Các tác vụ cơ bản trong OneNote cho Windows 8

Nếu bạn mới dùng OneNote cho Windows 8 thì đây là phần giới thiệu nhanh về những điều cơ bản.

Tạo sổ ghi chép mới
 1. Trên bất kỳ trang nào, gõ nhẹ biểu tượng cán ở góc trái bên trên.

 2. Ở cuối ngăn xám hiện ra, gõ nhẹ + Sổ ghi chép.

 3. Gõ tên cho sổ ghi chép mới của bạn (ví dụ, Ghi chú Nghiên cứu), rồi gõ nhẹ ENTER.

Chuyển đổi giữa các sổ ghi chép
 1. Trên bất kỳ trang nào, gõ nhẹ biểu tượng cán ở góc trái bên trên.

 2. Trong ngăn xám hiện ra, gõ nhẹ vào tên của sổ ghi chép mà bạn muốn chuyển đến.

Đầu Trang

Nhập hoặc viết các ghi chú
 1. Gõ nhẹ vào bất kỳ vị trí nào trên trang hiện tại và sau đó bắt đầu gõ nhập.

 2. Gõ nhẹ vào bất kỳ chỗ nào khác trên trang để bắt đầu ghi chú mới và sau đó bắt đầu gõ nhập.

 3. Gõ nhẹ vào phần đầu trang ở phía trên của trang (theo dấu ngày và thời gian) để nhập tiêu đề trang.

 4. Dùng bút hay stylus đi kèm với thiết bị hoặc dùng ngón tay để viết tay các ghi chú trực tiếp trên màn hình.

  Xem Vẽ và phác họa ghi chú để biết thêm về công cụ viết tay trong OneNote.

Lưu các ghi chú
 • Giống như phiên bản máy tính bàn của OneNote, không có nút Lưu trong OneNote cho Windows 8. Đó là vì OneNote sẽ tự động lưu và đồng bộ tất cả mọi thứ cho bạn, bất kể bạn thay đổi ít hay nhiều.

 • Nếu bạn đổi ý về điều gì đó, bạn chỉ cần nhấn CTRL+Z để hoàn tác hành động cuối cùng.

Chạm để chọn văn bản
 1. Gõ đúp vào văn bản bạn muốn chọn.

 2. Bạn có thể điều chỉnh vùng chọn bằng cách kéo vòng tròn ở phần đầu và phần cuối của vùng chọn văn bản.

Đầu Trang

Định dạng văn bản
 1. Hãy chọn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Gõ nhẹ menu dạng tròn xuất hiện, sau đó áp dụng các tùy chọn định dạng bạn muốn. Ví dụ, để thay đổi kích cỡ văn bản, hãy gõ nhẹ mũi tên bên cạnh biểu tượng Cỡ Phông, rồi gõ nhẹ kích cỡ văn bản bạn muốn.

  Nếu đổi ý, hãy dùng lệnh Hoàn tác (CTRL+Z) để loại bỏ định dạng, hoặc lặp lại các bước trước đó và áp dụng định dạng khác.

Tô sáng những ghi chú của bạn bằng mực
 1. Di chuyển bút hay stylus đi kèm thiết bị đến gần màn hình hoặc dùng ngón tay để gõ nhẹ màn hình.

 2. Gõ nhẹ vào menu dạng tròn hiện ra và gõ nhẹ vào Vẽ.

 3. Gõ nhẹ biểu tượng menu dạng tròn hiện ra, gõ nhẹ Tô sáng, và bắt đầu tô sáng ghi chú của bạn.

Lưu ý: Bạn có thể thay đổi màu và độ dày của bút tô sáng bằng cách gõ nhẹ vào biểu tượng menu dạng tròn và gõ nhẹ mũi tên kế bên biểu tượng Bút tô sáng. Nếu bạn muốn loại bỏ tô sáng, gõ nhẹ menu dạng tròn để bung rộng menu đó, và gõ nhẹ Cục tẩy. Với cục tẩy được chọn, gõ nhẹ những nét của bút tô sáng mà bạn muốn loại bỏ.

Thêm thẻ
 1. Chọn văn bản mà bạn muốn gắn thẻ.

  Lưu ý: Thẻ cho phép bạn đánh dấu và ưu tiên các ghi chú quan trọng bằng hình ảnh, như vậy bạn có thể dễ dàng theo dõi chúng lại sau đó.

 2. Gõ nhẹ menu dạng tròn xuất hiện, gõ nhẹ mũi tên bên cạnh biểu tượng Thẻ, rồi gõ nhẹ thẻ ghi chú mà bạn muốn áp dụng.

  Thẻ Cần Làm mang tính tương tác. Bạn có thể gõ nhẹ vào thẻ để đánh dấu chọn (hoặc bỏ chọn) hộp và giữ cho danh sách Việc cần Làm luôn được cập nhật.

Đầu Trang

Thêm nối kết
 • Bất kỳ khi nào bạn bắt đầu nhập URL trong ghi chú của mình (ví dụ như www.onenote.com), lúc đó OneNote sẽ tự động thay đổi văn bản đó thành một nối kết. Gõ nhẹ hoặc bấm vào nối kết đã định dạng sẽ tự động mở ra đích đến của nó trong trình duyệt.

Chèn ảnh từ camera
 1. Trên bất kỳ trang nào, gõ nhẹ vào vị trí bạn muốn chèn ảnh vào.

 2. Gõ nhẹ menu dạng tròn xuất hiện, rồi gõ nhẹ Camera.

 3. Nếu được nhắc, bạn hãy cho phép OneNote dùng camera của máy tính.

  Lưu ý: Nếu thiết bị của bạn có máy ảnh và bạn không nhìn thấy Camera ở dạng tùy chọn sẵn có, thì OneNote cần quyền sử dụng ảnh. Nhấn hoặc gõ nhẹ WINDOWS+C rồi gõ nhẹ vào Thiết đặt > Quyền > Webcam > Bật.

 4. Khi hình ảnh trực tiếp xuất hiện trong camera, hãy gõ nhẹ màn hình để chụp ảnh.

 5. Gõ nhẹ OK để chèn ảnh đã chụp.

Chèn ảnh từ tệp
 1. Trên bất kỳ trang nào, gõ nhẹ vào vị trí bạn muốn chèn ảnh vào.

 2. Gõ nhẹ vào menu dạng tròn xuất hiện, gõ nhẹ vào Ảnh.

 3. Dẫn hướng đến vị trí của ảnh mà bạn muốn chèn, gõ nhẹ vào ảnh để chọn, gõ nhẹ Mở, rồi gõ nhẹ Chèn Tất cả.

  Đối với ảnh đã có trong ghi chú, bạn có thể gõ nhẹ để chọn ảnh, đổi kích cỡ ảnh, di chuyển ảnh quanh trang hoặc dùng menu dạng tròn để gắn thẻ hoặc xóa ảnh.

Chèn tài liệu và tệp vào ghi chú
 1. Trên bất kỳ trang nào, gõ nhẹ vào vị trí bạn muốn chèn tài liệu hay tệp, sau đó gõ nhẹ biểu tượng menu dạng tròn hiện ra.

 2. Gõ nhẹ mũi tên kế bên biểu tượng Chèn, sau đó gõ nhẹ Tệp.

 3. Dẫn hướng đến vị trí của tài liệu hay tệp mà bạn muốn chèn, gõ nhẹ để chọn tài liệu hay tệp đó, rồi gõ nhẹ Mở.

Lưu ý: Để mở tệp mà bạn vừa chèn vào OneNote, gõ nhẹ tệp đó, gõ nhẹ để mở rộng menu dạng tròn, và chọn Mở hoặc chọn Mở bằng. Bạn cũng có thể mở một tệp bằng cách gõ hai lần vào biểu tượng tệp đó trên trang.

Chèn tệp PDF dưới dạng bản in
 1. Trên bất kỳ trang nào, gõ nhẹ vào vị trí bạn muốn chèn PDF, sau đó gõ nhẹ biểu tượng menu dạng tròn hiện ra.

 2. Gõ nhẹ vào mũi tên kế bên biểu tượng Chèn, sau đó gõ nhẹ Bản in PDF.

 3. Dẫn hướng đến vị trí của tệp PDF mà bạn muốn chèn, gõ nhẹ để chọn tệp, rồi gõ nhẹ Mở.

Lưu ý: Mỗi trang của tệp PDF được đặt trong ghi chú của bạn dưới dạng một ảnh riêng biệt. Bạn có thể di chuyển ảnh tới bất kỳ vị trí nào theo ý muốn, đồng thời bạn có thể đổi kích cỡ ảnh giống như vẫn thường làm với bất kỳ ảnh chèn nào khác.

Chèn bảng
 1. Trên bất kỳ trang nào, gõ nhẹ vào vị trí mà bạn muốn chèn bảng vào.

 2. Gõ nhẹ menu dạng tròn xuất hiện, rồi gõ nhẹ Bảng.

  OneNote tạo một bảng nhỏ có một hàng và hai cột.

 3. Gõ nhẹ ô đầu tiên và bắt đầu nhập.

  • Để di chuyển đến cột tiếp theo (hoặc để tạo một cột mới), hãy nhấn TAB.

  • Để tạo hàng mới có chứa các ô, hãy đặt con trỏ ở ô cuối cùng bên phải, rồi gõ nhẹ hoặc nhấn ENTER.

Bạn sẽ tìm thấy thêm các lệnh bảng khác trên menu dạng tròn xuất hiện mỗi khi con trỏ nằm trong ô bảng. Hãy nhớ gõ nhẹ mũi tên bên cạnh biểu tượng menu để xem thêm các lệnh sẵn dùng khác. Hãy xem Dùng menu dạng tròn để hiển thị các lệnh OneNote để biết thêm thông tin.

Thêm trang
 1. Ở góc trái bên trên của màn hình, bên trên các tab của trang, hãy gõ nhẹ + Trang.

  Bạn có thể tạo bất kỳ trang nào theo mong muốn nhưng tốt hơn hết hãy thêm nhiều trang hơn để sắp xếp thông tin có tổ chức hơn trong phần sổ ghi chép của bạn.

 2. Gõ tiêu đề trang phía trên dấu ngày giờ trên trang mới.

Lưu ý: Nếu đang dùng chuột, bạn có thể thay đổi thứ tự của các trang bằng cách kéo tab của chúng trong danh sách.

Thêm phần
 1. Từ bất kỳ trang nào, bên trên các tab của phần, hãy gõ nhẹ + Phần.

  Bạn có thể để tất cả các trang ghi chú trong một phần duy nhất nhưng bạn sẽ sắp xếp gọn gàng hơn nếu bạn thêm dần các phần khi sổ ghi chép của bạn mở rộng.

 2. Nhập vào một tên có nghĩa để mô tả ghi chú mà bạn giữ trong phần mới này, sau đó gõ ENTER.

  Phần mới mà bạn đã tạo sẽ chứa một trang trống, duy nhất. Bạn có thể bắt đầu ghi chú vào trang này và tạo các trang bổ sung bất cứ khi nào bạn cần đến chúng.

Lưu ý: Nếu đang dùng chuột, bạn có thể thay đổi thứ tự của các phần bằng cách kéo tab của chúng trong danh sách.

In Ghi chú
 1. Trượt nhanh lên trên từ dưới cùng màn hình (nếu bạn đang dùng chuột, bấm đúp vào trang), và trên thanh ứng dụng, bấm In Trang.

 2. Gõ nhẹ tên sổ ghi chép mà bạn muốn dùng.

 3. Thiết lập bất kỳ tùy chọn nào mà bạn muốn, chẳng hạn như hướng trang và số lượng bản sao, rồi gõ nhẹ In.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×