Cách FindTime tự động lập lịch hoạt động

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu tổ chức cuộc họp đã bật chức năng tự động lập lịch biểu trong bảng điều khiển người tổ chứccủa họ, FindTime sẽ lên lịch cuộc họp sẽ tự động ngay khi đồng thuận này.

FindTime liên tục kiểm tra thuận trên lời mời, và khi nó được này:

  • Cuộc họp được lên lịch.

  • Trình sắp xếp được thông báo.

  • Thư mời được gửi đến những người được mời vào.

Tự động lên lịch các quy tắc

Các quy tắc này được áp dụng để xác định thời gian cuộc họp là tự động theo lịch trình cho:

  • Chỉ phiếu yêu cầu người được mời được xem là trong việc xác định thuận: phiếu của người được mời tùy chọn được loại bỏ.

  • Nếu yêu cầu người được mời đến được thuận trên nhiều lần, phiếu của người được mời tùy chọn đó được đưa vào tài khoản. Cuộc họp được lên lịch cho tốt nhất sẵn có thời gian cho cả hai bắt buộc và tùy chọn người được mời.

  • Nếu nhiều hơn một thời gian đủ điều kiện, thời gian sớm nhất nhận ưu tiên và được tự động lên lịch.

Người tổ chức có thể lên lịch cuộc họp trước khi lên lịch tự động được kích hoạt trên trang bỏ phiếu. Hãy xem lên lịch cuộc họp theo cách thủ công phần trong chủ đề bằng cách dùng trang bỏ phiếu FindTime để biết thêm chi tiết.

Nếu người tổ chức có thể không vào bật tự động lập lịch biểu, họ có thể lên lịch cuộc họp theo cách thủ công trang bỏ phiếu bằng cách chọn lên lịch cho bất kỳ lúc nào phù hợp.

Giữ lịch

Nếu người tổ chức có bật nội dung tạm giữ lịch trong bảng điều khiển người tổ chứccủa họ, các nội dung tạm giữ sẽ bị loại bỏ cho tất cả các lần chưa lên lịch cuộc họp khi cuộc họp là tự động theo lịch trình.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×