Cách sửa lỗi #VALUE! trong hàm DATEVALUE

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quan trọng: Khi sử dụng hàm Date trong Excel, luôn nhớ rằng ngày mà bạn sử dụng trong công thức của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi cài đặt Ngày và Giờ trên hệ thống của bạn. Khi Excel phát hiện sự không tương hợp giữa các định dạng trong tham đối văn_bản_ngày và cài đặt Ngày và Giờ của hệ thống, bạn sẽ gặp phải lỗi #VALUE!. Do đó, điều đầu tiên bạn sẽ cần kiểm tra khi gặp lỗi #VALUE! với hàm Date là xác minh xem cài đặt Ngày và Giờ của bạn có đang hỗ trợ định dạng Ngày trong tham đối văn_bản_ngày hay không.

Dưới đây là các tình huống phổ biến nhất khi lỗi #VALUE! xảy ra:

Sự cố: Tham đối văn_bản_ngày có một giá trị không hợp lệ

Tham đối văn_bản_ngày phải là giá trị văn bản hợp lệ, không phải là số hoặc ngày. Ví dụ: 22 Tháng 6 2000 là giá trị hợp lệ nhưng các giá trị sau đây thì không:

  • 366699

  • 06/22/2000

  • 2000 Tháng Sáu 22

  • Tháng Sáu 22 2000

Giải pháp: Bạn phải thay đổi thành giá trị đúng. Bấm chuột phải vào ô và bấm vào Định dạng Ô (hoặc nhấn CTRL+1) và đảm bảo ô tuân theo định dạng Văn bản. Nếu giá trị đã chứa sẵn văn bản, hãy đảm bảo giá trị tuân theo định dạng đúng, ví dụ: 22 Tháng 6 2000.

Sự cố: Giá trị trong tham đối văn_bản_ngày không đồng bộ với cài đặt ngày và giờ của hệ thống

Nếu cài đặt ngày và giờ hệ thống của bạn theo định dạng mm/dd/yyyy thì công thức như =DATEVALUE(“22/6/2000”) sẽ dẫn đến lỗi #VALUE!. Nhưng cùng một công thức sẽ hiển thị giá trị đúng khi ngày và giờ của hệ thống được đặt thành định dạng dd/mm/yyyy.

Giải pháp: Hãy đảm bảo rằng cài đặt ngày và giờ của hệ thống (cả thời gian Rút gọn lẫn thời gian Đầy đủ) trùng khớp với định dạng ngày trong tham đối văn_bản_ngày.

Sự cố: Ngày không nằm trong khoảng từ 01/01/1990 đến 31/12/9999

Giải pháp: Hãy đảm bảo rằng tham đối văn_bản_ngày đại diện cho ngày nằm trong khoảng từ 01/01/1990 đến 31/12/9999.

Ví dụ sau đây liệt kê đầu ra của các hàm DATEVALUE khác nhau.

Lưu ý: Đối với ví dụ này, cài đặt Ngày và Giờ được đặt thành M/d/yyyydddd,MMMM d,yyyy đối với định dạng Ngày Rút gọnNgày Đầy đủ tương ứng.

Đầu ra của các hàm DATEVALUE khác nhau

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy kiểm tra các chủ đề tại Tiếng nói Người dùng Excel.

Xem Thêm

Sửa lỗi #VALUE!

Hàm DATEVALUE

Tính toán chênh lệch giữa hai ngày

Tổng quan về các công thức trong Excel

Cách tránh công thức bị hỏng

Sử dụng kiểm tra lỗi để phát hiện các lỗi trong công thức

Tất cả hàm Excel (theo bảng chữ cái)

Tất cả hàm Excel (theo danh mục)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×