Các tính năng của PowerPoint cho iPhone

● Tính năng được hỗ trợ

◌ Tính năng không được hỗ trợ

Tính năng

PowerPoint cho iPhone

Video

Phát

Thêm và thay đổi

Loại bỏ

Âm thanh

Phát

Thêm và thay đổi

Loại bỏ

Chuyển tiếp trang chiếu

Thêm, loại bỏ, và thay đổi

Hoạt hình trong trang chiếu

Phát

Thêm

Loại bỏ và thay đổi

In

In trang chiếu

Sắp xếp trang chiếu

Sắp xếp lại, thêm và loại bỏ

Hình nền

Hiển thị

Thêm và thay đổi

Loại bỏ

Chú thích

Hiển thị

Thêm, loại bỏ, và thay đổi

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×