Cách thức các tính năng cụ thể hoạt động trong PowerPoint Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chúng tôi thiết kế PowerPoint Online để bạn có thể tạo và chia sẻ bản trình bày cơ bản trong trình duyệt web của bạn. Bạn có thể làm việc cùng lúc với người khác và trình bày trình chiếu của bạn từ mọi nơi. Chúng tôi bên trái nặng nâng chương trình PowerPoint trên máy tính dù. Nếu bạn đã cài đặt PowerPoint trên máy tính, bạn có thể đến các tính năng nâng cao bằng cách bấm mở bằng PowerPoint trong khi bạn đang ở trong PowerPoint Online.

Quan trọng:    Nếu bạn đang dùng PowerPoint Web App với SharePoint 2010, hãy đọc sự khác nhau giữa dùng bản trình bày trong trình duyệt và trong PowerPoint thay vì bài viết này.

Mở và lưu

Tính năng trên máy tính

Trong PowerPoint Online

Lưu

PowerPoint Online tự động lưu công việc của bạn mỗi khi bạn thực hiện thay đổi, vì vậy không cần phải có nút Lưu. Tuy nhiên, bạn có thể lưu bản trình bày của bạn trên máy cục bộ.

Bảo vệ bằng mật khẩu

Có thể mở bản trình bày đã được bảo vệ bằng mật khẩu, chữ ký điện tử, hoặc được bảo vệ bằng quản trị quyền thông tin trong máy tính để bàn PowerPoint chỉ trong chương trình trên máy tính. Để kiểm soát những ai có thể mở bản trình bày của bạn, hãy dùng các thiết đặt chia sẻ trong OneDrive hoặc thư viện SharePoint.

Xem và in

Tính năng trên máy tính

Trong PowerPoint Online

In

Trong PowerPoint Online, bạn có thể in một trang chiếu mỗi trang, với đầu trang và chân trang. (Để biết chi tiết, hãy xem in các trang chiếu của bạn.) Để xem thêm tùy chọn bố trí in, chẳng hạn như bản phân phát và ghi chú, hãy bấm sửa trong PowerPointvà in trong ứng dụng trên máy tính PowerPoint .

Dạng xem Thường

Dùng Dạng xem Soạn thảo để tạo các trang chiếu của bạn.

Dạng xem Dàn bài, Trang cái, và Sắp xếp Trang chiếu

Các dạng xem này chỉ sẵn trong máy tính để bàn PowerPoint.

Dạng xem chỉ Đọc

Bạn có thể lướt qua các trang chiếu và hiện hoặc ẩn ghi chú diễn giả.

Dạng xem Diễn giả

Bạn cần trên máy tính PowerPoint sử dụng dạng xem diễn giả. Tất nhiên, bạn vẫn có thể trình bày trình chiếu của bạn trong PowerPoint Online.

Dạng xem Trình chiếu

Bạn có thể chạy trình chiếu của bạn hiển thị trong cửa sổ toàn màn hình. Bấm vào mỗi trang chiếu hoặc nhấn phím cách để đi đến trang chiếu tiếp theo. Bấm chuột phải vào một trang chiếu để quay lại, đi đến một trang chiếu cụ thể hoặc kết thúc trình chiếu.

Video và âm thanh

Bạn có thể phát video và âm thanh trong dạng xem chỉ đọc và chiếu hình nếu bạn đã cài đặt Silverlight. Bạn cần có Flash cho video được nối kết từ một trang web. Giữ một mắt trên kích cỡ tệp, vì PowerPoint Online sẽ chèn tệp đa phương tiện lớn. Đối với phương tiện được nhúng, giới hạn kích cỡ có thể là từ 50 100MB và cho tệp WAV giới hạn là 100KB.

Ghi chú diễn giả

Bạn có thể hiện hoặc ẩn Ghi chú Diễn giả, nhưng hiện tại, bạn không thể in chúng trong PowerPoint Online.

Thu phóng

PowerPoint Online không có tính năng thu phóng dựng sẵn, nhưng bạn có thể dùng tính năng thu phóng của trình duyệt để thay đổi kích cỡ của nội dung.

Thước và đường lưới

Thước và đường lưới chỉ có trong máy tính để bàn PowerPoint, nhưng PowerPoint Online có hướng dẫn thông minh tự động xuất hiện để giúp bạn căn chỉnh đối tượng.

Sửa và định dạng

Tính năng trên máy tính

Trong PowerPoint Online

Tạo, xóa, sắp xếp lại hoặc ẩn trang chiếu

Bạn có thể thêm, sắp xếp lại, ẩn và xóa trang chiếu. Bạn có thể chọn bố trí trang chiếu khi tạo một trang chiếu mới.

Sao chép và Dán

Văn bản được dán vào PowerPoint Online giữ lại định dạng từ nơi bạn đã sao chép nó. Bạn có thể định dạng lại văn bản sau khi dán nó vào bản trình bày đích. Bạn có thể sao chép và dán ảnh từ một trang chiếu khác trong cùng bản trình bày và cũng sao chép và dán từ bản trình bày hoặc ứng dụng khác. .

Cỡ phông và định dạng

Bạn có thể áp dụng in đậm, nghiêng, gạch dưới, cỡ phông và màu, bao gồm sử dụng bút định dạng.

Định dạng đoạn văn

Bạn có thể căn chỉnh đoạn văn sang trái, phải hay ở giữa; chạy văn bản phải sang trái hay trái sang phải; tăng hay giảm thụt lề; định dạng đoạn văn ở dạng danh sách đánh dấu đầu dòng hay đánh số.

Định dạng nền

Bạn có thể định dạng nền của một hoặc nhiều trang chiếu với màu hoặc hình ảnh.

Đánh số và dấu đầu dòng

Bạn có thể áp dụng định dạng đánh số hoặc dấu đầu dòng dựng sẵn.

Tìm và Thay thế

Lệnh tìm sẵn dùng trên tab Trang chủ của ruy-băng. Lệnh thay thế không sẵn dùng trong PowerPoint Online.

Chủ đề

Bạn có thể chọn từ bộ sưu tập giới hạn các chủ đề dựng sẵn khi bạn thêm một trang chiếu mới vào bản trình bày của bạn. Chủ đề được thêm vào bản trình bày từ máy tính để bàn PowerPoint được giữ nguyên trong PowerPoint Online.

Hiệu ứng hoạt hình

Bạn có thể tạo nhiều kiểu hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint Online. Hoạt hình được thêm bằng cách dùng trên máy tính PowerPoint (có thể không sẵn dùng trong PowerPoint Online) được giữ nguyên và sẽ phát trong trình chiếu, nhưng bạn không thể sửa đổi chúng có.

Chuyển tiếp

Bạn có thể chọn từ bộ sưu tập giới hạn các chuyển tiếp trong PowerPoint Online. Chuyển tiếp được thêm vào trên máy tính PowerPoint được giữ nguyên, nhưng có thể chỉ được phát hoặc đã thay đổi trong máy tính để bàn PowerPoint.

Tùy chỉnh và phát rộng trình chiếu

Tùy chọn để thiết lập và tùy chỉnh trình chiếu, phát rộng trình chiếu, hoặc thiết lập màn hình không sẵn dùng trong PowerPoint Online.

Đồng tác giả

Nhiều tác giả có thể làm việc đồng thời trong PowerPoint Online. Đồng tác giả làm việc với PowerPoint 2010 trở lên và PowerPoint cho Mac 2011.

Kiểm tra chính tả

Gạch dưới màu đỏ squiggle xuất hiện bên dưới từ sai chính tả. Menu chuột phải cung cấp các gợi ý chính tả để lựa chọn.

Chèn các mục

Tính năng trên máy tính

Trong PowerPoint Online

Siêu kết nối

Bạn có thể chèn, sửa và làm theo văn bản siêu kết nối. Bạn không thể thêm siêu kết nối vào một ảnh hoặc hình dạng. Thẻ đánh dấu nối kết công việc, nhưng bạn không thể sửa chúng trong PowerPoint Online. Hãy xem Thêm một siêu kết nối đến văn bản.

Bảng

Bạn có thể chèn và sửa bảng trong PowerPoint Online.

Video và âm thanh

Video và nội dung âm thanh phát trong dạng xem chỉ đọc và dạng xem chiếu hình. Bạn có thể đổi kích cỡ, di chuyển và xóa điều khiển video và âm thanh trong PowerPoint Online. Bạn có thể chèn video trực tuyến. Tuy nhiên, để chèn video hoặc âm thanh từ PC của bạn, bạn sẽ cần phải sử dụng trên máy tính PowerPoint.

Ảnh

Chèn ảnh hoặc clip art từ máy tính của bạn hoặc web. Bạn có thể di chuyển, đổi kích cỡ và xén ảnh và bạn có thể áp dụng kiểu ảnh. Định dạng các tính năng, chẳng hạn như áp dụng hiệu ứng đặc biệt và loại bỏ nền không sẵn dùng trong PowerPoint Onlineảnh phức tạp hơn. Để chụp ảnh chụp màn hình, bạn có thể sử dụng trên máy tính PowerPoint.

Hình, bản vẽ hoặc hộp văn bản

Thêm một hộp văn bản hoặc chọn từ bộ sưu tập các hình. Áp dụng các kiểu, trong đó xác định hiệu ứng tô, viền, và đổ bóng. Di chuyển, đổi kích cỡ, xoay, hoặc sắp xếp hình và hộp văn bản theo lớp, từ sau ra trước. Rã nhóm các hình để làm việc với từng hình dạng.

Đồ họa SmartArt

Chèn đồ họa SmartArt, chuyển sang bố trí khác hay bảng phối màu khác, áp dụng kiểu Smart Art và sửa văn bản.

Biểu đồ và phương trình

Bạn không thể chèn những mục này trong PowerPoint Online, nhưng nếu bạn chèn chúng bằng cách dùng trên máy tính PowerPoint, PowerPoint Online Hiển thị chúng như mong muốn.

Chữ nghệ thuật

Không sẵn dùng trong PowerPoint Online. Nếu bạn muốn áp dụng hiệu ứng WordArt cho văn bản, gõ nhẹ hoặc bấm sửa trong PowerPoint.

Biểu tượng

Một tập hợp chỉ bao gồm các ký hiệu có thể được chèn vào trong PowerPoint Online. Nếu không sẵn dùng phông chữ để hiển thị ký hiệu, biểu tượng được hiển thị dưới dạng chỗ dành sẵn.

Đầu trang và chân trang

Đầu trang và chân trang, bao gồm ngày tháng và số trang chiếu, không thể được chèn, sửa hoặc xóa trong PowerPoint Online, nhưng nó sẽ hiển thị chúng như mong muốn. Hãy xem Thêm số trang chiếu hoặc ngày và thời gian.

Mẹo:    Bạn có thể thêm hộp văn bản để làm đầu trang hoặc chân trang.

Macro

Bạn có thể xem, sửa, in, và chia sẻ bản trình bày chứa macro, nhưng để chạy macro, hãy gõ nhẹ hoặc bấm sửa trong PowerPoint.

Điều khiển ActiveX, đối tượng OLE nhúng

Bạn không thể chèn hoặc sửa chúng trong PowerPoint Online, nhưng chúng được hiển thị như mong đợi.

Ảnh được nối kết

Những mục này được giữ nguyên trong bản trình bày nhưng ẩn trong Dạng xem Đọc và Dạng xem Trình chiếu. Chúng hiển thị ở dạng chỗ dành sẵn trong Dạng xem Soạn thảo.

Xem lại

Tính năng này

Trong PowerPoint Online

Công cụ kiểm lỗi

Bạn có thể kiểm tra chính tả của một từ và bạn có thể thiết đặt ngôn ngữ soát lỗi.

Chú thích

Xem chú thích trong Dạng xem chỉ Đọc; sửa chú thích trong Dạng xem Soạn thảo. Hãy xem Hiển thị chú thích trong bản trình bàyThêm chú thích vào bản trình bày.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×