Cách chia sẻ một mẫu biểu mẫu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

InfoPath Forms Services là một công nghệ máy chủ, sẵn dùng trong Microsoft Office Forms Server 2007 và Microsoft Office SharePoint Server 2007, cho phép người dùng để điền Microsoft Office InfoPath 2007 biểu mẫu bằng cách sử dụng một trình duyệt Web thay vì, hoặc để bổ sung, chương trình máy khách Office InfoPath 2007 . Công nghệ này cho phép truy nhập nhiều biểu mẫu hơn có thể xảy ra với các phiên bản trước của Microsoft Office InfoPath.

Bài viết này giải thích về các cách khác nhau mà bạn có thể chia sẻ Office InfoPath 2007 mẫu biểu mẫu trên một máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services.

Trong bài viết này

Giới thiệu về mẫu biểu mẫu InfoPath

Triển khai và kích hoạt mẫu biểu mẫu

Các cách mà người dùng có thể làm việc với các biểu mẫu bạn triển khai

Giới thiệu về mẫu biểu mẫu InfoPath

InfoPath là một chương trình sử dụng tiêu chuẩn XML mở để cung cấp cho người dùng có một linh hoạt chưa cấu trúc cách để thu thập dữ liệu. Vì InfoPath được xây dựng trên XML chuẩn, dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng biểu mẫu InfoPath có thể dùng lại trong toàn bộ một tổ chức. Ví dụ, dữ liệu được lưu trong biểu mẫu báo cáo chi phí có thể được truy nhập và hiển thị trên một trang Web tô sáng các xu hướng ngân sách cho một bộ phận.

Khi một trình thiết kế biểu mẫu tạo một biểu mẫu InfoPath mới, trình thiết kế thực sự tạo được gọi là một mẫu biểu mẫu. Mẫu biểu mẫu xác định cấu trúc dữ liệu, diện mạo và các hành vi của các biểu mẫu người dùng điền. Suy nghĩ của mẫu biểu mẫu như một hướng dẫn chi tiết — điểm bắt đầu cho phép người dùng để tạo biểu mẫu mới mà sử dụng và lưu trữ dữ liệu giống nhau. Vì biểu mẫu mẫu phải đang sẵn dùng trước khi bạn có thể điền vào biểu mẫu, mẫu biểu mẫu của bạn phải được triển khai một vị trí nơi họ có thể truy nhập bởi người dùng. Mẫu biểu mẫu thường được triển khai cho vị trí trên một mạng công ty chẳng hạn như thư mục dùng chung, máy chủ Web, hoặc thư viện SharePoint.

Nếu người dùng có quyền truy nhập vào vị trí nơi mẫu biểu mẫu được lưu trữ, họ có thể điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu đó bằng cách sử dụng InfoPath, trình duyệt Web, một thiết bị di động hoặc Microsoft Office Outlook 2007. Có một biểu mẫu có thể điền bằng cách sử dụng InfoPath hoặc một trong các phương pháp khác tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cách mẫu biểu mẫu đã được thiết kế và triển khai. Ví dụ, để thể điền trong một trình duyệt, một biểu mẫu phải được thiết kế để chạy trong trình duyệt và mẫu biểu mẫu cho biểu mẫu phải được triển khai với một máy chủ đang chạy dịch vụ biểu mẫu InfoPath.

Đầu trang

Triển khai và kích hoạt mẫu biểu mẫu

InfoPath Forms Services cho phép người dùng để điền Office InfoPath 2007 biểu mẫu bằng cách sử dụng một trình duyệt Web thay vì, hoặc để ngoài chương trình máy khách Office InfoPath 2007 . Điều này cho phép truy nhập nhiều biểu mẫu hơn có thể xảy ra với các phiên bản trước của Microsoft Office InfoPath.

Ngoài ra, InfoPath Forms Services cho phép người dùng để điền vào biểu mẫu bằng cách dùng một thiết bị di động. Đặt các điều khiển có sẵn để sử dụng trong mẫu có hỗ trợ di động được hạn chế hơn so với những người có sẵn cho mẫu có hỗ trợ trình duyệt.

Trình thiết kế mẫu biểu mẫu cũng có thể bật thuộc tính khuyến mãi cho mẫu biểu mẫu. Tùy chọn này cho phép dữ liệu từ một biểu mẫu được dựa trên mẫu biểu mẫu đó được hiển thị dưới dạng cột trong một thư viện SharePoint, do đó người dùng có thể dễ dàng làm việc với dữ liệu biểu mẫu mà không cần thực sự mở biểu mẫu chính nó.

Để chia sẻ một mẫu biểu mẫu trên trang web của bạn, trình thiết kế mẫu biểu mẫu hoặc người quản trị phải trước tiên triển khai mẫu biểu mẫu. Triển khai mẫu biểu mẫu, trình thiết kế mẫu biểu mẫu phải phát hành mẫu biểu mẫu dưới dạng một mẫu biểu mẫu của người dùnghoặc người quản trị phải tải mẫu biểu mẫu dưới dạng một mẫu biểu mẫu đã được người quản trị phê duyệt. Quyết định để dùng một trong hai kiểu mẫu biểu mẫu tùy thuộc vào các tính năng trình thiết kế thêm vào mẫu biểu mẫu.

Triển khai mẫu biểu mẫu

Loại mẫu biểu mẫu mà bạn dùng xác định ai là chịu trách nhiệm cho triển khai nó.

Mẫu biểu mẫu người dùng    Mẫu biểu mẫu người dùng có thể được triển khai bằng một trình thiết kế mẫu biểu mẫu có quyền thiết kế trên trang. Nếu người dùng có thể tạo thư viện tài liệu, thì người có thể phát hành biểu mẫu ở đó. Kiểu này trong triển khai dành cho mẫu biểu mẫu không chứa mã được quản lý.

Người quản trị phê duyệt mẫu biểu mẫu    Triển khai mẫu biểu mẫu người quản trị phê duyệt yêu cầu mức cấp phép bổ sung và có thể phối hợp giữa các vai trò sau đây:

  • Người thiết kế mẫu biểu mẫu, người tạo mẫu biểu mẫu

  • Người quản trị cụm máy chủ, những người tải các mẫu biểu mẫu sau khi xác nhận rằng họ không chứa lỗi

  • Người quản trị tuyển tập trang, người kích hoạt mẫu biểu mẫu, thực hiện chúng có sẵn dùng làm kiểu nội dung trong thư viện tài liệu

Kích hoạt mẫu biểu mẫu

Sau khi được triển khai mẫu biểu mẫu đã phê duyệt người quản trị, nó phải được kích hoạt. Kích hoạt là quy trình được dùng để bật các tính năng trong một site hoặc tuyển tập trang hoặc tắt. Vì mẫu biểu mẫu đã phê duyệt người quản trị được xem là những tính năng tuyển tập trang trong InfoPath Forms Services, họ phải được kích hoạt trước khi họ có thể được sử dụng. Khi bạn kích hoạt mẫu biểu mẫu đã phê duyệt người quản trị, bạn làm cho có sẵn dùng trong một tuyển tập site làm một loại nội dung cho thư viện tài liệu hoặc mở trực tiếp từ thư viện biểu mẫu biểu mẫu cho tuyển tập trang.

Lưu ý: 

  • Nếu bạn muốn để triển khai mẫu biểu mẫu có chứa mã được quản lý, nhưng bạn không có quyền làm như vậy, liên hệ với người quản trị cụm máy chủ để được trợ giúp. Trước khi bạn yêu cầu người quản trị cụm máy chủ để triển khai mẫu biểu mẫu, bạn phải phát hành lên một vị trí nơi người quản trị có thể truy nhập nó.

  • Khi một người quản trị cụm máy chủ triển khai mẫu biểu mẫu, nó được thêm vào một vị trí trung tâm trên máy chủ. Những người có quyền người quản trị tuyển tập trang có thể kích hoạt mẫu biểu mẫu cho tuyển tập trang của họ. Phương pháp này trong triển khai được đề xuất chỉ cho mẫu biểu mẫu mà bạn muốn đặt làm sẵn dùng cho một hoặc nhiều tuyển tập trang.

Đầu trang

Các cách mà người dùng có thể làm việc với các biểu mẫu bạn triển khai

Sau khi bạn triển khai và kích hoạt một mẫu biểu mẫu vào máy chủ chạy InfoPath Forms Services, người dùng có thể làm việc với các biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu trong nhiều cách khác nhau.

Sử dụng biểu mẫu trong một trình duyệt

Với Office InfoPath 2007, trình thiết kế mẫu biểu mẫu có thể tạo một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt và triển khai nó đến máy chủ chạy InfoPath Forms Services. Sau khi mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt được hỗ trợ trình duyệt, người dùng không có InfoPath được cài đặt trên máy tính của họ có thể điền vào biểu mẫu trong trình duyệt Web.

Trước đây, người dùng cần thiết để có được cài đặt trên máy tính của họ để điền vào biểu mẫu InfoPath. Với InfoPath Forms Services, người dùng có thể điền vào biểu mẫu Office InfoPath 2007 , chẳng hạn như biểu mẫu báo cáo chi phí trong một trình duyệt. Khả năng này sẽ giúp bạn tiện lợi để điền biểu mẫu trên máy tính nơi InfoPath không được cài đặt. Ví dụ, khi người dùng đang đi du lịch và không có quyền truy nhập vào máy tính riêng của họ, họ có thể điền vào báo cáo chi phí của chúng trong một trình duyệt từ bất kỳ máy tính nào có quyền truy nhập Internet.

Sử dụng biểu mẫu trên thiết bị di động

Bằng cách dùng Office InfoPath 2007 cùng với InfoPath Forms Services, trình thiết kế mẫu biểu mẫu có thể tạo một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt sẽ chạy trên một thiết bị di động. Trình thiết kế mẫu biểu mẫu có thể tạo một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt dành riêng cho hiển thị trên màn hình nhỏ. Ngoài ra, trình thiết kế có thể tạo một dạng xem riêng biệt cho người dùng di động trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, và các dạng xem cho những người điền vào biểu mẫu trong InfoPath hoặc trong một trình duyệt Web.

Xuất dữ liệu biểu mẫu

Khi trình thiết kế mẫu biểu mẫu cho phép các thuộc tính khuyến mãi cho mẫu biểu mẫu, dữ liệu từ một biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu đó có thể được hiển thị dưới dạng cột trong một thư viện SharePoint. Điều này giúp dễ dàng cho người dùng để làm việc với dữ liệu biểu mẫu mà không cần thực sự mở biểu mẫu chính nó.

Điều này cũng giúp dễ dàng cho người dùng để xuất dữ liệu từ thư viện nơi lưu trữ các biểu mẫu. Người dùng có thể xuất biểu mẫu dữ liệu được hiển thị trong dạng xem thư viện với một sổ làm việc Microsoft Office Excel. Người dùng có thể chia sẻ sổ làm việc hoặc thực hiện các tác vụ khác, chẳng hạn như sắp xếp dữ liệu trong sổ làm việc hoặc nhóm hàng và cột.

Lưu ý: Dữ liệu mà bạn xuất ra bảng tính là một phần nhỏ của dữ liệu từ danh sách. Dữ liệu trong thư viện không được nối kết với dữ liệu trong bảng tính. Nếu các biểu mẫu trong thư viện được cập nhật sau này, dữ liệu trong bảng tính không được Cập Nhật.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×