Cách sửa lỗi #VALUE! trong hàm SUMPRODUCT

Chủ đề này bao gồm các kịch bản phổ biến về lỗi #VALUE! khi làm việc với hàm SUMPRODUCT.

Sự cố: Các tham đối mảng không có cùng kích thước

Tất cả các tham đối mảng phải có cùng kích thước. Nếu không thì bạn sẽ gặp phải lỗi #VALUE!. Ví dụ: nếu Mảng 1 tham chiếu đến một dải ô gồm 3 hàng và cột 2 thì Mảng 2 phải cũng tương ứng với dải ô tương tự.

Công thức SUMPRODUCT gây ra lỗi là =SUMPRODUCT(D2:D13;E2:E10) - cần thay đổi E10 thành E13 để khớp với dải ô thứ nhất.
  • =SUMPRODUCT(D2:D13;E2:E10)

Sẽ không hoạt động vì các dải ô được tham chiếu không cùng số lượng hàng (13 hàng ở dải ô thứ nhất nhưng chỉ có 10 hàng ở dải ô thứ hai).

Giải pháp: Thay đổi công thức thành:

  • =SUMPRODUCT(D2:D13;E2:E13)

Để cả hai dải ô đều có cùng số hàng bắt đầu và kết thúc, rồi thử lại công thức.

Giải quyết lỗi #VALUE! trong dữ liệu để giải quyết lỗi SUMPRODUCT

Sự cố: Một hoặc nhiều ô trong dải ô có chứa văn bản

Nếu một hoặc nhiều ô trong dải ô được tham chiếu có chứa văn bản hoặc được định dạng là kiểu dữ liệu Văn bản, bạn sẽ gặp phải lỗi #VALUE!. Văn bản có thể là kết quả của phép tính từ một công thức khác hoặc có thể chỉ là ô không được định dạng đúng.

Công thức trong ô E15 hiển thị lỗi #VALUE! vì có lỗi #VALUE! ở cột E.

Giải pháp: Kiểm tra xem có ô nào chứa văn bản hoặc được định dạng là văn bản không, rồi đặt thành kiểu dữ liệu đúng.

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy kiểm tra các chủ đề tại Tiếng nói Người dùng Excel.

Xem Thêm

Sửa lỗi #VALUE!

Hàm SUMPRODUCT

Tổng quan về các công thức trong Excel

Cách tránh công thức bị hỏng

Sử dụng kiểm tra lỗi để phát hiện các lỗi trong công thức

Tất cả hàm Excel (theo bảng chữ cái)

Tất cả hàm Excel (theo danh mục)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×