Cách sửa lỗi #VALUE! trong hàm TRANSPOSE

Chủ đề này cung cấp thông tin về cách giải quyết lỗi #VALUE! trong hàm TRANSPOSE.

Sự cố: Công thức không được nhập dưới dạng công thức mảng

Tham khảo các ví dụ sau đây, tại đây chúng tôi sử dụng:

=TRANSPOSE(B2:C8)

Lỗi #VALUE trong TRANSPOSE

Công thức dẫn đến lỗi #VALUE!.

Giải pháp: Bạn sẽ cần chuyển đổi các công thức thành công thức mảng trên một dải ô có kích cỡ khớp với dải ô nguồn của mình. Cách thực hiện điều này:

  1. Chọn một dải ô trống trong trang tính. Luôn ghi nhớ rằng số ô trống bạn chọn sẽ phải bằng với số ô bạn đang tìm cách sao chép. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ chọn dải ô rộng 7 cột và cao 2 cột.

  2. Đây là một công thức mảng và cần được nhập bằng CTRL+SHIFT+ENTER. Excel sẽ tự động bao công thức vào trong ngoặc móc {}. Nếu bạn cố gắng tự nhập các dấu ngoặc móc này thì Excel sẽ hiển thị công thức dưới dạng văn bản.

Lỗi #VALUE! được giải quyết khi bạn nhấn Ctrl+Alt+Enter

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy kiểm tra các chủ đề tại Tiếng nói Người dùng Excel.

Xem Thêm

Sửa lỗi #VALUE!

Hàm TRANSPOSE

Tổng quan về các công thức trong Excel

Cách tránh công thức bị hỏng

Sử dụng kiểm tra lỗi để phát hiện các lỗi trong công thức

Tất cả hàm Excel (theo bảng chữ cái)

Tất cả hàm Excel (theo danh mục)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×