Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Bạn có thể sử dụng sổ tay kỹ thuật số OneNote với Trình tường thuật, bộ đọc màn hình hợp sẵn trên Windows tích để thực hiện các tác vụ ghi chú cơ bản, như mở sổ tay, thêm các trang và mục, nhập văn bản. Khi đang thực hiện thao tác của mình, bạn cũng có thể muốn thêm định dạng cho văn bản, kiểm tra chính tả hoặc in các trang.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt trong OneNote for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Mở OneNote

Nhấn vào phím logo Windows+Shift+N để mở OneNote.

Đăng nhập vào OneNote

Sau khi mở OneNote, có thể bạn sẽ cần đăng nhập.

 1. Để đi tới menu Tệp, nhấn Alt+F. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “File menu” (Menu Tệp). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Backstage view. File info tab” (Dạng xem Backstage. Tab Thông tin tệp).

 2. Để đi tới menu Tài khoản, nhấn Y2. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Selected. Account tab item” (Đã chọn. Mục tab Tài khoản). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “File. Account tab” (Tệp. Tab Tài khoản).

 3. Để đăng nhập vào tài khoản, nhấn phím S. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Accounts window. Type your email or phone number” (Cửa sổ Tài khoản. Nhập email hoặc số điện thoại của bạn). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Account. Sign in to Office” (Tài khoản. Đăng nhập vào Office).

 4. Nhập email hoặc số điện thoại của bạn, rồi nhấn Enter. Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: “Sign in PIN. Password, editing text” (Mã PIN đăng nhập. Mật khẩu, chỉnh sửa văn bản). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Password, edit. Type in text” (Chỉnh sửa, Mật khẩu. Nhập văn bản).

 5. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

Mở sổ ghi chép trong OneNote

 1. Trong OneNote, nhấn Ctrl+G để mở dẫn hướng sổ tay.

 2. Để di chuyển giữa các sổ tay, sử dụng phím Mũi tên lên và xuống. Để chọn một sổ tay, nhấn Enter.

  Mẹo: Để tạo một sổ tay mới, trong dẫn hướng sổ tay, nhấn Shift+Tab nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy: “Add Notebook button” (Nút Thêm Sổ tay).

Tạo một phần

 1. Trong sổ tay, để tạo một phần mới, nhấn Ctrl+T.

 2. Phần sẽ được tạo, con trỏ được đặt ở tab phần và bạn có thể nhập tên cho phần.

 3. Khi hoàn tất, nhấn Enter.

  Phần sẽ được đặt tên và con trỏ được di chuyển đến trường tiêu đề trang.

Thêm trang

 1. Nếu bạn có nhiều phần trong sổ tay, nhấn Ctrl+Shift+G để đi đến dẫn hướng phần. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển giữa các phần. Trình tường thuật sẽ thông báo tên phần khi bạn di chuyển. Nhấn Enter để đi đến một phần.

 2. Để thêm một trang ở cuối phần, nhấn Ctrl+N.

 3. Một trang mới sẽ được tạo, con trỏ được đặt trong trường tiêu đề trang và bạn có thể nhập tiêu đề.

Thêm văn bản

Trong sổ tay, thêm hoặc mở một phần hoặc một trang, rồi bắt đầu nhập.

Mẹo: Nhấn Ctrl+G để mở dẫn hướng sổ tay. Nhấn Ctrl+Shift+G để mở dẫn hướng phần. Nhấn Ctrl+Alt+G để mở dẫn hướng trang. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển giữa các mục và nhấn Enter để chọn.

Sửa văn bản

Văn bản có định dạng chứa nhiều thông tin hơn và thường dễ đọc hơn văn bản thuần. Các tác vụ sau đây giải thích cách bạn có thể sử dụng các tùy chọn định dạng văn bản cơ bản trong OneNote, cách sửa lỗi chính tả trong văn bản và các lệnh bàn phím để sử dụng cho một số tác vụ chỉnh sửa văn bản cơ bản.

Định dạng văn bản

 1. Trong OneNote, chọn đoạn văn bản bạn muốn định dạng.

 2. Nhấn Alt+H để mở menu Trang đầu.

 3. Chọn một tùy chọn định dạng, chẳng hạn như:

  • FF cho phông chữ

  • FS cho kích cỡ phông

  • FC cho màu phông

  • P cho định dạng đoạn văn, chẳng hạn như tùy chọn căn chỉnh và giãn cách văn bản

  • 1 cho đậm

  • 2 cho nghiêng

  • 3 cho gạch dưới

  • L cho đoạn văn hoặc các kiểu đầu đề

  Sử dụng các phím mũi tên để duyệt các tùy chọn. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter.

Hoàn tác hoặc làm lại một hành động

Để hoàn tác một hành động, nhấn Ctrl+Z.

Để làm lại một hành động, nhấn Ctrl+Y.

Sao chép và dán nội dung

 1. Trong OneNote, chọn đoạn nội dung bạn muốn sao chép.

 2. Để sao chép, nhấn Ctrl+C.

 3. Để dán nội dung đã sao chép, nhấn Ctrl+V.

Sửa lỗi chính tả

 1. Trong OneNote, nhấn Alt+R để mở menu Xem lại, sau đó nhấn S để mở ngăn Soát chính tả.

 2. Trong ngăn Soát chính tả, nhấn Shift+Tab nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy: đề xuất soát chính tả.

 3. Sử dụng các phím mũi tên để duyệt các đề xuất soát chính tả. Trình tường thuật sẽ thông báo các đề xuất khi bạn di chuyển.

 4. Để chọn một tùy chọn, nhấn Enter. Từ sai chính tả được sửa và bạn sẽ được di chuyển đến từ sai chính tả tiếp theo, nếu cần.

 5. Khi hoàn tất việc kiểm tra chính tả, Trình tường thuật sẽ thông báo “Microsoft OneNote dialog, Yes button” (hộp thoại Microsoft OneNote, nút Có) nếu có nhiều văn bản hơn cần kiểm tra chính tả hoặc “Microsoft OneNote dialog, OK button” (hộp thoại Microsoft OneNote, nút OK) nếu kiểm tra chính tả hoàn tất. Nhấn Phím cách để chọn.

In một trang

 1. Ở trang bạn muốn in, nhấn Ctrl+P.

 2. Hộp thoại In sẽ mở ra và Trình tường thuật sẽ thông báo tùy chọn máy in hiện tại. Để thay đổi máy in, sử dụng các phím mũi tên.

  Mẹo: Để thay đổi các cài đặt in, chẳng hạn như in hai mặt hoặc bố trí hay hướng in, nhấn Alt+R để mở hộp thoại Tùy chọn In.

 3. Để bắt đầu in, trong hộp thoại In, nhấn Alt+P.

  Nếu bạn đã chọn một thiết bị máy in, trang sẽ được in.

  Nếu bạn đã chọn in thành tệp, hộp thoại Lưu Kết quả In Dưới dạng sẽ mở ra. Con trỏ sẽ được đặt trong trường Tên tệp.

  • Nhập tên tệp cho kết quả in.

  • Để thay đổi vị trí sẽ lưu kết quả in, sử dụng Shift+Tab và Tab để di chuyển về sau và tiến lên trước trong hộp thoại.

   Để mở một thư mục hoặc chọn một vị trí hoặc một nút trong hộp thoại, nhấn Enter.

  • Khi đã sẵn sàng, nhấn Alt+S để lưu. Trang được in thành tệp.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Các phím tắt trong OneNote for Windows

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để khám phá và trải nghiệm OneNote for iOS. Mang theo ghi chú của bạn tới bất kỳ nơi đâu và ghi nhật ký khi bạn có những ý tưởng mới nổi bật.

OneNote for iOS được thiết kế đặc biệt cho những người sử dụng bộ đọc màn hình. Với giao diện mới của sản phẩm này, bạn có thể dẫn hướng qua các sổ tay, mục và trang một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Mở OneNote

 1. Trên màn hình chính trên điện thoại của bạn, dùng một ngón tay trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "OneNote".

 2. Nhấn đúp vào màn hình để mở ứng dụng. Bạn sẽ nghe thấy: "OneNote, Settings button" (OneNote, nút Cài đặt). Tiêu điểm nằm ở danh sách Sổ tay, trên nút Cài đặt.

Lưu ý: Nếu bạn cần đăng nhập vào OneNote, hãy cung cấp thông tin xác thực của bạn khi được nhắc.

Để biết hướng dẫn về cách mở một sổ tay trong OneNote for iOS, tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote.

Mẹo: Nếu bạn muốn mở sổ tay của mình trong máy khách OneNote từ OneNote Online trong trình duyệt của bạn, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit in OneNote button" (Nút Chỉnh sửa trong OneNote). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Thêm trang

Thêm một trang mới cho ý tưởng của bạn và bắt đầu tạo nội dung trong sổ tay của bạn.

Lưu ý: Để dẫn hướng đến danh sách Trang từ các bức vẽ trang, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Back to page list for <section name>, back button" (Quay lại danh sách trang dành cho <tên phần>, nút quay lại). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm hiện tại đang nằm trên nút Quay lại ở dạng xem danh sách Trang.

Thêm một trang chưa được định dạng

 1. Trong danh sách Trang của một phần, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "New page button" (Nút Trang mới).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "New page, page title, outline, text field" (Trang mới, tiêu đề trang, viền ngoài, trường văn bản).

 3. Nhấn đúp vào màn hình và nhập tên trang.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (Trở về), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến bức vẽ trang. Bạn sẽ nghe thấy: "Content block" (Khối nội dung).

Thêm một trang có danh sách

 1. Trong danh sách Trang của một phần, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "New page with list button" (Nút Trang mới có danh sách), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ nằm trong trường văn bản của mục danh sách đầu tiên trên trang.

 2. Để đặt tên trang, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Untitled list heading" (Đầu đề danh sách chưa có tiêu đề) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Nhập tên trang, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Done" (Đã xong). Nhấn đúp vào màn hình.

Thêm một trang có ảnh

 1. Trong danh sách Trang của một phần, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New page with photo button" (Nút Trang mới có ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ Chèn Ảnh sẽ mở ra.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Thêm ảnh từ ứng dụng Ảnh

  1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "From library button "(Nút Từ thư viện). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

  2. Trong Ảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn album mà bạn muốn chọn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  3. Trong danh sách ảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy ảnh mà bạn muốn chọn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Done button" (Nút Xong). Nhấn đúp vào màn hình.

  5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Use button" (Nút Sử dụng). Nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trang mới.

  6. Để đặt tên cho trang mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page title" (Tiêu đề trang), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  7. Nhập tên, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (Trở về), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Chụp và thêm ảnh

  1. Để thêm ảnh mới trực tiếp từ camera điện thoại của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Take picture button" (Nút Chụp ảnh).

  2. Nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng camera sẽ mở ra.

  3. Để chụp ảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Take picture button" (Nút Chụp ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Use button" (Nút Sử dụng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trang mới.

  5. Để đặt tên cho trang mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page title" (Tiêu đề trang), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nhập tên. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Return" (Trở về), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Tạo một phần

Để sắp xếp nội dung của bạn hoặc tạo một khối nhiều ghi chú mới trong sổ tay của mình, bạn có thể tạo một phần mới.

 1. Trong danh sách Phần của sổ tay của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "New section button" (Nút Phần mới). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

 2. Nhập tên phần mới, sau đó trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Done" (Xong). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

Lưu ý: Để dẫn hướng đến danh sách Phần từ danh sách Trang hoặc từ bức vẽ trang, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Back to <previous list view>, back button" (Quay lại <dạng xem danh sách trước đó>, nút quay lại). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Lặp lại bước này cho đến khi bạn nghe thấy: "<Notebook name>, back to notebook list, back button" (<Tên sổ tay>, quay lại danh sách sổ tay, nút quay lại). Tiêu điểm hiện ở trên ở nút Quay lại ở dạng xem danh sách Phần. Để đi đến dạng xem danh sách trước đó, bạn cũng có thể dùng hai ngón tay trượt nhanh hình chữ Z.

Thêm và sửa văn bản

Nhập văn bản hoặc sử dụng kiểu nhập văn bản dự đoán để nhanh chóng ghi sơ lược các ghi chú hoặc thực hiện các chỉnh sửa trong văn bản của bạn.

 1. Trên một trang, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Content block, outline, new line, text field" (Khối nội dung, viền ngoài, dòng mới, trường văn bản). Nhấn đúp vào màn hình. Bây giờ, bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa văn bản trong khối nội dung.

 2. Sau khi bạn nhập xong, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Hide keyboard" (Ẩn bàn phím).

Định dạng văn bản

Để làm cho văn bản của bạn dễ đọc hơn, bạn có thể sử dụng các tùy chọn định dạng văn bản cơ bản trong thanh menu hành động nhanh. Ví dụ: Bạn có thể thêm danh sách có dấu đầu dòng và theo thứ tự, áp dụng định dạng đậm, nghiêng, và gạch dưới, cũng như thêm siêu kết nối và tệp đính kèm.

 1. Dẫn hướng đến khối nội dung mà bạn muốn chỉnh sửa văn bản và nhấn đúp vào màn hình. Khối nội dung bây giờ được chọn và bàn phím cùng với thanh menu hành động nhanh sẽ bật ra.

  Mẹo: Để chọn văn bạn, bạn có thể thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Dùng hai ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Select" (Chọn) hoặc "Select all" (Chọn tất cả), rồi dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình.

  • Chỉnh vòng xoay VoiceOver đến "Edit" (Chỉnh sửa), sau đó trượt nhanh lên trên hoặc xuống dưới cho đến khi bạn nghe thấy "Select" (Chọn) hoặc "Select all" (Chọn tất cả), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Ở khối nội dung, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn định dạng mà bạn muốn chọn, ví dụ: "Bold button" (Nút Đậm). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi kiểu hoặc cỡ phông mặc định

 1. Dẫn hướng đến danh sách Sổ tay như được hướng dẫn trong mục Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến nút Cài đặt ở dạng xem danh sách Sổ tay.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Menu Cài đặt sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit and view button," (Nút Chỉnh sửa và xem), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Thực hiện một hoặc hai thao tác sau đây:

  Thay đổi kiểu phông chữ mặc định

  1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Default font, <current default font type>" (Phông chữ mặc định, <kiểu phông chữ mặc định hiện tại>), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  2. Trong danh sách phông chữ, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy kiểu phông chữ mà bạn muốn chọn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected, <the font type>" (Đã chọn, <kiểu phông chữ>).

  3. Để thoát danh sách phông chữ, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Thay đổi kích cỡ phông chữ mặc định

  1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Default size <current default size>" (Kích cỡ mặc định <kích cỡ mặc định hiện tại>).

  2. Để điều chỉnh kích cỡ, dùng một ngón tay trượt nhanh lên trên hoặc xuống dưới.

 5. Để thoát cài đặt Chỉnh sửa & Xem, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Back button" (Nút Quay lại). Nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến menu chính Cài đặt.

 6. Để thoát Cài đặt, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close button" (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến nút Cài đặt ở dạng xem danh sách Sổ tay.

Sửa lỗi chính tả

Bạn có thể nhanh chóng loại bỏ lỗi và sửa lỗi chính tả trong OneNote và đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng chia sẻ các trang của mình với người khác. Bật bộ kiểm tra chính tả và nghe bộ đọc màn hình của bạn thông báo lỗi chính tả khi bạn nhập hoặc đọc các khối nội dung.

Bật bộ kiểm tra chính tả

 1. Dẫn hướng đến danh sách Sổ tay như được hướng dẫn trong mục Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến nút Cài đặt trong dạng xem danh sách Sổ tay.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Menu Cài đặt sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Edit and view button," (Nút Chỉnh sửa và xem), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Check spelling, switch button, off" (Nút chuyển Kiểm tra chính tả tắt).

  Lưu ý: Nếu bộ kiểm tra chính tả đã được bật, bạn sẽ nghe thấy: "Check spelling, switch button, on" (Nút chuyển Kiểm tra chính tả bật). Bạn có thể tiếp tục đến bước cuối cùng.

  Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "On" (Bật).

 5. Trượt sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Close button" (Nút Đóng). Nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển trở lại nút Cài đặt ở dạng xem danh sách Sổ tay.

Tìm và khắc phục các lỗi chính tả

 1. Khi viết, bộ kiểm tra chính tả sẽ thông báo các lỗi chính tả. Bạn sẽ nghe thấy: "<The typed word>, misspelled" (<Từ đã nhập> sai chính tả).

  Mẹo: Bạn cũng có thể chỉnh vòng xoay VoiceOver đến Từ và trượt nhanh xuống dưới trong khối nội dung để tìm các từ sai chính tả.

 2. Dùng hai ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Select menu item" (Mục menu Chọn), rồi dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Từ sai chính tả hiện đã được chọn.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Show more items" (Hiển thị thêm mục), rồi dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Replace ellipses" (Thay thế dấu ba chấm), rồi dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Danh sách các đề xuất sửa sẽ mở ra.

 6. Để duyệt danh sách, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy phần sửa mà bạn muốn chọn, rồi dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để đóng menu ngữ cảnh, dùng hai ngón tay quét màn hình về sau rồi tới trước.

Hoàn tác hoặc làm lại một hành động

Nếu bạn vừa mới định dạng văn bản của mình và đang xem xét lại ý định này, chỉ cần lắc điện thoại của bạn để hoàn tác hoặc làm lại một hành động.

 1. Lắc điện thoại và bạn sẽ nghe thấy: "Alert, undo" (hoàn tác Cảnh báo).

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hoàn tác một hành động, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Undo" (Hoàn tác), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để làm lại một hành động, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Redo" (Làm lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Sao chép và dán nội dung

Nếu bạn cần di chuyển một đoạn văn bản đến vị trí khác, bạn có thể sao chép văn bản và dán ở nơi khác.

Sao chép và dán văn bản

 1. Ở khối nội dung mà bạn muốn sao chép văn bản của mình, dùng hai ngón tay nhấp đúp vào màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 2. Để chọn văn bản, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Select" (Chọn) hoặc "Select all" (Chọn tất cả), rồi dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Copy" (Sao chép), rồi dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình.

 4. Di chuyển đến khối nội dung mà bạn muốn dán nội dung đã sao chép và nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paste" (Dán), rồi dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Để đóng menu ngữ cảnh, dùng hai ngón tay quét vào màn hình.

Sao chép và dán hình ảnh

 1. Ở khối nội dung, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe VoiceOver thông báo hình ảnh.

 2. Dùng hai ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Copy" (Sao chép), rồi dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình.

 4. Di chuyển đến khối nội dung mà bạn muốn dán nội dung đã sao chép và nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paste" (Dán), rồi dùng một ngón tay nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Bạn có thể sử dụng sổ tay kỹ thuật số OneNote với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trong Android, để thực hiện các tác vụ ghi chú cơ bản, chẳng hạn như mở sổ tay, thêm các trang và phần cũng như nhập văn bản.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

 • Hãy đảm bảo rằng bạn bật TalkBack trước khi cho chạy OneNote for Android.

Trong chủ đề này

Mở OneNote

Lưu ý: Bạn có thể cần có tài khoản Microsoft hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học để đăng nhập vào OneNote.

 1. Trên điện thoại, trượt nhanh sang trái hoặc phải bằng hai ngón tay để đến màn hình chính nơi có ứng dụng OneNote for Android.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “OneNote”, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Enter your email, phone, or Skype name, edit box” (Hộp chỉnh sửa Nhập email, điện thoại hoặc tên Skype của bạn). Nhấn đúp vào màn hình để mở ứng dụng.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email của tài khoản bạn muốn sử dụng.

 4. Dẫn hướng tới phím Tiếp theo ở góc dưới cùng bên phải của bàn phím trên màn hình, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Connecting" (Đang kết nối).

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Password, edit box” (Hộp chỉnh sửa Mật khẩu) hoặc “Password, enter password” (Mật khẩu, nhập mật khẩu), tùy theo loại tài khoản của bạn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn.

 7. Dẫn hướng tới phím Đi ở góc dưới cùng bên phải của bàn phím trên màn hình, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn nghe thấy "Allow OneNote to access your contacts” (Cho phép OneNote truy nhập danh bạ của bạn), hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Allow button” (Nút Cho phép), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn nghe thấy “OneNote badge” (Biểu tượng OneNote), hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Later button” (Nút Để sau), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Khi bạn nghe thấy “Navigate up button” (Nút Dẫn hướng lên), bạn biết đã đăng nhập thành công và OneNote đã mở danh sách các ghi chú của bạn. Nhấn đúp vào màn hình để di chuyển tiêu điểm sang dạng xem chính của ứng dụng OneNote for Android.

Mở sổ tay

Để mở trang hoặc phần sổ tay được sử dụng gần đây, trong dạng xem chính, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Recent Notes pick, in list" (Chọn Ghi chú gần đây, trong danh sách), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy phần mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở phần đó.

Để mở sổ tay cụ thể, trong dạng xem chính, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Notebooks heading" (Đầu đề sổ tay), tiếp tục trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn tìm thấy đúng sổ tay, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Tạo phần

Sắp xếp sổ tay của bạn bằng cách chia sổ tay thành các phần.

 1. Sau khi mở sổ tay, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "New section button" (Nút Phần mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Create a new section, Section name, edit box" (Hộp chỉnh sửa Tạo phần mới, Tên phần).

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên cho phần đó.

 3. Dẫn hướng tới phím Xong ở góc dưới cùng bên phải của bàn phím trên màn hình, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Creat button" (Nút Tạo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Section created, OneNote" (Đã tạo phần, OneNote).

  Phần mới được thêm dưới dạng phần cuối cùng của sổ tay. Phần này có một trang chưa có tiêu đề.

 5. Để quay lại dạng xem chính, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Navigate up button" (Nút Dẫn hướng lên), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm văn bản vào trang

 1. Sau khi mở sổ tay, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn viết, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy trang mà mình muốn thêm văn bản, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More options button" (Nút Thêm tùy chọn), rồi trượt nhanh sang phải thêm lần nữa, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để viết văn bản trên trang.

 5. Trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

 6. Để quay lại dạng xem phần, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Navigate up button" (Nút Dẫn hướng lên), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nhấn đúp vào màn hình một lần nữa để trở về dạng xem sổ tay.

Thêm trang

Thêm trang vào một phần chứ không phải là làm trang đầu tiên dài thực sự.

 1. Sau khi mở sổ tay, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên phần mà bạn muốn thêm trang, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "New text page button" (Nút Trang văn bản mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "New Page added" (Đã thêm Trang mới).

 3. Tiêu điểm sẽ nằm trên trang bạn vừa thêm. Sử dụng bàn phím trên màn hình để viết văn bản trên trang.

 4. Trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

 5. Để quay lại dạng xem phần, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Navigate up button" (Nút Dẫn hướng lên), rồi nhấn đúp vào màn hình. Nhấn đúp vào màn hình một lần nữa để trở về dạng xem sổ tay.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc các trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong OneNote bằng các tính năng trợ năng

Bạn có thể sử dụng sổ tay kỹ thuật số OneNote với Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trong Windows, để thực hiện các tác vụ ghi chú cơ bản, chẳng hạn như mở sổ tay, thêm các trang và mục và nhập văn bản. Khi đang thực hiện thao tác của mình, bạn cũng có thể muốn thêm định dạng cho văn bản hoặc in các trang.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi tới mục Phím tắt trong OneNote for Windows 10.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Mở OneNote

 1. Đảm bảo rằng bạn đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình trên thiết bị của bạn.

 2. Để mở OneNote for Windows 10, nhấn phím logo Windows rồi nhập onenote. Tiếp theo, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy: “OneNote. Trusted Microsoft Store app”(OneNote. Ứng dụng đáng tin cậy từ Microsoft Store). Sau đó, nhấn Enter.

Mở sổ tay

 1. Trong OneNote, nhấn Ctrl+G để mở dẫn hướng sổ tay.

 2. Để di chuyển giữa các sổ tay, sử dụng phím Mũi tên lên và xuống. Để chọn một sổ tay, nhấn Enter.

  Mẹo: Để tạo một sổ tay mới, trong dẫn hướng sổ tay, nhấn Shift+Tab nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy: “New Notebook button” (Nút Sổ tay mới).

Tạo một phần

 1. Trong sổ tay, để tạo một phần mới, nhấn Ctrl+G để mở dẫn hướng sổ tay, rồi nhấn Ctrl+T.

 2. Phần sẽ được tạo. Con trỏ được đặt ở trường tên phần mới. Trình tường thuật sẽ thông báo: “Section name textbox” (hộp văn bản Tên phần). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Section name textbox, edit” (hộp văn bản Tên phần, chỉnh sửa).

 3. Nhập tên cho phần.

 4. Khi hoàn tất, nhấn Enter. Phần sẽ được đặt tên và con trỏ được di chuyển đến dẫn hướng trang.

Thêm trang

 1. Nếu bạn có nhiều phần trong sổ tay, nhấn Ctrl+Shift+G để đi đến dẫn hướng phần. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên phần. Sau đó, sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển giữa các phần. Tên phần sẽ được thông báo khi bạn di chuyển.

 2. Để thêm một trang ở cuối phần, nhấn Ctrl+N. Trang chưa có tiêu đề mới sẽ được tạo.

 3. Để đi đến trường tiêu đề trang và nhập tiêu đề trang, nhấn Enter hai lần. Trình tường thuật sẽ thông báo: “Page title, editing” (đang chỉnh sửa Tiêu đề trang). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy tiêu đề trang theo sau “Page title” (Tiêu đề trang).

Thêm văn bản

Trong sổ tay, thêm hoặc mở một phần hoặc một trang, rồi bắt đầu nhập.

Lưu ý: Ở các trang, tiêu đề được xác định là “page title” (tiêu đề trang) và ghi chú bên dưới được xác định là “content block” (khối nội dung).

Mẹo: Nhấn Ctrl+G để mở dẫn hướng Sổ tay. Nhấn Ctrl+Shift+G để mở dẫn hướng phần. Nhấn Ctrl+Alt+G để mở dẫn hướng trang. Sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển giữa các mục và nhấn Enter để chọn. Bạn cũng có thể sử dụng F6 để di chuyển giữa các vùng trong cửa sổ OneNote.

Sửa văn bản

Văn bản có định dạng chứa nhiều thông tin hơn và thường dễ đọc hơn văn bản thuần. Các tác vụ sau đây giải thích cách bạn có thể sử dụng những tùy chọn định dạng văn bản cơ bản trong OneNote for Windows 10 và các lệnh bàn phím để sử dụng cho một số tác vụ chỉnh sửa văn bản cơ bản.

Định dạng văn bản

 1. Trong OneNote, chọn đoạn văn bản bạn muốn định dạng. Để chọn văn bản, nhấn giữ phím Shift và sử dụng các phím mũi tên để di chuyển con trỏ.

 2. Nhấn Alt+H để mở menu Trang đầu.

 3. Để chọn một tùy chọn định dạng, nhấn phím Mũi tên xuống, rồi sử dụng các phím mũi tên để duyệt các tùy chọn. Để bung rộng một tùy chọn hoặc để chọn, nhấn Phím cách.

  • Phông chữ liệt kê các phông chữ mà bạn có thể sử dụng

  • Cỡ phông liệt kê các cỡ phông mà bạn có thể áp dụng

   • Nhấn Ctrl+Shift+> để tăng cỡ phông

   • Nhấn Ctrl+Shift+< để giảm cỡ phông

  • Đậm cho văn bản được tô đậm(Ctrl+B)

  • Nghiêng cho văn bản nghiêng (Ctrl+I)

  • Gạch dưới cho văn bản được gạch dưới (Ctrl+U)

  • Tô sáng để tô sáng vàng văn bản (Ctrl+Shift+H)

  • Màu Phông để định dạng màu của văn bản

  • Định dạng Phông chữ để áp dụng định dạng Chỉ số dưới, Chỉ số trên (Ctrl+Shift+=) hoặc Gạch ngang chữ

  • Định dạng Đoạn văn để định dạng căn chỉnh đoạn văn (Căn Trái (Ctrl+L), Căn giữa hoặc Căn Phải (Ctrl+R))

Mẹo: Để xóa tất cả định dạng trong phần văn bản đã chọn, nhấn Ctrl+Shift+N.

Hoàn tác một hành động

Để hoàn tác một hành động, nhấn Ctrl+Z.

Sao chép và dán nội dung

 1. Trong OneNote, chọn đoạn nội dung bạn muốn sao chép.

 2. Để sao chép, nhấn Ctrl+C.

 3. Để dán nội dung đã sao chép, nhấn Ctrl+V.

In một trang

 1. Ở trang bạn muốn in, nhấn Ctrl+P.

 2. Hộp thoại In sẽ mở ra và tùy chọn máy in hiện tại sẽ được thông báo. Để thay đổi máy in, sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống.

 3. Để thay đổi hướng in, Dọc hoặc Ngang, nhấn phím Tab và sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống.

 4. Để bắt đầu in, trong hộp thoại In, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Print button” (Nút In). Sau đó, nhấn Phím cách.

 5. Nếu bạn đã chọn một thiết bị máy in, trang sẽ được in.

  Nếu bạn đã chọn in thành tệp, hộp thoại Lưu Kết quả In Dưới dạng sẽ mở ra. Con trỏ sẽ được đặt trong trường Tên tệp.

  • Nhập tên tệp cho kết quả in.

  • Để thay đổi vị trí sẽ lưu kết quả in, sử dụng Shift+Tab và Tab để di chuyển về sau và tiến lên trước trong hộp thoại. Để mở một thư mục hoặc chọn một vị trí hoặc một nút trong hộp thoại, nhấn Enter.

  • Khi đã sẵn sàng, nhấn Alt+S để lưu. Trang được in thành tệp.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Phím tắt trong OneNote for Windows 10

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong OneNote bằng các tính năng trợ năng

Bạn có thể sử dụng OneNote Online trong trình duyệt web của mình để tạo, mở, chỉnh sửa và định dạng các sổ tay OneNote mà bạn đã tạo trên máy chủ điện toán đám mây với bất kỳ thiết bị nào của bạn. Nếu tổ chức hoặc trường học của bạn có gói đăng ký Office 365 hoặc site SharePoint, hãy bắt đầu sử dụng OneNote Online bằng cách tạo hoặc chia sẻ sổ tay trong thư viện trên site của bạn.

OneNote Online được thiết kế đặc biệt cho những người sử dụng bộ đọc màn hình. Với giao diện mới của sản phẩm này, bạn có thể dẫn hướng qua các sổ tay, mục và trang một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến mục Phím Tắt trong OneNote Online.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi sử dụng OneNote Online, chúng tôi khuyên bạn nên dùng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì OneNote Online chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải OneNote Online.

 • Là một phím tắt đến các lệnh, nhấn Alt+Q để chuyển đến tìm kiếm Cho Tôi Biết, rồi nhập lệnh bạn muốn (chỉ khả dụng ở dạng xem Chỉnh sửa). Để dẫn hướng trong danh sách kết quả tìm kiếm, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống và để chọn một lệnh, nhấn Enter.

Trong chủ đề này

Mở OneNote

Khám phá và trải nghiệm OneNote Online để mang theo ghi chú của bạn đến bất kỳ đâu và ghi lại các ý tưởng mới nổi bật ngay khi bạn có.

 1. Để mở OneNote Online, trong trình duyệt của bạn, đi đến onenote.com.

 2. Ở trang đăng nhập, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập) rồi nhấn Enter. Đăng nhập bằng thông tin xác thực cơ quan hoặc trường học hoặc sử dụng tài khoản Microsoft của bạn.

 3. Để đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn, nhấn Alt+A. Để đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, nhấn Alt+N.

Mở sổ tay

Bạn có thể nhanh chóng mở sổ tay đã sử dụng gần đây để tiếp tục công việc của mình ở nơi bạn đã dừng. Bạn cũng có thể khám phá và mở sổ tay riêng tư và dùng chung.

Khi bạn đăng nhập vào OneNote Online, ứng dụng sẽ mở ra ở dạng xem Sổ tay và hiển thị danh sách các sổ tay gần đây của bạn.

 • Để mở một sổ tay gần đây, nhấn Caps Lock+phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên sổ tay mà bạn muốn mở. Sau đó, nhấn Enter.

 • Để mở một sổ tay dùng chung, nhấn Caps Lock+phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Shared with me" (Đã chia sẻ với tôi). Sau đó, nhấn Enter.

 • Để mở một sổ tay riêng tư, nhấn Caps Lock+phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "My notebooks" (Sổ tay của tôi). Sau đó, nhấn Enter.

Mẹo: Để tạo một sổ tay mới, ở dạng xem Sổ tay, nhấn Caps Lock+phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "My notebooks" (Sổ tay của tôi), rồi nhấn Enter. Trong Sổ tay của tôi, nhấn Caps Lock+phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Add a new notebook" (Thêm một sổ tay mới). Sau đó, nhấn Enter.

Ở dạng xem Soạn thảo, để dẫn hướng đến dạng xem Sổ tay, nhấn Caps Lock+phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Notebooks" (Sổ tay), rồi nhấn Enter.

Mở sổ ghi chép trong phiên bản đầy đủ của OneNote

Nếu bạn có phiên bản máy tính đầy đủ của OneNote, nó cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn khác khi làm việc với tệp của bạn. Thật dễ dàng để mở phiên bản đầy đủ từ OneNote Online.

 1. Trong OneNote Online, hãy mở sổ ghi chép mà bạn muốn dùng trong phiên bản máy tính đầy đủ của OneNote.

 2. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe "Nhà tab mục", sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "mở trong OneNote, nút," nhấn phím cách.

 3. Các nào bạn muốn nói để chuyển đổi ứng dụng? thông báo hộp thoại mở ra. Nhấn phím mũi tên trái cho đến khi bạn nghe "Có", sau đó nhấn phím cách.

 4. Nếu một hộp thoại Thông báo bảo mật của Microsoft OneNote sẽ mở ra, hãy nhấn Y. Hộp thoại đăng nhập sẽ mở ra.

 5. Nhập số email hoặc điện thoại của bạn, và nhấn Enter. Bạn nghe: "Hãy đăng nhập mã PIN. Mật khẩu, chỉnh sửa văn bản."

 6. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng tài khoản của tổ chức mà không phải là tài khoản Microsoft, các bước đăng nhập có thể hơi khác. Ví dụ: bạn có thể cần sử dụng mã PIN hoặc thẻ thông minh.

  Sổ ghi chép của bạn sẽ mở ra trong OneNote.

Tạo phần

Để sắp xếp nội dung của bạn hoặc tạo một khối nhiều ghi chú mới trong sổ tay của mình, bạn có thể tạo một phần mới.

 1. Trong sổ tay, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: “Notebooks” (Sổ tay).

 2. Nhấn Caps Lock+phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: “Add a new section” (Thêm một phần mới). Sau đó, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: “Dialog focus on enter a section name, editing” (đang chỉnh sửa Tiêu đểm hộp thoại bật khi nhập tên phần).

 3. Nhập tên cho phần mới, rồi nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “OK button” (Nút OK). Sau đó, nhấn Enter.

  Phần sẽ được đặt tên và con trỏ nằm ở tiêu đề trang mới. Bạn sẽ nghe thấy: “Desktop editing area, editing” (đang chỉnh sửa vùng Chỉnh sửa màn hình nền).

Thêm trang

Để ghi nhanh các ý tưởng hoặc ghi chú mới của mình, bạn có thể thêm một trang.

 1. Để dẫn hướng đến phần mà bạn muốn thêm một trang mới, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: “Notebooks” (Sổ tay).

 2. Nhấn Caps Lock+phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên của phần mà bạn muốn thêm trang mới. Sau đó, nhấn Enter.

 3. Trong phần, nhấn Caps Lock+phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy “Add a new page” (Thêm một trang mới), rồi nhấn Enter. Trang chưa có tiêu đề mới sẽ được tạo và tiêu điểm di chuyển đến trường tiêu đề trang.

 4. Nhập tiêu đề cho trang mới.

Thêm văn bản

Khi khám phá các trang, Trình tường thuật sẽ thông báo tiêu đề là “page title” (tiêu đề trang) và nội dung bên dưới là “content block” (khối nội dung).

 1. Để dẫn hướng đến trang mà bạn muốn thêm văn bản, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: “Notebooks” (Sổ tay).

 2. Nhấn Caps Lock+phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên trang. Sau đó, nhấn Enter.

 3. Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Editing area, editing, main landmark" (đang chỉnh sửa mốc chính vùng Chỉnh sửa) và nhập văn bản của bạn.

Chỉnh sửa và định dạng văn bản

Để làm cho văn bản của bạn dễ đọc hơn, bạn có thể sử dụng các tùy chọn định dạng văn bản cơ bản trong OneNote Online với bàn phím của bạn.

 1. Để chọn văn bản mà bạn muốn định dạng, nhấn giữ phím Shift và nhấn các phím mũi tên để di chuyển con trỏ.

 2. Để nhanh chóng áp dụng một tùy chọn định dạng, sử dụng các phím tắt bên dưới:

  • Để áp dụng định dạng đậm, nhấn Ctrl+B.

  • Để áp dụng định dạng nghiêng, nhấn Ctrl+I.

  • Để áp dụng định dạng gạch dưới, nhấn Ctrl+U.

  • Để tạo một danh sách dấu đầu dòng, nhấn Ctrl+Dấu chấm câu.

  • Để tạo danh sách đánh số, nhấn Ctrl+Dấu sổ chéo hoặc Ctrl+Shift+O.

  • Để căn chỉnh văn bản sang trái, nhấn Ctrl+L.

  • Để căn chỉnh văn bản sang phải, nhấn Ctrl+R.

  • Để tăng thụt lề văn bản, nhấn Alt+Shift+Mũi tên Phải.

  • Để giảm thụt lề văn bản, nhấn Alt+Shift+Mũi tên Trái.

 3. Để duyệt thêm nhiều tùy chọn định dạng, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Home tab item" (mục tab Trang đầu). Sau đó, nhấn Enter. Tab Trang đầu sẽ mở ra.

  Để duyệt các tùy chọn trên tab, nhấn Cap Lock+phím Mũi tên phải hoặc trái. Trình tường thuật sẽ thông báo các tùy chọn. Để bung rộng các tùy chọn có menu con, nhấn Alt+phím Mũi tên xuống. Để di chuyển trong các menu con tùy chọn, nhấn Cap Lock+phím Mũi tên phải hoặc trái.

  Ở tab Trang đầu, bạn có thể thay đổi kiểu phông, màu phông hoặc thêm các kiểu đã định dạng trước trong văn bản của bạn chẳng hạn.

Hoàn tác hoặc làm lại một hành động

Bạn có thể dễ dàng hoàn tác hoặc làm lại một hành động bằng bàn phím của mình. Ví dụ: nếu bạn vừa mới định dạng văn bản của mình và đang xem xét lại ý định này, nhấn Ctrl+Z để hoàn tác định dạng. Để làm lại một hành động, nhấn Ctrl+Y.

Sao chép và dán nội dung

Nếu bạn cần di chuyển một đoạn văn bản đến vị trí khác, bạn có thể sao chép văn bản và dán ở nơi khác.

 1. Ở trang OneNote, chọn phần nội dung bạn muốn sao chép như được hướng dẫn trong Chỉnh sửa và định dạng văn bản.

 2. Để sao chép vùng chọn, nhấn CTRL+C.

 3. Để dán nội dung đã sao chép, nhấn Ctrl+V.

Kiểm tra chính tả

Bạn có thể nhanh chóng loại bỏ lỗi và sửa lỗi chính tả cũng như đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng chia sẻ các trang của mình với người khác.

 1. Ở trang OneNote, nhấn Alt+F7. Một từ viết sai chính tả được tô sáng trong văn bản. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến menu ngữ cảnh có (các) đề xuất sửa chính tả.

 2. Nhấn Tab để di chuyển qua các đề xuất. Khi bạn nghe thấy một đề xuất mà bạn muốn sử dụng, nhấn Enter.

  Nếu bạn không muốn thay đổi chính tả hiện tại, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Ignore” (Bỏ qua), rồi nhấn Enter.

 3. Để di chuyển đến từ viết sai chính tả tiếp theo, nhấn Alt+F7.

In một trang

Nếu bạn muốn một bản in ra giấy của trang, bạn có thể in ra. Bạn cũng có thể in một trang thành tệp và lưu trữ tệp đó trên thiết bị của mình.

 1. Ở trang bạn muốn in, nhấn Ctrl+P.

 2. Hộp thoại In sẽ mở ra và tùy chọn máy in hiện tại sẽ được thông báo. Để thay đổi máy in, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống.

 3. Để thay đổi hướng trang thành Dọc hoặc Ngang, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Orientation” (Hướng), rồi nhấn Alt+phím Mũi tên xuống.

  Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mà bạn muốn chọn.

 4. Để bắt đầu in, trong hộp thoại In, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Print button” (Nút In). Sau đó, nhấn Enter.

  Nếu bạn đã chọn một thiết bị máy in, trang sẽ được in.

  Nếu bạn đã chọn in thành tệp, hộp thoại Lưu Kết quả In Dưới dạng sẽ mở ra. Con trỏ sẽ được đặt trong trường Tên tệp. Nhập tên tệp cho kết quả in. Để thay đổi vị trí sẽ lưu kết quả in, nhấn Shift+Tab và Tab để di chuyển về sau và tiến lên trước trong hộp thoại. Để mở một thư mục hoặc chọn một vị trí hoặc một nút trong hộp thoại, nhấn Enter. Khi đã sẵn sàng, nhấn Alt+S để lưu. Trang được in thành tệp.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Lối tắt bàn phím trong OneNote Online

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×