Các tính năng của Excel cho iPhone

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

● Tính năng được hỗ trợ

◌ Tính năng không được hỗ trợ

Tính năng

Excel cho iPhone

Xem Tệp

Mức thu phóng khi mở

100%

Chế độ xem sẵn dùng

2

Tách cửa sổ & nhiều cửa sổ

Sắp xếp và lọc dữ liệu

Slicer

Đường thời gian

Định dạng có Điều kiện

Xem

Thêm & cập nhật

Xác thực Dữ liệu

Xem & chọn các tùy chọn

Thêm & cập nhật các quy tắc

Bảng Pivot

Xem

Làm mới

Sắp xếp & lọc

Thêm mới

Macro

Chạy macro

Dữ liệu Ngoài

Cập nhật tệp

Chú thích

Xem & xóa

Thêm & sửa

In

In trang tính

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×