Cách nhận hỗ trợ từ Outlook.com

Nếu bạn cần trợ giúp hoặc hỗ trợ, bạn có thể sử dụng nút Trợ giúp trong Outlook.com.

  1. Đăng nhập vào Outlook.com bằng PC hoặc máy Mac.

    Lưu ý: 

  2. Ở đầu trang, chọn Nút Menu trợ giúp .

    Ảnh chụp màn hình hiển thị hộp thoại Trợ giúp mà bạn có thể nhập thông tin về sự cố, rồi chọn nút Nhận trợ giúp.

  3. Nhập câu hỏi hoặc sự cố của bạn vào hộp Trợ giúp, rồi chọn Nhận trợ giúp.

  4. Nếu tự trợ giúp không sẵn dùng cho sự cố của bạn, hãy làm theo lời nhắc để gửi phiếu của bạn đến nhân viên hỗ trợ Outlook.com. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email.

Một cách khác để nhận trợ giúp là chọn Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ trong mục Tài nguyên hỗ trợ bên dưới.

Tài nguyên hỗ trợ

Bạn cũng có thể nhận hỗ trợ từ người dùng Outlook.com khác trong Diễn đàn cộng đồng của chúng tôi hoặc nhận trợ giúp bằng cách chọn Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ bên dưới:

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Gửi phản hồi về Outlook.com

Nếu bạn có đề xuất về cách cải thiện Outlook.com, vui lòng truy nhập kênh Phản hồi Uservoice của chúng tôi, nơi bạn có thể cho chúng tôi biết suy nghĩ của mình cũng như bình chọn cho ý tưởng của người khác.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×