Các vấn đề về khả năng tương thích trang tính

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quan trọng: 

  • Trước khi bạn lưu một Excel 2007 hoặc mới hơn phiên bản sổ làm việc vào một định dạng tệp cũ hơn, bạn nên giải vấn đề mà làm giảm đáng kể chức năng để bạn có thể ngăn việc mất vĩnh viễn dữ liệu hoặc chức năng không chính xác. Excel của Kiểm tra tương thích có thể giúp bạn xác định vấn đề tiềm ẩn.

  • Vấn đề mà làm giảm nhẹ độ trung thực có thể hoặc không thể giải quyết được trước khi bạn tiếp tục lưu sổ làm việc-dữ liệu hay chức năng sẽ không mất, nhưng sổ làm việc có thể không nhìn hoặc hoạt động giống như khi bạn mở nó trong phiên bản trước của Micr osoft Excel.

Kiểm tra tương thích sẽ tự động khởi động khi bạn tìm cách lưu sổ làm việc ở định dạng .xls Excel 97-2003. Nếu bạn không có liên quan về các vấn đề tiềm năng, bạn có thể tắt bộ kiểm tra tương thích.

Bộ kiểm tra Tương thích, hiển thị các phiên bản cần kiểm tra

Để biết thêm thông tin về bộ kiểm tra tương thích, hãy xem lưu một Excel sổ làm việc để tương thích với phiên bản Excel trước.

Trong bài viết này

Các vấn đề làm giảm đáng kể chức năng

Các vấn đề làm giảm nhẹ độ trung thực

Các vấn đề làm giảm đáng kể chức năng

Sự cố

Giải pháp

Sổ làm việc này chứa các dữ liệu trong các ô bên ngoài giới hạn hàng và cột của định dạng tệp được chọn. Dữ liệu ngoài 65.536 hàng 256 cột sẽ không được lưu. Công thức tham chiếu đến dữ liệu trong khu vực này sẽ trả về #REF! lỗi.

Điều đó nghĩa là gì    Bắt đầu với Excel 2007, kích cỡ trang tính là bằng rộng 16.384 cột nhân chiều cao 1.048.576 hàng, nhưng Excel 97-2003 chỉ là 65.536 hàng 256 cột. Dữ liệu trong các ô bên ngoài giới hạn hàng và cột này bị mất trong Excel 97-2003.

Việc cần làm    Trong bộ kiểm tra tương thích, bấm Tìm để xác định vị ô và phạm vi nằm ngoài các giới hạn hàng và cột, chọn các hàng và cột, và sau đó đặt chúng vào trong giới hạn cột và hàng trong trang tính hoặc trên một trang tính khác bằng cách dùng cắt dán.

Bộ kiểm tra Tương thích

Sổ làm việc này bao gồm các Tình huống tham chiếu đến ô ngoài giới hạn hàng và cột của định dạng tệp được chọn. Những Tình huống này sẽ không được lưu theo định dạng tệp được chọn.

Điều đó nghĩa là gì    Một tình huống trong trang tính tham chiếu đến ô nằm ngoài giới hạn cột (65.536 hàng 256 cột) và Excel 97-2003 hàng và không còn sẵn dùng khi bạn tiếp tục lưu sổ làm việc về phiên bản Excel cũ hơn.

Việc cần làm    Trong Trình quản lý kịch bản, tìm kịch bản có chứa tham chiếu nằm ngoài giới hạn hàng và cột của phiên bản Excel trước và sau đó thay đổi tham chiếu tới một vị trí trong giới hạn đó.

Trên tab dữ liệu , trong nhóm Công cụ dữ liệu , bấm Phân tích gì nếu > Trình quản lý kịch bản. Trong hộp kịch bản , định vị tình huống gây ra vấn đề tương thích, sau đó sửa tham chiếu.

Sổ làm việc này chứa các ngày theo định dạng lịch không được hỗ trợ bởi định dạng tệp được chọn. Những ngày này sẽ được hiển thị dưới dạng ngày theo lịch Gregoria.

Điều đó nghĩa là gì    Bắt đầu với Excel 2007, bạn có thể tạo định dạng tùy chỉnh quốc tế lịch, chẳng hạn như âm tiếng Do Thái, tiếng Nhật âm, tiếng Trung âm, Saka, hoàng đạo Trung Quốc, tiếng Hàn hoàng đạo, Rokuyou âm và tiếng Hàn âm. Tuy nhiên, các định dạng lịch không được hỗ trợ trong Excel 97-2003.

Việc cần làm    Để tránh mất chức năng, bạn cần thay đổi định dạng lịch sang một ngôn ngữ (hoặc bản địa) được hỗ trợ trong Excel 97-2003.

Sổ làm việc này bao gồm các ngày theo định dạng lịch không được định dạng tệp được chọn hỗ trợ. Các ngày phải được sửa bằng cách dùng lịch Gregoria.

Điều đó nghĩa là gì    Bắt đầu với Excel 2007, bạn có thể áp dụng một kiểu-Tây lịch, chẳng hạn như tiếng Thái Phật hoặc lịch Hijri tiếng ả-Rập. Trong Excel 97-2003, các kiểu lịch chỉ có thể sửa trong dương.

Việc cần làm    Để tránh mất chức năng, bạn cần thay đổi định dạng lịch sang một ngôn ngữ (hoặc bản địa) được hỗ trợ trong Excel 97-2003.

Sổ làm việc bao gồm nhiều ô hơn với dữ liệu được hỗ trợ trong các phiên bản Excel trước. Các phiên bản Excel trước sẽ không mở được sổ làm việc này.

Điều đó nghĩa là gì    Bắt đầu với Excel 2007, tổng số sẵn có ô khối (CLBs) được giới hạn bởi vùng nhớ trống. Trong Excel 97-2003, tổng số sẵn dùng CLBs được giới hạn trong 64.000 CLBs trong một phiên bản Excel khác.

Một LAUDAIMA123 bao gồm 16 hàng trang tính. Nếu tất cả các hàng trong một trang tính chứa dữ liệu, bạn cần phải 4,096 CLBs trong trang tính đó, và bạn có thể chỉ 16 như trang tính trong một phiên bản Excel (bất kể có bao nhiêu sổ làm việc bạn đã mở trong Excel) duy nhất.

Việc cần làm    Để bảo đảm bảo rằng sổ làm việc không vượt quá giới hạn LAUDAIMA123 64.000 và nó có thể mở trong Excel 97-2003, bạn nên làm việc trong chế độ tương thích trong Excel 2007 và lập sau khi bạn lưu sổ làm việc sang định dạng tệp Excel 97-2003. Trong chế độ tương thích, Excel sẽ liên tục theo dõi các CLBs trong sổ làm việc hiện hoạt.

Một hoặc nhiều ô trong sổ làm việc này chứa một biểu đồ thu nhỏ. Biểu đồ thu nhỏ sẽ không được lưu.

Điều đó nghĩa là gì    Trong Excel 97-2010, biểu đồ thu nhỏ không được hiển thị trên trang tính.

Tuy nhiên, tất cả biểu đồ thu nhỏ vẫn sẵn dùng trong sổ làm việc và được áp dụng khi sổ được mở lại trong Excel 2010 trở lên.

Việc cần làm    Trong Bộ kiểm tra Tương thích, hãy bấm Tìm để xác định các ô bao gồm các biểu đồ thu nhỏ và sau đó thực hiện các thay đổi cần thiết. Ví dụ, bạn có thể áp dụng định dạng có điều kiện thay cho hoặc thêm vào các biểu đồ thu nhỏ sẽ không được hiển thị trong phiên bản Excel trước.

Tệp này ban đầu bao gồm các tính năng không được phiên bản Excel này nhận diện. Các tính năng này sẽ không được lưu.

Điều đó nghĩa là gì    Các tính năng sử dụng trong sổ làm việc này không sẵn dùng trong các phiên bản Excel trước Excel 2007 (Excel 97-2003) và chúng sẽ bị mất.

Việc cần làm    Nếu bạn biết tính năng nào có thể làm phát sinh vấn đề này, hãy loại bỏ hoặc thay thế chúng nếu có thể và sau đó lưu tệp theo định dạng tệp mới mà bạn muốn.

Tệp này ban đầu bao gồm các tính năng mà phiên bản Excel này không nhận diện được. Những tính năng này không được bảo toàn khi lưu một tệp OpenXML theo định dạng tệp XLSB hoặc ngược lại.

Điều đó nghĩa là gì    Các tính năng được sử dụng trong sổ làm việc này không sẵn dùng trong Excel 2007 khi bạn lưu một tệp OpenXML vào Sổ làm việc Excel Nhị phân (.xlsb), hoặc ngược lại. Khi bạn tiếp tục lưu tệp, các tính năng sẽ bị mất.

Việc cần làm    Nếu bạn biết tính năng nào có thể làm phát sinh vấn đề này, hãy loại bỏ hoặc thay thế chúng nếu có thể và sau đó lưu tệp theo định dạng tệp mới mà bạn muốn.

Đầu trang

Các vấn đề làm giảm phần nào độ trung thực

Sự cố

Giải pháp

Các phiên bản Excel trước không hỗ trợ định dạng màu cho văn bản đầu trang và chân trang. Thông tin định dạng màu sẽ được hiển thị như văn bản thuần trong các phiên bản Excel trước.

Điều đó nghĩa là gì    Bắt đầu với Excel 2007, bạn có thể áp dụng màu định dạng cho văn bản đầu trang và chân trang. Bạn không thể sử dụng định dạng trong đầu trang và chân trang trong Excel 97-2003 màu.

Việc cần làm    Trong Bộ kiểm tra Tương thích, hãy bấm Sửa nếu bạn muốn loại bỏ định dạng màu.

Bộ kiểm tra Tương thích

Sổ làm việc này bao gồm các trang tính có đầu trang và chân trang trên trang chẵn hoặc trang đầu. Không thể hiển thị các đầu trang và chân trang này trong các phiên bản Excel trước.

Điều đó nghĩa là gì    Bắt đầu với Excel 2007, bạn có thể chọn để hiển thị khác nhau đầu trang và chân trang văn bản trên trang chẵn hoặc trên trang đầu tiên. Trong Excel 97-2003, thậm chí trang hoặc đầu tiên trang đầu trang và chân trang không thể hiển thị, nhưng họ vẫn sẵn dùng để hiển thị khi bạn mở sổ làm việc trong Excel 2007 và lập lại.

Việc cần làm    Nếu bạn thường xuyên lưu sổ làm việc theo định dạng tệp Excel 97-2003, tốt nhất không nên xác định đầu trang hoặc chân trang của trang chẵn hoặc trang đầu cho sổ làm việc đó.

Một số ô hoặc kiểu trong sổ làm việc này bao gồm các định dạng không được định dạng tệp được chọn hỗ trợ. Những định dạng này sẽ được chuyển thành định dạng sẵn dùng gần nhất.

Điều đó nghĩa là gì    Bắt đầu với Excel 2007, định dạng ô khác hoặc tùy chọn kiểu ô, chẳng hạn như đổ bóng, và hiệu ứng đặc biệt có sẵn. Các tùy chọn này sẽ không sẵn dùng trong Excel 97-2003.

Việc cần làm    Khi bạn tiếp tục lưu sổ làm việc, Excel áp dụng các định dạng gần nhất, có thể giống với định dạng khác bạn đã áp dụng cho đối tượng khác. Để tránh trùng lắp định dạng, bạn có thể thay đổi hoặc loại bỏ định dạng ô và kiểu ô không được hỗ trợ trước khi bạn lưu sổ làm việc theo định dạng tệp Excel 97-2003.

Sổ làm việc này bao gồm nhiều định dạng ô duy nhất hơn mức được định dạng tệp được chọn hỗ trợ. Một số định dạng ô sẽ không được lưu.

Điều đó nghĩa là gì    Bắt đầu với Excel 2007, bạn có thể sử dụng định dạng ô duy nhất 64.000, nhưng trong Excel 97-2003, bạn chỉ có thể dùng 4000 lên đến định dạng ô duy nhất. Định dạng ô duy nhất bao gồm bất kỳ tổ hợp cụ thể của định dạng được áp dụng trong một sổ làm việc.

Việc cần làm    Để tránh mất các định dạng ô cụ thể bạn muốn giữ sẵn dùng trong Excel 97-2003, bạn có thể loại bỏ một số định dạng ô không quan trọng cần giữ.

Sổ làm việc này bao gồm nhiều định dạng phông chữ duy nhất hơn mức định dạng tệp được chọn hỗ trợ. Một số định dạng phông chữ sẽ không được lưu.

Điều đó nghĩa là gì    Bắt đầu với Excel 2007, 1.024 kiểu phông toàn cầu sẵn dùng, và bạn có thể sử dụng tối đa 512 của chúng trên một sổ làm việc. Excel 97-2003 hỗ trợ ít định dạng phông duy nhất.

Việc cần làm    Để tránh mất các định dạng phông chữ cụ thể bạn muốn giữ sẵn dùng trong Excel 97-2003, bạn có thể loại bỏ một số định dạng phông chữ không quan trọng cần giữ.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Lưu một Excel sổ làm việc để tương thích với phiên bản Excel trước

Định dạng Excel và tính năng mà không được chuyển thành định dạng tệp khác

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×