Cách tải dữ liệu bị thiếu trong Forms

Cách tải dữ liệu bị thiếu trong Forms

Mẹo: Tạo bản khảo sát, bài kiểm tra hoặc bỏ phiếu bằng Microsoft Forms. Tạo bản khảo sát nâng cao? Dùng thử Microsoft Forms Pro.

Nếu bạn tạo biểu mẫu trong OneDrive for Business, SharePoint Online, Excel Online, Microsoft Teams hoặc sử dụng phần web Microsoft Forms, bạn có thể bấm vào Mở bằng Excel để tải sổ làm việc Excel được lưu trữ tự động trên OneDrive for Business hoặc SharePoint Online. Sổ làm việc này có chứa kết nối dữ liệu trực tiếp đến biểu mẫu của bạn và mọi dữ liệu phản hồi mới trong biểu mẫu của bạn sẽ được phản ánh trong sổ làm việc.

Tải sổ làm việc mới với dữ liệu cập nhật

Trong trường hợp mất kết nối dữ liệu động, bạn vẫn có thể truy xuất dữ liệu phản hồi gần nhất của mình và đồng bộ dữ liệu này với sổ làm việc mới.

Lưu ý: Tính năng này chỉ sẵn dùng với người dùng Office 365 Education và Office 365 Commercial. Để truy xuất dữ liệu phản hồi gần đây nhất và đồng bộ dữ liệu đó vào sổ làm việc mới, vui lòng đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

  1. Trên tab Phản hồi, bấm vào Xem thêm tùy chọn Nút Xem thêm tùy chọn

  2. Bấm vào Đồng bộ mọi phản hồi với sổ làm việc mới.

    Tùy chọn Đồng bộ mọi phản hồi với sổ làm việc mới trong Microsoft Forms

Sổ làm việc mới sẽ mở ra trong Excel với các phản hồi cập nhật nhất của bạn. Sổ làm việc mới này sẽ được lưu trữ cạnh sổ làm việc gốc của bạn trên OneDrive for Business hoặc SharePoint Online.

Làm cách nào để biết có kết nối dữ liệu động giữa biểu mẫu và sổ làm việc của tôi hay không?

Nếu bạn đã tạo biểu mẫu trong Forms trên Web (https://forms.office.com) và bấm vào Mở bằng Excel thì sổ làm việc Excel ngoại tuyến sẽ mở biểu mẫu không có mối quan hệ hoặc kết nối với biểu mẫu của bạn. Vì biểu mẫu này không có kết nối dữ liệu động, bạn sẽ không thấy tùy chọn Đồng bộ mọi phản hồi với sổ làm việc mới.

Nếu bạn đã tạo biểu mẫu trong OneDrive for Business, SharePoint Online, Excel Online, Microsoft Teams hoặc sử dụng Phần web Microsoft Forms, sổ làm việc Excel của bạn sẽ chứa kết nối dữ liệu động tới biểu mẫu của bạn. Mọi dữ liệu phản hồi mới trong biểu mẫu của bạn sẽ được phản ánh trong sổ làm việc và bạn sẽ thấy tùy chọn Đồng bộ mọi phản hồi với sổ làm việc mới.

Bạn có phản hồi về Microsoft Forms?

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn! Vui lòng truy nhập site UserVoice của Microsoft Forms để đưa ra đề xuất và bình chọn cho ý tưởng mà người khác đã gửi.

Xem Thêm

Tạo một biểu mẫu với Microsoft Forms

Kiểm tra kết quả biểu mẫu của bạn

Câu hỏi thường gặp về Microsoft Forms

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×