Cách để tùy chỉnh một nút

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sau khi bạn chèn một nút trên mẫu biểu mẫu, bạn có thể tùy chỉnh nó bằng cách thay đổi thuộc tính và các thiết đặt trong hộp thoại Thuộc tính nút . Để mở hộp thoại trên mẫu biểu mẫu, bấm đúp vào nút mà bạn muốn thay đổi các thuộc tính.

Bảng sau mô tả một số cách mà bạn có thể tùy chỉnh một nút và cung cấp lý do tại sao bạn có thể làm như vậy. Mặc dù bảng không cung cấp thông tin về quy trình chi tiết về các tùy chọn trong hộp thoại Thuộc tính nút , nó cung cấp cho bạn một ý tưởng của phạm vi tùy chọn sẵn.

Tab

Tác vụ

Chi tiết

Chung

Gán hành động cho nút

Trong danh sách hành động , xác định những gì bạn muốn đã xảy ra khi người dùng bấm vào nút đó. Nếu bạn muốn nút để gửi dữ liệu đến một nguồn dữ liệu đơn lẻ, bấm gửi. Nếu bạn muốn quy tắc hoặc mã tùy chỉnh để chạy khi nút, hãy bấm quy tắc và mã tùy chỉnh.

Hành động sẵn dùng

Các hành động gửiquy tắc và tùy chỉnh mã luôn sẵn dùng. Trạng thái sẵn sàng của nút hành động khác tùy thuộc vào cách mẫu biểu mẫu được thiết kế và mẫu biểu mẫu có kết nối dữ liệu mà truy vấn hoặc gửi dữ liệu với các nguồn dữ liệu ngoài, chẳng hạn như một cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web hay không.

Hành động

Mô tả

Gửi

Hành động này khởi tạo tiêu chuẩn gửi các chức năng cho biểu mẫu — đây là giống như người dùng bấm gửi trên menu tệp . Để khởi tạo tùy chỉnh một gửi hành động, chọn quy tắc và mã tùy chỉnh, sau đó tạo một quy tắc để gửi dữ liệu.

Quy tắc và mã tùy chỉnh

Hành động này cũng sẽ chạy quy tắc khi được bấm vào nút hoặc chạy mã tùy chỉnh. Ví dụ, bạn có thể tạo một quy tắc tự động gửi dữ liệu từ một biểu mẫu vào dịch vụ Web hoặc gửi dữ liệu dưới dạng thông điệp email, trong phản hồi cho người dùng bấm vào nút. Để xác định một quy tắc, hãy bấm quy tắc. Để xác định mã, hãy bấm Sửa biểu mẫu mã.

Chạy truy vấn

Nếu biểu mẫu được kết nối với cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web, hành động này truy vấn cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web dựa trên các giá trị được nhập vào các trường được dùng để truy vấn dữ liệu.

Bản ghi mới

Nếu biểu mẫu được kết nối với cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web, hành động này xóa các giá trị trong biểu mẫu, sao cho người dùng có thể nhập dữ liệu mới.

Xóa bỏ & gửi

Nếu biểu mẫu được kết nối với cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web, hành động này sẽ xóa bỏ các bản ghi từ cơ sở dữ liệu đã được trả về trong một truy vấn.

Làm mới

Nếu biểu mẫu được kết nối với cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web, hành động này sẽ làm mới dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web đã được trả về trong một truy vấn.

Cập Nhật biểu mẫu

Trong biểu mẫu được thiết kế để thể điền trong trình duyệt Web, hành động này Cập nhật dữ liệu biểu mẫu theo một cách tăng dần. Ví dụ, giả sử một hộp tổng thay đổi dựa trên các giá trị mà người dùng nhập trong các điều khiển trên biểu mẫu. Để tránh làm mới biểu mẫu bất cứ khi nào các giá trị trong điều khiển các thay đổi, bạn có thể ngăn không cho dữ liệu được gửi đến máy chủ cho các điều khiển cụ thể. Sau đó, bạn có thể thêm một nút Cập Nhật tổng bên cạnh hộp tổng , người dùng có thể bấm làm mới theo cách thủ công các tổng. Nút liên kết với hành động Cập Nhật biểu mẫu được hiển thị chỉ khi người dùng Hiển thị và điền vào biểu mẫu trong trình duyệt.

Chung

Thay đổi nút nhãn

Trong hộp nhãn , hãy nhập văn bản mà bạn muốn hiển thị trên mặt nút. Nếu bạn muốn văn bản trên nút để thay đổi tùy thuộc vào các giá trị trong biểu mẫu, bấm Chèn công thức Ảnh nút , sau đó chọn trường lưu trữ giá trị mà bạn muốn dùng. Ví dụ, bạn có thể tạo một nút có nhãn Gửi đến người quản lý, nơi quản lý là tên người dùng loại trong một hộp văn bản quản lý bất kỳ nơi nào trên biểu mẫu.

Chung

Lấy mã định danh nút

Bạn có thể sử dụng ID được liệt kê trên tab này để xác định nút trong mã. Bạn cũng có thể thay đổi tên mặc định của nút ID để dễ hơn cho bạn nhớ.

Chung

Viết mã tùy chỉnh

Bấm Sửa biểu mẫu mã để mở Microsoft Visual Studio 2005 công cụ cho các ứng dụng (VSTA), nơi bạn có thể ghi mã tùy chỉnh để tự động hóa hành vi của nút.

Chung

Gán quy tắc để tự động hóa hành vi của nút

Bấm quy tắc để mở hộp thoại quy tắc , bạn có thể tạo quy tắc mà chạy khi nút. Ví dụ, bạn có thể thiết lập quy tắc mà sẽ mở ra một biểu mẫu mới hoặc sẽ chuyển đổi dạng xem khi người dùng bấm vào nút.

Hiển thị

Thêm định dạng có điều kiện

Bấm Định dạng có điều kiện để mở Định dạng có điều kiện hộp thoại, bạn có thể thay đổi diện mạo của điều khiển, bao gồm khả năng hiển thị của nó, dựa trên giá trị mà người dùng nhập vào biểu mẫu. Ví dụ, bạn có thể chọn ẩn một hoặc nhiều nút trừ khi một hộp kiểm cụ thể được chọn do người dùng.

Kích cỡ

Điều chỉnh kích cỡ, phần đệm và lề

Theo cách thủ công, bạn có thể xác định kích cỡ của điều khiển bằng cách nhập giá trị trong các hộp chiều caochiều rộng . Bạn cũng có thể tinh chỉnh dãn cách bên trong và bên ngoài vào điều khiển bằng cách thay đổi phần đệm, đây là khoảng cách đệm xung quanh nội dung của điều khiển, hoặc lề, đây là giá trị khoảng cách giữa viền của điều khiển và bất kỳ văn bản xung quanh hoặc điều khiển trên mẫu biểu mẫu.

Nâng cao

Xác định một mẹo màn hình

Để thực hiện một ghi chú giải thích xuất hiện khi người dùng di chuyển con trỏ của họ trên điều khiển, hãy nhập văn bản bạn muốn trong hộp Mẹo màn hình. Công cụ hỗ trợ khả năng truy nhập, chẳng hạn như màn hình xem lại các tiện ích thực hiện trên màn hình thông tin sẵn có dưới dạng tiếng nói tổng hợp hoặc một hiển thị dạng chữ, thường dựa trên các mẹo màn hình để giải thích về các thông tin cho người dùng của họ.

Nâng cao

Thay đổi thứ tự tab chỉ mục

Bạn có thể thay đổi vị trí của điều khiển trong thứ tự tab tổng thể của mẫu biểu mẫu. Thứ tự tab là thứ tự mà tiêu điểm sẽ di chuyển trong một biểu mẫu từ một trường hoặc các đối tượng để tiếp theo khi người dùng nhấn TAB hoặc SHIFT + TAB. Thiết lập chỉ mục tab mặc định cho tất cả các điều khiển trong mẫu biểu mẫu là 0, nhưng thứ tự tab bắt đầu bằng 1. Có nghĩa là, bất kỳ điều khiển với 1 trong hộp Tab chỉ mục sẽ được truy cập đầu tiên khi người dùng nhấn phím TAB. Bất kỳ điều khiển với 2 trong hộp Tab chỉ mục sẽ được truy cập thứ hai, vân vân. Bất kỳ điều khiển với 0 trong hộp Tab chỉ mục sẽ đến cuối cùng trong thứ tự tab. Nếu bạn muốn bỏ qua các điều khiển trong thứ tự tab, hãy nhập -1 trong hộp Tab chỉ mục .

Nâng cao

Gán lối tắt bàn phím

Bạn có thể nhập một chữ cái hoặc số trong hộp phím truy nhập để xác định một lối tắt bàn phím. Lối tắt bàn phím cho phép người dùng để dẫn hướng đến điều khiển bằng cách nhấn tổ hợp phím nhấn, chứ không phải bằng cách di chuyển chuột. Nếu bạn chọn sử dụng lối tắt bàn phím trong mẫu biểu mẫu của bạn, bạn phải liên lạc với người dùng các lối tắt tồn tại. Ví dụ, bạn có thể nhập (ALT + S) sau khi một hộp văn bản nhãn để cho phép người dùng biết rằng không có lối tắt bàn phím cho hộp văn bản nhân viên bán hàng .

Biểu mẫu trình duyệt

Tùy chỉnh thiết đặt cho đăng dữ liệu lên máy chủ

Tab biểu mẫu trình duyệt sẽ xuất hiện chỉ khi bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Cho phép bạn kiểm soát xem dữ liệu được gửi đến máy chủ khi người dùng bấm vào nút trên biểu mẫu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×