Các vấn đề tương thích liên quan đến bảng Excel

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để đảm bảo rằng sổ làm việc Excel không có vấn đề làm giảm đáng kể chức năng hoặc giảm nhẹ độ trung thực trong phiên bản Excel cũ hơn, bạn có thể chạy bộ kiểm tra tương thích. Kiểm tra tương thích sẽ tìm bất kỳ vấn đề tiềm năng tương thích và giúp bạn tạo báo cáo để bạn có thể giải quyết chúng. Bài viết này chi tiết một số vấn đề mà có thể phát sinh nếu sổ làm việc chứa bảng Excel.

Quan trọng: Các vấn đề làm giảm phần nào độ trung thực có thể phải được giải quyết hoặc có thể không được giải quyết trước khi bạn tiếp tục lưu sổ làm việc—dữ liệu hoặc chức năng không bị mất nhưng sổ làm việc có thể không giống hoặc làm việc chính xác như khi bạn mở trong một phiên bản Microsoft Excel trước.

Trong bài viết này

Các vấn đề làm giảm đáng kể chức năng

Các vấn đề làm giảm nhẹ độ trung thực

Các vấn đề làm giảm đáng kể chức năng

Sự cố

Giải pháp

Văn bản thay thế được áp dụng đối với một bảng trong sổ làm việc này. Văn bản thay thế trên các bảng sẽ bị loại bỏ trong các phiên bản trước Excel 2007.

Điều đó nghĩa là gì    Văn bản thay thế không sẵn dùng trong Excel 97-2003 và không thể được thể hiện trong các phiên bản Excel trước.

Việc cần làm    Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định bảng Excel có bao gồm văn bản thay thế. Để hiển thị văn bản thay thế trong phiên bản Excel trước, bạn có thể sao chép văn bản vào một ô trống trên trang tính hoặc bạn có thể chèn một chú thích có chứa văn bản.

Bấm chuột phải ở bất kỳ chỗ nào trong bảng, bấm Bảng, rồi bấm Văn bản Thay thế. Trong hộp Mô tả, hãy chọn văn bản thay thế và sau đó nhấn Ctrl+C để sao chép.

Đầu trang

Các vấn đề làm giảm phần nào độ trung thực

Sự cố

Giải pháp

Bảng bao gồm một công thức tùy chỉnh hoặc văn bản không hợp lệ trong hàng tổng. Trong các phiên bản Excel trước, dữ liệu được thể hiện không có bảng.

Điều đó nghĩa là gì    Mặc dù công thức và văn bản vẫn giữ nguyên trạng trong Excel 97-2003, phạm vi sẽ không còn trong định dạng bảng.

Việc cần làm    Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định bảng bao gồm một công thức hoặc văn bản tùy chỉnh, loại bỏ công thức hoặc văn bản tùy chỉnh khỏi hàng tổng và sau đó chỉ sử dụng công thức không sẵn dùng trong hàng tổng.

Một bảng trong sổ làm việc không hiển thị dòng đầu đề. Trong các phiên bản Excel trước, dữ liệu được hiển thị không có bảng nếu hộp kiểm dòng đầu đề được chọn (Công cụ Bảng, tab Thiết kế, nhóm Tùy chọn Kiểu Bảng ).

Điều đó nghĩa là gì    Trong Excel 97-2003, một bảng có thể không được hiển thị mà không có dòng đầu đề.

Việc cần làm    Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định bảng hiển thị không có dòng đầu đề và sau đó hiển thị dòng đầu đề.

Một kiểu bảng được áp dụng đối với một bảng trong sổ làm việc này. Định dạng kiểu bảng không thể được hiển thị trong các phiên bản Excel trước.

Điều đó nghĩa là gì    Trong Excel 97-2003, các kiểu bảng dựa trên chủ đề không sẵn dùng và không thể được hiển thị.

Việc cần làm    Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định bảng có kiểu bảng được áp dụng, loại bỏ kiểu bảng và sau đó định dạng thủ công bảng.

Một bảng trong sổ làm việc được kết nối đến một nguồn dữ liệu bên ngoài. Tính năng bảng sẽ bị mất nhưng dữ liệu vẫn được kết nối. Nếu hàng của bảng bị ẩn bởi bộ lọc, chúng vẫn bị ẩn trong phiên bản Excel trước.

Điều đó nghĩa là gì    Tính năng bảng bị mất trong Excel 97-2003.

Việc cần làm    Trong Bộ kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định bảng được kết nối đến nguồn dữ liệu bên ngoài và sau đó ngắt kết nối bảng từ nguồn dữ liệu bên ngoài. Trong Excel 97-2003, khi đó bạn có thể kết nối lại đến nguồn dữ liệu bên ngoài.

Một bảng trong sổ làm việc này có kết nối chỉ đọc đến một Danh sách Dịch vụ Windows SharePoint. Chức năng bảng sẽ bị mất, cũng như khả năng làm mới hoặc chỉnh sửa kết nối. Nếu hàng của bảng bị ẩn bởi bộ lọc, chúng vẫn bị ẩn trong phiên bản Excel trước.

Điều đó nghĩa là gì    Tính năng bảng bị mất trong Excel 97-2003.

Việc cần làm    Trong Bộ Kiểm tra Tương thích, bấm Tìm để xác định bảng có kết nối chỉ đọc đến một Danh sách Microsoft SharePoint Foundation và sau đó ngắt kết nối bảng khỏi Danh sách SharePoint. Trong Excel 2003, khi đó bạn có thể nhập Danh sách SharePoint như một danh sách đọc/viết.

Bạn cũng có thể tạo một danh sách đọc/viết trong một sổ làm việc Excel 2003 và sau đó làm việc với sổ làm việc này trong Chế độ Tương thích trong Excel 2013, vẫn giữ theo định dạng tệp Excel 97-2003.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×