Các yêu cầu mạng trong Office for Windows và Mobile

Các ứng dụng Office for Windows mang tới trải nghiệm ứng dụng riêng biệt. Từng ứng dụng đều được thiết kế để hoạt động trong các kịch bản khác nhau, gồm cả những trạng thái khi không thể truy nhập mạng. Khi máy được kết nối với mạng, các ứng dụng sẽ tự động kết nối tới một loạt các dịch vụ dựa trên web nhằm cung cấp chức năng nâng cao. Tài liệu này sẽ mô tả những điểm cuối và URL mà các ứng dụng cố gắng tiếp cận cùng các dịch vụ được cung cấp. Thông tin này rất hữu ích khi bạn khắc phục các sự cố về cấu hình mạng và đặt chính sách cho các máy chủ proxy mạng. Các chi tiết trong bài viết này đều nhằm bổ sung cho Bài viết về URL và dải địa chỉ của Office 365.

Hãy tham khảo Bài viết về URL và dải địa chỉ của Office 365 để biết thông tin về thời điểm có thay đổi, đồng thời, biết thêm thông tin về cách sử dụng những điểm cuối này trong cấu hình danh sách cho phép từ tường lửa hoặc proxy của bạn. Nguồn cấp dữ liệu RSS và tệp XML trong Bài viết về URL và dải địa chỉ của Office 365 chính đã bao gồm những điểm cuối này. Bạn có thể xem lại nguồn cấp dữ liệu RSS để xem lịch sử thay đổi.

Điểm cuối máy khách Office: Windows | Máy Mac

Cập nhật gần nhất: 04/06/2018

Lưu ý: Microsoft đang phát triển một dịch vụ web nền REST cho địa chỉ IP và mục nhập FQDN trên trang này. Dịch vụ mới này sẽ giúp bạn đặt cấu hình và cập nhật các thiết bị mạng ngoại vi, như tường lửa và máy chủ proxy. Bạn có thể tải xuống danh sách điểm cuối, phiên bản hiện tại của danh sách hoặc các thay đổi cụ thể. Cuối cùng, dịch vụ này sẽ thay thế tài liệu XML, nguồn cấp RSS, địa chỉ IP và mục nhập FQDN trên trang này. Để dùng thử dịch vụ mới này, hãy truy nhập Dịch vụ web.

Bạn đang sử dụng Office kèm theo hay không kèm theo Office 365?

Khi sử dụng Office kèm theo hay không kèm theo Office 365, các điểm cuối sau đều được sử dụng.

Lưu ý: Các mục nhập địa chỉ IP và URL của OneNote đã được chuyển đến bài viết Dải địa chỉ IP và URL Office 365.

Để sử dụng ứng dụng này, bạn phải có khả năng kết nối tới các điểm cuối được mô tả bên dưới. Để xem địa chỉ IP, hãy bung rộng mục địa chỉ IP bên dưới bảng mô tả dòng lưu lượng.

Nếu bạn quan tâm tới việc bỏ qua CDN cho triển khai của mình, bạn có thể xây dựng điểm cài đặt nội bộ.

Hàng

Mục đích

Nguồn | Thông tin xác thực

Đích

CDN

Địa chỉ CIDR

Cổng

1

Bắt buộc: Xác thực và danh tính

Xem Xác thực và danh tính của Office 365

2

Bắt buộc: Url này là cần thiết để gia hạn khóa sản phẩm sau khoảng mỗi 30 ngày

Chỉ máy khách Office | Hệ thống cục bộ

activation.sls.microsoft.com

Không

N/A

TCP 443

3

Bắt buộc: URL này là cần thiết để xác thực chứng chỉ trong khi kích hoạt

Chỉ máy khách Office | Hệ thống cục bộ

crl.microsoft.com

Không

N/A

TCP 80 & 443

4

Bắt buộc: Được yêu cầu cho các dịch vụ căn cước và cấu hình

Chỉ máy khách Office | Hệ thống cục bộ

odc.officeapps.live.com

cdn.odc.officeapps.live.com

ajax.aspnetcdn.com

N/A

TCP 80 & 443

5

Bắt buộc: URL này là Dịch vụ Cấp phép Office được dùng trong khi kích hoạt và duy trì thuê bao

Chỉ máy khách Office | Hệ thống cục bộ

ols.officeapps.live.com

13.107.12.51/32
23.96.219.115/32
23.97.178.173/32
23.99.56.164/32
40.86.88.12/32
40.84.192.103/32
104.40.234.17/32
104.210.220.25/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32

Các địa chỉ IP +CDN không được cung cấp.

TCP 443

6

Bắt buộc: Cấu hình máy khách thời gian chạy.

Chỉ máy khách Office | Hệ thống cục bộ

office15client.microsoft.com

officeclient.microsoft.com

TCP 443

7

Bắt buộc: Bắt buộc phải có những FQDN này để hỗ trợ chuyển hướng trong ứng dụng.

Chỉ máy khách Office | Hệ thống cục bộ

ocsredir.officeapps.live.com

r.office.microsoft.com

officeredir.microsoft.com

o15.officeredir.microsoft.com

officepreviewredir.microsoft.com

Không

         
        

TCP 80 & 443

8

Bắt buộc: Bắt buộc phải có FQDN này để hỗ trợ chức năng tài liệu gần đây.

Chỉ máy khách Office | Hệ thống cục bộ

ocws.officeapps.live.com

ea-000.ocws.officeapps.live.com

neu-000.ocws.officeapps.live.com

weu-000.ocws.officeapps.live.com

wus-000.ocws.officeapps.live.com

scus-000.ocws.officeapps.live.com

ncus-000.ocws.officeapps.live.com

Eus2-000.ocws.officeapps.live.com

Không

         
        

TCP 443

9

Bắt buộc: Chứa đa phương tiện nguồn của Office 365 ProPlus được dùng cho việc cài đặt và/hoặc cập nhật. Nếu cập nhật tự động được cấu hình trong thiết đặt mặc định, thì tài khoản hệ thống cục bộ được sử dụng khi tải xuống cập nhật.

Chỉ máy khách Office | Người dùng đã đăng nhập

officecdn.microsoft.com

officecdn.microsoft.com.edgesuite.net

officecdn.microsoft.com.edgekey.net

N/A

TCP 80 & 443

10

Bắt buộc: Trợ giúp trong ứng dụng.

Chỉ máy khách Office | Ẩn danh

ocsa.officeapps.live.com

N/A

TCP 80 & 443

11

Bắt buộc: Tìm kiếm hình ảnh trên Bing.

Chỉ máy khách Office | Ẩn danh

insertmedia.bing.office.net

Không

N/A

TCP 80 & 443

12

Bắt buộc: URL này được sử dụng để chuyển hướng đến nội dung web chẳng hạn như trợ giúp trực tuyến và thông tin mã lỗi.

Chỉ máy khách Office | Người dùng đã đăng nhập

go.microsoft.com

Support.office.com

N/A

TCP 80 & 443

13

Bắt buộc: Các dịch vụ Khám phá và EmailHRD.

Chỉ máy khách Office | Người dùng đã đăng nhập

Chỉ máy khách Office | Ẩn danh

odc.officeapps.live.com

sea-odc.officeapps.live.com

neu-odc.officeapps.live.com

weu-odc.officeapps.live.com

wus-odc.officeapps.live.com

eus-odc.officeapps.live.com

scus-odc.officeapps.live.com

ncus-odc.officeapps.live.com

cus-odc.officeapps.live.com

Không

168.63.234.40/32
40.113.17.180/32
104.40.208.40/32
40.76.62.115/32

TCP 80 & 443

14

Bắt buộc: Dịch vụ Chuyển vùng.

Chỉ máy khách Office | Người dùng đã đăng nhập

ea-roaming.officeapps.live.com

sea-roaming.officeapps.live.com

neu-roaming.officeapps.live.com

weu-roaming.officeapps.live.com

wus-roaming.officeapps.live.com

eus2-roaming.officeapps.live.com

scus-roaming.officeapps.live.com

ncus-roaming.officeapps.live.com

cus-roaming.officeapps.live.com

roaming.officeapps.live.com

Không

         
        

TCP 80 & 443

15

Bắt buộc: Hỗ trợ khám phá cài đặt và cập nhật đối với các bản cài đặt Office

Chỉ máy khách Office | Người dùng đã đăng nhập

mrodevicemgr.officeapps.live.com

Không

N/A

TCP 443

Các địa chỉ IP ở bên dưới phải có thể truy nhập được đối với máy khách.

Các điểm cuối IPv4 của Office 365 Proplus chỉ có thể định tuyến thông qua Internet

Office 365 Danh sách Thu hồi Chứng chỉ (URL Gốc)

13.107.12.51/32
104.40.234.17/32
104.210.220.25/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32
*.entrust.net
*.geotrust.com
*.omniroot.com
*.public-trust.com
*.symcb.com
*.symcd.com
*.verisign.com
*.verisign.net
aia.entrust.net
apps.identrust.com
cacert.a.omniroot.com
cacert.omniroot.com
cacerts.digicert.com
cdp1.public-trust.com
cert.int-x3.letsencrypt.org
crl.entrust.net
crl.globalsign.com
crl.globalsign.net
crl.identrust.com
crl.microsoft.com
crl3.digicert.com
crl4.digicert.com
EVIntl-aia.verisign.com
EVIntl-crl.verisign.com
EVIntl-ocsp.verisign.com
evsecure-aia.verisign.com
EVSecure-crl.verisign.com
EVSecure-ocsp.verisign.com
isrg.trustid.ocsp.identrust.com
mscrl.microsoft.com
ocsp.digicert.com
ocsp.entrust.net
ocsp.globalsign.com
ocsp.int-x3.letsencrypt.org
ocsp.msocsp.com
ocsp.omniroot.com
ocsp2.globalsign.com
ocspx.digicert.com
s1.symcb.com
s2.symcb.com
sa.symcb.com
sd.symcb.com
secure.globalsign.com
sr.symcb.com
sr.symcd.com
su.symcb.com
su.symcd.com
vassg142.crl.omniroot.com
vassg142.ocsp.omniroot.com
www.digicert.com
www.microsoft.com

Đây là danh sách hiện tại về những FQDN bắt buộc đối với Ứng dụng Outlook trên Android và iOS.

Hàng

Mục đích

Đích

Cổng

1

Bắt buộc: Outlook dành cho Android và iOS

*.acompli.net

TCP 443

2

Bắt buộc: Xác thực

outlook.office365.com

sdfpilot.outlook.com

graph.windows.net

api.office.com

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

login.windows.net

login.windows-ppe.net

com.microsoft.office.outlook.dev

go.microsoft.com

mam.manage.microsoft.com

vortex.data.microsoft.com

TCP 443

3

Bắt buộc: Phần còn lại của Outlook

login.microsoftonline.com

outlook.office.com

TCP 443

4

Bắt buộc: OneDrive For Business

login.windows.net

TCP 443

5

Bắt buộc: Tích hợp Outlook.com và OneDrive cho Người tiêu dùng

login.live.com

auth.gfx.ms

account.live.com

graph.microsoft.com

apis.live.net

TCP 443

6

Bắt buộc: Tích hợp Google

accounts.google.com

mail.google.com

www.googleapis.com

TCP 443

7

Bắt buộc: Tích hợp Yahoo

api.login.yahoo.com

social.yahooapis.com

TCP 443

8

Bắt buộc: Tích hợp DropBox

www.dropbox.com

api.dropboxapi.com

TCP 443

9

Bắt buộc: Tích hợp Box

app.box.com

TCP 443

10

Bắt buộc: Tích hợp Facebook

m.facebook.com

graph.facebook.com

TCP 443

11

Bắt buộc: Tích hợp Evernote

www.evernote.com

TCP 443

12

Bắt buộc: Tích hợp WunderList

www.wunderlist.com

a.wunderlist.com

TCP 443

13

Bắt buộc: Tích hợp Meetup

api.meetup.com

secure.meetup.com

TCP 443

14

Tùy chọn: Quyền riêng tư của Outlook

https://bit.ly/outlookprivacy

https://www.acompli.com/privacy-policy/

TCP 443

15

Tùy chọn: Tích hợp User voice

by.uservoice.com

outlook.uservoice.com

TCP 443

16

Tùy chọn: Tích hợp tải lên nhật ký

api.diagnostics.office.com

TCP 443

17

Tùy chọn: Tích hợp tải lên nhật ký hỗ trợ

acompli-android-logs.s3.amazonaws.com

s3-us-west-2.amazonaws.com

TCP 443

18

Tùy chọn: Tích hợp nhật ký Aria

mobile.pipe.aria.microsoft.com

TCP 443

19

Tùy chọn: Tích hợp nhật ký Flurry

data.flurry.com

TCP 443

20

Tùy chọn: Điều chỉnh tích hợp

app.adjust.com

TCP 443

21

Tùy chọn: Tích hợp nhật ký Hockey

rink.hockeyapp.net

sdk.hockeyapp.net

TCP 443

22

Tùy chọn: Tích hợp Helpshift

acompli.helpshift.com

TCP 443

23

Tùy chọn: Tích hợp Play Store (chỉ Android)

play.google.com

TCP 443

Đây là danh sách URL của Office cho iPad hiện tại. Nếu bạn đang sử dụng danh sách cho phép để lọc kết nối iPad theo cách thức khác với những máy tính khác trên mạng của mình, thì bạn chỉ có thể sử dụng danh sách URL này để tạo các danh sách cho phép đó.

URL của Office cho iPad

directory.services.live.com
odc.officeapps.live.com
docs.live.net
roaming.officeapps.live.com
nexus.officeapps.live.com
sqm.microsoft.com
watson.telemetry.microsoft.com
login.live.com
wer.microsoft.com     
*-my.sharepoint.com
login.microsoftonline.com
ms.tific.com
p100-sandbox.itunes.apple.com
signup.live.com
auth.gfx.ms
view.atdmt.com
client.hip.live.com
dc2.client.hip.live.com
c.live.com
go.microsoft.com
office.microsoft.com
officeimg.vo.msecnd.net
m.webtrends.com
account.live.com
c.bing.com
partnerservices.getmicrosoftkey.com
client.hip.live.com
clientconfig.microsoftonline-p.net
cl2.apple.com
sas.office.microsoft.com
foodanddrink.services.appex.bing.com
en-US.appex-rf.msn.com
weather.tile.appex.bing.com

Đây là danh sách URL của Office Mobile hiện tại. Office Mobile chạy trên thiết bị Android, Windows Phone và iPhone. Nếu bạn đang lọc kết nối di động của mình theo cách thức khác với những máy tính khác trên mạng của bạn, thì bạn chỉ có thể sử dụng danh sách URL này để tạo các danh sách cho phép đó.

URL của Office Mobile

*.acompli.net
*.appex.bing.com
*.appex-rf.msn.com
*-my.sharepoint.com
a.wunderlist.com
account.live.com
accounts.google.com
acompli.helpshift.com
acompli-android-logs.s3.amazonaws.com
api.diagnostics.office.com
api.dropboxapi.com
api.login.yahoo.com
api.office.com
apis.live.net
app.adjust.com
app.box.com
appexsin.stb.s-msn.com
auth.gfx.ms
auth.gfx.ms
by.uservoice.com
c.bing.com
c.live.com
cl2.apple.com
client.hip.live.com
client.hip.live.com
clientconfig.microsoftonline-p.net
com.microsoft.office.outlook.dev
d.docs.live.net
data.flurry.com
dc2.client.hip.live.com
directory.services.live.com
docs.live.net
en-US.appex-rf.msn.com
foodanddrink.services.appex.bing.com
go.microsoft.com
graph.facebook.com
graph.microsoft.com
graph.windows.net
login.live.com
login.microsoftonline.com
login.windows.net
login.windows-ppe.net
m.facebook.com
m.webtrends.com
mail.google.com
mam.manage.microsoft.com
mobile.pipe.aria.microsoft.com
ms.tific.com
nexus.officeapps.live.com
o15.officeredir.microsoft.com
odc.officeapps.live.com
odcsm.officeapps.live.com
office.microsoft.com
office15client.microsoft.com
officeimg.vo.msecnd.net
outlook.office.com
outlook.office365.com
outlook.uservoice.com
*.itunes.apple.com
partnerservices.getmicrosoftkey.com
play.google.com
rink.hockeyapp.net
roaming.officeapps.live.com
s3-us-west-2.amazonaws.com
sas.office.microsoft.com
sdfpilot.outlook.com
sdk.hockeyapp.net
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
signup.live.com
social.yahooapis.com
sqm.microsoft.com
view.atdmt.com
vortex.data.microsoft.com
watson.telemetry.microsoft.com
weather.tile.appex.bing.com
wer.microsoft.com
www.acompli.com
www.dropbox.com
www.evernote.com
www.googleapis.com
www.wunderlist.com

Bạn sử dụng Office for Windows với Office 365 do 21 Vianet điều hành?

Office 365 được 21 Vianet điều hành sẽ sử dụng các điểm cuối khác, nếu bạn đang sử dụng Office for Windows cùng với một trong các đăng ký này, bạn sẽ muốn sử dụng các điểm cuối bên dưới.

Các URL và địa chỉ IP sau đều được Office 365 ProPlus sử dụng kèm theo Office 365 do 21 Vianet vận hành, mọi cổng đều là TCP 80 & 443.

Dải Địa chỉ IP

URL

42.159.4.50/32

42.159.132.75/32

70.37.81.47/32

42.159.4.225/32

65.52.98.231/32:443

168.63.252.62/32

42.159.4.50/32

42.159.4.45/32

42.159.7.13/32

42.159.132.73/32

42.159.4.225/32

42.159.132.73/32

42.159.4.45/32

42.159.132.74/32

65.55.227.140/32

65.55.69.140/32

bjb-ols.officeapps.partner.office365.cn

sha-ols.officeapps.partner.office365.cn

osiprod-scus01-odcsm.cloudapp.net

osi-prod-bjb01-odcsm.chinacloudapp.cn

activation.sls.microsoft.com

odc.officeapps.live.com

ols.officeapps.partner.office365.cn

roaming.officeapps.partner.office365.cn

dnsmop.chinacloudapp.cn

osi-prod-sha01-odcsm.chinacloudapp.cn

bjb-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

sha-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

bjb-roaming.officeapps.partner.office365.cn

sha-roaming.officeapps.partner.office365.cn

office15client.microsoft.com

crl.microsoft.com

officecdn.microsoft.com

Đây là liên kết rút gọn mà bạn có thể sử dụng để quay lại: https://aka.ms/office365proplusendpoints

Xem Thêm

Các yêu cầu mạng trong Office 365 ProPlus

Các URL và dải địa chỉ IP của Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×