Cách sửa lỗi #VALUE! trong hàm DAYS

Chủ đề này liệt kê các nguyên nhân thường thấy của lỗi #VALUE! khi làm việc với hàm DAYS.

Sự cố: Các tham đối không tham chiếu đến ngày hợp lệ

Nếu tham đối của bạn chứa các ngày tháng có dạng văn bản, chẳng hạn như 22 Tháng Sáu 2000 thì Excel không thể diễn giải giá trị đó là một ngày hợp lệ và sẽ trả về lỗi #VALUE!.

Lưu ý: Ngày ở định dạng văn bản, chẳng hạn như 21 Thg 10, 2006 được hàm chấp nhận và sẽ không dẫn đến lỗi #VALUE!.

Giải pháp: Thay đổi các giá trị thành ngày hợp lệ, ví dụ: 22/06/2000 và kiểm tra lại công thức.

Sự cố: Cài đặt ngày và giờ hệ thống của bạn sẽ không đồng bộ với ngày trong các ô.

Nếu hệ thống của bạn theo cài đặt ngày là mm/dd/yy và công thức của bạn theo một cài đặt khác, ví dụ: dd/mm/yyyy thì bạn sẽ nhận được lỗi #VALUE!.

Giải pháp: Kiểm tra cài đặt ngày và giờ của hệ thống để đảm bảo khớp với định dạng ngày tháng được tham chiếu đến trong công thức. Nếu cần, cập nhật công thức thành định dạng đúng.

Ví dụ sau đây cho thấy các biến thể khác nhau của hàm DAYS, trong đó A2 và A7 là các ngày không hợp lệ.

Đầu ra của các hàm DAYS khác nhau

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy kiểm tra các chủ đề tại Tiếng nói Người dùng Excel.

Xem Thêm

Sửa lỗi #VALUE!

Hàm DAYS

Tính toán chênh lệch giữa hai ngày

Tổng quan về các công thức trong Excel

Cách tránh công thức bị hỏng

Sử dụng kiểm tra lỗi để phát hiện các lỗi trong công thức

Tất cả hàm Excel (theo bảng chữ cái)

Tất cả hàm Excel (theo danh mục)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×