Cách chia sẻ một cơ sở dữ liệu màn hình máy tính Access

Cách chia sẻ một cơ sở dữ liệu màn hình máy tính Access

Có một vài cách mà bạn có thể chia sẻ một cơ sở dữ liệu Access tùy theo nhu cầu của bạn và tính sẵn có của tài nguyên. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng xem các tùy chọn sẵn dùng, lợi ích của mỗi tùy chọn và cung cấp tài nguyên cho bạn để có thêm thông tin về phương pháp phù hợp với bạn.

Để thực hiện các thay đổi liên quan đến thiết kế cho cơ sở dữ liệu, bạn sẽ cần cài đặt Access trên máy tính của mình.

Trong bài viết này

Chia sẻ dữ liệu bằng cách sử dụng thư mục mạng

Chia sẻ một cơ sở dữ liệu tách

Chia sẻ một cơ sở dữ liệu trên một trang SharePoint

Chia sẻ một cơ sở dữ liệu bằng cách nối kết đến danh sách SharePoint

Chia sẻ một cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng một máy chủ

Những điều cần cân nhắc khi quyết định phương pháp

Chia sẻ dữ liệu bằng cách sử dụng thư mục mạng

Đây là một tùy chọn đơn giản nhất và có ít yêu cầu nhất nhưng cũng mang lại ít chức năng nhất. Trong phương pháp này, tệp cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên ổ đĩa mạng dùng chung và tất cả người dùng chia sẻ tệp cơ sở dữ liệu đồng thời. Một số giới hạn bao gồm độ tin cậy và tính sẵn có nếu có nhiều người dùng đồng thời thay đổi dữ liệu vì tất cả đối tượng cơ sở dữ liệu đều được chia sẻ. Kỹ thuật này cũng có thể giảm hiệu suất khi tất cả các đối tượng cơ sở dữ liệu đều được gửi qua mạng.

Tùy chọn này có thể phù hợp với bạn nếu chỉ một vài người sử dụng cơ sở dữ liệu cùng lúc và người dùng không cần tùy chỉnh thiết kế của cơ sở dữ liệu.

Lưu ý: Phương pháp này ít an toàn hơn các phương pháp chia sẻ cơ sở dữ liệu khác bởi vì mỗi người dùng có một bản sao đầy đủ tệp cơ sở dữ liệu, làm tăng nguy cơ truy nhập trái phép .

Để chia sẻ một cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng một thư mục mạng:

 1. Nếu một thư mục không sẵn dùng, hãy thiết đặt một thư mục mạng chia sẻ.

  Để trợ giúp với bước này, hãy xem hệ thống trợ giúp dành cho hệ điều hành máy tính mà bạn muốn dùng để chia sẻ cơ sở dữ liệu. Nếu thư mục được chia sẻ nằm trên máy chủ mạng, bạn có thể cần sự trợ giúp từ người quản trị mạng.

 2. Hãy đảm bảo rằng Access được thiết đặt để mở trong chế độ chia sẻ trên tất cả máy tính của người dùng. Đây là thiết đặt mặc định nhưng bạn nên kiểm tra cho chắc chắn — nếu một người dùng mở cơ sở dữ liệu ở chế độ riêng, nó sẽ ảnh hưởng đến tính sẵn dùng của dữ liệu. Hoàn tất quy trình sau đây trên mỗi máy tính:

  1. Khởi động Access và dưới Tệp, bấm vào Tùy chọn. Lưu ý rằng nếu bạn đang sử dụng Access 2007, hãy bấm vào Microsoft Office Button, rồi bấm Tùy chọn Access.

  2. Trong hộp Tùy chọn Access, hãy bấm vào Cài đặt Máy khách. Lưu ý, nếu bạn đang sử dụng Access 2007, hãy bấm vào Nâng cao.

  3. Trong phần Nâng cao, dưới mục Chế độ mở mặc định, chọn Chia sẻ, bấm OK rồi thoát khỏi Access.

 3. Sao chép tệp cơ sở dữ liệu vào thư mục được chia sẻ. Sau khi bạn sao chép tệp, hãy đảm bảo là các thuộc tính tệp được thiết đặt để cho phép truy nhập đọc/viết cho tệp cơ sở dữ liệu Người dùng phải có truy nhập đọc/viết để dùng cơ sở dữ liệu.

 4. Trên mỗi máy tính của người dùng, hãy tạo một lối tắt đến tệp cơ sở dữ liệu. Trong hộp thoại Thuộc tính lối tắt, hãy nhập đường dẫn đến tệp cơ sở dữ liệu trong thuộc tính Đích bằng cách sử dụng địa chỉ UNC thay cho một chữ cái biểu thị ổ đĩa được ánh xạ. Ví dụ, thay vì F:\sample.accdb, hãy sử dụng \\computername\shared.accdb.

  Lưu ý: Bước này cũng có thể được thực hiện bởi chính người dùng.

Đầu Trang

Chia sẻ một cơ sở dữ liệu tách

Đây là một lựa chọn tốt nếu bạn không có một trang SharePoint hoặc một máy chủ cơ sở dữ liệu. Bạn cũng có thể chia sẻ cơ sở dữ liệu tách qua mạng hoặc một trang SharePoint. Khi bạn tách cơ sở dữ liệu, bạn sắp xếp lại thành hai tệp - một cơ sở dữ liệu phần cuối bao gồm bảng dữ liệu và một cơ sở dữ liệu phần đầu bao gồm tất cả các đối tượng cơ sở dữ liệu khác như bảng truy vấn, biểu mẫu và báo cáo. Mỗi người dùng tương tác với dữ liệu bằng cách sử dụng bản sao cục bộ của cơ sở dữ liệu.

Lợi ích của việc tách một cơ sở dữ liệu

 • Nâng cao hiệu suất   Chỉ dữ liệu được chia sẻ qua mạng không phải bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, macro và mô-đun.

 • Khả năng sẵn dùng cao hơn    Các giao tác liên quan đến cơ sở dữ liệu như phần chỉnh sửa bản ghi được hoàn tất nhanh hơn.

 • Nâng cao tính bảo mật    Người dùng truy nhập cơ sở dữ liệu phụ trợ thông qua các bảng được liên kết; ít có khả năng kẻ đột nhập có thể truy nhập trái phép vào dữ liệu thông qua cơ sở dữ liệu ngoại vi.

 • Nâng cao tính tin cậy    Nếu người dùng gặp phải sự cố và cơ sở dữ liệu đóng đột ngột thì bất kỳ việc hỏng tệp cơ sở dữ liệu nào cũng thường chỉ giới hạn trong bản sao của cơ sở dữ liệu ngoại vi mà người dùng đã mở.

 • Môi trường phát triển linh hoạt    Mỗi người dùng có thể phát triển độc lập các truy vấn, biểu mẫu, báo cáo và các đối tượng cơ sở dữ liệu khác mà không ảnh hưởng đến người dùng khác. Bạn cũng có thể phát triển và cung cấp một phiên bản mới của cơ sở dữ liệu phần đầu mà không làm gián đoạn truy nhập đến dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu phần cuối.

Nếu tùy chọn này phù hợp với bạn, hãy chuyển đến phần hướng dẫn về Cách tách cơ sở dữ liệu Access.

Đầu Trang

Chia sẻ một cơ sở dữ liệu trên một trang SharePoint

Quan trọng    Microsoft không còn đề xuất tạo và sử dụng các ứng dụng web Access trong SharePoint. Thay vào đó, hãy cân nhắc tới việc sử dụng Microsoft PowerApps để xây dựng các giải pháp doanh nghiệp không cần viết mã cho web và các thiết bị di động.

Bạn có một vài tùy chọn tốt nếu bạn có một máy chủ chạy SharePoint, đặc biệt là một máy chủ chạy Access Services. Một số điểm tích hợp với SharePoint giúp việc truy nhập cơ sở dữ liệu thuận tiện hơn. Khi bạn phát hành một cơ sở dữ liệu web, Access Services sẽ tạo một site SharePoint có chứa cơ sở dữ liệu. Tất cả các đối tượng của cơ sở dữ liệu và dữ liệu chuyển vào các danh sách SharePoint trong site đó.

Khi bạn phát hành một cơ sở dữ liệu, bạn di chuyển nó vào Web. Bạn có thể tạo các biểu mẫu và báo cáo Web chạy trong một cửa sổ trình duyệt và cũng có thể tạo các đối tượng Access chuẩn (đôi khi gọi là đối tượng "khách" để phân biệt chúng với các đối tượng Web). Bạn sẽ cần cài Access trên máy tính để sử dụng các đối tượng Access máy khách nhưng tất cả các đối tượng cơ sở dữ liệu trên SharePoint đều được chia sẻ.

Lưu ý: Khi bạn cài Access trên máy tính, bạn có thể sử dụng các đối tượng máy khách từ cơ sở dữ liệu Web; nếu không, bạn chỉ có thể sử dụng các đối tượng cơ sở dữ liệu Web.

Dịch vụ Access cung cấp nền tảng để bạn tạo cơ sở dữ liệu mà bạn có thể dùng trên Web. Bạn thiết kế và phát hành cơ sở dữ liệu web bằng cách dùng Access 2010 và SharePoint và mọi người dùng cơ sở dữ liệu web trong trình duyệt Web.

Lưu ý:  Bạn sẽ cần có quyền của Trình thiết kế trên site SharePoint nơi bạn muốn phát hành cơ sở dữ liệu này.

Biểu mẫu, báo cáo và macro UI chạy bên trong trình duyệt.

Dữ liệu được lưu trữ trong các danh sách SharePoint nếu bạn sử dụng cơ sở dữ liệu web: Tất cả các bảng trở thành danh sách SharePoint và bản ghi trở thành mục danh sách, đồng thời bạn có thể sử dụng quyền SharePoint để kiểm soát truy nhập vào cơ sở dữ liệu web của mình.

Các truy vấn và macro dữ liệu chạy trên máy chủ: Tất cả quy trình xử lý SQL diễn ra trên máy chủ. Điều này giúp cải thiện hiệu suất mạng bằng việc hạn chế lưu lượng truy nhập vào các tập kết quả.

Lưu cơ sở dữ liệu vào một thư viện tài liệu

Bạn có thể lưu một cơ sở dữ liệu vào bất kỳ thư viện tài liệu SharePoint nào. Phương pháp này tương tự như lưu một cơ sở dữ liệu vào một thư mục mạng và cung cấp cách thuận tiện để quản lý truy nhập vào cơ sở dữ liệu. Khi bạn nối kết đến danh sách SharePoint, dữ liệu được chia sẻ nhưng các đối tượng cơ sở dữ liệu thì không. Mỗi người dùng sử dụng bản sao cơ sở dữ liệu của họ.

Ví dụ: nếu site SharePoint có chứa các danh sách theo dõi những vấn đề liên quan đến dịch vụ khách hàng và lưu trữ thông tin nhân viên, bạn có thể tạo một cơ sở dữ liệu trong Access như phần đầu cho danh sách này. Bạn có thể thiết lập các truy vấn Access để phân tích các vấn đề và báo cáo Access để định dạng và phát hành báo cáo dạng văn bản cho cuộc họp trạng thái nhóm. Nếu mọi người đã cài đặt Access trên máy tính của mình, bạn có thể giúp các truy vấn và báo cáo Access sẵn dùng trên menu Xem đối với danh sách SharePoint. Khi mọi người xem danh sách trên site SharePoint, họ có thể định vị và mở các truy vấn, báo cáo và đối tượng Access khác bằng cách bấm vào menu Xem. Nếu mọi người không có Access, họ vẫn có thể sử dụng dữ liệu trong danh sách thông qua các dạng xem SharePoint.

 1. Mở cơ sở dữ liệu mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Dưới tab Tệp, bấm Lưu Như.

 3. Bấm Lưu Cơ sở dữ liệu Dưới dạng, trong mục Nâng cao, chọn SharePoint, rồi bấm Lưu Như.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn đang sử dụng Access 2007, hãy bấm vào Microsoft Office Button > Phát hành > Máy chủ quản lý Tài liệu.

  • Nếu bạn đang sử dụng Access 2010, hãy bấm vào Tệp > Lưu & Phát hành > Lưu Cơ sở dữ liệu Dưới dạng > SharePoint.

 4. Trong hộp thoại Lưu vào SharePoint, duyệt đến thư viện tài liệu bạn muốn sử dụng.

 5. Xem lại tên tệp cơ sở dữ liệu và kiểu tệp cơ sở dữ liệu, thực hiện mọi thay đổi cần thiết, rồi bấm Lưu.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phát hành lên Dịch vụ Accessnhập từ hoặc nối kết dữ liệu đến một danh sách SharePoint.

Đầu Trang

Chia sẻ một cơ sở dữ liệu bằng cách nối kết đến danh sách SharePoint

Phương pháp này có cùng những lợi ích như khi sử dụng cơ sở dữ liệu tách và người dùng có thể sửa đổi bản sao cơ sở dữ liệu của họ vì dữ liệu được chia sẻ thông qua trang SharePoint. Mặc dù bạn không có cùng những lợi ích như khi bạn phát hành cơ sở dữ liệu lên trang SharePoint, bạn vẫn có được sự thuận tiện về dữ liệu được định vị trung tâm. Do dữ liệu nằm trong danh sách SharePoint, bạn có thể tạo dữ liệu sẵn dùng riêng qua mạng bằng cách sử dụng các tính năng của SharePoint.

Phương pháp này có ba bước chính:

 1. Chuyển dữ liệu vào danh sách SharePoint.

 2. Tạo nối kết tới các danh sách này.

 3. Phân phối tệp cơ sở dữ liệu.

Bạn có thể sử dụng Trình hướng dẫn Di chuyển đến Trang SharePoint để hoàn tất hai bước đầu tiên và dùng bất kỳ phương tiện nào tùy theo ý bạn để hoàn tất bước cuối cùng.

Sử dụng Trình hướng dẫn Xuất Bảng lên SharePoint.

 1. Trên tab Công cụ Cơ sở Dữ liệu, trong nhóm Di chuyển Dữ liệu, bấm SharePoint.

  Lưu ý: 

  • Tùy chọn này sẵn dùng chỉ khi dữ liệu của bạn được lưu theo định dạng tệp .accdb.

  • Nếu bạn đang sử dụng Access 2007, trên tab Dữ liệu Ngoài, trong nhóm Danh sách SharePoint, hãy bấm vào Di chuyển đến SharePoint.

 2. Làm theo các bước trong Trình hướng dẫn Xuất Bảng lên SharePoint, bao gồm xác định vị trí của trang SharePoint. Để hủy quy trình, hãy bấm Hủy.

 3. Trên trang cuối của trình hướng dẫn, chọn hộp kiểm Hiện Chi tiết để biết thêm chi tiết về việc di chuyển.

  Trang trình hướng dẫn mô tả bảng nào được nối kết đến danh sách và cung cấp thông tin về vị trí sao lưu và URL cho cơ sở dữ liệu của bạn. Nó cũng cung cấp một cảnh báo nếu bạn gặp phải một số vấn đề di chuyển và cung cấp địa chỉ của bảng nhật ký nơi bạn có thể xem được nhiều chi tiết hơn về các vấn đề.

 4. Bấm Kết thúc khi trình hướng dẫn hoàn tất các hành động của mình.

  Nếu trình hướng dẫn hiển thị một cảnh báo, hãy xem lại bảng nhật ký và thực hiện các hành động cần thiết. Ví dụ, các trường nhất định có thể được di chuyển hoặc có thể được chuyển sang kiểu dữ liệu khác tương thích với danh sách SharePoint.

Lưu ý: Để xem danh sách của bạn trên trang SharePoint, hãy bấm Danh sách trên Trình Khởi động Nhanh hoặc bấm Xem Tất cả Nội dung Trang. Bạn có thể cần làm mới trang trong trình duyệt Web của mình. Để danh sách của bạn xuất hiện trên Trình Khởi động Nhanh trên trang SharePoint hoặc thay đổi các thiết đặt khác như bật các phiên bản sẽ được theo dõi, bạn có thể thay đổi các thiết đặt danh sách trên trang SharePoint. Để biết thêm thông tin, hãy xem Trợ giúp trên trang SharePoint.

Đầu Trang

Chia sẻ một cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng một máy chủ

Bạn có thể sử dụng Access với sản phẩm máy chủ cơ sở dữ liệu như Máy chủ SQL để chia sẻ cơ sở dữ liệu của bạn. Phương pháp này mang lại nhiều lợi ích nhưng yêu cầu phần mềm bổ sung — một sản phẩm máy chủ cơ sở dữ liệu.

Phương pháp này tương tự như tách một cơ sở dữ liệu bởi vì các bảng được lưu trên mạng và mỗi người dùng có một bản sao cục bộ của tệp cơ sở dữ liệu Access bao gồm các nối kết đến bảng, cùng với truy vấn, biểu mẫu, báo cáo và các đối tượng cơ sở dữ liệu khác. Sử dụng tùy chọn này nếu một máy chủ cơ sở dữ liệu sẵn dùng và tất cả người dùng của bạn được cài Access. Lợi ích của phương pháp chia sẻ này phụ thuộc vào phần mềm máy chủ cơ sở dữ liệu mà bạn sử dụng nhưng nói chung bao gồm tài khoản người dùng và các truy nhập có chọn lọc vào các dữ liệu, tính sẵn dùng dữ liệu tốt nhất và các công cụ quản lý dữ liệu tích hợp tốt. Hơn nữa, hầu hết phần mềm máy chủ cơ sở dữ liệu hoạt động tốt với các phiên bản trước của Access, vì vậy không cần tất cả người dùng của bạn phải sử dụng cùng một phiên bản. Chỉ bảng được chia sẻ.

Lợi ích của việc chia sẻ một cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng máy chủ cơ sở dữ liệu

 • Hiệu suất và khả năng mở rộng cao    Trong nhiều tình huống, máy chủ cơ sở dữ liệu sẽ mang lại hiệu suất tốt hơn là chỉ riêng tệp cơ sở dữ liệu Access. Nhiều sản phẩm máy chủ cơ sở dữ liệu cũng mang lại sự hỗ trợ đối với các cơ sở dữ liệu kích cỡ terabyte rất lớn, gấp khoảng 500 lần giới hạn hiện tại đối với một tệp cơ sở dữ liệu Access (2 gigabyte). Các sản phẩm máy chủ cơ sở dữ liệu nói chung hoạt động rất hiệu quả bằng cách xử lý các truy vấn song song (sử dụng nhiều chuỗi riêng bên trong một quy trình để xử lý yêu cầu của người dùng) và giảm thiểu các yêu cầu về bộ nhớ bổ sung khi nhiều người dùng được thêm vào.

 • Tính sẵn dùng cao hơn    Hầu hết sản phẩm máy chủ cơ sở dữ liệu đều cho phép bạn sao lưu cơ sở dữ liệu khi chúng được sử dụng. Do vậy, bạn không cần phải yêu cầu người dùng thoát khỏi cơ sở dữ liệu để sao lưu dữ liệu. Hơn nữa, các sản phẩm máy chủ cơ sở dữ liệu thường xử lý việc chỉnh sửa và khóa ghi đồng thời rất hiệu quả.

 • Nâng cao tính bảo mật    Không một cơ sở dữ liệu nào có thể được bảo mật hoàn toàn. Tuy nhiên, các sản phẩm máy chủ cơ sở dữ liệu cung cấp khả năng bảo mật mạnh mẽ sẽ giúp bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị sử dụng trái phép. Hầu hết các sản phẩm máy chủ cơ sở dữ liệu đều cung cấp khả năng bảo mật dựa trên tài khoản, cho phép bạn xác định ai có thể xem bảng. Thậm chí trong trường hợp phần đầu Access không được thu thập đúng cách, việc sử dụng dữ liệu trái phép vẫn sẽ được ngăn chặn bằng bảo mật dựa trên tài khoản.

 • Khả năng khôi phục tự động    Trong trường hợp có lỗi trong hệ thống (như hệ điều hành bị treo hoặc mất điện), một số sản phẩm máy chủ cơ sở dữ liệu có cơ chế phục hồi tự động sẽ khôi phục cơ sở dữ liệu về trạng thái nhất quán cuối cùng trong vài phút mà không cần sự can thiệp của người quản trị cơ sở dữ liệu.

 • Xử lý dựa trên máy chủ    Sử dụng Access trong cấu hình của máy khách/máy chủ giúp giảm lưu lượng mạng bằng cách xử lý các truy vấn cơ sở dữ liệu trên máy chủ trước khi gửi kết quả đến máy khách. Yêu cầu máy chủ thực hiện quy trình xử lý thường hiệu quả hơn, đặc biệt là khi làm việc với tập dữ liệu lớn.

Các bước cơ bản để sử dụng Access với một máy chủ cơ sở dữ liệu

 1. Các bước chính xác cần có để sử dụng Access với một máy chủ cơ sở dữ liệu phụ thuộc vào sản phẩm máy chủ cơ sở dữ liệu mà bạn sử dụng nhưng các bước cơ bản vẫn giống nhau:

 2. Di chuyển dữ liệu từ các bảng trong một cơ sở dữ liệu Access đến các bảng trên máy chủ cơ sở dữ liệu.

 3. Nối kết đến các bảng máy chủ cơ sở dữ liệu từ bên trong tệp cơ sở dữ liệu Access.

 4. Tạo các tài khoản người dùng thích hợp trên máy chủ cơ sở dữ liệu.

 5. Cung cấp tệp cơ sở dữ liệu Access.

 6. Cài đặt bất kỳ ổ đĩa cơ sở dữ liệu cần thiết nào trên máy tính của người dùng.

 7. Để biết thông tin cụ thể về việc sử dụng Access với SQL Server, hãy xem mục Di chuyển dữ liệu Access sang cơ sở dữ liệu SQL Server bằng Trình hướng dẫn Tăng kích cỡ.

Ngoài ra, hãy xem mục Liên kết tới hoặc nhập từ cơ sở dữ liệu SQL Server.

Đầu Trang

Những điều cần cân nhắc khi quyết định phương pháp

Các yêu cầu về phương pháp

Tách cơ sở dữ liệu

Thư mục Mạng

Trang SharePoint

Máy chủ Cơ sở dữ liệu

Ứng dụng này có yêu cầu phần mềm máy chủ cơ sở dữ liệu không?

N

N

N

y

Việc này có yêu cầu SharePoint không

N

N

y

N

Ứng dụng này có yêu cầu Access Services chạy trên Máy chủ SharePoint không?

N

N

Phụ thuộc vào bối cảnh của bạn:

Nối kết đến các danh sách và lưu vào một thư viện tài liệu không yêu cầu Dịch vụ Access.

Phát hành dưới dạng cơ sở dữ liệu Web hoặc một ứng dụng web yêu cầu Access Services

N

Tính sẵn dùng của Dữ liệu

Tốt

Thích hợp cho các nhóm nhỏ với chỉnh sửa dữ liệu nhẹ

Tốt nhất. Cho phép kịch bản ngoại tuyến.

Tốt nhất

Bảo mật

Tùy thuộc vào các phương pháp bổ sung

Phương pháp ít an toàn nhất

Tốt nhất

Tốt nhất

Tính linh hoạt

Linh hoạt. Có thể dễ dàng phát triển tính năng cơ sở dữ liệu mới mà không gây gián đoạn công việc. Người dùng có thể sửa đổi thiết kế của chính mình.

Ít linh hoạt hơn. Sự phát triển có thể được thực hiện với bản sao cơ sở dữ liệu ngoại tuyến sau đó sẽ bị thay thế. Không cho phép người dùng sửa đổi một cách riêng lẻ thiết kế cơ sở dữ liệu.

Linh hoạt. Tận dụng quyền của SharePoint để kiểm soát truy nhập và thay đổi thiết kế. Cho phép sử dụng một số đối tượng cơ sở dữ liệu dựa trên trình duyệt, như biểu mẫu.

Linh hoạt. Có thể dễ dàng phát triển tính năng cơ sở dữ liệu mới mà không gây gián đoạn công việc. Người dùng có thể sửa đổi thiết kế đối tượng của chính mình.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×