Các tác vụ cơ bản trong PowerPoint 2010

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Dưới đây là một số tác vụ cơ bản mà bạn có thể làm để giúp bạn tìm hiểu cách dùng Microsoft Office PowerPoint 2010.

 

Trong bài viết này

PowerPoint là gì?

Tìm và áp dụng mẫu

Tạo bản trình bày

Mở bản trình bày

Lưu bản trình bày

Chèn một trang chiếu mới

Thêm hình dạng vào trang chiếu

Xem trình chiếu

In bản trình bày

Mẹo để tạo một bản trình bày hiệu quả

PowerPoint là gì?

PowerPoint 2010 là một ứng dụng và đồ họa trực quan, chủ yếu được sử dụng để tạo bản trình bày. Trong PowerPoint, bạn có thể tạo, xem và trình bày trình chiếu kết hợp văn bản, hình dạng, ảnh, đồ thị, hiệu ứng hoạt hình, biểu đồ, video và nhiều hơn nữa.

Tìm và áp dụng mẫu

PowerPoint 2010 cho phép bạn áp dụng Mẫu dựng sẵn, để áp dụng mẫu tùy chỉnh của riêng bạn, và tìm kiếm từ nhiều mẫu sẵn có trên Office.com. Office.com cung cấp một vùng chọn rộng phổ biến mẫu PowerPoint, bao gồm bản trình bày và thiết kế trang chiếu.

Để tìm các mẫu trong PowerPoint 2010, hãy làm như sau:

 1. Trên tab Tệp, hãy bấm vào Mới

 2. Bên dưới Các mẫu và chủ đề có sẵn, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sử dụng lại mẫu mà bạn đã sử dụng gần đây, bấm Mẫu gần đây, bấm mẫu bạn muốn, sau đó bấm tạo.

  • Để sử dụng một mẫu mà bạn đã cài đặt, bấm Mẫu của tôi, chọn mẫu bạn muốn và sau đó bấm OK.

  • Để sử dụng một trong các mẫu dựng sẵn, được cài đặt với PowerPoint, hãy bấm Mẫu, bấm mẫu bạn muốn và sau đó bấm tạo.

  • Để tìm mẫu trên Office.com, bên dưới Mẫu của Office.com, bấm một thể loại mẫu, chọn mẫu bạn muốn, sau đó bấm tải xuống để tải xuống mẫu từ Office.com vào máy tính của bạn


   Các danh sách mẫu trong dạng xem Backstage của PowerPoint

Lưu ý: Bạn cũng có thể tìm kiếm mẫu trên Office.com từ trong PowerPoint. Trong hộp Tìm kiếm Office.com cho các mẫu , hãy nhập một hoặc nhiều thuật ngữ tìm kiếm và sau đó bấm vào nút mũi tên để tìm kiếm.

Để biết thêm thông tin về cách tìm và áp dụng mẫu, hãy xem áp dụng một mẫu để bản trình bày của bạn.

Đầu trang

Tạo bản trình bày

 1. Bấm tab tệp , sau đó bấm mới.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

 3. Bấm Bản trình bày trống, sau đó bấm tạo.

 4. Áp dụng một mẫu hoặc chủ đề, hoặc từ các dựng sẵn với PowerPoint 2010, hoặc đã tải xuống từ Office.com. Hãy xem Tìm và áp dụng mẫu trong bài viết này.

Đầu trang

Mở một bản trình bày

 1. Bấm vào tab Tệp rồi sau đó bấm Mở.

 2. Trong ngăn bên trái của hộp thoại mở, bấm vào ổ đĩa hoặc thư mục chứa bản trình bày mà bạn muốn.

 3. Trong ngăn bên phải của hộp thoại mở, hãy mở thư mục chứa bản trình bày.

 4. Bấm vào bản trình bày đó, rồi bấm Mở.

  Lưu ý: Theo mặc định, PowerPoint 2010 Hiển thị chỉ bản trình bày PowerPoint trong hộp thoại mở . Để xem các loại tệp, bấm Tất cả các bản trình bày PowerPoint, và chọn kiểu tệp mà bạn muốn xem.

  Mở tệp PowerPoint 2010.

Đầu trang

Lưu bản trình bày

 1. Bấm vào tab Tệp rồi bấm Lưu Dưới dạng.

 2. Trong hộp tên tệp , nhập tên cho bản trình bày PowerPoint, sau đó bấm lưu.

  Lưu ý: Theo mặc định, PowerPoint 2010 lưu tệp theo định dạng tệp bản trình bày PowerPoint (.pptx). Để lưu bản trình bày ở định dạng khác với .pptx, bấm vào danh sách lưu dưới dạng , rồi chọn định dạng tệp mà bạn muốn.

  Lưu dưới dạng tệp PowerPoint 2010.

Để biết thêm thông tin về cách tạo bản trình bày mới, hãy xem lưu tệp bản trình bày của bạn.

Đầu trang

Chèn một bản chiếu mới

Để chèn một trang chiếu mới vào bản trình bày của bạn, hãy làm như sau:

 • Trên trang đầu tab, trong nhóm bản chiếu , bấm vào mũi tên bên dưới Trang chiếu mới, sau đó bấm vào bố trí trang chiếu mà bạn muốn.

  Tab Nhà trong PowerPoint 2010, xem nhóm Trang chiếu.

Để biết thêm thông tin về cách thêm trang chiếu vào bản trình bày của bạn, hãy xem Thêm, sắp xếp lại, và xóa các trang chiếu.

Đầu trang

Thêm hình dạng vào trang chiếu

 1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Vẽ, bấm vào Hình dạng.

  Tab Nhà trong PowerPoint 2010, xem nhóm Vẽ.

 2. Bấm vào hình dạng bạn muốn, rồi bấm vào vị trí bất kỳ trên trang chiếu, sau đó kéo để đặt hình dạng đó.

  Để tạo một hình vuông hay hình tròn hoàn hảo (hoặc giới hạn kích thước của các hình dạng khác), hãy nhấn và giữ phím SHIFT trong khi kéo.

Để biết thêm thông tin về cách thêm hình dạng, hãy xem Thêm, thay đổi, hoặc xóa bỏ hình dạng.

Đầu trang

Xem trình chiếu

Để xem bản trình bày trong dạng xem trình chiếu từ bản chiếu đầu tiên, hãy làm như sau:

 • Trên tab chiếu hình , trong nhóm bắt đầu trình chiếu , bấm Từ đầu.

  Tab Trình Chiếu trong PowerPoint 2010, xem nhóm Bắt đầu Trình Chiếu.

Để xem bản trình bày trong dạng xem trình chiếu từ bản chiếu hiện tại, hãy làm như sau:

 • Trên tab chiếu hình , trong nhóm bắt đầu trình chiếu , bấm Từ trang chiếu hiện tại.

  Tab Trình Chiếu trong PowerPoint 2010, xem nhóm Bắt đầu Trình Chiếu.

Để biết thêm thông tin về cách xem trình chiếu, hãy xem Chọn dạng xem phù hợp cho nhiệm vụ trong PowerPoint.

Đầu trang

In bản trình bày

 1. Bấm tab Tệp, rồi bấm In.

 2. Bên dưới in gì, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để in tất cả các trang chiếu, bấm vào Tất cả.

  • Để in chỉ trang chiếu hiện đang được hiển thị, hãy bấm Trang chiếu hiện tại.

  • Để in các trang chiếu cụ thể bằng số, bấm Phạm vi trang chiếu tùy chỉnh, sau đó nhập danh sách các trang chiếu riêng lẻ, một phạm vi, hoặc cả hai.

   Lưu ý: Dùng dấu phẩy để phân số, không chứa khoảng trắng. Ví dụ: 1,3,5 12.

 3. Dưới Thiết đặt khác, bấm vào danh sách màu và chọn thiết đặt mà bạn muốn.

 4. Khi bạn hoàn tất các lựa chọn của bạn, bấm in.

  Tab Tệp trong PowerPoint 2010, xem In.

Để biết thêm thông tin về việc in, hãy xem in trang chiếu hoặc bản phân phát của bản trình bày của bạn.

Đầu trang

Mẹo để tạo một bản trình bày hiệu quả

Cân nhắc các mẹo sau đây để tạo bản trình bày hấp dẫn tham gia đối tượng của bạn.

Thu nhỏ cực tiểu số trang chiếu

Để xóa thư giữ nguyên và để giữ cho khán giả của bạn và chú ý quan tâm, số trang chiếu trong bản trình bày để tối thiểu.

Chọn kích cỡ phông chữ thân thiện với người xem

Chọn kích cỡ phông tốt nhất sẽ giúp liên lạc thông điệp của bạn. Hãy nhớ rằng người xem phải có khả năng đọc trang chiếu của bạn từ xa. Nói chung, cỡ phông nhỏ hơn 30 có thể là quá khó khăn cho khán giả xem.

Giữ lại văn bản trang chiếu của bạn đơn giản

Bạn muốn khán giả của bạn để nghe nội dung trình bày thông tin của bạn, thay vì đọc màn hình. Dùng dấu đầu dòng hoặc ngắn câu, và thử để giữ cho mỗi thành một dòng; có nghĩa là, không có ngắt dòng.

Một số máy chiếu xén bản chiếu ở cạnh, sao cho dài câu có thể xén.

Dùng hình ảnh trực quan để giúp nhận tin nhắn của bạn

Hình ảnh, biểu đồ, đồ thị và đồ họa SmartArt cung cấp các gợi ý trực quan cho khán giả của bạn cần nhớ. Thêm hình có ý nghĩa để bổ sung cho văn bản và nhắn tin trên trang chiếu của bạn.

Giống như với văn bản, Tuy nhiên, tránh bao gồm quá nhiều hỗ trợ trực quan trên trang chiếu của bạn.

Tạo nhãn cho biểu đồ và đồ thị dễ hiểu

Sử dụng chỉ đủ văn bản để thực hiện các thành phần nhãn trong biểu đồ hoặc đồ thị dễ hiểu.

Áp dụng nền bản chiếu tinh tế, nhất quán

Chọn một hấp dẫn, nhất quán mẫu hoặc chủ đề mà không phải là quá bắt mắt. Bạn không muốn nền hoặc thiết kế để làm giảm từ thông điệp của bạn.

Tuy nhiên, bạn cũng muốn cung cấp độ tương phản giữa màu nền và màu văn bản. Các chủ đề dựng sẵn trong PowerPoint 2010 đặt độ tương phản giữa một nền nhạt với văn bản có màu đậm hoặc đậm nền với văn bản có màu bình thường.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng chủ đề, hãy xem áp dụng một chủ đề để thêm màu và kiểu cho bản trình bày của bạn.

Kiểm tra chính tả và ngữ pháp

Để lấy và duy trì tôn trọng khán giả của bạn, luôn kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong bản trình bày của bạn.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×