Cách sửa lỗi #VALUE! trong hàm TIMEVALUE

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kịch bản phổ biến nhất mà lỗi #VALUE! xảy ra trong hàm TIMEVALUE là khi tham đối văn_bản_thời_gian có chứa một giá trị không phải là một chuỗi văn bản.

Tham đối văn_bản_thời_gian phải là giá trị văn bản hợp lệ, không phải là số hoặc ngày. Ví dụ: 22 Tháng 6 2000 6:45 SA hoặc 22/06/00 là các giá trị hợp lệ nhưng các giá trị sau đây thì không:

  • Tháng 6 22 2000 6:45 SA

  • Sáu giờ bốn mươi lăm phút SA

  • 6:45 SA

  • 645

Lưu ý: Thông tin ngày trong văn_bản_thời_gian được bỏ qua.

Đầu ra của các hàm TIMEVALUE khác nhau

Giải pháp: Bạn phải thay đổi thành giá trị đúng. Bấm chuột phải vào ô, rồi bấm vào Định dạng và đảm bảo ô tuân theo định dạng Văn bản. Và nếu giá trị đã chứa sẵn văn bản, hãy đảm bảo giá trị đó là hợp lệ.

Xem ví dụ này, bạn có thể tự hỏi tại sao C10 hoạt động nhưng C11 thì không. Đó là vì C10 được định dạng là Văn bản, trong khi C11 được định dạng là Thời gian.

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy kiểm tra các chủ đề tại Tiếng nói Người dùng Excel.

Xem Thêm

Sửa lỗi #VALUE!

Hàm TIMEVALUE

Tổng quan về các công thức trong Excel

Cách tránh công thức bị hỏng

Sử dụng kiểm tra lỗi để phát hiện các lỗi trong công thức

Tất cả hàm Excel (theo bảng chữ cái)

Tất cả hàm Excel (theo danh mục)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×