Các tác vụ cơ bản trong cơ sở dữ liệu so sánh

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giả sử bạn có hai truy nhập cơ sở dữ liệu, hoặc có thể hai phiên bản của cơ sở dữ liệu cùng, và bạn muốn so sánh chúng để tìm thay đổi thiết kế truy vấn, biểu mẫu hoặc báo cáo. Hoặc có thể bạn muốn tìm sự khác biệt trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun mã. Nếu bạn có Microsoft Office Professional Plus 2013 hoặc 2016, bạn có thể sử dụng Microsoft so sánh cơ sở dữ liệu để chạy một báo cáo trên sự khác biệt nó tìm thấy.

Lưu ý: Bạn không thể sử dụng cơ sở dữ liệu so sánh với ứng dụng web Access.

So sánh mở cơ sở dữ liệu

Trong Windows 7    Trên menu Windows bắt đầu , bên dưới công cụ Office 2013, hãy bấm So sánh cơ sở dữ liệu nếu bạn đang dùng Microsoft Office 2013. Nếu bạn đang dùng Microsoft Office 2016, hãy chọn So sánh cơ sở dữ liệu bên dưới Công cụ Office 2016.

Trong Windows 8    Trên màn hình bắt đầu , bấm So sánh cơ sở dữ liệu.

Trong Windows 10    Tìm kiếm So sánh cơ sở dữ liệu và chọn cài đặt phiên bản của bạn.

Ngoài việc so sánh cơ sở dữ liệu, bạn cũng sẽ tìm thấy chương trình đồng cho Excel – So sánh bảng tính Microsoft. Nó cũng yêu cầu Office Professional Plus 2013. (Trong Windows 8, hãy nhập So sánh bảng tính với tìm nó.)

Bạn cũng có thể mở công cụ cơ sở dữ liệu so sánh thông qua Windows Explorer. Bạn sẽ cần phải xác định vị trí tệp thực thi và vị trí có thể khác nhau dựa trên nhiều điều kiện chẳng hạn như khi bạn đang dùng hệ điều hành Windows 32 bit hoặc 64 bit hoặc nếu bạn đang dùng một phiên bản thuê bao Office 365. Dưới đây là một số vị trí có thể thử.

Nếu bạn đang sử dụng Office 2016, hãy thử một trong các vị trí:

 • C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\DCF\DATABASECOMPARE. EXE

 • C:\Program tệp (x86) \Microsoft Office\Office16\DCF\DATABASECOMPARE. EXE

Nếu bạn đang dùng Office 365, hãy thử một trong các vị trí:

 • C:\Program Files\Microsoft Office\Root\Office16\DCF\DATABASECOMPARE. EXE

 • C:\Program tệp (x86) \Microsoft Office\root\Office16\DCF\DATABASECOMPARE. EXE

So sánh hai truy nhập các tệp cơ sở dữ liệu

 1. Duyệt để tìm cơ sở dữ liệu bạn muốn dùng làm cơ sở"" (hoặc phiên bản cũ hơn) bằng cách bấm vào nút duyệt ở bên phải của các so sánh hộp.


  Hộp So sánh và Tới, và các tùy chọn báo cáo

 2. Duyệt để tìm cơ sở dữ liệu được "thay đổi" (hoặc phiên bản mới nhất) bằng cách bấm vào nút ở bên phải của hộp đến .

 3. Bên dưới Tùy chọn báo cáo, hãy chọn đối tượng cơ sở dữ liệu hoặc mục (bảng, truy vấn, macro, mô-đun, báo cáo, biểu mẫu, hoặc trang) bạn muốn so sánh bằng cách kiểm tra các hộp bên cạnh chúng.

 4. Bên dưới giá trị của báo cáo, chọn đầy đủ để xem báo cáo chi tiết hơn trên thay đổi hoặc ngắn gọn cho báo cáo thời hạn ngắn hơn. Cùng một kết quả sẽ được báo cáo với một trong hai tùy chọn, nhưng báo cáo sẽ nằm trong một định dạng hơn nếu bạn chọn tóm tắt về.

 5. Ở dưới cùng của cửa sổ, bấm so sánh với chạy báo cáo.

 6. Sau khi kết thúc báo cáo, bạn có thể, bạn có thể bấm vào tab kết quả để xem cửa sổ mới với một so sánh chuyên sâu hơn, theo từng dòng cho các mục.

Tìm hiểu về kết quả

Bảng gốc và đã sửa đổi

Trong ví dụ ở trên, thiết kế của Table1 đã thay đổi – FName và LName trường đã được đổi tên tên và họ, kiểu dữ liệu của trường Office đã được thay đổi từ số thành văn bản ngắn và các trường phòng và ngày thuê đã được thêm vào bảng. Đây là một số điều bạn sẽ muốn biết khi bạn xem các kết quả so sánh:

 • Đối tượng được đổi tên hoặc các cấu phần của đối tượng như (một cột trong bảng), hoặc hộp văn bản trong một biểu mẫu Hiển thị như "thêm" và bản gốc xuất hiện như "đã xóa".

 • Khi thuộc tính của một đối tượng được thay đổi, thuộc tính được báo cáo như "thay đổi".

 • Khi có sự khác biệt giữa các mô-đun mã VBA hoặc Access macro, chi tiết về những thay đổi được hiển thị trong ba cột. Văn bản gốc hoặc mã được hiển thị trong cột Giá trị cũ , văn bản mới hơn hoặc mã được hiển thị trong cột Giá trị mới , và thông tin chung, chẳng hạn như "Mô-đun thay đổi" hoặc "Macro định nghĩa thay đổi" được hiển thị trong cột Mô tả thay đổi .

 • Để xem bảng so sánh bằng dòng của sự khác biệt trong mã VBA, bấm tab kết quả , bấm vào tên mô-đun có chứa mã, và bấm chi tiết, hoặc chỉ cần bấm đúp vào tên mô-đun. Cửa sổ mới xuất hiện, Hiển thị mã gốc trong dòng với nền màu vàng và cập nhật mã trong dòng với nền màu đỏ. Bạn cũng có thể xem sự khác biệt trong truy vấn và mô-đun truy nhập theo cách này.

So sánh cơ sở dữ liệu có thể làm gì

Dùng so sánh cơ sở dữ liệu để tìm thay đổi thiết kế giữa hai truy nhập các tệp cơ sở dữ liệu trên máy tính hoặc hai phiên bản của cùng một tệp. So sánh cơ sở dữ liệu thông báo cho bạn về việc thêm, xóa hoặc đổi tên của đối tượng như bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo và mô-đun VBA. Nó cũng tìm thấy thậm chí cả những thay đổi thiết kế nhỏ nhất trong các đối tượng, chẳng hạn như mới, loại bỏ hoặc được đổi tên trường trong bảng, bất kỳ loại thay đổi thành một truy vấn, thay đổi đối với các thuộc tính của biểu mẫu hoặc báo cáo, hoặc bất kỳ mã VBA sửa đổi.

So sánh cơ sở dữ liệu không hiển thị cho những thay đổi trong dữ liệu được lưu trữ trong bảng, nhưng bằng cách xuất bảng hoặc kết quả truy vấn vào sổ làm việc Excel, bạn có thể so sánh hai sổ làm việc đó trong so sánh bảng tính. Tìm hiểu cách truy nhập xuất dữ liệu để xem các Cập Nhật bản ghi.

Bước tiếp theo

Nếu bạn có "nhiệm vụ quan trọng" sổ làm việc Excel hoặc cơ sở dữ liệu Access trong tổ chức của bạn, hãy cân nhắc cài đặt công cụ quản lý bảng tính và cơ sở dữ liệu của Microsoft.  Microsoft Audit máy chủ quản lý kiểm soát cung cấp các tính năng quản lý mạnh mẽ thay đổi đối với các tệp Excel và truy nhập và bổ sung bằng Microsoft Discovery và đánh giá rủi ro, cung cấp các tính năng hàng tồn kho và phân tích, tất cả nhằm giúp bạn giảm rủi ro liên kết với sử dụng công cụ phát triển bởi người dùng cuối trong Excel và Access.

Tổng quan về so sánh cơ sở dữ liệu

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×