Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn dùng trong biểu mẫu trình duyệt Web

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Biểu mẫu Microsoft InfoPath 2010 có thể là biểu mẫu trình duyệt Web hoặc biểu mẫu Filler. Biểu mẫu trình duyệt web, là các loại biểu mẫu mặc định, có sẵn cho nhiều người dùng để điền, khi họ có thể điền trong nhiều trình duyệt Web. Tuy nhiên, không phải tất cả các tính năng InfoPath và điều khiển được hỗ trợ trong biểu mẫu trình duyệt. Biểu mẫu filler hỗ trợ đầy đủ các tính năng InfoPath, nhưng Microsoft InfoPath Filler được yêu cầu điền chúng.

Khi thiết kế biểu mẫu, bạn có thể thay đổi thiết đặt tương thích vào bất kỳ lúc nào trong quy trình thiết kế. Ví dụ, nếu bạn bắt đầu với biểu mẫu trình duyệt Web, nhưng rồi sau đó quyết định rằng bạn cần phải sử dụng điều khiển sẽ không sẵn dùng trong một biểu mẫu trình duyệt Web, nó có thể thay đổi vào một biểu mẫu phụ.

Trong bài viết này

Điều khiển tương thích

Tính năng tương thích

Điều khiển tương thích

Điều quan trọng cần nhớ điều khiển khác nhau được hỗ trợ các loại biểu mẫu khác nhau khi thiết kế mẫu biểu mẫu trong InfoPath 2010 là. Kết quả, đó là tốt nhất để giữ các vấn đề về tương thích trong ý trước khi bạn bắt đầu thiết kế mẫu biểu mẫu. Ví dụ, bạn có thể gặp phải vấn đề tương thích khi thay đổi một mẫu loại khác sau khi bạn đã bắt đầu thiết kế biểu mẫu, chẳng hạn như chuyển từ một biểu mẫu phụ vào biểu mẫu trình duyệt Web.

Lưu ý: InfoPath tự động kiểm tra tương thích lỗi khi bạn mở, thay đổi thiết đặt tương thích, lưu hoặc phát hành mẫu biểu mẫu. Để giải quyết lỗi tương thích, ngăn tác vụ bộ kiểm tra thiết kế sẽ mở ra. Để biết thêm thông tin trên ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế , hãy xem xác nhận thiết kế biểu mẫu.

Bảng sau liệt kê từng điều khiển có sẵn trong mỗi chế độ tương thích:

Điều khiển

Trình duyệt 2010

2010 phụ

Trình duyệt 2007

2007 phụ

2003 phụ

Hộp Văn bản

X

X

X

X

X

Hộp văn bản có định dạng

X

X

X

X

X

Hộp danh sách thả xuống

X

X

X

X

X

Hộp Tổ hợp

X

X

X

Hộp Kiểm

X

X

X

X

X

Nút tùy chọn

X

X

X

X

X

Bộ chọn ngày

X

X

X

X

X

Ngày và thời gian bộ chọn

X

X

X

X

X

Hộp danh sách đa lựa chọn

X

X

X

Hộp danh sách

X

X

X

X

X

Danh sách dấu đầu dòng

X

X

X

X

Danh sách đánh số

X

X

X

X

Danh sách đơn giản

X

X

X

X

Bộ chọn cá nhân/nhóm

X

X

X

X

Chọn mục bên ngoài

X

X

Nút

X

X

X

X

X

Ảnh nút

X

X

Giá trị được tính toán

X

X

X

X

X

Nhãn dọc

X

X

X

Phần đính kèm tệp

X

X

X

X

X

Ảnh

X

X

X

X

Ảnh viết tay

X

X

X

Siêu kết nối

X

X

Dòng chữ ký

X

Mục

X

X

X

X

X

Phần tùy chọn

X

X

X

X

X

Phần lặp

X

X

X

X

X

Bảng lặp

X

X

X

X

X

Vùng cuộn

X

X

X

Khu vực ngang

X

X

Phần lặp đệ quy

X

X

X

Lặp lại ngang Bảng

X

X

X

Bản cái/chi tiết

X

X

X

Nhóm lựa chọn

X

X

X

X

Lựa chọn Nhóm lặp

X

X

X

Phần lựa chọn

X

X

X

X

Đầu trang

Tính năng tương thích

Hầu hết các tính năng InfoPath được hỗ trợ trong trình duyệt Web và biểu mẫu Filler. Các tính năng này bao gồm quy tắc, tính toán, kiểm soát dữ liệu, và các tính năng lô-gic kinh doanh. Một số tính năng, Tuy nhiên, chỉ được hỗ trợ trong biểu mẫu Filler. Trong khi InfoPath 2010 có được thiết kế để thử để tránh lỗi xác thực, khi một là gặp InfoPath sử dụng ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế để thông báo cho bạn biết về lỗi hoặc có khả năng vấn đề với biểu mẫu.

InfoPath cho biết vấn đề bằng cách hiển thị chúng trong ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế . Để biết thêm thông tin trên ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế , hãy xem xác nhận thiết kế biểu mẫu. InfoPath sẽ phát hiện và thông báo cho bạn về ba kiểu vấn đề sau đây:

Biểu tượng

Loại

Mô tả

Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn có trong biểu mẫu trình duyệt Web

Lưu chặn lỗi

Lỗi không tương thích được trình bày và bạn không thể phát hành hoặc lưu biểu mẫu cho đến khi chúng được cố định. Các lỗi này xảy ra khi lưu cho phiên bản cũ hơn của InfoPath không hỗ trợ các điều khiển hoặc tính năng.

Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn có trong biểu mẫu trình duyệt Web

Lỗi

Mẫu biểu mẫu không hoạt động đúng. Bạn cần khắc phục lỗi trước khi phát hành mẫu biểu mẫu.

Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn có trong biểu mẫu trình duyệt Web

Cảnh báo

Mẫu biểu mẫu có thể không hoạt động như mong muốn. Cảnh báo ít nghiêm trọng hơn lỗi. Bạn có thể chọn địa chỉ thư trước khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu. Những mục này thường là tối ưu hóa cảnh báo từ máy chủ và có thể giúp bạn đưa ra quyết định được thiết kế để cải thiện hiệu suất biểu mẫu trong trình duyệt Web.

Bảng sau đây liệt kê các tính năng tạo ra lỗi trong ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế và không được hỗ trợ trong biểu mẫu trình duyệt Web.

Tính năng

Vấn đề kiểu

Chi tiết

Điều khiển lặp lại theo chiều ngang

Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn có trong biểu mẫu trình duyệt Web

Một bảng lặp ngang bao gồm các phần lặp bên trong bảng bố trí. Phần lặp được đặt để lặp lại theo chiều ngang, mà mô phỏng một cột trong bảng. Nếu mẫu biểu mẫu chứa một bảng lặp ngang, lỗi sẽ xuất hiện trong ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế . Loại bỏ bảng lặp ngang từ mẫu biểu mẫu hoặc thiết lập phần không lặp lại theo chiều ngang trước khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu một máy chủ SharePoint.

Văn bản Hiển thị theo chiều dọc trong một hộp biểu thức

Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn có trong biểu mẫu trình duyệt Web

Dọc nhãn là điều khiển được tính toán giá trị được thiết lập để hiển thị văn bản theo chiều dọc. Thiết đặt này không được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu trình duyệt Web. Nếu văn bản trong điều khiển được tính toán giá trị được đặt để hiển thị theo chiều dọc, lỗi sẽ xuất hiện trong ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế .

Gửi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu

Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn có trong biểu mẫu trình duyệt Web

Trong mẫu biểu mẫu trình duyệt Web, kết nối dữ liệu không được phép nơi người dùng để gửi dữ liệu trực tiếp đến cơ sở dữ liệu. Để khắc phục vấn đề này, mở hộp thoại Kết nối dữ liệu , và sau đó thay đổi kết nối dữ liệu để biểu mẫu gửi dữ liệu vào một vị trí khác với cơ sở dữ liệu. Ví dụ, chọn để gửi dữ liệu đến một dịch vụ Web. Kết nối dữ liệu vào cơ sở dữ liệu bị giới hạn chỉ-đọc quyền truy nhập vào cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server.

Thay đổi thông tin gửi đến một dịch vụ Web

Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn có trong biểu mẫu trình duyệt Web

Kết nối dữ liệu gửi trong mẫu biểu mẫu trình duyệt Web không cho phép người dùng để gửi thay đổi thông tin cùng với dữ liệu biểu mẫu của họ vào một dịch vụ Web chấp nhận một DataSet ADO.NET Microsoft. Thay đổi thông tin bao gồm các sửa đổi một người dùng thực hiện với dữ liệu đã lưu trong cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu sử dụng dịch vụ Web để kết nối người dùng cơ sở dữ liệu. ADO.NET có thể sử dụng thay đổi thông tin để xác định cách thức cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Hạn chế bảo mật mức

Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn có trong biểu mẫu trình duyệt Web

Một biểu mẫu có đang chạy ở mức hạn chế bảo mật có thể truy nhập nội dung chỉ được lưu trong biểu mẫu chính nó. Để phát hành mẫu biểu mẫu trình duyệt Web, chọn thiết đặt bảo mật ít hạn chế trong hộp thoại Tùy chọn biểu mẫu .

Cảnh báo (hộp thoại) Hiển thị ngay lập tức sau khi người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ vào điều khiển

Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn có trong biểu mẫu trình duyệt Web

Một số tính năng kiểm soát dữ liệu hoạt động khác đi trong trình duyệt Web vì chúng làm việc trong InfoPath. Ví dụ, khi bạn thêm kiểm soát dữ liệu vào một điều khiển, bạn tạo văn bản giải thích được hiển thị khi một người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ vào điều khiển đó. Bạn có thể chọn để hiển thị văn bản giải thích này trong Mẹo màn hình, và tùy chọn cho phép người dùng để hiển thị một cảnh báo có chứa thông tin bổ sung, hoặc bạn có thể chọn để hiển thị cảnh báo tự động khi người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ. Cảnh báo không thể hiển thị tự động cho biểu mẫu có dạng xem trong trình duyệt Web, nhưng người dùng có thể vẫn xem Mẹo màn hình và hoặc bạn có thể hiển thị cảnh báo có chứa thông tin bổ sung.

Quy tắc để mở biểu mẫu mới

Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn có trong biểu mẫu trình duyệt Web

Nếu quy tắc bao gồm các hành động mở biểu mẫu mới để điền , bạn phải sửa đổi hoặc xóa bỏ quy tắc đó trong ngăn tác vụ quy tắc trước khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu một máy chủ SharePoint.

Mẹo: Nếu bạn muốn người dùng có thể dễ dàng mở biểu mẫu khác, hãy dùng siêu kết nối để nối kết vào biểu mẫu khác thay vì sử dụng quy tắc để tự động mở biểu mẫu.

Ký điện tử các biểu mẫu toàn bộ

Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn có trong biểu mẫu trình duyệt Web

Cho phép người dùng để ký điện tử biểu mẫu toàn bộ không được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu trình duyệt Web. Trước khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu một máy chủ SharePoint, vô hiệu hóa tùy chọn thiết đặt này trong hộp thoại Tùy chọn biểu mẫu .

Mẹo: Nếu bạn muốn người dùng có thể đăng phần cụ thể của một biểu mẫu, thêm một phần của mẫu biểu mẫu trình duyệt Web, và sau đó bật chữ ký điện tử cho nó bằng cách dùng các tùy chọn trên tab Chữ ký điện tử trong hộp thoại Thuộc tính phần .

Cách xác định các nối kết tương đối đến thư viện kết nối dữ liệu trong nhiều hơn một tuyển tập trang

Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn có trong biểu mẫu trình duyệt Web

Trong mẫu biểu mẫu trình duyệt Web, không cho phép các đường dẫn tương đối đến thư viện kết nối dữ liệu trên tuyển tập trang khác nhau. Để khắc phục vấn đề này, mở hộp thoại Kết nối dữ liệu , và sau đó thay đổi kết nối dữ liệu để nối kết tương đối điểm vào tuyển tập trang đơn.

Tùy chỉnh mã được dùng để lưu biểu mẫu

Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn có trong biểu mẫu trình duyệt Web

Trong mẫu biểu mẫu trình duyệt Web, mã chạy khi người dùng lưu các biểu mẫu dữ liệu không được phép. Nếu của mẫu biểu mẫu có chứa kiểu mã này, loại bỏ mã trước khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu một máy chủ SharePoint. Để loại bỏ mã, mở hộp thoại Tùy chọn biểu mẫu , hãy xóa hộp kiểm lưu bằng cách dùng mã tùy chỉnh , bấm sửa, và sau đó loại bỏ tất cả các mã liên quan.

Tùy chỉnh mã được dùng để phối dữ liệu biểu mẫu

Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn có trong biểu mẫu trình duyệt Web

Tính năng phối bằng cách dùng mã tùy chỉnh không được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu trình duyệt Web. Để phát hành mẫu biểu mẫu trình duyệt Web vào máy chủ SharePoint, loại bỏ bất kỳ mã liên kết với sáp nhập biểu mẫu, sau đó xóa hộp kiểm phối bằng cách dùng mã tùy chỉnh .

Vai trò người dùng

Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn có trong biểu mẫu trình duyệt Web

Vai trò người dùng chỉ có thể dùng trong mẫu biểu mẫu được thiết kế để thể điền trong InfoPath. Nếu mẫu biểu mẫu của bạn chứa các vai trò người dùng, loại bỏ tất cả các vai trò trước khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu một máy chủ SharePoint. Bất kỳ điều kiện với biểu thức XPath tham chiếu vai trò người dùng phải cũng bị loại bỏ.

XPath xdXDocument:get-vai trò hàm

Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn có trong biểu mẫu trình duyệt Web

Hàm XPath để truy xuất vai trò của người dùng hiện tại không được hỗ trợ trong biểu mẫu trình duyệt Web. Hàm xảy ra trong ngữ cảnh của biểu thức XPath cụ thể. Để phát hành biểu mẫu, sửa đổi biểu thức bằng cách loại bỏ tham chiếu đến các chức năng không được hỗ trợ.

Hàm cuối cùng và vị trí XPath

Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn có trong biểu mẫu trình duyệt Web

Vị trí và cuối cùng các chức năng không được hỗ trợ trong một biểu mẫu trình duyệt Web. Các hàm này thường xảy ra trong ngữ cảnh của biểu thức XPath cụ thể. Để phát hành biểu mẫu, sửa đổi biểu thức bằng cách loại bỏ tham chiếu đến các chức năng không được hỗ trợ.

Điều khiển ActiveX

Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn có trong biểu mẫu trình duyệt Web

Điều khiển ActiveX không được hỗ trợ trong một biểu mẫu trình duyệt Web. Điều khiển ActiveX thường được sử dụng trong biểu mẫu Filler, nơi InfoPath cung cấp hỗ trợ cho các điều khiển sử dụng công nghệ COM và ActiveX. Điều khiển ActiveX phải được cài đặt trên máy tính của mỗi người dùng.

Chỗ dành sẵn cho văn bản trong điều khiển

Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn có trong biểu mẫu trình duyệt Web

Chỗ dành sẵn cho văn bản là văn bản xuất hiện bên trong điều khiển trên mẫu biểu mẫu. Ví dụ về văn bản chỗ dành sẵn "hãy bấm vào đây và nhập." Mặc dù bạn có thể bỏ chỗ dành sẵn cho văn bản thiết đặt bật cho mẫu biểu mẫu trình duyệt Web, văn bản chỗ dành sẵn sẽ không xuất hiện trong trình duyệt.

Ngăn tác vụ tùy chỉnh

Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn có trong biểu mẫu trình duyệt Web

Ngăn tác vụ tùy chỉnh không được hỗ trợ trong một biểu mẫu trình duyệt Web. Mặc dù bạn có thể bỏ nhiệm vụ tùy chỉnh thiết đặt ngăn được bật trong mẫu biểu mẫu trình duyệt Web, ngăn tác vụ tùy chỉnh không xuất hiện khi người dùng điền vào biểu mẫu trong một trình duyệt.

Nhắc người dùng để lưu thay đổi trước khi đóng biểu mẫu của họ

Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn có trong biểu mẫu trình duyệt Web

Bạn có thể tạo một quy tắc tự động đóng biểu mẫu sau khi một điều kiện nhất định được đáp ứng. Tuy nhiên, một hộp thoại nhắc người dùng để lưu thay đổi trước khi đóng biểu mẫu không thể hiển thị vì tính năng này không được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu trình duyệt Web. Nếu bạn bỏ thiết đặt này được chọn, thông báo hộp thoại xuất hiện chỉ khi người dùng điền vào biểu mẫu trong InfoPath Filler.

Quy tắc để hiển thị hộp thoại

Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn có trong biểu mẫu trình duyệt Web

Bạn có thể tạo quy tắc sử dụng hành động Hiển thị một thông báo để tự động hiển thị hộp thoại sau khi một điều kiện nhất định được đáp ứng. Tuy nhiên, hành động này không được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu trình duyệt Web. Thông báo chỉ xuất hiện khi người dùng điền vào biểu mẫu trong InfoPath Filler.

Mẹo: Để đạt được hiệu ứng tương tự như trong biểu mẫu trình duyệt Web, hãy cân nhắc sử dụng định dạng có điều kiện để hiển thị và ẩn một phần có chứa văn bản bạn muốn người dùng nhìn thấy.

Dạng xem được bảo vệ

Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn có trong biểu mẫu trình duyệt Web

Người thiết kế biểu mẫu nâng cao đôi khi sử dụng dạng xem được bảo vệ để tận dụng các tính năng XSL không trực tiếp được hỗ trợ trong chế độ thiết kế. Mặc dù bạn có thể rời khỏi dạng xem được bảo vệ được bật trong mẫu biểu mẫu trình duyệt Web của bạn, dạng xem không xuất hiện trong trình duyệt.

Dạng xem in trên Word

Các tính năng InfoPath 2010 không sẵn có trong biểu mẫu trình duyệt Web

Dạng xem in Microsoft Word không được hỗ trợ trong một biểu mẫu trình duyệt Web. Mặc dù bạn có thể bỏ thiết đặt cho một dạng xem in Word được bật trong mẫu biểu mẫu trình duyệt Web, dạng xem được bỏ qua khi người dùng in biểu mẫu.

Bảng sau đây liệt kê các tính năng, trong khi không được hỗ trợ trong các biểu mẫu trình duyệt Web, không dẫn đến lỗi hoặc thư trong ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế .

Tính năng

Chi tiết

Tính năng viết tay và máy tính bảng

Viết tay không được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu trình duyệt Web. Kết quả, người dùng không thể sử dụng bút máy tính bảng hoặc thiết bị khác để ghi hoặc vẽ trong các trường trong biểu mẫu.

Lưu ý: Nếu bạn có một mẫu biểu mẫu InfoPath Filler chứa một điều khiển ảnh viết tay và bạn chuyển các mẫu biểu mẫu đó thành mẫu biểu mẫu trình duyệt Web, lỗi sẽ xuất hiện trong ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế . Bạn phải loại bỏ điều khiển trước khi bạn phát hành mẫu biểu mẫu của bạn lên máy chủ SharePoint.

Tạo bộ đệm ẩn dữ liệu từ một nguồn dữ liệu thứ cấp

Để cho phép người dùng để điền biểu mẫu bất kể việc máy tính của họ được kết nối mạng, hoặc khi biểu mẫu không thể kết nối với nguồn dữ liệu ngoài, cấu hình mẫu biểu mẫu vào bộ đệm ẩn (lưu) biểu mẫu dữ liệu trên máy tính của người dùng. Mặc dù bạn có thể để tạo bộ đệm ẩn thiết đặt được bật trong mẫu biểu mẫu trình duyệt Web, biểu mẫu chỉ được điền trong InfoPath Filler thực sự có thể tạo bộ đệm ẩn dữ liệu.

Một số thiết đặt bộ chọn ngày

Mặc dù bộ chọn ngày sẵn dùng khi thiết kế mẫu biểu mẫu trình duyệt Web, biểu tượng lịch và chức năng lịch bật lên xuất hiện trong các phiên bản được hỗ trợ của Windows Internet Explorer. Trong trình duyệt Web khác, bộ chọn ngày sẽ xuất hiện dưới dạng một hộp văn bản nơi tùy chọn định dạng ngày được hỗ trợ.

Hoàn tác và Làm lại

Người dùng không thể hoàn tác hoặc làm lại một hành động trong khi chúng điền vào biểu mẫu trình duyệt Web.

Kiểm tra chính tả

Người dùng không thể kiểm tra chính tả trong điều khiển trong một biểu mẫu trình duyệt Web, ngay cả khi chọn hộp kiểm cho phép kiểm tra chính tả cho điều khiển.

Tự động điền

Theo mặc định, tính năng tự động điền được bật cho hộp văn bản trên mẫu biểu mẫu. Khi người dùng nhập vài ký tự đầu tiên trong một hộp văn bản trên một biểu mẫu, họ sẽ nhìn thấy một danh sách các kết quả có thể xảy ra trong số các mục nhập mà họ có đã nhập trước. Người dùng đó có thể chọn mục nhập mà họ muốn, hoặc nếu không có các gợi ý khớp với những gì họ đang gõ, họ có thể tiếp tục nhập trong hộp văn bản. Trong trình duyệt không phải là Windows Internet Explorer, tính năng tự động điền là không sẵn dùng, ngay cả khi hộp kiểm bật tự động điền được chọn cho điều khiển.

Quản lý Quyền Thông tin (IRM)

Trong InfoPath, hãy dùng IRM để hạn chế quyền cho một mẫu biểu mẫu và biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu đó. IRM không sẵn dùng trong một mẫu biểu mẫu trình duyệt Web. Nếu bạn có mẫu biểu mẫu InfoPath Filler, sử dụng quyền hạn chế, và bạn muốn chuyển nó thành một mẫu biểu mẫu trình duyệt Web, bạn phải xóa hộp kiểm Hạn chế quyền mẫu biểu mẫu này trong hộp thoại quyền trước thành công, bạn có thể thay đổi thiết đặt tương thích.

Gửi đến người nhận thư lệnh

Trong biểu mẫu trình duyệt Web, tính năng liên quan đến tích hợp với Microsoft Outlook sẵn, chẳng hạn như lệnh gửi đến người nhận thư .

Các tính năng khôi phục tệp

Các tính năng tự động khôi phục và lưu tự động cho phép người dùng để khôi phục tệp khi InfoPath đóng bất thường. Trong biểu mẫu trình duyệt Web, các thiết đặt này sẽ bị bỏ qua.

Biểu mẫu lệnh sáp nhập

Trong biểu mẫu InfoPath, lệnh Phối biểu mẫu cho phép người dùng để kết hợp dữ liệu từ nhiều biểu mẫu. Lệnh Phối biểu mẫu không xuất hiện trong biểu mẫu trình duyệt Web, ngay cả khi bạn đã chọn tùy chọn để phối dữ liệu biểu mẫu trong hộp thoại Tùy chọn biểu mẫu .

Lệnh xuất sang Microsoft Excel

Trong biểu mẫu InfoPath, lệnh Xuất để Microsoft Excel cho phép người dùng xuất dữ liệu vào một sổ làm việc Microsoft Excel. Lệnh Xuất để Microsoft Excel không xuất hiện trong biểu mẫu trình duyệt Web, ngay cả khi bạn đã chọn tùy chọn để xuất dữ liệu biểu mẫu trong hộp thoại Tùy chọn biểu mẫu .

Bổ trợ COM

InfoPath cung cấp hỗ trợ cho việc tạo và đăng ký mô hình đối tượng cấu phần (COM) bổ trợ, là các chương trình bổ sung thêm các lệnh tùy chỉnh hoặc tính năng đặc biệt vào InfoPath. Bổ trợ COM sẽ không sẵn dùng trong biểu mẫu trình duyệt Web.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×