Cách để tùy chỉnh một phần lặp

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sau khi bạn chèn một phần lặp trên mẫu biểu mẫu, bạn có thể tùy chỉnh nó bằng cách thay đổi các thuộc tính và các thiết đặt trong hộp thoại Thuộc tính phần lặp . Để mở hộp thoại trên mẫu biểu mẫu, bấm đúp vào phần lặp lại mà bạn muốn thay đổi các thuộc tính.

Bảng sau mô tả một số cách mà bạn có thể tùy chỉnh một phần lặp và cung cấp lý do tại sao bạn có thể làm như vậy. Mặc dù bảng không cung cấp thông tin về quy trình chi tiết về các tùy chọn trong hộp thoại Thuộc tính phần lặp lại , nó cung cấp cho bạn một ý tưởng của phạm vi tùy chọn sẵn.

Lưu ý: 

  • Nếu bạn đang thiết kế một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, các tính năng trong hộp thoại Thuộc tính phần lặp lại sẽ không sẵn dùng. Ví dụ, bạn không thể bật thiết đặt cho phép người dùng chèn phần theo chiều ngang, trong một hình bằng nhau.

  • Nếu mẫu biểu mẫu của bạn dựa trên cơ sở dữ liệu, sơ đồ hoặc nguồn dữ liệu hiện có, bạn có thể không thể tùy chỉnh các khía cạnh tất cả các điều khiển. Ví dụ, bạn có thể để thay đổi kích cỡ của điều khiển nhưng không phải tên của nó trường hoặc nhóm, mà được lấy từ nguồn dữ liệu hiện có.

Tab

Tác vụ

Chi tiết

Dữ liệu

Thay đổi tên nhóm

Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu mới, trống, bạn có thể thay đổi mặc định trường hoặc nhóm tên cho một điều khiển để điều gì đó dễ nhận dạng khi bạn làm việc với nguồn dữ liệu. Ví dụ, trong mẫu biểu mẫu bảo hiểm, nhóm có tên là "Phụ thuộc" là dễ hiểu hơn so với một nhóm có tên là "group1."

Lưu ý: Thay đổi tên nhóm thay đổi không gắn kết giữa phần lặp trên mẫu biểu mẫu và nhóm lặp trong nguồn dữ liệu. Nếu bạn cần để gắn kết một phần lặp với một nhóm lặp nhất định khác, bấm chuột phải vào phần lặp, sau đó bấm Thay đổi gắn kết trên menu lối tắt.

Dữ liệu

Ngăn người dùng chèn và xóa các phần

Theo mặc định, hộp kiểm cho phép người dùng chèn và xóa bỏ các phần được chọn. Nếu bạn bỏ chọn hộp kiểm này, người dùng sẽ không thể chèn hoặc xóa bỏ các phần trong một phần lặp. Điều này rất hữu ích trong báo cáo tình huống nơi bạn muốn hiển thị dữ liệu lặp nhưng bạn không muốn người dùng thay đổi dữ liệu đó hoặc thêm phần.

Dữ liệu

Tùy chỉnh menu lệnh

Bấm sửa đổi để thêm, sửa đổi các thuộc tính phần. Ví dụ, bạn có thể mở hộp thoại Tùy chỉnh lệnh , nơi bạn có thể tùy chỉnh các tên và vị trí của các lệnh menu dùng để chèn hoặc loại bỏ phần trên biểu mẫu của người dùng. Kiểu tùy chỉnh này sẽ giúp của mẫu biểu mẫu dễ dùng hơn. Ví dụ, bạn có thể thêm lệnh tùy chỉnh sửa menu cho phép người dùng để loại bỏ phần lặp từ biểu mẫu của họ.

Dữ liệu

Hiện hoặc tùy chỉnh văn bản gợi ý

Hộp kiểm Hiển thị chèn nút và gợi ý văn bản được chọn theo mặc định. Bạn có thể xóa hộp kiểm này nếu bạn không muốn người dùng nhìn thấy văn bản hướng dẫn trên biểu mẫu, hoặc bạn có thể tùy chỉnh văn bản hướng dẫn. Ví dụ, nếu bạn có một mẫu biểu mẫu bảo hiểm nơi người dùng được yêu cầu nhập phụ thuộc vào các phần lặp, bạn có thể thay đổi văn bản "Chèn mục" xuất hiện bên dưới phần lặp để "Chèn bổ sung tùy."

Dữ liệu

Áp dụng quy tắc

Bấm quy tắc để mở hộp thoại quy tắc , nơi bạn có thể sử dụng quy tắc để áp dụng hành động khi người dùng chèn hoặc làm việc với các điều khiển bên trong phần lặp.

Hiển thị

Thêm định dạng có điều kiện

Bấm Định dạng có điều kiện để mở Định dạng có điều kiện hộp thoại, bạn có thể thay đổi diện mạo của điều khiển, bao gồm khả năng hiển thị của nó, dựa trên giá trị mà người dùng nhập vào biểu mẫu. Ví dụ, bạn có thể chọn ẩn một phần lặp bất cứ khi nào người dùng xóa một hộp kiểm cụ thể trên biểu mẫu.

Hiển thị

Cho phép người dùng chèn phần trong một hình cạnh nhau thay vì sau khi một khác

Chọn tùy chọn lặp lại theo chiều dọc theo mặc định của mình. Điều này có nghĩa là rằng khi người dùng thêm các phần lặp lại, phần đó xuất hiện trong dọc hình xuống độ dài của biểu mẫu. Bạn có thể chọn để thực hiện phần lặp bung rộng theo chiều ngang thay vào đó. Điều này cho phép bạn tạo bố trí hoàn toàn khác nhau. Ví dụ, bạn có thể tạo một mẫu biểu mẫu tương tự như lịch. Tùy chọn lặp lại theo chiều ngang không được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt.

Hiển thị

Lọc dữ liệu

Bấm Bộ lọc dữ liệu để mở hộp thoại Bộ lọc dữ liệu , nơi bạn có thể cho phép người dùng để lọc dữ liệu trong một phần lặp dựa trên giá trị mà người dùng sẽ nhập hoặc chọn bất kỳ nơi nào trên biểu mẫu. Ví dụ, nếu bạn dùng một phần lặp để thu thập thông tin về các dự án hiện tại, bạn có thể thiết kế một hộp danh sách cho phép người dùng để lọc các dự án của họ bằng trạng thái. Lọc dữ liệu không được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt.

Bản cái/chi tiết

Thiết lập một mối quan hệ chính/chi tiết

Trên tab Bản cái/chi tiết , bạn có thể thiết lập cái/chi tiết quan hệ giữa một bảng lặp (điều khiển chính) và một phần lặp (điều khiển chi tiết). Nếu bạn thiết lập này loại mối quan hệ, dữ liệu liên quan sẽ xuất hiện trong phần lặp dựa trên mục mà người dùng lựa chọn vào bảng lặp. Điều khiển cái/chi tiết không được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt.

Kích cỡ

Điều chỉnh kích cỡ, phần đệm và lề

Theo cách thủ công, bạn có thể xác định kích cỡ của điều khiển bằng cách nhập giá trị trong các hộp chiều caochiều rộng . Bạn cũng có thể tinh chỉnh dãn cách bên trong và bên ngoài vào điều khiển bằng cách thay đổi phần đệm, đây là khoảng cách đệm xung quanh nội dung của điều khiển, hoặc lề, đây là giá trị khoảng cách giữa viền của điều khiển và bất kỳ văn bản xung quanh hoặc điều khiển trên mẫu biểu mẫu.

Nâng cao

Thay đổi thứ tự tab chỉ mục

Bạn có thể thay đổi vị trí của điều khiển trong thứ tự tab tổng thể của mẫu biểu mẫu. Thứ tự tab là thứ tự mà tiêu điểm sẽ di chuyển trong một biểu mẫu từ một trường hoặc các đối tượng để tiếp theo khi người dùng nhấn TAB hoặc SHIFT + TAB. Thiết lập chỉ mục tab mặc định cho tất cả các điều khiển trong mẫu biểu mẫu là 0, nhưng thứ tự tab bắt đầu bằng 1. Có nghĩa là, bất kỳ điều khiển với 1 trong hộp Tab chỉ mục sẽ được truy cập đầu tiên khi người dùng nhấn phím TAB. Bất kỳ điều khiển với 2 trong hộp Tab chỉ mục sẽ được truy cập thứ hai, vân vân. Bất kỳ điều khiển với 0 trong hộp Tab chỉ mục sẽ đến cuối cùng trong thứ tự tab. Nếu bạn muốn bỏ qua các điều khiển trong thứ tự tab, hãy nhập -1 trong hộp Tab chỉ mục .

Nâng cao

Xác định một mẹo màn hình

Để thực hiện một ghi chú giải thích xuất hiện khi người dùng di chuyển con trỏ của họ trên điều khiển, hãy nhập văn bản bạn muốn trong hộp Mẹo màn hình. Công cụ hỗ trợ khả năng truy nhập, chẳng hạn như màn hình xem lại các tiện ích thực hiện trên màn hình thông tin sẵn có dưới dạng tiếng nói tổng hợp hoặc một hiển thị dạng chữ, thường dựa trên các mẹo màn hình để giải thích về các thông tin cho người dùng của họ.

Nâng cao

Xác định và tùy chỉnh các thiết đặt phối

Bấm Thiết đặt phối để xác định cách dữ liệu mà người dùng nhập vào điều khiển sẽ xuất hiện khi một số biểu mẫu được kết hợp. Ví dụ, bạn có thể thay đổi thứ tự mà các phần lặp được chèn vào trong biểu mẫu mục tiêu.

Nâng cao

Lấy mã định danh ViewContext hoặc xmlToEdit cho phần lặp

Bạn có thể sử dụng giá trị ViewContext hoặc XmlToEdit để xác định điều khiển trong mã. Ví dụ, nếu bạn biết giá trị ViewContext , bạn có thể sử dụng giá trị đó với phương pháp ExecuteAction của đối tượng dạng xem theo lập trình thực hiện một hành động sửa trên dữ liệu XML được gắn kết điều khiển. Tương tự, nếu bạn biết giá trị XmlToEdit , bạn có thể sử dụng giá trị đó với phương pháp ExecuteAction của đối tượng dạng xem theo lập trình chèn hoặc loại bỏ phiên bản của điều khiển lặp. Ví dụ, bạn có thể chỉ định một hành động xCollection, chẳng hạn như xCollection::insert hoặc xCollection::removeAll, và tên XmlToEdit , xác định cụ thể xCollection để làm việc với.

Biểu mẫu trình duyệt

Tùy chỉnh các thiết đặt cho đăng dữ liệu lên máy chủ

Tab biểu mẫu trình duyệt sẽ xuất hiện chỉ khi bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Cho phép bạn để kiểm soát xem dữ liệu được gửi đến máy chủ khi người dùng chèn hoặc loại bỏ các phần trong biểu mẫu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×