Cách thực hành tốt nhất trong quy tắc

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quy tắc là một cách tuyệt vời để tạo một biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn thực hiện một hành động của bạn mà không cần phải viết một dòng đơn mã. Bạn có thể sử dụng quy tắc để thực hiện tác vụ, chẳng hạn như thiết đặt giá trị trường, nhận dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài, hoặc gửi một biểu mẫu. Blog nhóm Microsoft InfoPath: những cách thực hành tốt nhất trong quy tắc cung cấp một danh sách các cách tốt nhất để sử dụng quy tắc — đây là thẳng từ những người đã tạo các quy tắc InfoPath.

Để biết thêm thông tin về các quy tắc, hãy xem các bài viết sau đây:

Chúng tôi chuyển liên tục cải tiến Office Online dựa trên phản hồi của chúng tôi nhận được từ các khách hàng chẳng hạn như bạn. Nếu bài viết này hữu ích cho bạn, vui lòng cho chúng tôi biết bằng bầu chọn bên dưới phần thông tin này hữu ích ở cuối bài viết này. Nếu nó không hữu ích, chúng tôi muốn biết rằng, quá. (Các chi tiết hơn bạn có thể là về vấn đề của bạn, tốt hơn.)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×