Các trường tổng phụ và tổng trong báo cáo PivotTable

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi làm việc với báo cáo PivotTable, bạn có thể hiển thị hoặc ẩn tổng phụ cho từng cột và hàng trường, Hiển thị hoặc ẩn cột và hàng tổng cộng cho toàn bộ báo cáo và tính tổng phụ và tổng cộng có hoặc không có mục đã lọc.

Bạn muốn làm gì?

Trường hàng và cột tổng phụ

Hiển thị hoặc ẩn tổng cộng cho toàn bộ báo cáo

Tính tổng phụ và tổng cộng có hoặc không có mục đã lọc

Trường hàng và cột tổng phụ

 1. Chọn một mục trong một trường hàng hoặc cột trong báo cáo PivotTable.

 2. Trên tab tùy chọn , trong nhóm Trường hiện hoạt , hãy bấm Thiết đặt trường.

  Hộp thoại Thiết đặt trường Hiển thị.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Tổng phụ một nhãn hàng hoặc cột ngoài cùng   

  1. Tổng phụ theo mặc định hàm tổng hợp, bên dưới tổng phụ, hãy bấm tự động.

  2. Hoặc bạn có thể dùng một hàm khác hoặc để hiển thị nhiều hơn một loại của Tổng phụ, hãy bấm tùy chỉnh, sau đó chọn một hàm.

   Chức năng mà bạn có thể sử dụng như một tổng phụ

   Hàm

   Mô tả

   Sum

   Tổng các giá trị. Đây là hàm mặc định cho dữ liệu số.

   Count

   Số lượng giá trị dữ liệu. Hàm Count tóm tắt hoạt động giống như hàm COUNTA trang tính. Đếm là hàm mặc định cho dữ liệu không phải là số.

   Average

   Tính trung bình của các giá trị.

   Max

   Giá trị lớn nhất.

   Min

   Giá trị nhỏ nhất.

   Product

   Tích của các giá trị.

   Đếm Số

   Số lượng giá trị dữ liệu số. Hàm tổng hợp đếm Nums hoạt động giống như hàm COUNT trang tính.

   StDev

   Ước tính độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

   StDevp

   Độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi tập hợp là tất cả dữ liệu cần tóm tắt.

   Var

   Ước tính phương sai của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

   Varp

   Phương sai của một tập hợp, khi tập hợp là tất cả dữ liệu cần được tóm tắt.

   Lưu ý: Bạn không thể sử dụng một hàm tùy chỉnh với một nguồn dữ liệu OLAP.

  3. Cho nhãn hàng bên ngoài trong biểu mẫu nén hoặc dàn bài, bạn có thể hiển thị tổng phụ trên hoặc dưới mục của họ, hoặc ẩn tổng phụ, bằng cách thực hiện các thao tác sau:

   1. Trên tab thiết kế , trong nhóm bố trí , hãy bấm tổng phụ.

   2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

    • Chọn không hiện tổng phụ.

    • Chọn hiện tất cả tổng phụ ở dưới cùng của nhóm.

    • Chọn hiện tất cả tổng phụ ở trên cùng của nhóm.

     Một bên trong nhãn hàng hoặc cột tổng phụ   

  4. Để chọn một hàm, bên dưới tổng phụ, bấm tùy chỉnh, nếu tùy chọn này sẵn dùng, sau đó chọn một hàm.

   Chức năng mà bạn có thể sử dụng như một tổng phụ

   Hàm

   Mô tả

   Sum

   Tổng các giá trị. Đây là hàm mặc định cho dữ liệu số.

   Count

   Số lượng giá trị dữ liệu. Hàm tổng hợp đếm hoạt động giống như hàm COUNTA trang tính. Đếm là hàm mặc định cho dữ liệu không phải là số.

   Average

   Tính trung bình của các giá trị.

   Max

   Giá trị lớn nhất.

   Min

   Giá trị nhỏ nhất.

   Product

   Tích của các giá trị.

   Đếm Nums

   Số lượng giá trị dữ liệu số. Hàm tổng hợp đếm Nums hoạt động giống như hàm COUNT trang tính.

   StDev

   Ước tính độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

   StDevp

   Độ lệch chuẩn của một tập hợp, khi tập hợp là tất cả dữ liệu cần tóm tắt.

   Var

   Ước tính phương sai của một tập hợp, khi mẫu là một tập hợp con của toàn bộ tập hợp.

   Varp

   Phương sai của một tập hợp, khi tập hợp là tất cả dữ liệu cần được tóm tắt.

   Lưu ý: Bạn không thể sử dụng một hàm tùy chỉnh với một nguồn dữ liệu OLAP.

   Loại bỏ tổng phụ   

  5. Bấm không có bên dưới tổng phụ.

   Lưu ý: Nếu một trường có chứa một mục được tính toán, bạn không thể thay đổi hàm tổng hợp subtotal.

 4. Chọn hoặc xóa hộp kiểm bao gồm các mục mới trong bộ lọc theo cách thủ công để bao gồm hoặc loại trừ các mục mới khi áp dụng bộ lọc mà bạn đã chọn các mục cụ thể trong menu bộ lọc.

Mẹo: Để nhanh chóng Hiển thị hoặc ẩn tổng phụ hiện tại, bấm chuột phải vào mục của trường, sau đó chọn tổng phụ "< nhãn tên >".

Đầu Trang

Hiển thị hoặc ẩn tổng cộng cho toàn bộ báo cáo

Bạn có thể hiển thị hoặc ẩn tổng cộng cho báo cáo PivotTable hiện tại.

Hiển thị hoặc ẩn tổng cộng   

 1. Bấm vào báo cáo PivotTable.

 2. Trên tab thiết kế , trong nhóm bố trí , hãy bấm Tổng cộng, và sau đó chọn một trong các thao tác sau:

  • Tắt cho cả Hàng và Cột

  • Bật cho cả Hàng và Cột

  • Tắt cho cả hàng chỉ

  • Trên cho cột chỉ

Đặt hành vi mặc định cho cách hiển thị hoặc ẩn tổng cộng   

 1. Bấm vào báo cáo PivotTable.

 2. Trên tab tùy chọn , trong nhóm PivotTable , hãy bấm tùy chọn.

  Hộp thoại Tùy chọn PivotTable được hiển thị.

 3. Bấm tab tổng & lọc .

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Hiển thị tổng cộng   

  • Chọn hộp kiểm Hiển thị tổng cộng cho cột , hộp kiểm Hiển thị tổng cộng cho hàng , hoặc cả hai.

   Ẩn tổng cộng   

  • Bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị tổng cộng cho cột , hộp kiểm Hiển thị tổng cộng cho hàng , hoặc cả hai.

Đầu Trang

Tính tổng phụ và tổng cộng có hoặc không có mục đã lọc

 1. Bấm vào báo cáo PivotTable.

 2. Trên tab tùy chọn , trong nhóm PivotTable , hãy bấm tùy chọn.

  Hộp thoại Tùy chọn PivotTable được hiển thị.

 3. Bấm vào tab tổng & lọc , và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  Dữ liệu nguồn OLAP     Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn hoặc xóa hộp kiểm trang đã lọc Subtotal mục để bao gồm hoặc loại trừ các bộ lọc báo cáo mục.

   Lưu ý: Nguồn dữ liệu OLAP phải hỗ trợ biểu thức MDX câu cú pháp.

  • Chọn hoặc xóa các dấu cộng tổng có * hộp kiểm để hiển thị hoặc ẩn một dấu sao cạnh tổng cộng. Dấu sao cho biết rằng các giá trị Hiển thị mà sẽ được hiển thị và có được sử dụng khi Excel tính toán tổng không phải là các giá trị duy nhất được dùng trong phép tính.

   Lưu ý: Tùy chọn này chỉ có sẵn khi nguồn dữ liệu OLAP không hỗ trợ biểu thức MDX câu cú pháp.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×