Các vấn đề về khả năng tương thích trang tính

Quan trọng: 

  • Trước khi bạn lưu một Excel 2007 hoặc sổ làm việc phiên bản mới hơn về định dạng tệp trước đó, bạn nên giải quyết các vấn đề có thể làm giảm đáng kể chức năng để bạn có thể ngăn chặn việc mất dữ liệu vĩnh viễn hoặc chức năng không chính xác. Bộ kiểm tra tương thích của Excel có thể giúp bạn xác định các vấn đề tiềm ẩn.

  • Các vấn đề làm giảm phần nào độ trung thực có thể hoặc không thể được giải quyết trước khi bạn tiếp tục lưu sổ làm việc — dữ liệu hoặc chức năng không bị mất, nhưng sổ làm việc có thể không trông hoặc hoạt động chính xác theo cách tương tự khi bạn mở nó trong phiên bản cũ hơn của Micr osoft Excel.

Bộ kiểm tra tương thích sẽ tự động khởi động khi bạn tìm cách lưu sổ làm việc ở định dạng Excel 97-2003. xls. Nếu bạn không quan tâm đến vấn đề tiềm ẩn, bạn có thể tắt bộ kiểm tra tương thích.

Bộ kiểm tra Tương thích, hiển thị các phiên bản cần kiểm tra

Để biết thêm thông tin về bộ kiểm tra tương thích, hãy xem lưu sổ làm việc Excel để tương thích với các phiên bản Excel cũ hơn.

Trong bài viết này

Các vấn đề làm giảm đáng kể chức năng

Các vấn đề làm giảm phần nào độ trung thực

Các vấn đề làm giảm đáng kể chức năng

Sự cố

Giải pháp

Sổ làm việc này bao gồm dữ liệu trong ô nằm bên ngoài giới hạn hàng và cột của định dạng tệp được chọn. Dữ liệu ngoài các hàng 65.536 của các cột 256 sẽ không được lưu. Tham chiếu công thức đến dữ liệu trong vùng sẽ trả về một lỗi #REF! .

Điều đó nghĩa là gì   Bắt đầu với Excel 2007, kích cỡ trang tính là 1.048.576 hàng cao bằng 16.384 cột rộng, nhưng Excel 97-2003 chỉ có các hàng 65.536 theo cột 256. Dữ liệu trong các ô bên ngoài giới hạn hàng và cột này bị mất trong Excel 97-2003.

Việc cần làm    Trong bộ kiểm tra tương thích, hãy bấm Tìm để xác định các ô và phạm vi nằm ngoài giới hạn hàng và cột, hãy chọn các hàng và cột đó, rồi đặt chúng bên trong giới hạn cột và hàng của trang tính hoặc trên một trang tính khác bằng cách sử dụng cắt dán.

Bộ kiểm tra tương thích

Sổ làm việc này bao gồm các Tình huống tham chiếu đến ô ngoài giới hạn hàng và cột của định dạng tệp được chọn. Những Tình huống này sẽ không được lưu theo định dạng tệp được chọn.

Điều đó nghĩa là gì    Một kịch bản trong trang tính tham chiếu đến một ô bên ngoài giới hạn hàng và cột Excel 97-2003 (65.536 hàng theo cột 256) và không còn khả dụng khi bạn tiếp tục lưu sổ làm việc vào phiên bản Excel cũ hơn.

Việc cần làm    Trong trình quản lý kịch bản, hãy tìm kiếm tình huống chứa tham chiếu nằm ngoài giới hạn hàng và cột của phiên bản Excel trước đó, sau đó thay đổi tham chiếu thành một vị trí trong giới hạn đó.

Trên tab dữ liệu , trong nhóm công cụ dữ liệu , hãy bấm vào mục nếu phân tích > trình quản lý kịch bản. Trong hộp Tình huống, hãy xác định tình huống làm phát sinh vấn đề về tương thích và sau đó sửa tham chiếu của nó.

Sổ làm việc này chứa các ngày theo định dạng lịch không được hỗ trợ bởi định dạng tệp được chọn. Những ngày này sẽ được hiển thị dưới dạng ngày theo lịch Gregoria.

Điều đó nghĩa là gì    Bắt đầu với Excel 2007, bạn có thể tạo các định dạng lịch quốc tế tùy chỉnh, chẳng hạn như Hebrew Lunar, Japanese Lunar, Chinese Lunar, Saka, Zodiac Chinese, Zodiac Korean, Rokubạn Lunar và Korean Lunar. Tuy nhiên, các định dạng lịch này không được hỗ trợ trong Excel 97-2003.

Việc cần làm    Để tránh mất chức năng, bạn cần thay đổi định dạng lịch sang một ngôn ngữ (hoặc bản địa) được hỗ trợ trong Excel 97-2003.

Sổ làm việc này bao gồm các ngày theo định dạng lịch không được định dạng tệp được chọn hỗ trợ. Các ngày phải được sửa bằng cách dùng lịch Gregoria.

Điều đó nghĩa là gì    Bắt đầu với Excel 2007, bạn có thể áp dụng kiểu lịch không phải của phương Tây, chẳng hạn như Phật giáo tiếng Thái hoặc tiếng ả Rập Hijri. Trong Excel 97-2003, những loại lịch này có thể chỉ được chỉnh sửa trong lịch Gregoria.

Việc cần làm    Để tránh mất chức năng, bạn cần thay đổi định dạng lịch sang một ngôn ngữ (hoặc bản địa) được hỗ trợ trong Excel 97-2003.

Sổ làm việc bao gồm nhiều ô hơn với dữ liệu được hỗ trợ trong các phiên bản Excel trước. Các phiên bản Excel trước sẽ không mở được sổ làm việc này.

Điều đó nghĩa là gì    Bắt đầu với Excel 2007, tổng số khối ô sẵn dùng (CLBs) được giới hạn bởi bộ nhớ sẵn dùng. Trong Excel 97-2003, tổng CLB có sẵn bị giới hạn là 64.000 CLB trong một bản thể hiện thực thể của Excel.

Một CLB bao gồm 16 hàng trang tính. Nếu tất cả các hàng trong một trang tính có chứa dữ liệu, bạn sẽ có 4.096 CLBs trong trang tính đó và bạn có thể chỉ có 16 trang tính đó trong một phiên bản Excel đơn lẻ (bất kể có bao nhiêu sổ làm việc mà bạn đã mở trong Excel).

Việc cần làm    Để đảm bảo rằng sổ làm việc không vượt quá giới hạn 64.000 CLB và nó có thể được mở trong Excel 97-2003, bạn nên làm việc trong chế độ tương thích trong Excel 2007 và sau khi bạn lưu sổ làm việc vào định dạng tệp Excel 97-2003. Trong Chế độ Tương thích, Excel theo dõi các CLB trong sổ làm việc đang hoạt động.

Một hoặc nhiều ô trong sổ làm việc này chứa biểu đồ thu nhỏ. Biểu đồ thu nhỏ sẽ không được lưu.

Điều đó nghĩa là gì    Trong Excel 97-2010, biểu đồ thu nhỏ sẽ không được hiển thị trên trang tính.

Tuy nhiên, tất cả các biểu đồ thu nhỏ vẫn sẵn dùng trong sổ làm việc và được áp dụng khi sổ làm việc được mở lại trong Excel 2010 và lên trên.

Việc cần làm    Trong Bộ kiểm tra Tương thích, hãy bấm Tìm để xác định các ô bao gồm các biểu đồ thu nhỏ và sau đó thực hiện các thay đổi cần thiết. Ví dụ, bạn có thể áp dụng định dạng có điều kiện thay cho hoặc thêm vào các biểu đồ thu nhỏ sẽ không được hiển thị trong phiên bản Excel trước.

Tệp này ban đầu bao gồm các tính năng không được phiên bản Excel này nhận diện. Các tính năng này sẽ không được lưu.

Điều đó nghĩa là gì    Các tính năng sử dụng trong sổ làm việc này không sẵn dùng trong các phiên bản Excel trước Excel 2007 (Excel 97-2003) và chúng sẽ bị mất.

Việc cần làm    Nếu bạn biết tính năng nào có thể làm phát sinh vấn đề này, hãy loại bỏ hoặc thay thế chúng nếu có thể và sau đó lưu tệp theo định dạng tệp mới mà bạn muốn.

Tệp này ban đầu bao gồm các tính năng mà phiên bản Excel này không nhận diện được. Những tính năng này không được bảo toàn khi lưu một tệp OpenXML theo định dạng tệp XLSB hoặc ngược lại.

Điều đó nghĩa là gì    Các tính năng được sử dụng trong sổ làm việc này không sẵn dùng trong Excel 2007 khi bạn lưu một tệp OpenXML vào Sổ làm việc Excel Nhị phân (.xlsb), hoặc ngược lại. Khi bạn tiếp tục lưu tệp, các tính năng sẽ bị mất.

Việc cần làm    Nếu bạn biết tính năng nào có thể làm phát sinh vấn đề này, hãy loại bỏ hoặc thay thế chúng nếu có thể và sau đó lưu tệp theo định dạng tệp mới mà bạn muốn.

Sổ làm việc này chứa một hoặc nhiều biểu đồ (chẳng hạn như Treemaps) không sẵn dùng trong các phiên bản Excel cũ hơn. Chúng sẽ bị loại bỏ.

Điều đó nghĩa là gì    Các loại biểu đồ mới hơn, chẳng hạn như Treemaps được giới thiệu đầu tiên trong Excel 2016, được sử dụng trong sổ làm việc này sẽ không sẵn dùng trong các phiên bản cũ hơn. Khi bạn tiếp tục lưu tệp, biểu đồ sẽ bị mất.

Việc cần làm    Excel sẽ loại bỏ bất kỳ loại biểu đồ mới nào từ sổ làm việc của bạn nếu bạn tiếp tục lưu ở định dạng tệp cũ hơn. Nếu bạn biết người dùng trên các phiên bản cũ hơn sẽ cần sử dụng sổ làm việc của bạn, bạn nên cân nhắc việc loại bỏ tất cả các loại biểu đồ mới khỏi sổ làm việc của bạn và thay vào đó dùng các kiểu biểu đồ tiêu chuẩn sẵn dùng cho tất cả các phiên bản. Sau đó, bạn có thể lưu tệp theo định dạng tệp mà bạn muốn.

Đầu Trang

Các vấn đề làm giảm phần nào độ trung thực

Sự cố

Giải pháp

Các phiên bản Excel trước không hỗ trợ định dạng màu cho văn bản đầu trang và chân trang. Thông tin định dạng màu sẽ được hiển thị như văn bản thuần trong các phiên bản Excel trước.

Điều đó nghĩa là gì    Khởi động với Excel 2007, bạn có thể áp dụng định dạng màu cho văn bản đầu trang và chân trang. Bạn không thể sử dụng định dạng màu đối với đầu trang và chân trang trong Excel 97-2003.

Việc cần làm    Trong Bộ kiểm tra Tương thích, hãy bấm Sửa nếu bạn muốn loại bỏ định dạng màu.

Bộ kiểm tra Tương thích

Sổ làm việc này bao gồm các trang tính có đầu trang và chân trang trên trang chẵn hoặc trang đầu. Không thể hiển thị các đầu trang và chân trang này trong các phiên bản Excel trước.

Điều đó nghĩa là gì   Bắt đầu với Excel 2007, bạn có tùy chọn Hiển thị văn bản đầu trang và chân trang khác nhau trên trang chẵn hoặc trên trang đầu tiên. Trong Excel 97-2003, thậm chí trang hoặc đầu trang và chân trang đầu tiên không thể hiển thị, nhưng chúng vẫn sẵn dùng để hiển thị khi bạn mở sổ làm việc trong Excel 2007 và lên một lần nữa.

Việc cần làm    Nếu bạn thường xuyên lưu sổ làm việc theo định dạng tệp Excel 97-2003, tốt nhất không nên xác định đầu trang hoặc chân trang của trang chẵn hoặc trang đầu cho sổ làm việc đó.

Một số ô hoặc kiểu trong sổ làm việc này bao gồm các định dạng không được định dạng tệp được chọn hỗ trợ. Những định dạng này sẽ được chuyển thành định dạng sẵn dùng gần nhất.

Điều đó nghĩa là gì    Bắt đầu với Excel 2007, các tùy chọn định dạng ô khác nhau hoặc kiểu ô, chẳng hạn như hiệu ứng đặc biệt và bóng đổ, đều sẵn dùng. Các tùy chọn này không sẵn dùng trong Excel 97-2003.

Việc cần làm    Khi bạn tiếp tục lưu sổ làm việc, Excel áp dụng các định dạng gần nhất, có thể giống với định dạng khác bạn đã áp dụng cho đối tượng khác. Để tránh trùng lắp định dạng, bạn có thể thay đổi hoặc loại bỏ định dạng ô và kiểu ô không được hỗ trợ trước khi bạn lưu sổ làm việc theo định dạng tệp Excel 97-2003.

Sổ làm việc này bao gồm nhiều định dạng ô duy nhất hơn mức được định dạng tệp được chọn hỗ trợ. Một số định dạng ô sẽ không được lưu.

Điều đó nghĩa là gì    Bắt đầu với Excel 2007, bạn có thể sử dụng 64.000 định dạng ô duy nhất nhưng trong Excel 97-2003, bạn chỉ có thể sử dụng tối đa 4.000 định dạng ô duy nhất. Các định dạng ô duy nhất bao gồm bất kỳ tổ hợp định dạng cụ thể nào được áp dụng trong sổ làm việc.

Việc cần làm    Để tránh mất các định dạng ô cụ thể bạn muốn giữ sẵn dùng trong Excel 97-2003, bạn có thể loại bỏ một số định dạng ô không quan trọng cần giữ.

Sổ làm việc này bao gồm nhiều định dạng phông chữ duy nhất hơn mức định dạng tệp được chọn hỗ trợ. Một số định dạng phông chữ sẽ không được lưu.

Điều đó nghĩa là gì    Bắt đầu với Excel 2007, 1.024 các kiểu phông chữ toàn cầu sẵn dùng và bạn có thể sử dụng tối đa 512 trong mỗi sổ làm việc. Excel 97-2003 hỗ trợ ít định dạng phông chữ duy nhất hơn.

Việc cần làm    Để tránh mất các định dạng phông chữ cụ thể bạn muốn giữ sẵn dùng trong Excel 97-2003, bạn có thể loại bỏ một số định dạng phông chữ không quan trọng cần giữ.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Xem Thêm

Lưu sổ làm việc Excel để tương thích với các phiên bản Excel cũ hơn

Định dạng và tính năng của Excel không được chuyển sang các định dạng tệp khác

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×