Các tệp đích, tin tức và trang cho những người xem cụ thể

Các tệp đích, tin tức và trang cho những người xem cụ thể

Tăng cấp tệp, bao gồm các trang và tin tức, cho những người xem cụ thể với mục tiêu của khán giảSharePoint Online hiện đại. Bạn có thể đặt một hoặc nhiều nhóm như khán giả cho bất kỳ tệp nào.

Lưu ý: Một số chức năng được giới thiệu dần vào các tổ chức đã chọn tham gia vào chương trình phát hành mục tiêu. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa nhìn thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

Trước tiên, bật nhắm mục tiêu đối tượng cho thư viện

Trước tiên, bật mục tiêu của khán giả sẽ tạo thuộc tính người xem.

 1. Đi đến thư viện của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang làm việc với các trang hoặc tin tức, hãy chọn thiết đặt, sau đó bấm nội dung trang, sau đó là trang web.

 2. Từ thư viện, chọn thiết đặt, sau đó cài đặt thư viện.

 3. Bên dưới thiết đặt chung, chọn thiết đặt mục tiêu của khán giả.

 4. Chọn hộp kiểm bật nhắm mục tiêu của khán giả.

Tiếp theo, chọn người xem cho tệp

Từ thư viện, chọn một tệp, rồi chọn một giá trị cho thuộc tính người xem trong ngăn chi tiết. Phát hành trang và cập nhật các bài đăng tin tức.

Người xem được xác định bởi nhóm bảo mật. Nếu bạn cần, hãy tạo một nhóm Office 365 cho các thành viên của khán giả. Hoặc, nếu bạn là người quản trị, bạn có thể tạo nhóm bảo mật từ Trung tâm quản trị Microsoft 365.

Tin tức bây giờ sẽ được lọc theo khán giả trên trang SharePoint bắt đầu và trên tab tin tức trong SharePoint Mobile. Bật các phần web với các bước sau đây.

Bật nhắm mục tiêu đối tượng cho phần web

Phần web nội dung được tô sáng và phần web tin tứchỗ trợ đối tượng mục tiêu sau khi đã bật.

 1. Sửa trang hiện có hoặc tạo trang mới

 2. Thêm hoặc chỉnh sửa phần web

 3. Trong phần bộ lọc , bật nhắm mục tiêu của khán giả

 4. Phát hành hoặc phát hành lại trang

Lưu ý: 

Tổng quan

Bằng cách sử dụng khán giả mục tiêu, bạn có thể hiển thị nội dung như các mục danh sách hoặc thư viện, nối kết dẫn hướng và nội dung khác cho các nhóm người cụ thể. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn trình bày thông tin chỉ có liên quan đến một nhóm người cụ thể. Ví dụ, bạn có thể thêm nội dung vào một thư viện tài liệu được tăng lên một bộ phận.

Bất kỳ mục nào trong danh sách SharePoint hoặc thư viện có thể được nhắm mục tiêu đến người xem cụ thể. Để thực hiện điều này, bạn sử dụng phần web truy vấn Nội dung. Các loại phần web khác và nội dung của chúng cũng có thể được nhắm mục tiêu đến khán giả.

Ngoài ra, bạn có thể nhắm đến các nối kết dẫn hướng site đến người xem. Nhắm đến các nối kết đơn giản hóa trải nghiệm của người dùng, vì chúng chỉ nhìn thấy các nối kết dẫn hướng liên quan đến họ.

Để xác định một đối tượng đích, bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều thao tác sau:

 • SharePoint nhóm

 • Danh sách phân phối

 • Nhóm bảo mật

 • Khán giả toàn cầu

  Khán giả toàn cầu là những người xem dựa trên quy tắc được duy trì bởi người quản trị SharePoint.

Bất kỳ ai có ít nhất là người đóng góp có thể xác định người xem mục tiêu, miễn là tên của khán giả đã biết. Bạn có thể tìm kiếm khán giả theo tên, bí danh hoặc mô tả bằng cách bấm duyệt không có trong danh sách đối tượng đích .

Đầu trang

Danh sách đích hoặc mục thư viện cho người xem

Quy trình sau đây Hiển thị cho bạn một ví dụ về cách nhắm vào tất cả các mục từ một danh sách cụ thể mà loại danh sách là một thư viện tài liệu. Phần web truy vấn Nội dung cũng cho phép bạn hiển thị tất cả các mục từ một site và site con của nó hoặc để hiển thị các mục từ tất cả các trang trong tuyển tập trang. Sau đó, bạn có thể xây dựng một truy vấn để đưa vào mục tiêu của khán giả mà bạn đã đặt trên các mục trong trang hoặc tuyển tập trang.

Nhắm mục tiêu các mục từ danh sách hoặc thư viện vào một đối tượng cụ thể cần ba bước sau:

Bước 1: bật tính năng khán giả trên danh sách hoặc thư viện

Khi bạn bật tính năng khán giả trên một danh sách hoặc thư viện, bạn có thể nhắm vào từng mục trong danh sách hoặc thư viện cho khán giả.

Lưu ý: Nếu danh sách SharePoint hoặc thư viện đã được bật cho đối tượng người xem, cột khán giả đích xuất hiện.

 1. Bấm vào danh sách hoặc thư viện có chứa mục bạn muốn nhắm mục tiêu.

 2. Đối với SharePoint Online hoặc SharePoint Server 2019, hãy bấm thiết đặt, rồi bấm Thiết đặt danh sách hoặc thiết đặt Thư viện tài liệu.

  Menu thiết đặt với thiết đặt thư viện được chọn hoặc Menu thiết đặt với cài đặt danh sách được tô sáng

  Đối với SharePoint 2016, 2013, 2010 hoặc 2007, trên thanh công cụ danh sách hoặc thư viện, hãy bấm thiết đặt, rồi bấm Thiết đặt danh sách hoặc Thư viện tài liệu.

  Thiết đặt danh sách trên Ribbon hoặc Nút thiết đặt thư viện SharePoint trên Ribbon

 3. Bên dưới thiết đặt chung, bấm vào thiết đặt mục tiêu của khán giả.

  Thiết đặt mục tiêu của khán giả bên dưới mục chung trên trang thiết đặt thư viện hoặc danh sách
 4. Chọn hộp kiểm bật nhắm mục tiêu của khán giả .

  Hộp kiểm bật Tìm đối tượng

Bước 2: xác định khán giả đích trên các mục

Sau khi bạn bật danh sách hoặc thư viện dành cho khán giả, bạn có thể đặt các mục riêng lẻ trong danh sách hoặc thư viện được hiển thị cho một hoặc nhiều người xem.

 1. Đối với SharePoint Online hoặc SharePoint Server 2019, hãy bấm vào bên trái mục bạn muốn thay đổi đối tượng, bấm vào biểu tượng chi tiết Thông tin hoặc mở nút ngăn chi tiết , rồi bấm sửa tất cả theo thuộc tính.

  Đối với SharePoint 2016, 2013, 2010 và 2007, hãy bấm vào mũi tên hoặc dấu chấm lửng (...) bên cạnh tên của một mục trong danh sách hoặc thư viện, rồi bấm sửa thuộc tính hoặc thuộc tính. Một số phiên bản của SharePoint, bạn có thể cần phải bấm vào một tập hợp các dấu chấm lửng (...).

 2. Trong danh sách khán giả mục tiêu , hãy thêm một hoặc nhiều người xem.

  Thêm một hoặc nhiều khán giả mục tiêu

  Lưu ý: Nếu đã bật phê duyệt nội dung hoặc dòng công việc trên danh sách hoặc thư viện, mục có thể cần phải thực hiện thông qua quy trình phê duyệt.

 3. Bấm Lưu.

Bước 3: Hiển thị mục trong phần web dành cho SharePoint 2016, 2013, 2010 hoặc 2007

Để hiển thị danh sách hoặc mục thư viện SharePoint vào một đối tượng cụ thể, bạn có thể sử dụng phần web truy vấn Nội dung. Phần web truy vấn Nội dung cho phép bạn xây dựng một truy vấn có thể lọc các mục danh sách và thư viện.

Lưu ý: Đối với SharePoint Online, các phần web có thể không được hiển thị.

Ví dụ này cho bạn biết cách hiển thị tất cả các mục từ một danh sách cụ thể cho đối tượng mục tiêu. Loại danh sách là thư viện tài liệu.

 1. Trên trang bạn muốn hiển thị mục, hãy bấm Hình ảnh nút hoặc thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. , rồi bấm sửa trang.

 2. Đối với SharePoint 2010, 2013 và 2016, hãy bấm vào tab chèn , rồi bấm phần web

  Chèn Phần Web

  Trong SharePoint 2007, bấm vào Thêm phần web, rồi bên dưới mặc định, hãy bấm phần web truy vấn Nội dung.

  Bên dưới nội dung Rollup, hãy bấm truy vấn Nội dung.

  Thêm phần web truy vấn Nội dung

  Lưu ý: Nếu truy vấn Nội dung không tồn tại, hãy kiểm tra với người quản trị SharePoint của bạn.

 3. Bấm vào Thêm.

 4. Đối với SharePoint 2010, 2013 và 2016, hãy bấm vào mũi tên xuống Mũi tên sửa xuống phần web ở bên phải phần web, rồi bấm vào chỉnh sửa phần web trên menu.

  Trong SharePoint 2007, bấm sửa, hoặc sau đó bấm sửa đổi phần web được chia sẻ để mở ngăn công cụ cho phần web.

  Menu phần web để chọn chỉnh sửa phần web
 5. Bên dưới truy vấn trong ngăn công cụ, hãy thực hiện các thao tác sau

  Danh sách thuộc tính phần web truy vấn Nội dung với ba hàm khung chú thích
  1. Bấm vào Hiển thị các mục từ danh sách sau đây , rồi xác định vị trí của danh sách.

   Lưu ý: Trong ví dụ này, chúng tôi chỉ định một danh sách cụ thể. Bạn có thể mở rộng phạm vi để bao gồm các mục trong danh sách từ nhiều trang bằng cách bấm vào một trong các tùy chọn khác.

  2. Bên dưới loại danh sáchbắt buộc, chọn loại danh sách mà mục đó là thành viên. Trong ví dụ này, bấm Thư viện tài liệu. Chỉ các mục trong loại danh sách mà bạn chọn sẽ được truy vấn xử lý.

  3. Bên dưới mục tiêu của khán giả, hãy thực hiện các thao tác sau.

   Để

   Thực hiện như sau

   Hiển thị các mục danh sách vào đối tượng đích mà bạn đã xác định trong bước 2: xác định người xem mục tiêu trên các mục, khi người dùng hiện tại là thành viên của khán giả.

   Chọn hộp kiểm áp dụng bộ lọc đối tượng . Điều này là bắt buộc đối với truy vấn để hoạt động đúng cách.

   Cũng hiển thị các mục trong danh sách không có đối tượng đích đã xác định. Những mục này sẽ được hiển thị cho tất cả mọi người.

   Chọn hộp kiểm bao gồm các mục không phải là mục tiêu . Phần này là tùy chọn.

   Khi trang được trả lại, nội dung trong phần web chỉ xuất hiện cho những người dùng hiện tại là thành viên của những người xem mà bạn đã chỉ định.

Đầu trang

Mục tiêu phần web cho khán giả

SharePoint Phần web có thể được nhắm mục tiêu chỉ xuất hiện với những người là thành viên của một nhóm hoặc người xem cụ thể. Bằng cách này, bạn có thể tạo các trang tùy chỉnh cho các nhóm cụ thể.

Lưu ý: Như với tất cả các phần web, phần web truy vấn Nội dung có danh sách đối tượng mục tiêu trong phần nâng cao của ngăn công cụ. Thiết đặt này xác định xem phần web có hiển thị chính là gì với người dùng hiện tại hay không. Nếu không, không áp dụng các thiết đặt khác.

Có thể nhận dạng khán giả bằng cách sử dụng nhóm SharePoint, danh sách phân phối, nhóm bảo mật hoặc đối tượng người dùng toàn cầu.

 1. Trên trang bạn muốn hiển thị mục, hãy bấm Hình ảnh nút hoặc thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. , rồi bấm sửa trang.

 2. Đối với SharePoint 2010, 2013 và 2016, hãy bấm vào mũi tên xuống Mũi tên sửa xuống phần web ở bên phải phần web, rồi bấm sửa phần web.

  Menu phần web để chọn chỉnh sửa phần web

  Trong SharePoint 2007, bấm sửa, hoặc sau đó bấm sửa đổi phần web được chia sẻ để mở ngăn công cụ cho phần web.

 3. Bên dưới nâng cao, thêm một hoặc nhiều tên khán giả vào danh sách đối tượng đích .

  Phần nâng cao thuộc tính phần web với đối tượng mục tiêu được tô sáng

Khi trang được trả lại, phần web chỉ xuất hiện cho những người là thành viên của những người xem mà bạn đã chỉ định.

Đầu trang

Nhắm đến một nối kết dẫn hướng đến người xem

Một nối kết dẫn hướng trên máy chủ SharePoint có thể được nhắm mục tiêu để nó chỉ xuất hiện cho những người là thành viên của một nhóm hoặc đối tượng cụ thể. Bạn cần có ít nhất là quyền thiết kế để sửa đổi thiết đặt dẫn hướng site.

 1. Trên trang bạn muốn hiển thị mục, hãy bấm Hình ảnh nút hoặc thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. , bấm thiết đặt trang. Nếu bạn không thấy thiết đặt trang, hãy bấm thông tin site, rồi bấm xem tất cả các thiết đặt trang.

 2. Bấm vào dẫn hướng dưới diện mạo và cảm nhận, hoặc bấm vào sửa đổi dẫn hướng.

 3. Trên trang thiết đặt dẫn hướng site bên dưới dẫn hướng cấu trúc: chỉnh sửa và sắp xếp, bấm Thêm liên kết.

  Bên dưới dẫn hướng cấu trúc trong cài đặt dẫn hướng, với thêm liên kết được tô sáng
 4. Trong hộp thoại nối kết dẫn hướng , hãy nhập tiêu đềURL của liên kết, sau đó thêm một hoặc nhiều tên khán giả vào danh sách người xem.

  Thuộc tính nối kết dẫn hướng với OK được tô sáng.

  Đối với URL, bạn có thể sao chép vào bảng tạm bằng cách bấm chuột phải vào nối kết đó, rồi bấm sao chép lối tắt. Nếu bạn không có tùy chọn đó trong trình duyệt của mình, hãy dẫn hướng đến trang mà bạn muốn nối kết đến và sao chép thanh địa chỉ.

Khi trang được trả lại, nối kết dẫn hướng chỉ xuất hiện cho những người là thành viên của người xem mà bạn đã chỉ định.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×