Các tùy chọn để chuyển đổi sổ làm việc Excel thành mẫu biểu mẫu InfoPath

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một số tổ chức sử dụng sổ làm việc Microsoft Office Excel dưới dạng biểu mẫu để thu thập dữ liệu. Các sổ làm việc thường bao gồm các ô trống cho người dùng để nhập dữ liệu. Bạn có thể chuyển đổi sổ làm việc vào mẫu biểu mẫu Microsoft Office InfoPath bằng cách dùng trình hướng dẫn nhập trong InfoPath. Bằng cách chuyển đổi sổ làm việc vào mẫu biểu mẫu, người dùng của bạn có thể lợi từ các tính năng InfoPath chẳng hạn như sơ đồ xác thực, các điều khiển linh hoạt chẳng hạn như lặp lại các phần và business lô-gic chẳng hạn như kiểm soát dữ liệu. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện của mẫu biểu mẫu sẵn dùng cho một người xem rộng hơn bằng cách tạo một mẫu biểu mẫu trình duyệt hỗ trợ. Để tạo một mẫu biểu mẫu trình duyệt hỗ trợ, bạn phải phát hành mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt tới máy chủ đang chạy InfoPath Forms Services. Biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu có hỗ trợ trình duyệt có thể điền bằng cách sử dụng một trình duyệt Web.

Sử dụng các thiết đặt trong hộp thoại Nhập tùy chọn để thay đổi các tùy chọn để nhập một sổ làm việc Microsoft Office Excel về Microsoft Office InfoPath.

Những gì bạn muốn nhập không?

Bố trí chỉ     Bấm Tùy chọn này nếu bạn muốn giữ nguyên bố trí của sổ làm việc Excel, khi bạn nhập nó, nhưng không phải là các trường biểu mẫu nếu bất kỳ tồn tại.

Bố trí biểu mẫu và trường (mặc định chuyển đổi)     Bấm Tùy chọn này nếu bạn muốn dùng thiết đặt mặc định để giữ nguyên bố trí của sổ làm việc Excel, khi bạn nhập nó và chuyển đổi các ô được dùng để thu thập dữ liệu vào điều khiển hộp văn bản.

Bố trí biểu mẫu và trường (tùy chỉnh chuyển đổi)      Bấm Tùy chọn này nếu bạn muốn giữ nguyên bố trí của sổ làm việc Excel, khi bạn nhập nó. Sau đó chọn các tùy chọn bên dưới tùy chỉnh chuyển đổi thiết đặt để chuyển đổi các ô được dùng để thu thập dữ liệu vào điều khiển hộp văn bản.

Tùy chỉnh chuyển đổi thiết đặt

Phát hiện lặp lại các bảng      Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn bảng trong sổ làm việc Excel có hai hoặc nhiều hàng giống hệt nhau sẽ được chuyển đổi để lặp lại các bảng trong mẫu biểu mẫu InfoPath kết quả. Hàng nơi tất cả các ô chứa một cột nhất quán kiểu và định dạng được xem là giống hệt hàng. Ví dụ, nếu tất cả các ô trong cột được định dạng để hiển thị văn bản, và tất cả các ô trong cột B được định dạng để hiển thị số dưới dạng tiền tệ, các hàng liền kề có chứa các ô từ các cột này được xem là giống hệt hàng.

Chuyển đổi thành hộp văn bản

Sử dụng các tùy chọn sau đây để tùy chỉnh trình chuyển đổi. Các tùy chọn này sẵn dùng chỉ khi bạn bấm vào bố trí biểu mẫu và trường (tùy chỉnh chuyển đổi):

Ô có chứa công thức      Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn ô trong sổ làm việc Excel có chứa công thức sẽ được chuyển đổi vào hộp văn bản trong mẫu biểu mẫu InfoPath kết quả. Ví dụ, nếu cột A, ô 2 trong sổ làm việc có chứa công thức, ô tương ứng với cột A, ô 2 trong kết quả mẫu biểu mẫu chứa điều khiển hộp văn bản. Công thức từ sổ làm việc không được giữ lại, Tuy nhiên.

Ô có chứa dữ liệu số     Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn các ô có chứa các dữ liệu số sẽ được chuyển đổi vào hộp văn bản trong kết quả mẫu biểu mẫu. Ví dụ, nếu ô được định dạng để hiển thị số, nó sẽ được chuyển vào điều khiển hộp văn bản.

Ô được tham chiếu bởi công thức     Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn ô được tham chiếu bởi công thức sẽ được chuyển đổi vào hộp văn bản trong kết quả mẫu biểu mẫu. Ví dụ, nếu cột A, ô 2 trong sổ làm việc có chứa công thức để hiển thị giá trị của cột C, ô 3, cả hai ô tương ứng trong kết quả mẫu biểu mẫu chứa điều khiển hộp văn bản. Công thức hoặc tham chiếu giữa các trang tính không được nhập vào.

Ô có viền      Chọn hộp kiểm này nếu bạn muốn ô trống trong sổ làm việc có định dạng viền áp dụng tất cả bốn bên để được chuyển vào hộp văn bản trong kết quả mẫu biểu mẫu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×