Cách thực hành tốt nhất trong quy tắc

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Quy tắc là một cách tuyệt vời để tạo một biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn thực hiện một hành động của bạn mà không cần phải viết một dòng đơn mã. Bạn có thể sử dụng quy tắc để thực hiện tác vụ, chẳng hạn như thiết đặt giá trị trường, nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài, hoặc gửi một biểu mẫu. Blog nhóm Microsoft InfoPath: những cách thực hành tốt nhất trong quy tắc cung cấp một danh sách các cách tốt nhất để sử dụng quy tắc — đây là thẳng từ những người đã tạo các quy tắc InfoPath.

Để biết thêm thông tin về các quy tắc, hãy xem các bài viết sau đây:

Chúng tôi chuyển liên tục cải tiến Office Online dựa trên phản hồi của chúng tôi nhận được từ các khách hàng chẳng hạn như bạn. Nếu bài viết này hữu ích cho bạn, vui lòng cho chúng tôi biết bằng bầu chọn bên dưới phần thông tin này hữu ích ở cuối bài viết này. Nếu nó không hữu ích, chúng tôi muốn biết rằng, quá. (Các chi tiết hơn bạn có thể là về vấn đề của bạn, tốt hơn.)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×