Cách sửa lỗi #VALUE! trong hàm INDEX/MATCH

Chủ đề này giải thích các kịch bản phổ biến khi bạn gặp phải lỗi #VALUE! trong lúc sử dụng hàm INDEX và MATCH cùng nhau trong một công thức. Một trong những lý do phổ biến nhất để sử dụng kết hợp hàm INDEX và MATCH là khi bạn muốn tra cứu giá trị trong một kịch bản mà hàm VLOOKUP sẽ không có tác dụng, chẳng hạn như nếu giá trị tra cứu của bạn vượt quá 255 ký tự.

Sự cố: Công thức không được nhập dưới dạng mảng

Nếu bạn đang sử dụng hàm INDEX dưới dạng công thức mảng kết hợp với MATCH để có thể truy xuất một giá trị, bạn sẽ cần phải chuyển đổi các công thức của mình thành một công thức mảng, nếu không thì bạn sẽ gặp lỗi #VALUE!.

Giải pháp: Hàm INDEX và MATCH sẽ được sử dụng dưới dạng một công thức mảng, nghĩa là bạn cần phải nhấn CTRL+SHIFT+ENTER. Thao tác này có tác dụng tự động bao công thức vào trong ngoặc móc {}. Nếu bạn cố gắng tự nhập các dấu ngoặc móc, Excel sẽ hiển thị công thức dưới dạng văn bản.

Nếu bạn đang sử dụng hàm INDEX/MATCH khi có một giá trị tra cứu lớn hơn 255 ký tự cần nhập dưới dạng công thức Mảng.  Công thức trong ô F3 là =INDEX(B2:B4;MATCH(TRUE;A2:A4=F2;0);0) và được nhập bằng cách nhấn Ctrl+Shift+Enter
Nên sử dụng hàm INDEX và MATCH dưới dạng một công thức mảng

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy kiểm tra các chủ đề tại Tiếng nói Người dùng Excel.

Xem Thêm

Sửa lỗi #VALUE!

Hàm INDEX

Hàm MATCH

Tra cứu các giá trị bằng hàm VLOOKUP, INDEX hoặc MATCH

Tổng quan về các công thức trong Excel

Cách tránh công thức bị hỏng

Sử dụng kiểm tra lỗi để phát hiện các lỗi trong công thức

Tất cả hàm Excel (theo bảng chữ cái)

Tất cả hàm Excel (theo danh mục)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×