máy quét và bạn muốn gửi email các tài liệu đã quét cho chính mình hay một ai khác.

 • Bạn có một ứng dụng dòng nghiệp vụ (LOB) giúp quản lý các cuộc hẹn, đồng thời, muốn gửi email lời nhắc cho khách hàng về thời gian của cuộc hẹn.

Lưu ý: Bắt đầu vào ngày đầu tiên, 2018, Office 365 chậm lăn ra những thay đổi để gửi khách SMTP (còn được gọi là đã xác thực gửi SMTP), vốn có thể ảnh hưởng đến thiết bị của bạn và các ứng dụng của bạn gửi email. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết KB cải tiến cho giao thức gửi đã xác thực SMTP máy khách.

Tùy chọn 1 (khuyên dùng): xác thực thiết bị hoặc ứng dụng trực tiếp với một hộp thư Office 365 của bạn và gửi thư bằng cách dùng gửi SMTP máy khách

Tùy chọn này hỗ trợ các tình huống sử dụng hầu hết và cách dễ nhất để thiết lập. Chọn điều này tùy chọn khi:

 • Bạn muốn gửi email từ một bên thứ ba được lưu trữ ứng dụng, Dịch vụ, hoặc thiết bị.

 • Bạn muốn gửi email cho mọi người bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn.

Để cấu hình thiết bị hoặc ứng dụng của bạn, bạn cần kết nối trực tiếp đến Office 365 bằng cách dùng SMTP máy khách gửi điểm cuối smtp.office365.com.

Mỗi thiết bị/ứng dụng có thể xác thực với Office 365. Nó có thể có địa chỉ người gửi của chính nó, hoặc tất cả thiết bị có thể sử dụng một địa chỉ, chẳng hạn như printer@contoso.com.

Làm thế nào để thiết lập gửi SMTP máy khách

Nhập các thiết đặt trực tiếp trên thiết bị của bạn hoặc trong ứng dụng như chỉ dẫn cho hướng dẫn của họ (có thể sử dụng các thuật ngữ khác nhau hơn bài viết này). Theo tình huống của bạn đáp ứng các yêu cầu cho gửi SMTP máy khách, các thiết đặt sau đây sẽ cho phép bạn gửi email từ thiết bị hoặc ứng dụng của bạn.

Thiết bị hoặc ứng dụng thiết đặt

Giá trị

Máy chủ lưu trữ máy chủ/thông minh

smtp.office365.com

Cổng

Cổng 587 (khuyên dùng) hoặc cổng 25

TLS / StartTLS

Bật

Địa chỉ tên người dùng/email và mật khẩu

Đăng nhập chứng danh của hộp thư được lưu trữ đang được sử dụng

Để biết thêm thông tin, hãy bung rộng các phần sau đây.

Xác định phiên bản TLS thiết bị của bạn hỗ trợ bằng cách kiểm tra hướng dẫn dành cho thiết bị hoặc với nhà cung cấp. Nếu thiết bị hoặc ứng dụng của bạn không hỗ trợ TLS 1.0 hoặc bên trên:

 • Sử dụng trực tiếp gửi (tùy chọn 2) hoặc chuyển tiếp Office 365 SMTP (tùy chọn 3) để gửi thư thay vào đó (tùy thuộc vào yêu cầu của bạn).

 • Nếu nó là cần thiết để sử dụng gửi SMTP máy khách và máy in của bạn chỉ hỗ trợ SSL 3.0, bạn có thể thiết lập một cấu hình thay thế được gọi là gửi gián tiếp SMTP máy khách. Điều này sử dụng một máy chủ chuyển tiếp SMTP cục bộ để kết nối với Office 365. Đây là một thiết lập phức tạp hơn. Hướng dẫn có thể tìm thấy ở đây: làm thế nào để cấu hình IIS cho chuyển tiếp với Office 365.

Lưu ý: Nếu thiết bị của bạn được đề xuất hoặc mặc định là cổng 465, nó không hỗ trợ gửi SMTP máy khách.

Sơ đồ sau đây cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan khái niệm của những gì bạn đang môi trường sẽ trông như thế.

Hiển thị cách máy in đa năng kết nối với Office 365 bằng cách dùng gửi SMTP máy khách.

 • Gửi SMTP máy khách cho phép bạn gửi email cho mọi người trong tổ chức của bạn cũng như bên ngoài công ty của bạn.

 • Phương pháp này bỏ qua hầu hết các kiểm tra thư rác cho email được gửi đến mọi người trong tổ chức của bạn. Điều này có thể giúp bảo vệ địa chỉ IP công ty của bạn từ bị chặn bằng danh sách thư rác.

 • Với phương pháp này, bạn có thể gửi email từ bất kỳ vị trí hoặc địa chỉ IP, bao gồm các mạng của tổ chức (tại cơ sở) của bạn, hoặc dịch vụ, chẳng hạn như Microsoft Azurelưu trữ điện toán đám mây bên thứ ba.

 • Xác thực: Bạn có thể cấu hình một tên người dùng và mật khẩu để gửi email trên thiết bị.

 • Hộp thư: Bạn phải có một hộp thư được cấp phép Office 365 để gửi email từ.

 • Vận chuyển tầng bảo mật (TLS): Thiết bị của bạn có thể sử dụng phiên bản TLS 1.0 và ở trên.

 • Cổng: Cổng 587 (khuyên dùng) hoặc cổng 25 là bắt buộc và phải được không bị chặn trên mạng của bạn. Một số mạng tường lửa hoặc ISP chặn cổng — đặc biệt là cổng 25.

Lưu ý: Để biết thông tin về TLS, hãy xem làm thế nào Exchange Online sử dụng TLS để bảo mật email kết nối trong Office 365 và cho thông tin kỹ thuật chi tiết về cách Exchange Online sử dụng TLS với mã bộ sắp xếp thứ tự, hãy xem bảo mật dòng thư cải thiện cho Exchange Trực tuyến.

Bạn chỉ có thể gửi từ một địa chỉ email, trừ khi thiết bị của bạn có thể lưu trữ thông tin đăng nhập cho nhiều Office 365 hộp thư. Office 365 áp dụng một giới hạn của 30 thư được gửi cho mỗi phút, và giới hạn của 10.000 người nhận cho mỗi ngày.

Tùy chọn 2: Gửi thư trực tiếp từ máy in hoặc ứng dụng Office 365 (trực tiếp gửi) của bạn

Chọn điều này tùy chọn khi:

 • Gửi SMTP máy khách (tùy chọn 1) không phải là tương thích với doanh nghiệp của bạn cần với thiết bị của bạn. Ví dụ, thiết bị hoặc ứng dụng của bạn không đáp ứng các yêu cầu gửi SMTP máy khách, chẳng hạn như TLS hỗ trợ.

 • Bạn chỉ cần phải gửi thư cho người nhận trong tổ chức của bạn có hộp thư trong Office 365; bạn không cần phải gửi email đến những người bên ngoài tổ chức của bạn.

Các tình huống khác khi gửi trực tiếp có thể lựa chọn tốt nhất của bạn:

 • Bạn muốn thiết bị hoặc ứng dụng để gửi từ địa chỉ email của mỗi người dùng của bạn và không muốn thông tin đăng nhập hộp thư của mỗi người dùng được cấu hình để sử dụng gửi SMTP máy khách. Gửi trực tiếp cho phép mỗi người dùng trong tổ chức của bạn để gửi email bằng địa chỉ riêng của họ.

  Tránh dùng một hộp thư đơn với quyền gửi dưới dạng cho tất cả người dùng của bạn. Phương pháp này không được hỗ trợ do vấn đề tiềm năng và độ phức tạp.

 • Bạn muốn gửi email hàng loạt hoặc bản tin. Office 365 không cho phép bạn thực hiện điều này thông qua gửi SMTP máy khách. Gửi trực tiếp cho phép bạn gửi một lượng lớn thư.

  Lưu ý rằng không có rủi ro email của bạn được đánh dấu là thư rác bằng Office 365. Bạn có thể nhập ngũ trợ giúp của nhà cung cấp email hàng loạt để hỗ trợ bạn. Ví dụ, họ sẽ giúp bạn tuân theo những cách thực hành tốt nhất và có thể giúp đảm bảo rằng tên miền của bạn và địa chỉ IP không bị chặn người khác trên Internet.

Nhập các thiết đặt trên thiết bị hoặc ứng dụng trực tiếp.

Thiết bị hoặc ứng dụng thiết đặt

Giá trị

Máy chủ lưu trữ máy chủ/thông minh

Điểm cuối MX của bạn, ví dụ như contoso-com.mail.protection.outlook.com

Cổng

Cổng 25

TLS/StartTLS

Bật

Địa chỉ email

Bất kỳ địa chỉ email cho một trong những của bạn Office 365 chấp nhận tên miền. Địa chỉ email này không cần phải có một hộp thư.

Chúng tôi khuyên bạn nên thêm các bản ghi SPF để tránh gặp các thư được gắn cờ là thư rác. Nếu bạn đang gửi từ một địa chỉ IP tĩnh, thêm nó vào bản ghi SPF của bạn trong thiết đặt DNS của nhà đăng ký tên miền của bạn như sau:

Mục nhập DNS

Giá trị

SPF

v=spf1 ip4:<Static IP Address> include:spf.protection.outlook.com ~all

 1. Nếu thiết bị hoặc ứng dụng của bạn có thể gửi từ một địa chỉ IP tĩnh công cộng, lấy địa chỉ IP này và hãy ghi chú của nó. Bạn có thể chia sẻ địa chỉ IP tĩnh của bạn với thiết bị khác và người dùng, nhưng không chia sẻ địa chỉ IP với bất kỳ ai bên ngoài công ty của bạn. Thiết bị hoặc ứng dụng của bạn có thể gửi từ một địa chỉ IP động hoặc được chia sẻ, nhưng thư dễ mắc phải antispam lọc.

 2. Đăng nhập vào Office 365.

 3. Đảm bảo rằng tên miền của bạn, chẳng hạn như contoso.com, được chọn. Bấm Quản lý DNS, và tìm các bản ghi MX. Bản ghi MX sẽ có một giá trị Trỏ tới địa chỉ trông tương tự như cohowineinc-com.mail.protection.outlook.com, như được mô tả trong ảnh chụp màn hình sau đây. Thực hiện ghi chú của bản ghi Trỏ tới địa chỉ giá trị MX, mà chúng tôi gọi là điểm cuối MX của bạn.

  Thực hiện ghi chú của bản ghi MX điểm giá trị địa chỉ.
 4. Trở về thiết bị, và trong các thiết đặt, bên dưới điều gì sẽ thường được gọi là máy chủ hoặc Máy chủ thông minh, hãy nhập Trỏ tới địa chỉ giá trị MX bản ghi mà bạn ghi lại ở bước 3.

 5. Bây giờ mà bạn đã hoàn thành cấu hình thiết đặt thiết bị của bạn, đi tới trang web của nhà đăng ký tên miền của bạn để Cập Nhật bản ghi DNS của bạn. Sửa bản ghi framework (SPF) chính sách người gửi của bạn. Trong mục nhập, bao gồm địa chỉ IP bạn ghi chú trong bước 1. Chuỗi hoàn tất trông giống thế này:

  v=spf1 ip4:10.5.3.2 include:spf.protection.outlook.com ~all

  nơi 10.5.3.2 là địa chỉ IP công cộng của bạn.

  Lưu ý: Bỏ qua bước này có thể làm email được gửi đến thư mục thư rác của người nhận.

 6. Để kiểm tra cấu hình, gửi một email kiểm tra từ thiết bị hoặc ứng dụng của bạn, và xác nhận rằng người nhận đã nhận thư.

Trong sơ đồ sau đây, ứng dụng hoặc thiết bị trong mạng của tổ chức của bạn sử dụng trực tiếp gửi và của bạn thư Office 365 điểm cuối exchange (MX) cho email người nhận trong tổ chức của bạn. Thật dễ dàng tìm điểm cuối MX của bạn trong Office 365 nếu bạn cần phải tìm nó.

Hiển thị cách máy in đa năng sử dụng điểm cuối Office 365 MX của bạn để gửi email trực tiếp đến người nhận trong tổ chức của bạn chỉ.

Bạn có thể cấu hình thiết bị của bạn để gửi email trực tiếp đến Office 365. Sử dụng trực tiếp gửi để chuyển tiếp email tới người nhận Office 365 hộp thư của tổ chức của bạn. Trực tiếp gửi vẫn hoạt động cho người nhận bên ngoài hộp thư của Office 365. Nếu thiết bị của bạn sử dụng trực tiếp gửi để tìm cách chuyển tiếp email cho người nhận không có một hộp thư Office 365 , email sẽ bị từ chối.

Lưu ý: Nếu thiết bị hoặc ứng dụng của bạn có thể hoạt động như một máy chủ thư và cung cấp để Office 365 cũng như các nhà cung cấp thư, tham khảo hướng dẫn thiết bị hoặc ứng dụng của bạn; không có thiết đặt Office 365 không cần thiết cho kịch bản này.

 • Sử dụng Office 365 để gửi email, nhưng không yêu cầu một hộp thư riêng Office 365 .

 • Không yêu cầu thiết bị hoặc ứng dụng để có một địa chỉ IP tĩnh của bạn. Tuy nhiên, điều này nên nếu có thể.

 • Không hoạt động với một đường kết nối; không bao giờ cấu hình một thiết bị để sử dụng một đường kết nối với trực tiếp gửi, điều này có thể gây ra vấn đề.

 • Không yêu cầu thiết bị của bạn để hỗ trợ TLS.

Gửi trực tiếp đã gửi cao hơn giới hạn hơn gửi SMTP máy khách. Người gửi không được gắn kết bằng thư 30 cho mỗi phút hoặc 10.000 người nhận cho mỗi ngày giới hạn.

 • Cổng: Cổng 25 là bắt buộc và phải được không bị chặn trên mạng của bạn.

 • Địa chỉ IP tĩnh được đề xuất: Một địa chỉ IP tĩnh nên nhằm có thể tạo bản ghi SPF cho tên miền của bạn. Điều này giúp tránh thư được gắn cờ là thư rác.

 • Không yêu cầu một hộp thư Office 365 với giấy phép.

 • Trực tiếp gửi không thể được dùng để cung cấp email đến người nhận bên ngoài, ví dụ, người nhận với các địa chỉ Yahoo hoặc Gmail.

 • Thư của bạn sẽ phải tuân theo antispam kiểm tra.

 • Đã gửi thư có thể bị gián đoạn nếu địa chỉ IP của bạn bị chặn bằng danh sách thư rác.

 • Office 365 sử dụng chính sách điều chỉnh hiệu năng của dịch vụ bảo vệ.

Tùy chọn 3: Cấu hình một đường kết nối để gửi thư bằng cách dùng Office 365 chuyển tiếp SMTP

Tùy chọn này thêm khó để thực hiện việc hơn với những người khác. Chỉ chọn điều này tùy chọn khi:

 • Gửi SMTP máy khách (tùy chọn 1) không phải là tương thích với doanh nghiệp của bạn cần hay với thiết bị của bạn

 • Bạn không thể sử dụng trực tiếp gửi (tùy chọn 2) vì bạn phải gửi email đến người nhận bên ngoài.

Chuyển tiếp SMTP cho phép Office 365 chuyển tiếp email thay mặt bằng cách dùng địa chỉ IP công cộng của bạn (hoặc một chứng chỉ) để xác thực Office 365. Để thực hiện điều này, bạn sẽ cần phải thiết lập một đường kết nối cho tài khoản Office 365 của bạn, đây là những gì thực hiện điều này cấu hình phức tạp hơn.

Thiết bị hoặc ứng dụng thiết đặt

Giá trị

Máy chủ lưu trữ máy chủ/thông minh

Điểm cuối MX của bạn, ví dụ như yourcontosodomain com.mail.protection.outlook.com

Cổng

Cổng 25

TLS/StartTLS

Bật

Địa chỉ email

Bất kỳ địa chỉ email cho một trong những của bạn Office 365 xác nhận tên miền. Địa chỉ email này không cần một hộp thư.

Nếu bạn đã thiết lập Exchange hỗn hợp hoặc có một đường kết nối được cấu hình cho dòng thư từ máy chủ email của bạn để Office 365, có thể không thiết lập bổ sung sẽ được yêu cầu cho kịch bản này. Nếu không, tạo một đường kết nối dòng thư để hỗ trợ trường hợp này:

Thiết đặt kết nối

Giá trị

Từ

Máy chủ email của tổ chức của bạn

Để

Office 365

Hạn chế miền: địa chỉ IP/phạm vi

Địa chỉ IP tại chỗ hoặc phạm vi địa chỉ thiết bị hoặc ứng dụng sẽ sử dụng để kết nối với Office 365của bạn.

Chúng tôi khuyên bạn nên thêm các bản ghi SPF để tránh gặp các thư được gắn cờ là thư rác. Nếu bạn đang gửi từ một địa chỉ IP tĩnh, thêm nó vào bản ghi SPF của bạn trong thiết đặt DNS của nhà đăng ký tên miền của bạn như sau:

Mục nhập DNS

Giá trị

SPF

v=spf1 ip4:<Static IP Address> include:spf.protection.outlook.com ~all

 1. Lấy địa chỉ công cộng IP (tĩnh) thiết bị hoặc ứng dụng với gửi từ đó. Một địa chỉ IP động không được hỗ trợ hoặc được phép. Bạn có thể chia sẻ địa chỉ IP tĩnh của bạn với thiết bị khác và người dùng, nhưng không chia sẻ địa chỉ IP với bất kỳ ai bên ngoài công ty của bạn. Thực hiện ghi chú này địa chỉ IP cho sau này.

 2. Đăng nhập vào Office 365.

 3. Chọn tên miền. Đảm bảo rằng tên miền của bạn, chẳng hạn như contoso.com, được chọn. Bấm Quản lý DNS và tìm các bản ghi MX. Bản ghi MX sẽ có một giá trị Trỏ tới địa chỉ trông tương tự như cohowineinc-com.mail.protection.outlook.com như được mô tả trong ảnh chụp màn hình sau đây. Thực hiện ghi chú của bản ghi MX giá trị Trỏ tới địa chỉ . Bạn sẽ cần này sau này.

  Thực hiện ghi chú của bản ghi MX điểm giá trị địa chỉ.
 4. Hãy kiểm tra xem tên miền mà ứng dụng hoặc thiết bị sẽ gửi để có được xác nhận. Nếu tên miền không được xác nhận, email có thể bị mất, và bạn sẽ không thể theo dõi chúng với công cụ theo dõi thư Exchange Online .

 5. Trong Office 365, bấm quản trị, sau đó bấm Exchange để đi đến Trung tâm quản trị Exchange.

 6. Trong Trung tâm quản trị Exchange, hãy bấm dòng thưvà bấm đường kết nối.

 7. Kiểm tra danh sách của các đường kết nối thiết lập cho tổ chức của bạn. Nếu không có kết nối không được liệt kê từ máy chủ email của tổ chức của bạn để Office 365, tạo một.

  1. Để bắt đầu trình hướng dẫn, hãy bấm vào biểu tượng dấu cộng +. Trên màn hình đầu tiên, hãy chọn các tùy chọn được được mô tả trong ảnh chụp màn hình sau đây:

   Chọn từ máy chủ email của tổ chức của bạn vào Office 365

   Bấm tiếp theo, và đặt tên cho đường kết nối.

  2. Trên màn hình kế tiếp, hãy chọn tùy chọn theo xác nhận rằng địa chỉ IP của máy chủ gửi khớp với một trong các địa chỉ IP mà thuộc tổ chức của bạnvà thêm địa chỉ IP từ bước 1.

  3. Rời khỏi tất cả các trường khác với các giá trị mặc định, và chọn lưu.

 8. Bây giờ mà bạn đang thực hiện với cách cấu hình thiết đặt Office 365 của bạn, đi tới trang web của nhà đăng ký tên miền của bạn để Cập Nhật bản ghi DNS của bạn. Sửa bản ghi SPF của bạn. Bao gồm địa chỉ IP bạn ghi chú trong bước 1. Chuỗi kết thúc việc sẽ trông giống thế này: v = spf1 ip4:10.5.3.2 include:spf.protection.outlook.com ~ Tất cả, trong đó 10.5.3.2 là địa chỉ IP công cộng của bạn. Bỏ qua bước này có thể gây ra các email được gửi đến thư mục thư rác của người nhận.

 9. Bây giờ, hãy trở lại thiết bị, và trong thiết đặt, tìm mục nhập cho máy chủ thông minh hoặc máy chủ, nhập bản ghi MX giá trị Trỏ tới địa chỉ mà bạn ghi lại ở bước 3.

 10. Để kiểm tra cấu hình, gửi một email kiểm tra từ thiết bị hoặc ứng dụng của bạn, và xác nhận rằng nó đã nhận được bởi người nhận.

Trong sơ đồ sau đây, ứng dụng hoặc thiết bị trong mạng của tổ chức của bạn sử dụng một đường kết nối cho chuyển tiếp SMTP để email người nhận trong tổ chức của bạn.

Hiển thị cách máy in đa năng kết nối với Office 365 bằng cách dùng chuyển tiếp SMTP.
 • Đường kết nối Office 365 bạn cấu hình xác thực thiết bị hoặc ứng dụng của bạn với Office 365 bằng cách dùng một địa chỉ IP. Thiết bị hoặc ứng dụng của bạn có thể gửi email bằng cách dùng bất kỳ địa chỉ (bao gồm những người không thể nhận được thư), miễn là địa chỉ sử dụng một tên miền của bạn. Địa chỉ email mà không cần phải được liên kết với một hộp thư thực tế. Ví dụ, nếu tên miền của bạn là contoso.com, bạn có thể gửi từ một địa chỉ như do_not_reply@contoso.com.

 • Office 365 Chuyển tiếp SMTP sử dụng một đường kết nối để xác thực thư gửi từ thiết bị hoặc ứng dụng của bạn. Điều này cho phép Office 365 để chuyển tiếp các thư vào hộp thư của chính bạn cũng như bên ngoài người nhận. Office 365 Chuyển tiếp SMTP là rất giống với trực tiếp gửi ngoại trừ rằng nó có thể gửi thư cho người nhận bên ngoài.

 • Do mức độ phức tạp thêm về cách cấu hình một đường kết nối, gửi trực tiếp nên qua Office 365 SMTP chuyển tiếp, trừ khi bạn phải gửi email đến người nhận bên ngoài. Để gửi email bằng cách dùng chuyển tiếp Office 365 SMTP, máy chủ thiết bị hoặc ứng dụng của bạn phải có một địa chỉ IP tĩnh hoặc phạm vi địa chỉ. Bạn không thể sử dụng chuyển tiếp SMTP để gửi email trực tiếp đến Office 365 từ bên thứ ba lưu trữ dịch vụ, chẳng hạn như Microsoft Azure.

 • Office 365 Chuyển tiếp SMTP không cần dùng một hộp thư được cấp phép Office 365 để gửi email.

 • Office 365 Chuyển tiếp SMTP có gửi cao hơn giới hạn hơn gửi SMTP máy khách; người gửi không được gắn kết bằng thư 30 cho mỗi phút hoặc 10.000 người nhận cho mỗi ngày giới hạn.

 • Địa chỉ IP tĩnh hoặc phạm vi địa chỉ: Hầu hết các thiết bị hoặc ứng dụng sẽ không thể sử dụng chứng chỉ xác thực. Để xác thực thiết bị hoặc ứng dụng của bạn, hãy dùng một hoặc nhiều địa chỉ IP tĩnh mà không chia sẻ với một tổ chức khác.

 • Đường kết nối: Bạn phải thiết lập một đường kết nối trong Exchange Online cho email được gửi từ thiết bị hoặc ứng dụng của bạn.

 • Cổng: Cổng 25 là bắt buộc và không thể bị chặn trên mạng của bạn hoặc bởi ISP của bạn.

 • Cấp phép: Chuyển tiếp SMTP không dùng một hộp thư cụ thể Office 365 để gửi email. Đây là lý do tại sao điều quan trọng chỉ được cấp phép người dùng gửi email từ thiết bị hoặc ứng dụng được cấu hình để chuyển tiếp SMTP là. Nếu bạn có người gửi sử dụng thiết bị hoặc ứng dụng mà không có giấy phép hộp thư Office 365 LOB, có được và gán giấy phép Exchange Online Protection cho mỗi người gửi không có giấy phép. Đây là giấy phép mà ít tốn kém cho phép bạn gửi email qua Office 365.

 • Đã gửi thư có thể bị gián đoạn nếu địa chỉ IP của bạn bị chặn bằng danh sách thư rác.

 • Hợp lý giới hạn được áp dụng cho việc gửi. Để biết thêm thông tin, hãy xem Vùng chứa chuyển phát rủi ro cao hơn cho thư đi.

 • Yêu cầu địa chỉ IP tĩnh sổ (trừ khi một chứng chỉ được dùng).

So sánh các tùy chọn

Đây là một so sánh mỗi tùy chọn cấu hình và các tính năng họ hỗ trợ.

Gửi SMTP máy khách

Gửi trực tiếp

Chuyển tiếp SMTP

Tính năng

Gửi đến người nhận trong domain(s) của bạn

Chuyển tiếp Internet thông qua Office 365

Không. Chuyển phát chỉ trực tiếp.

Mạch rẽ antispam

Có, nếu thư được mệnh cho một hộp thư Office 365 .

Không. Email đáng ngờ có thể được lọc. Chúng tôi khuyên bạn nên một bản ghi tùy chỉnh khung hoạt động chính sách người gửi (SPF).

Không. Email đáng ngờ có thể được lọc. Chúng tôi khuyên bạn nên một bản ghi SPF tùy chỉnh.

Hỗ trợ thư được gửi từ ứng dụng được lưu trữ theo một bên thứ ba

Không

Không

Yêu cầu

Mở mạng cổng

Cổng 587 hoặc cổng 25

Cổng 25

Cổng 25

Thiết bị hoặc ứng dụng máy chủ phải hỗ trợ TLS

Bắt buộc

Tùy chọn

Tùy chọn

Yêu cầu xác thực

Office 365 tên người dùng và mật khẩu bắt buộc

Không có

Một hoặc nhiều tĩnh địa chỉ IP. Máy in của bạn hoặc máy chủ đang chạy ứng dụng LOB của bạn phải có một địa chỉ IP tĩnh để dùng cho xác thực với Office 365.

Giới hạn

Điều chỉnh giới hạn

10.000 người nhận cho mỗi ngày. 30 thư cho mỗi phút.

Điều chỉnh chuẩn là để bảo vệ Office 365.

Hợp lý giới hạn được quy định. Dịch vụ không thể được dùng để gửi thư rác hoặc hàng loạt thư. Để biết thêm thông tin về lý giới hạn, hãy xem Vùng chứa chuyển phát rủi ro cao hơn cho thư đi.

Sử dụng máy chủ email của riêng bạn để gửi email từ thiết bị đa chức năng và các ứng dụng

Nếu bạn có hộp thư trong Office 365 và một máy chủ email mà bạn quản lý (còn được gọi là một máy chủ email tại cơ sở), luôn cấu hình thiết bị của bạn và các ứng dụng của bạn cục bộ mạng và định tuyến email đến riêng của bạn sử dụng email máy chủ. Để biết chi tiết về cách thiết lập máy chủ Exchange của bạn nhận được email từ hệ thống không đang chạy Exchange (chẳng hạn như một máy in đa năng), hãy xem tạo một đường kết nối nhận để nhận được Email từ một hệ thống không chạy Exchange.

Chủ đề Liên quan

Khắc phục các vấn đề với máy in, máy quét, và các ứng dụng LOB gửi email bằng cách dùng Office 365
cách cấu hình IIS cho chuyển tiếp với Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×