Các vấn đề mở bảo vệ bằng IRM email được gửi từ người dùng trong tổ chức Office 365 khác

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong một số trường hợp, Outlook có thể không thể mở một thư được gửi từ người dùng trong tổ chức Office 365 khác nhau nếu thư đã được bảo vệ bằng quản trị quyền thông tin.

Triệu chứng

Khi bạn tìm cách mở được bảo vệ thư được gửi từ người dùng trong một tổ chức khác nhau của Office 365 – ngay cả khi bạn được đăng nhập vào Office bằng tài khoản có quyền để mở thư đó – bạn không thể mở nó, và bạn có thể thấy một thông báo sau đây :

 1. Một thông báo cho biết: bạn không đăng nhập vào Office bằng tài khoản có quyền để mở thư này. Bạn có thể đăng nhập tài khoản mới vào Office có quyền hoặc yêu cầu quyền từ nội dung chủ sở hữu.

  • Chọn Thêm tài khoản và đăng nhập lại không giải quyết vấn đề này.

 2. Một cửa sổ đăng nhậpyêu cầu bạn nhập email của tài khoản mà bạn muốn sử dụng để mở thư này.

  • Đăng nhập không giải quyết vấn đề này.

 3. Một cửa sổ tài khoản cho bạn các account(s) hiện đang đăng nhập vào Office.

  • Chọn tài khoản phù hợp không giải quyết vấn đề này.

  • Chọn Thêm tài khoản và đăng nhập lại không giải quyết vấn đề này.

Giải pháp

Phiên bản Outlook 365

Một số vấn đề liên quan tới giải mã và mở bảo vệ bằng IRM thư được gửi từ người dùng trong tổ chức Office 365 khác đã được cố định trong các phiên bản Outlook gói đăng ký sau đây:

 • Outlook 365: Phiên bản 1808 +

Nếu phiên bản Outlook cũ hơn phiên bản được liệt kê ở trên, vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất và thử lại. Để tìm số phiên bản của bạn, hãy xem về Office: Phiên bản Office tôi đang dùng?

Mẹo: Office 365 có nhiều bản phát hành kênh mà chuyển tải bản Cập Nhật trên lịch biểu khác nhau. Chi tiết trang này phiên bản nào hiện có sẵn trong kênh đó.

Phiên bản nêu Outlook

Nếu bạn có thể xem email của bạn trong Outlook trên web, Outlook độc lập phiên bản vẫn chưa được vá với các bản sửa lỗi phát hành vào Outlook cho Office 365. Các cách khắc phục hiện trong việc phát triển cho các phiên bản sau đây.

 • Outlook 2016

 • Outlook 2019

Trang này sẽ được cập nhật thông tin về Cập Nhật cho các phiên bản độc lập nêu của Outlook khi các bản Cập Nhật được phát hành.

Lưu ý: 

 • Vấn đề này sẽ không được xử lý trong phiên bản Outlook xuất khỏi hỗ trợ chính, chẳng hạn như Outlook 2010 và Outlook 2013.

 • Bạn có thể dùng Outlook trên web để xem các thư bảo vệ bằng IRM.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×