Cách sửa lỗi #VALUE! trong các hàm FIND/FINDB và SEARCH/SEARCHB

Chủ đề này cung cấp trợ giúp về các kịch bản phổ biến nhất đối với lỗi #VALUE! trong các hàm FIND/FINDB và SEARCH/SEARCHB.

Một số điều cần biết về hàm FIND và SEARCH

  • Hàm FINDSEARCH rất giống nhau. Cả hai đều hoạt động cùng một cách - định vị một ký tự hoặc một chuỗi văn bản trong một chuỗi văn bản khác. Sự khác biệt giữa hai hàm này là hàm FIND có phân biệt chữ hoa/thường, còn SEARCH thì không phân biệt chữ hoa/thường. Vì vậy, nếu bạn không muốn so khớp cách viết hoa trong chuỗi văn bản thì sử dụng hàm SEARCH.

  • Nếu bạn muốn một hàm trả về chuỗi dựa trên số ký tự mà bạn chỉ định, hãy sử dụng hàm MID kèm với FIND. Bạn có thể tìm thấy thông tin và các ví dụ về cách sử dụng kết hợp hàm MID và FIND trong chủ đề trợ giúp về hàm FIND.

  • Cú pháp của các hàm này là như nhau, văn_bản_tìm_kiếm; trong_văn_bản; [số_bắt_đầu]). Diễn giải đơn giản, cú pháp có nghĩa là Bạn muốn tìm gì?, Bạn muốn tìm ở đâu?, Bạn muốn bắt đầu từ vị trí nào?

Sự cố: không tìm được giá trị trong tham đối văn_bản_tìm_kiếm trong chuỗi trong_văn_bản

Nếu hàm không thể tìm thấy văn bản cần tìm trong chuỗi văn bản đã xác định, hàm sẽ đưa ra lỗi #VALUE!.

Ví dụ: một hàm như:

  • =FIND("gloves";"Gloves (Youth)";1)

Sẽ đưa ra lỗi #VALUE!, vì không có kết quả khớp “gloves” trong chuỗi mà chỉ có “Gloves”. Hãy nhớ rằng hàm FIND có phân biệt chữ hoa/thường, vì vậy phải đảm bảo giá trị trong văn_bản_tìm_kiếm khớp chính xác với chuỗi trong tham đối trong_văn_bản.

Tuy nhiên, hàm SEARCH này sẽ trả về giá trị 1, vì hàm không phân biệt chữ hoa/thường:

  • =SEARCH("gloves";"Gloves (Youth)";1)

Giải pháp: Sửa cú pháp khi cần.

Sự cố: Tham đối số_bắt_đầu được đặt thành không (0)

Tham đối số_bắt_đầu là một tham đối tùy chọn và nếu bạn bỏ qua, giá trị mặc định sẽ được giả định là 1. Tuy nhiên, nếu tham đối hiện diện trong cú pháp và giá trị được đặt thành 0, bạn sẽ gặp lỗi #VALUE!.

Giải pháp: Loại bỏ tham đối số_bắt_đầu nếu không bắt buộc hoặc đặt thành giá trị thích hợp chính xác.

Sự cố: Tham đối số_bắt_đầu lớn hơn tham đối trong_văn_bản

Ví dụ: hàm:

  • =FIND(“s”;”Functions and formulas”;25)

Tìm kiếm “s” trong chuỗi “Functions and formulas” (trong_văn_bản) bắt đầu từ ký tự thứ 25 (số_bắt_đầu) nhưng trả về lỗi #VALUE! vì chuỗi chỉ có 22 ký tự.

Mẹo:  Để tìm tổng số ký tự trong một chuỗi văn bản, hãy sử dụng hàm LEN

Giải pháp: Sửa số bắt đầu khi cần.

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể?

Đăng câu hỏi vào diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy kiểm tra các chủ đề tại Tiếng nói Người dùng Excel.

Xem Thêm

Sửa lỗi #VALUE!

Hàm FIND/FINDB

HÀM SEARCH/SEARCHB

Tổng quan về các công thức trong Excel

Cách tránh công thức bị hỏng

Sử dụng kiểm tra lỗi để phát hiện các lỗi trong công thức

Tất cả hàm Excel (theo bảng chữ cái)

Tất cả hàm Excel (theo danh mục)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×