Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Word với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để nhanh chóng thực hiện tất cả cơ tác vụ cơ bản, chẳng hạn như mở, tạo, và đọc tài liệu hoặc thêm số trang. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở Word

Bắt đầu làm việc với tài liệu Word mới.

 1. Nhấn phím logo Windows, nhập "word", rồi nhấn Enter. Word sẽ mở ra.

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn

Để có được nhiều nhất từ các tính năng Word , đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Mở Word. Bạn đất trên dạng xem mẫu. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Đăng nhập để tận dụng tối đa Office", và sau đó nhấn Enter.

  • Nếu bạn đang sửa tài liệu, hãy nhấn Alt + F để mở menu tệp . Sau đó nhấn D, S. Trong tường thuật viên, bạn nghe: "Sổ tài khoản." Trong JAWS, bạn nghe: "Tài khoản."

 2. Nhập số email hoặc điện thoại của bạn, nhấn Enter, và sau đó nhấn phím Tab. Trong tường thuật viên, bạn nghe: "Mật khẩu, chỉnh sửa văn bản." Trong JAWS, bạn nghe: "mật khẩu, chỉnh sửa. Nhập văn bản."

 3. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản trong tổ chức, các bước đăng nhập có thể sẽ hơi khác. Ví dụ: bạn có thể cần sử dụng mã PIN hoặc thẻ thông minh.

  Mẹo: Nếu bạn không phải đã đăng xuất khỏi Word lần cuối bạn đã sử dụng nó, ứng dụng sẽ mở mà không cần nhắc bạn đăng nhập.

Mở một tài liệu gần đây

Bạn có thể tìm thấy tất cả tài liệu mình đã sử dụng gần đây ở một nơi.

 1. Sau khi mở Word, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của tài liệu gần đây.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tài liệu mình muốn, rồi nhấn Enter.

Tạo tài liệu trống mới

 1. Mở Word. Tiêu điểm nằm trên tùy chọn để tạo một tài liệu trống mới.

 2. Để tạo tài liệu, hãy nhấn Enter.

  Bạn nghe tên mặc định của tài liệu, theo sau là "Sửa." Tiêu điểm sẽ di chuyển đến khu vực chỉnh sửa nội dung tài liệu.

 3. Nhập văn bản vào tài liệu của bạn. Để biết hướng dẫn về cách định dạng văn bản trong tài liệu, hãy đi tới mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

Lưu tài liệu

Để lưu các thay đổi bạn đã thực hiện với tài liệu, nhấn Ctrl+S.

 1. Để lưu tài liệu dưới một tên khác hoặc tại một vị trí hay một định dạng tệp khác, hãy nhấn Alt+F, rồi nhấn A.

 2. Để chọn vị trí lưu, nhấn phím Tab, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Enter file name here" (Nhập tên tệp ở đây), rồi nhập tên bạn muốn.

 4. Nhấn phím Tab. Bạn sẽ nghe thấy: "Save as type Word document star dot docx" (Lưu dưới dạng tài liệu Word sao chấm docx).

 5. Để thay đổi loại tệp, nhấn Phím cách, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy loại tệp mình muốn. Để chọn, hãy nhấn Enter.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter.

Để xem hướng dẫn khác lưu tùy chọn, hãy đến dùng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

Đọc tài liệu

Để sử dụng các lệnh đọc văn bản, tiêu điểm phải nằm trong vùng nội dung tài liệu.

 • Để đọc tất cả văn bản từ vị trí con trỏ đến cuối, hãy nhấn SR khóa + Ctrl + R.

 • Đọc đoạn văn hiện tại, nhấn SR khóa + Ctrl + K.

 • Để đọc dòng tiếp theo hoặc trước đó, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc phím Mũi tên lên.

 • Để đọc từ tiếp theo hoặc trước đó, nhấn phím Ctrl+phím Mũi tên phải hoặc phím Mũi tên trái.

 • Để ngừng đọc, nhấn Ctrl.

Dẫn hướng theo đầu đề

Bạn có thể nhanh chóng di chuyển giữa các đầu đề bằng cách sử dụng Ngăn Dẫn hướng.

 1. Để bật Ngăn Dẫn hướng, hãy nhấn Alt+W, rồi nhấn K. Bạn sẽ nghe thấy: "Search document, editing" (Tìm kiếm tài liệu, chỉnh sửa).

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Selected, headings tab item" (Đã chọn, mục tab đầu đề).

 3. Nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab để duyệt danh sách đầu đề. Trình tường thuật sẽ thông báo các đầu đề khi bạn di chuyển.

 4. Để di chuyển đến đầu đề, nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến phần đầu của hàng đầu đề trong nội dung tài liệu.

Tìm kiếm trong tài liệu

Sử dụng tìm kiếm để tìm nhanh một từ nhất định hoặc một thành phần cụ thể chẳng hạn như đồ họa trong tài liệu của bạn.

Tìm kiếm một từ

 1. Nhấn Ctrl+F. Bạn sẽ nghe thấy: "Navigation, Search a document" (Dẫn hướng, tìm kiếm trong tài liệu).

 2. Nhập từ tìm kiếm của bạn. Danh sách kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Search results list" (Danh sách kết quả tìm kiếm), theo sau là kết quả đầu tiên.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống để di chuyển qua danh sách. Trình tường thuật sẽ thông báo các phát hiện.

Tìm kiếm một thành phần cụ thể

Để tìm kiếm một thành phần cụ thể, ví dụ: đồ họa hoặc chú thích từ một người nhất định.

 1. Nhấn Ctrl+F. Bạn sẽ nghe thấy: "Navigation, Search a document" (Dẫn hướng, tìm kiếm trong tài liệu).

 2. Nhấn Caps lock+phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options, collapsed, menu item" (Mục menu đã thu gọn, Các tùy chọn khác), rồi nhấn Alt+phím Mũi tên xuống để bung rộng menu.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy thành phần mình muốn, ví dụ: "Graphic" (Đồ họa), rồi nhấn Enter để chọn.

  Nếu thành phần có một menu con, bạn sẽ nghe thấy thành phần đó, theo sau là "Collapsed, menu item" (Mục menu đã thu gọn). Nhấn phím Mũi tên phải để bung rộng.

 4. Tiêu điểm di chuyển đến nút kết quả tiếp theo. Nhấn Enter nhiều lần để di chuyển qua các kết quả.

Thêm số trang

 1. Nhấn Alt + N, N, U. Bạn nghe: "Đầu trang và chân trang, trên cùng của trang." Menu Số trang mở ra và tiêu điểm nằm trên tùy chọn đầu tiên.

 2. Để duyệt menu, nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter. Danh sách kiểu số trang sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn Enter.

 4. Nếu bạn đã chọn thêm số trang vào đầu hoặc cuối trang hoặc ở lề trang, ngăn Đầu trang hoặc Chân trang sẽ mở ra. Để thoát khỏi ngăn và trở về chế độ soạn thảo tài liệu, nhấn Esc.

In tài liệu

Nếu bạn cần bản cứng của tài liệu Word, bạn có thể dễ dàng in chúng.

 1. Để in tài liệu, nhấn Ctrl+P. Hộp thoại In sẽ mở ra. Để in với cài đặt mặc định, hãy nhấn Enter.

 2. Để thay đổi cài đặt in, nhấn phím Tab để di chuyển qua các tùy chọn.

 3. Để mở danh sách các tùy chọn, nhấn Phím cách. Để di chuyển trong danh sách tùy chọn, nhấn các phím mũi tên. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter.

 4. Để in với cài đặt mới, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn Enter.

Tăng độ tương phản bằng cách thay đổi chủ đề

Bạn có thể tìm thấy Word dễ dàng hơn để sử dụng nếu bạn điều chỉnh chủ đề cho một cung cấp thêm độ tương phản.

Mẹo: Thay đổi này ảnh hưởng đến tất cả các ứng dụng Office 365 của bạn.

 1. Ở dạng xem Backstage, hãy mở Tài khoản Office bằng cách nhấn Alt+F, D. Nếu đang sử dụng bộ đọc màn hình, bạn sẽ nghe thấy “Account tab” (Tab Tài khoản) và tiêu điểm di chuyển đến hộp Chủ đề Office.

 2. Để mở hộp Chủ đề Office, hãy nhấn Y, 1. Bạn nghe thấy tên của chủ đề hiện được chọn.

 3. Chọn một chủ đề, rồi nhấn Enter. Chủ đề Xám Đậm cho độ tương phản lớn nhất.

Mẹo: Bạn cũng có thể muốn chọn một chủ đề có độ tương phản lớn hơn trong Windows hoặc sử dụng các cài đặt trợ năng khác. Đi tới mục Làm cho PC của bạn dễ sử dụng hơn để biết thêm thông tin.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Sử dụng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, hãy thực hiện tất cả các tác vụ cơ bản cần thiết trong Word for iOS, chẳng hạn như mở, tạo, và đọc tài liệu hoặc thêm số trang.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong Word for iOS, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong Word for iPhone

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên đọc và chỉnh sửa tài liệu trong Dạng xem Bố trí In. VoiceOver có thể không hoạt động đáng tin cậy trong các dạng xem khác.

Trong chủ đề này

Mở Word

Bắt đầu làm việc trên tài liệu Word mới thật đơn giản với VoiceOver.

 1. Trên iPhone của bạn, trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng ba ngón tay để đến màn hình chính nơi có ứng dụng Word for iOS.

 2. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi VoiceOver thông báo ứng dụng đó.

 3. Nhấn đúp vào màn hình để mở ứng dụng.

 4. Word sẽ mở ra.

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn

Để có được nhiều nhất từ các tính năng Word for iOS , đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Mở Word for iOS.

  • Nếu bạn đang sửa tài liệu, hãy trượt nhanh sang trái hoặc bên phải cho đến khi bạn nghe "Đóng tệp", sau đó gõ đúp vào màn hình. Nếu bạn đã lưu thay đổi, bạn sẽ được nhắc để lưu tài liệu của bạn. Để biết hướng dẫn về cách lưu tài liệu, hãy sử dụng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

 2. Trang chiếu một ngón tay trên khu vực dưới cùng bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Tài khoản nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in, button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trang chiếu một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe: "Email, điện thoại hoặc Skype, trường văn bản, bắt buộc."

 5. Gõ đúp vào màn hình, và sau đó sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc địa chỉ Skype của bạn.

 6. Trang chiếu một ngón tay trên nửa trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe "Tiếp theo nút", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Nhập mật khẩu."

 7. Gõ đúp vào màn hình, và sau đó sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn.

 8. Trang chiếu một ngón tay trên nửa trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe "Đăng nhập", sau đó gõ đúp vào màn hình.

Mở một tài liệu gần đây

Bạn có thể tìm thấy tất cả tài liệu mình đã sử dụng gần đây ở một nơi.

 1. Sau khi mở Word for iOS, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Recent button" (Nút Gần đây), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe tài liệu bạn muốn. Khi bạn di chuyển, VoiceOver sẽ thông báo tài liệu gần đây bằng tên tệp và lưu vị trí.

 3. Để mở tài liệu, nhấn đúp vào màn hình khi đến lượt tài liệu đó.

Tạo tài liệu trống mới

 1. Mở Word for iOS, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New button" (Nút Mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Cửa sổ mới mở ra. Tiêu điểm nằm trên mẫu tài liệu trống. Gõ đúp vào màn hình để chọn.

  Tài liệu trống mới sẽ mở ra trong dạng xem Bố trí In. Tiêu điểm nằm trên tiêu đề tài liệu.

 3. Để thêm văn bản vào tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Page 1 content" (Nội dung trang 1). Nhấn đúp vào màn hình. Bàn phím trên màn hình mở ra.

  Mẹo: Nếu bạn không thể truy nhập vào khu vực chỉnh sửa hoặc mở trình trên màn hình bàn phím, hãy kiểm tra thiết đặt VoiceOver Rotor . Hãy đảm bảo rằng ít tùy chọn Vùng chọn văn bản được chọn. Để thay đổi thiết đặt Rotor :

  1. Trên màn hình Trang chủ trang chiếu một ngón tay xuống màn hình cho đến khi bạn nghe "Thiết đặt" và sau đó gõ đúp vào màn hình.

  2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "General, button" (Nút Cài đặt chung), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Khả năng truy nhập, nút" và gõ đúp vào màn hình.

  4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "VoiceOver, trên nút," và gõ đúp vào màn hình.

  5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Rotor, button" (Nút Rô-to), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe tùy chọn mà bạn muốn, rồi gõ đúp vào màn hình để chọn. Lặp lại bước này cho tất cả các tùy chọn bạn muốn chọn.

 4. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập văn bản trong tài liệu của bạn. Để biết hướng dẫn về cách định dạng văn bản trong tài liệu, hãy sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

Lưu tài liệu

Word for iOS tự động lưu tài liệu của bạn trên OneDrive khi bạn làm việc, vì vậy bạn không cần phải lo lắng về lưu. Để được hướng dẫn về cách đổi tên tài liệu của bạn hoặc lưu một bản sao của tài liệu vào thiết bị của bạn, hãy đến dùng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

Đọc tài liệu

Để sử dụng các thao tác đọc văn bản trong dạng xem Soạn thảo, tiêu điểm phải nằm trong vùng nội dung tài liệu.

 • Để đọc tất cả văn bản trên một trang, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Page <page number> content" (Nội dung trang <số trang>). VoiceOver sẽ bắt đầu đọc toàn bộ trang.

 • Để đọc các dòng, hãy đặt một ngón tay trên trang, rồi kéo xuống. VoiceOver sẽ đọc một dòng khi bạn đến dòng đó.

 • Để ngừng đọc, nhấn đúp vào màn hình bằng hai ngón tay.

Tìm kiếm trong tài liệu

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Nút tìm kiếm", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Tìm kiếm, trường văn bản, đang sửa." Các trên màn hình bàn phím sẽ xuất hiện ở dưới cùng một nửa màn hình.

 2. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để viết các từ tìm kiếm. VoiceOver sẽ thông báo số lượng các kết quả khớp.

 3. Để di chuyển giữa các kết quả tìm kiếm, trượt một ngón tay trên góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Trước kết quả tìm kiếm" hoặc "Kết quả tìm kiếm tiếp theo", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Để đóng thanh Tìm kiếm và di chuyển tiêu điểm để tìm thấy kết quả của bạn, sử dụng hai ngón tay để trượt nhanh theo hình chữ z.

Thêm số trang

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Hiển thị ruy-băng", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện được chọn, ví dụ, "tab trang đầu."

 2. Gõ đúp vào màn hình, và sau đó trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe: ", tab chèn." Gõ đúp để chọn.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "số trang", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Trang chiếu một ngón tay xuống dưới cùng một nửa màn hình cho đến khi bạn nghe tùy chọn mà bạn muốn, rồi gõ đúp vào màn hình.

 5. Đầu trang và chân trang ngăn sẽ mở ra với trình trên màn hình kích hoạt bàn phím. Nếu bạn muốn sửa số trang, hãy nhập số trang mới. Để thoát khỏi ngăn, trang chiếu một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe VoiceOver đọc nội dung tài liệu, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

In tài liệu

In tài liệu Word trực tiếp từ iPhone của bạn vào máy in có hỗ trợ AirPrint. Để tìm hiểu thêm về AirPrint và máy in được hỗ trợ, hãy tham khảo mục Sử dụng AirPrint để in từ iPhone, iPad hoặc iPod touch.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng iPhone và máy in được kết nối với cùng mạng Wi-Fi.

 1. Trong dạng xem Soạn thảo tài liệu của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Tệp sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải và bạn sẽ nghe thấy: "AirPrint". Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Printer options, Cancel button" (Tùy chọn máy in, nút Hủy bỏ).

 4. Trượt nhanh cho đến khi bạn nghe thấy: "Printer. Select printer button" (Máy in. Nút Chọn máy in). Nhấn đúp vào màn hình. Danh sách các máy in AirPrint sẵn dùng sẽ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên mình muốn chọn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để in bằng cách sử dụng cài đặt mặc định, trong menu Tùy chọn Máy in, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Sử dụng TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, để thực hiện tất cả các tác vụ cơ bản cần thiết trong Word for Android, chẳng hạn như mở, tạo, và đọc tài liệu hoặc thêm số trang.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở Word và đăng nhập

Thực hiện hầu hết các tính năng Word for Android và mang theo tài liệu của bạn bất cứ nơi nào bạn đi bằng cách đăng nhập để Word. Bạn cũng có thể mở Word mà không đăng nhập.

 1. Trên điện thoại, trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng hai ngón tay để đến màn hình chính nơi có ứng dụng Word for Android.

 2. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi TalkBack thông báo ứng dụng đó.

 3. Nhấn đúp vào màn hình để mở ứng dụng.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Get things done on the go” (Hoàn thành công việc mọi lúc, mọi nơi).

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn không có tài khoản, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign up for free" (Đăng ký miễn phí), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để mở các bàn phím trên màn hình, gõ đúp vào màn hình, sau đó nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc Skype địa chỉ mà bạn đã dùng để tạo tài khoản của bạn.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Next button” (Nút Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Để mở các bàn phím trên màn hình, gõ đúp vào màn hình, sau đó nhập mật khẩu của bạn.

 9. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Tạo tài liệu trống mới

 1. Mở Word for Android, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút mới", sau đó gõ đúp vào màn hình. Menu mới mở ra với mẫu "Tài liệu trống" được chọn trong bộ sưu tập mẫu tài liệu.

 2. Để mở tài liệu trống mới, hãy gõ đúp vào màn hình.

 3. Tài liệu mới sẽ mở ra trong dạng xem Bố trí In. Tiêu điểm nằm trên nội dung tài liệu, đồng thời, bàn phím trên màn hình được hiển thị.

 4. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập văn bản trong tài liệu của bạn. Khi bạn đã xong, hãy vuốt xuống đó-bên trái để đóng bàn phím.

  Để biết hướng dẫn về cách định dạng văn bản trong tài liệu, hãy sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

Mở một tài liệu gần đây

Bạn có thể tìm thấy tất cả tài liệu mình đã sử dụng gần đây ở một nơi.

 1. Sau khi mở Word for Android, tài liệu đã mở gần đây của bạn được liệt kê.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tài liệu mình muốn. Khi bạn di chuyển, VoiceOver sẽ thông báo các tài liệu gần đây dưới dạng "<file name>, located in <location>" (<tên tệp>, nằm trong <vị trí>).

 3. Để mở tài liệu, nhấn đúp vào màn hình khi đến lượt tài liệu đó.

Lưu tài liệu

Word for Android tự động lưu tài liệu của bạn trên OneDrive khi bạn làm việc, vì vậy bạn không cần phải lo lắng về lưu. Để được hướng dẫn về cách đổi tên tài liệu của bạn hoặc lưu một bản sao của tài liệu vào thiết bị của bạn, hãy đến dùng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

Đọc tài liệu

Để sử dụng các thao tác đọc văn bản trong dạng xem Soạn thảo, tiêu điểm phải nằm trong vùng nội dung tài liệu.

 • Để đọc tất cả nội dung trên trang, hãy trượt nhanh sang phải để di chuyển tới hộp văn bản, hình ảnh hoặc liên kết đầu tiên của trang. TalkBack sẽ bắt đầu đọc nội dung.

  Để đọc hộp văn bản, hình ảnh hoặc liên kết tiếp theo, hãy trượt nhanh sang phải.

 • Để ngừng đọc, hãy nhấn đúp vào màn hình bằng một ngón tay.

Tìm kiếm trong tài liệu

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Tìm nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Hộp sửa tìm, ba giai đoạn,." Các bàn phím trên màn hình được hiển thị ở dưới cùng của màn hình.

 2. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập của bạn tìm kiếm từ hoặc cụm từ.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "gửi", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình. TalkBack sẽ thông báo số phù hợp với mẫu và mà một trong những người được chọn trong thân văn bản.

 4. Để di chuyển giữa các kết quả tìm kiếm, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tìm trước nút" hoặc "Tìm kế tiếp nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Để đóng thanh tìm kiếm, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "đóng tìm thanh", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Thêm số trang

 1. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Không kiểm nhập, thêm tùy chọn chuyển đổi," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Tab menu," theo sau là các tab đang được chọn, ví dụ như "nhà, chọn."

 2. Gõ đúp vào màn hình. Tab menu mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Tab chèn", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Menu số trang", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe vị trí cho số trang bạn muốn và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 6. Đầu trang & chân trang menu mở ra. Nếu bạn muốn thay đổi các tùy chọn số trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Menu số trang", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe tùy chọn mà bạn muốn, rồi gõ đúp vào màn hình.

 7. Để đóng menu đầu trang & chân trang , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Đóng đầu trang và chân trang, nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Tiêu điểm trả về tài liệu chỉnh sửa vùng.

In tài liệu

In tài liệu của bạn trực tiếp từ điện thoại chạy Android vào máy in Wi-Fi. Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng điện thoại và máy in được kết nối với cùng mạng Wi-Fi.

 1. Trong dạng xem Soạn thảo cho tài liệu Word của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "File button" (Nút Tệp). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Menu Tệp sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu đây là lần đầu bạn in tài liệu Word từ điện thoại, một hộp thoại sẽ mở ra để yêu cầu bạn cho phép kết nối tới dịch vụ trực tuyến giúp chuẩn bị tệp để in. Để tiếp tục, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Allow button" (Nút Cho phép), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại máy in mở ra và TalkBack sẽ thông báo: "Print dialog" (Hộp thoại In).

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Drop-down list, select a printer" (Danh sách thả xuống, hãy chọn máy in), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để sử dụng máy in mặc định, nhấn đúp vào màn hình. Máy in được chọn và tiêu điểm di chuyển đến hộp thoại in.

 5. Để in tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print document" (In tài liệu), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tài liệu được in ra và bạn trở về tài liệu của mình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Sử dụng tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để thực hiện tất cả các tác vụ cơ bản cần thiết trong Word Mobile, chẳng hạn như mở, tạo, và đọc tài liệu hoặc thêm số trang.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở Word và đăng nhập

 1. Trên điện thoại của bạn, trong danh sách tất cả ứng dụng , trượt một ngón tay xuống màn hình cho đến khi tường thuật viên sẽ thông báo Word.

 2. Nhấn đúp vào màn hình để mở ứng dụng.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Đăng nhập nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Hãy đăng nhập."

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn chưa đăng nhập vào bất kỳ ứng dụng Office khác trên thiết bị của bạn hoặc muốn thêm tài khoản mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe loại tài khoản bạn muốn dùng để đăng nhập, và sau đó gõ đúp vào màn hình để chọn nó.

  • Nếu bạn đã đăng nhập vào ứng dụng Office khác trên thiết bị của bạn và muốn sử dụng cùng một tài khoản, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe tên tài khoản đó, và sau đó gõ đúp vào màn hình để chọn nó.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút tiếp tục", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Nếu bạn đã sử dụng tài khoản mới, bạn nghe: "Hủy bỏ nút." Nếu bạn đã sử dụng tài khoản hiện có, bạn đã sẵn sàng để sử dụng Word Mobile.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "địa chỉ Email, có thể sửa văn bản."

 7. Gõ đúp vào màn hình, và sau đó sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email của bạn.

 8. Trang chiếu một ngón tay trên nửa trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe "Tiếp theo nút", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 9. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Mật khẩu", sau đó gõ đúp vào màn hình. Các trên màn hình bàn phím sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng của màn hình.

 10. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn.

 11. Trang chiếu một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe "Đăng nhập nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Tài khoản bạn đã thêm vào ứng dụng này."

 12. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút đóng", sau đó gõ đúp vào màn hình.

Mở một tài liệu gần đây

Bạn có thể tìm thấy tất cả tài liệu mình đã sử dụng gần đây ở một nơi.

 1. Sau khi mở Word Mobile, trượt nhanh sang phải. Khi bạn di chuyển, Trình tường thuật sẽ thông báo các tài liệu gần đây dưới dạng "<file name>, located in <location>" (<tên tệp> nằm trong <vị trí>).

 2. Để mở, nhấn đúp vào màn hình khi đến lượt tài liệu đó.

Tạo tài liệu trống mới

 1. Mở Word Mobile, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New button" (Nút Mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Cửa sổ mới mở ra và tiêu điểm nằm trên một mẫu tài liệu trống mới.

 3. Để mở tài liệu trống mới, nhấn đúp vào màn hình đến khi bạn nghe thấy: "Blank document" (Tài liệu trống).

 4. Tài liệu mới sẽ mở ra trong dạng xem Bố trí In. Tiêu điểm nằm trên nội dung tài liệu, đồng thời, bàn phím trên màn hình được hiển thị.

 5. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập văn bản trong tài liệu của bạn.

  Để biết hướng dẫn về cách định dạng văn bản trong tài liệu, hãy sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

Lưu tài liệu

Word Mobile tự động lưu tài liệu của bạn trên OneDrive khi bạn làm việc, vì vậy bạn không cần phải lo lắng về lưu. Để được hướng dẫn về cách đổi tên tài liệu của bạn hoặc lưu một bản sao của tài liệu vào thiết bị của bạn, hãy đến dùng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

Đọc tài liệu

Để sử dụng các thao tác đọc văn bản trong dạng xem Soạn thảo, tiêu điểm phải nằm trong vùng nội dung tài liệu.

Để đọc nội dung của trang, hãy dẫn hướng đến trang bạn muốn đọc, rồi đặt ngón tay lên trang và kéo xuống. Trình tường thuật sẽ đọc các dòng, hình ảnh hoặc liên kết khi bạn chọn đến chúng.

Tìm kiếm trong tài liệu

 1. Trang chiếu một ngón tay trên cùng bên phải nửa màn hình cho đến khi bạn nghe "Tìm nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "tìm hộp tìm kiếm, chỉnh sửa." Các trên màn hình bàn phím sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng của màn hình.

 2. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập của bạn tìm kiếm từ hoặc cụm từ.

 3. Trang chiếu một ngón tay trên phần trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe "Tìm kế tiếp nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình cho đến khi bạn đã làm việc thông qua tất cả các từ hoặc cụm từ phù hợp.

 4. Để đóng thanh tìm kiếm, trang chiếu một ngón tay trên góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "đóng tìm thanh", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Thêm số trang

 1. Trang chiếu một ngón tay trên góc dưới bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Tùy chọn khác, nút, Thu gọn," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Tab bộ chọn danh sách," theo sau là tên tab hiện tại.

 2. Gõ đúp vào màn hình để mở danh sách tab.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Chèn", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút số trang", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe tùy chọn cho vị trí số trang bạn muốn và sau đó gõ đúp vào màn hình. Đầu trang & chân trang menu mở ra.

 6. Nếu bạn muốn thay đổi các tùy chọn số trang, trang chiếu một ngón tay ở dưới cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe "Nút số trang", sau đó gõ đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe tùy chọn mà bạn muốn, rồi gõ đúp vào màn hình.

 7. Để thoát khỏi menu đầu trang & chân trang , trang chiếu một ngón tay ở dưới cùng một nửa màn hình cho đến khi bạn nghe "Nhóm, đóng đầu trang và chân trang nút đóng", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

In tài liệu

In tài liệu của bạn trực tiếp từ điện thoại chạy Windows vào máy in Wi-Fi. Để kiểm tra xem máy in của bạn có được hỗ trợ không, hãy tham khảo danh sách trong bài viết này: Các máy in Được hỗ trợ cho Windows 10 Mobile. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng điện thoại và máy in được kết nối với cùng mạng Wi-Fi.

 1. Trong dạng xem Soạn thảo cho tài liệu Word của bạn, hãy trượt lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy "Items" (Mục), rồi trượt sang phải hoặc trái cho đến khi Trình tường thuật thông báo: "File button" (Nút Tệp). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Menu Tệp sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In). Nhấn đúp vào màn hình để mở hộp thoại In.

 3. Để kiểm tra xem bạn đã chọn đúng máy in chưa, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Printer, combo box" (Hộp tổ hợp, Máy in). Nhấn đúp vào màn hình. Trình tường thuật sẽ đọc tên của máy in được chọn và cho bạn biết số lượng tùy chọn hiện có (ví dụ: "1 of 5" (1 trên 5)). Để chọn máy in, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên máy in mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để in tài liệu, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Print button” (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình để gửi tài liệu tới máy in.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả cho tài liệu trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Sử dụng Word Online với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để nhanh chóng thực hiện tất cả cơ tác vụ cơ bản, chẳng hạn như mở, tạo, và đọc tài liệu hoặc thêm số trang. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office Online. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Word Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Word Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word Online.

Trong chủ đề này

Mở Word Web App và đăng nhập

Đăng nhập vào Word Online và luôn đồng hành cùng tài liệu dù bạn ở đâu.

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi tới Office.com. Đăng nhập trang mở ra.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Đăng nhập vào tài khoản của bạn", sau đó nhấn Enter. Chọn một tài khoản menu mở ra.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để sử dụng tài khoản hiện có để đăng nhập, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe tài khoản mà bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

  • Để thêm một tài khoản mới, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Sử dụng tài khoản khác, nút" rồi nhấn Enter. Nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc địa chỉ Skype của bạn, sau đó nhấn Enter. Nhập mật khẩu của bạn, và nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Word, link" (Liên kết, Word), rồi nhấn Enter.

 5. Word Online sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Microsoft Word Online". Tiêu điểm sẽ nằm ở tab Tệp, với mẫu "Tài liệu trống mới" được chọn trong bộ sưu tập mẫu tài liệu.

Mở một tài liệu gần đây

Bạn có thể tìm thấy tất cả tài liệu mình đã sử dụng gần đây ở một nơi.

 1. Sau khi mở Word Online, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của tài liệu gần đây.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tài liệu mình muốn, rồi nhấn Enter. Tài liệu sẽ mở ra trong chế độ Đọc.

 3. Để chỉnh sửa tài liệu, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Edit document, button collapsed" (Đã thu gọn nút, Chỉnh sửa tài liệu), rồi nhấn Phím cách.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit in browser" (Chỉnh sửa trong trình duyệt).

 5. Nhấn Enter. Tài liệu sẽ mở ra trong dạng xem Soạn thảo.

Mở tài liệu trong phiên bản Word đầy đủ

Nếu bạn có phiên bản Word đầy đủ trên máy tính, phiên bản này sẽ cung cấp cho bạn thêm nhiều tùy chọn khi làm việc với tệp của mình. Thật dễ dàng để mở phiên bản đầy đủ từ Word Online.

 1. Trong tài liệu Word Online, nhấn Alt+phím logo Windows+O. Tài liệu sẽ mở ra trong phiên bản trên máy tính.

 2. Dẫn hướng trở lại Word Online, rồi nhấn Ctrl+W để đóng tab trình duyệt.

Chuyển sang dạng xem Soạn thảo để thực hiện thay đổi

Đôi khi Word Online sẽ mở ra một tài liệu trong dạng xem chỉ đọc. Trước khi bạn có thể thực hiện thay đổi trong tài liệu, bạn cần chuyển sang dạng xem soạn thảo.

 1. Trong dạng xem chỉ đọc, nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe "Sửa tài liệu, nút thu gọn," và sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "Menu."

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Sửa trong trình duyệt" và sau đó nhấn Enter. Tài liệu của bạn sẽ mở ra trong dạng xem soạn thảo.

Tạo tài liệu trống mới

 1. Mở Word Online. Tiêu điểm nằm trên mẫu cho tài liệu trống mới.

 2. Để mở một tài liệu trống mới, nhấn Enter.

 3. Tiêu điểm di chuyển tới khu vực chỉnh sửa ở nội dung tài liệu, trong mục Dạng xem Bố trí In.

 4. Nhập văn bản vào tài liệu của bạn. Để biết hướng dẫn về cách định dạng văn bản trong tài liệu, hãy đi tới mục Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word.

Lưu tài liệu

Word Online tự động lưu tài liệu của bạn trên OneDrive khi bạn làm việc, vì vậy bạn không cần phải lo lắng về lưu. Để được hướng dẫn về cách đổi tên tài liệu của bạn hoặc lưu một bản sao của tài liệu vào thiết bị của bạn, hãy đến dùng bộ đọc màn hình để lưu tài liệu trong Word.

Đọc tài liệu

Để sử dụng các lệnh đọc văn bản trong dạng xem Soạn thảo, tiêu điểm phải nằm trong vùng nội dung tài liệu.

 • Để đọc tất cả văn bản từ vị trí con trỏ đến cuối, hãy nhấn SR khóa + Ctrl + R.

 • Đọc đoạn văn hiện tại, nhấn SR khóa + Ctrl + K.

 • Để đọc dòng tiếp theo hoặc trước đó, nhấn Ctrl+phím Mũi tên xuống hoặc phím Mũi tên lên.

 • Để đọc từ tiếp theo hoặc trước đó, nhấn phím Ctrl+phím Mũi tên phải hoặc phím Mũi tên trái.

 • Để ngừng đọc, nhấn Ctrl.

Dẫn hướng theo đầu đề

Bạn có thể nhanh chóng di chuyển giữa các đầu đề bằng cách sử dụng Ngăn Dẫn hướng.

 1. Để bật Ngăn Dẫn hướng, trong dạng xem Soạn thảo, hãy nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện tại, sau đó nhấn W, rồi nhấn K. Bạn sẽ nghe thấy: "Search document for, editing" (Tìm kiếm tài liệu để chỉnh sửa).

 2. Nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab để duyệt danh sách đầu đề. Trình tường thuật sẽ thông báo các đầu đề khi bạn di chuyển.

 3. Để di chuyển đến đầu đề, nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến phần đầu của hàng đầu đề trong nội dung tài liệu.

Tìm kiếm trong tài liệu

 1. Nhấn Ctrl + F. Bạn nghe: "Tìm kiếm tài liệu cho." Tiêu điểm nằm trên trường văn bản tìm kiếm.

 2. Nhập từ tìm kiếm của bạn. Bạn nghe kết quả tìm kiếm đầu tiên trong ngữ cảnh của nó.

 3. Để di chuyển đến kết quả tìm kiếm tiếp theo, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tiếp theo kết quả, nút," và sau đó nhấn Enter.

Thêm số trang

 1. Trong tài liệu của bạn, nhấn Alt+phím logo Windows+N, N, U. Menu Thêm vào đầu trang hoặc chân trang sẽ mở ra.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn kiểu số trang mình muốn, rồi nhấn Enter.

 3. Đầu trang và chân trang sửa vùng sẽ mở ra. Để thoát khỏi khu vực và trở lại nội dung tài liệu, hãy nhấn Esc.

In tài liệu

Nếu bạn cần bản cứng của tài liệu Word, bạn có thể dễ dàng in chúng.

 1. Để in tài liệu, trong dạng xem Soạn thảo, nhấn Ctrl+P. Hộp thoại In sẽ mở ra. Để in với cài đặt mặc định, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn Enter.

 2. Để thay đổi cài đặt in, nhấn phím Tab để di chuyển qua các tùy chọn.

 3. Để mở danh sách các tùy chọn, nhấn Phím cách. Để di chuyển trong danh sách tùy chọn, nhấn các phím mũi tên. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter.

 4. Để in với cài đặt mới, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Word

Lối tắt bàn phím trong Word Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng Word

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×