Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng lịch trong Outlook 2016 với bàn phím và tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Bạn cũng có thể dùng bộ đọc màn hình JAWS. Bạn có thể mở và sửa sự kiện lịch, gia nhập cuộc họp trực tuyến, và nhiều hơn nữa.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến Phím tắt cho Outlook.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Thiết lập dạng xem lịch của bạn

Bạn có thể thiết lập lịch để hiển thị số ngày đã chọn, tuần làm việc, cả tuần hoặc một tháng - tùy theo cách làm việc ưa thích của bạn.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+2 để mở lịch. Bạn sẽ nghe thấy tên của dạng xem hiện tại, ví dụ: "Work week view" (Dạng xem tuần làm việc).

 2. Sử dụng các phím tắt sau để chọn dạng xem lịch:

  • Nhấn Alt + một phím số để hiển thị số ngày từ 1 đến 10, bắt đầu từ ngày hôm nay. Ví dụ: nhấn Alt+0 để hiển thị 10 ngày.

  • Nhấn Ctrl+Alt+2 để hiển thị dạng xem tuần làm việc.

  • Nhấn Ctrl+Alt+3 để hiển thị dạng xem cả tuần.

  • Nhấn Ctrl+Alt+4 để hiển thị dạng xem tháng.

Mở, đọc và chỉnh sửa sự kiện lịch

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+2 để mở lịch. Bạn sẽ nghe thấy tên của dạng xem hiện tại, ví dụ: "Work week view" (Dạng xem tuần làm việc), theo sau là số sự kiện trong dạng xem.

 2. Nhấn Ctrl+Dấu chấm (.) để duyệt các sự kiện trong dạng xem hiện tại. Đối với mỗi sự kiện, bạn sẽ nghe thấy tên, thời gian và người tổ chức sự kiện đó. Nhấn Ctrl+Dấu phẩy (,) để di chuyển đến sự kiện trước đó.

 3. Sử dụng các phím tắt sau để di chuyển trong lịch:

  • Nhấn Ctrl+phím Mũi tên phải hoặc trái để di chuyển tới ngày tiếp theo hoặc ngày trước đó.

  • Nhấn Alt+phím Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển tới tuần tiếp theo hoặc tuần trước đó.

  • Nhấn Alt+phím Page down hoặc Page up để di chuyển tới tháng tiếp theo hoặc tháng trước đó.

 4. Nếu bạn muốn chỉnh sửa sự kiện hiện đang được chọn, nhấn Enter, rồi sử dụng phím tắt sau để thay đổi chi tiết của sự kiện đó:

  • Nhấn Alt+U để di chuyển tiêu điểm đến trường Chủ đề, rồi sử dụng bàn phím để chỉnh sửa văn bản.

  • Nhấn Alt+I để di chuyển tiêu điểm đến trường Địa điểm, rồi sử dụng bàn phím để chỉnh sửa văn bản.

  • Nhấn Alt+T để di chuyển tiêu điểm đến hàng Thời gian bắt đầu. Để thay đổi ngày bắt đầu, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển ngày về trước hoặc về sau một ngày. Để thay đổi thời gian, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Start time" (Thời gian bắt đầu), rồi nhấn Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển thời gian về trước hoặc về sau nửa giờ.

  • Nhấn Alt+D để di chuyển tiêu điểm đến hàng Thời gian kết thúc. Để thay đổi ngày kết thúc, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển ngày về trước hoặc về sau một ngày. Để thay đổi thời gian, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "End time" (Thời gian kết thúc), rồi nhấn Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển thời gian về trước hoặc về sau nửa giờ.

 5. Để chỉnh sửa mô tả về sự kiện, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Message, editing" (Chỉnh sửa thư), rồi sử dụng bàn phím để chỉnh sửa văn bản. Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Notes, edit" (Chỉnh sửa ghi chú).

 6. Để lưu thay đổi, nhấn Alt+H, A, rồi V. Cửa sổ sự kiện sẽ đóng và tiêu điểm quay về lịch.

Tham gia cuộc họp Skype for Business từ lịch Outlook

Lưu ý: Để tham gia cuộc họp Skype for Business như được mô tả ở bên dưới, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt Skype for Business trên máy tính của mình, đồng thời, đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl + 2 để mở dạng xem lịch biểu.

 2. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo dạng xem mở ra, chẳng hạn như dạng xem Tuần Làm việc hoặc dạng xem Tháng, cùng số mục ở dạng xem đó. Tiêu điểm sẽ nằm ở hôm nay.

  Lưu ý: Bạn không thể dẫn hướng các sự kiện lịch của hôm nay trong dạng xem Tháng, do đó, nếu bạn đang ở dạng xem Tháng, trước tiên hãy thay đổi sang một dạng xem khác. Để thay đổi sang, chẳng hạn như dạng xem Tuần Làm việc, hãy nhấn Ctrl+Alt+2.

 3. Để dẫn hướng tới các sự kiện lịch sắp tới cho hôm nay, hãy nhấn phím Tab. Để dẫn hướng tới các mục trong quá khứ, hãy nhấn Shift+Tab.

 4. Khi bạn nghe thấy cuộc họp mình muốn tham gia, nhấn Ctrl+O. Mục lịch sẽ mở ra.

 5. Để tham gia cuộc họp, nhấn Alt+H, Y. Cửa sổ cuộc họp Skype for Business sẽ mở ra. Để tham gia với đầy đủ trải nghiệm âm thanh và video, hãy nhấn Enter.

  Mẹo: 

  • Để bật hoặc tắt tiếng micrô, hãy nhấn phím Logo Windows+F4.

  • Để gác máy, nhấn Ctrl+Enter.

In sự kiện của bạn

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+2 để mở lịch. Bạn sẽ nghe thấy tên của dạng xem hiện tại, ví dụ: "Work week view" (Dạng xem tuần làm việc), theo sau là số sự kiện trong dạng xem.

 2. Nhấn Ctrl+Dấu chấm (.) để duyệt các sự kiện trong dạng xem hiện tại. Đối với mỗi sự kiện, bạn sẽ nghe thấy tên, thời gian và người tổ chức sự kiện đó. Nhấn Ctrl+Dấu phẩy (,) để di chuyển đến sự kiện trước đó.

 3. Sử dụng các phím tắt sau để di chuyển trong lịch:

  • Nhấn Ctrl+phím Mũi tên phải hoặc trái để di chuyển tới ngày tiếp theo hoặc ngày trước đó.

  • Nhấn Alt+phím Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển tới tuần tiếp theo hoặc tuần trước đó.

  • Nhấn Alt+phím Page down hoặc Page up để di chuyển tới tháng tiếp theo hoặc tháng trước đó.

 4. Để mở sự kiện hiện đang được chọn, nhấn Enter.

 5. Nhấn Alt+F, rồi nhấn P. Menu In sẽ mở ra.

 6. Để chọn máy in bạn muốn sử dụng, nhấn I, tìm máy bằng các phím Mũi tên lên và xuống, rồi nhấn Enter.

 7. Để in sự kiện, nhấn Alt+P, rồi nhấn P.

 8. Nếu bạn đang in thành một tệp để chuyển đổi sự kiện sang định dạng PDF chẳng hạn, nhập tên tệp, rồi nhấn Enter để tạo tệp.

  Menu In sẽ đóng và tiêu điểm trở về cửa sổ sự kiện.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Phím tắt để dẫn hướng lịch trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng lịch Outlook

Sử dụng lịch trong Outlook cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Bạn có thể mở và sửa sự kiện lịch, gia nhập cuộc họp trực tuyến, và nhiều hơn nữa.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Thiết lập dạng xem lịch của bạn

Bạn có thể chọn giữa ba tùy chọn sau để xem lịch: Dạng xem Lịch công tác, Ngày hoặc 3 ngày. Tùy chọn mặc định là Lịch công tác.

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe dạng xem hiện tại, ví dụ, "chương trình họp dạng xem," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Danh sách các tùy chọn dạng xem mở ra. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe tùy chọn mà bạn muốn, rồi gõ đúp vào màn hình.

Mở, đọc và chỉnh sửa sự kiện lịch

Để luôn theo sát lịch trình bận rộn của mình, bạn có thể nhanh chóng đọc và chỉnh sửa chi tiết sự kiện.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa các sự kiện mình đã tạo. Ví dụ: bạn không thể chỉnh sửa yêu cầu họp bạn nhận từ người khác.

 1. Ở dạng xem bất kỳ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy sự kiện đầu tiên trong ngày. Để duyệt đến các sự kiện khác trong tương lai, hãy trượt nhanh lên trên. VoiceOver sẽ thông báo tiêu đề, ngày và thời gian, địa điểm cũng như người tổ chức sự kiện khi bạn di chuyển qua các sự kiện.

 2. Để xem lại chi tiết hơn về sự kiện, hãy nhấn đúp vào màn hình khi bạn đang ở trên một sự kiện. Sự kiện sẽ mở ra trong một cửa sổ mới.

 3. Để nghe chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang phải hoặc trái hoặc trang chiếu một ngón tay xuống cửa sổ chi tiết sự kiện.

 4. Để sửa sự kiện, trong trường hợp sổ chi tiết, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Sửa", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Cửa sổ Sửa sự kiện mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy chi tiết sự kiện bạn muốn chỉnh sửa, rồi nhấn đúp vào màn hình và thực hiện những thay đổi mình muốn.

 6. Khi hoàn thành, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Xong", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Tham gia cuộc họp Skype for Business từ lịch Outlook

Lưu ý: Để tham gia cuộc họp Skype for Business như được mô tả ở bên dưới, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt ứng dụng Skype for Business cho iOS trên điện thoại, ứng dụng đang chạy, đồng thời, bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình. Để tham gia cuộc họp mà không sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học, xem mục Tham gia cuộc họp với tư cách là khách.

 1. Trong Outlook lịch, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Chương trình họp, hôm nay, < ngày hôm nay >." Nếu bạn chỉ có một sự kiện cho ngày hôm nay, chỉ cần gõ đúp vào màn hình để mở sự kiện. Nếu bạn đã thêm sự kiện, bạn có thể duyệt chúng bằng cách vuốt lên hoặc xuống. Khi sự kiện bạn muốn mở, gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Join, button" (Nút Tham gia), rồi nhấn đúp vào màn hình. Skype for Business sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy tiếng đổ chuông và bạn được kết nối vào cuộc họp.

  Mẹo: Để di chuyển giữa các nút trong cửa sổ cuộc họp, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái. Để nhấn một nút, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Tham gia cuộc họp với tư cách là khách

Bạn có thể tham gia cuộc họp Skype for Business với tư cách là khách, nghĩa là bạn không phải đăng nhập vào Skype for Business bằng thông tin xác thực từ tài khoản cơ quan hoặc trường học, tuy nhiên, bạn vẫn cần phải cài đặt ứng dụng Skype for Business trên điện thoại của mình.

 1. Đi tới Outlook lịch và trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Chương trình họp, hôm nay, < ngày hôm nay >." Nếu bạn chỉ có một sự kiện cho ngày hôm nay, chỉ cần gõ đúp vào màn hình để mở sự kiện. Nếu bạn đã thêm sự kiện, bạn có thể duyệt chúng bằng cách vuốt lên hoặc xuống. Khi sự kiện bạn muốn mở, gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Join, button" (Nút Tham gia), rồi nhấn đúp vào màn hình. Skype for Business sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Join Meeting, button" (Nút Tham gia Cuộc họp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên của bạn theo ý bạn muốn tên xuất hiện trong cuộc họp. Khi hoàn tất, hãy dẫn hướng tới nút return ở góc dưới cùng bên phải của màn hình, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy tiếng đổ chuông và bạn được kết nối vào cuộc họp.

Phản hồi cho lời nhắc sự kiện

Nếu bạn có sự kiện đã lên lịch trong ứng dụng Outlook , nếu bạn có thông báo bật lên, và nếu VoiceOver bật, bạn sẽ nghe thấy lời nhắc của sự kiện ở thời gian đã xác định trước trước khi sự kiện. Lời nhắc sự kiện xuất hiện trên màn hình. Trượt ngón tay xuống trong lời nhắc bật lên để nghe văn bản của sự kiện. Bên dưới văn bản sự kiện là nút với các tùy chọn khác nhau cho phản hồi đến sự kiện. Các nút khác nhau tùy thuộc vào loại tài khoản email mà bạn đang dùng. Thông thường, bạn sẽ thấy ít:

 • Xem. Để mở sự kiện, nhấn đúp.

 • Báo lại. Để đóng lời nhắc cho đến thời gian diễn ra sự kiện, nhấn đúp.

 • Đóng. Để đóng lời nhắc mà không thực hiện bất kỳ hành động nào, nhấn đúp.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng lịch Outlook

Sử dụng lịch trong Outlook cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android, để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Bạn có thể tạo các sự kiện lịch mới, đọc và trả lời các yêu cầu họp, tham gia các cuộc họp trực tuyến, cùng nhiều thao tác khác.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Thiết lập dạng xem lịch của bạn

Bạn có thể chọn giữa ba tùy chọn sau để xem lịch: Dạng xem Lịch công tác, Ngày hoặc 3 Ngày. Tùy chọn mặc định là Lịch công tác.

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Chuyển ra xa < dạng xem hiện tại >" và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Danh sách các tùy chọn dạng xem mở ra. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe tùy chọn mà bạn muốn, rồi gõ đúp vào màn hình.

Mở, đọc và chỉnh sửa sự kiện lịch

Để luôn theo sát lịch trình bận rộn của mình, bạn có thể nhanh chóng đọc và chỉnh sửa chi tiết sự kiện.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa các sự kiện mình đã tạo. Ví dụ: bạn không thể chỉnh sửa yêu cầu họp bạn nhận từ người khác.

 1. Ở dạng xem bất kỳ, trượt một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy tiêu đề của sự kiện bạn muốn mở, rồi nhấn đúp vào màn hình. Sự kiện sẽ mở ra trong một cửa sổ mới hiển thị chi tiết sự kiện.

 2. Để nghe tiêu đề sự kiện, ngày, ngày, thời gian, vị trí, và các thông tin, trượt nhanh sang phải hoặc trái hoặc trang chiếu một ngón tay xuống cửa sổ chi tiết sự kiện.

 3. Để sửa sự kiện, trong trường hợp sổ chi tiết, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Sửa", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Cửa sổ Sửa sự kiện sẽ mở ra với các bàn phím trên màn hình mở.

  Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe chi tiết sự kiện mà bạn muốn sửa, và sau đó gõ đúp vào màn hình. Thực hiện thay đổi bạn muốn. Khi hoàn thành, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Lưu", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Để đóng cửa sổ chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Sao nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Tham gia cuộc họp Skype for Business từ lịch Outlook

Lưu ý: Để tham gia cuộc họp Skype for Business như được mô tả ở bên dưới, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt ứng dụng Skype for Business for Android trên điện thoại, ứng dụng đang chạy, đồng thời, bạn đã đăng nhập vào Skype for Business for Android bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình. Để tham gia một cuộc họp mà không sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học, xem mục Tham gia cuộc họp với tư cách là khách.

 1. Đi tới lịch Outlook của bạn. Tiêu điểm nằm trên hôm nay và sự kiện hôm nay nằm xung quanh giữa màn hình. Nếu có nhiều sự kiện, bạn có thể duyệt chúng bằng cách vuốt lên và xuống bằng hai ngón tay. Để đi đến sự kiện, hãy đặt ngón tay trên màn hình và kéo cho đến khi bạn nghe sự kiện bạn muốn, rồi gõ đúp vào màn hình. Chi tiết cuộc họp xem mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Join, button" (Nút Tham gia). Nhấn đúp vào màn hình.

 3. Ứng dụng Skype for Business mở ra, TalkBack sẽ thông báo: "Skype for Business" và bạn được kết nối vào cuộc họp.

  Mẹo: Để di chuyển giữa các nút trong cửa sổ cuộc họp, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái. Để nhấn một nút, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Tham gia cuộc họp với tư cách là khách

Bạn có thể tham gia cuộc họp Skype for Business với tư cách là khách, nghĩa là bạn không phải đăng nhập vào Skype for Business bằng thông tin xác thực từ tài khoản cơ quan hoặc trường học, tuy nhiên, bạn vẫn cần phải cài đặt ứng dụng Skype for Business trên điện thoại của mình.

 1. Đi tới lịch Outlook của bạn. Tiêu điểm nằm trên hôm nay và sự kiện hiện tại hoặc kế tiếp nằm ở giữa màn hình. Để đi đến sự kiện, hãy đặt ngón tay trên màn hình và kéo cho đến khi bạn nghe cuộc họp. Nếu bạn có nhiều cuộc họp, hãy vuốt lên bằng hai ngón tay để cuộn xuống danh sách cuộc họp. Khi cuộc họp bạn muốn gia nhập, gõ đúp vào màn hình để mở cuộc họp chi tiết dạng xem.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Join, button" (Nút Tham gia). Nhấn đúp vào màn hình.

 3. Ứng dụng Skype for Business sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Join Meeting, button" (Nút Tham gia Cuộc họp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên của bạn theo ý bạn muốn tên xuất hiện trong cuộc họp. Khi hoàn tất, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Continue, button" (Nút Tiếp tục), rồi nhấn đúp vào màn hình. TalkBack sẽ thông báo "Skype for Business" và bạn được kết nối vào cuộc họp.

  Mẹo: Để di chuyển giữa các nút trong cửa sổ cuộc họp Skype for Business, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái. Để nhấn một nút, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Phản hồi cho lời nhắc sự kiện

Nếu bạn có thông báo bật lên cho sự kiện Lịch Outlook của bạn, và nếu TalkBack, bạn sẽ nghe thấy lời nhắc sự kiện ở thời gian đã xác định trước trước khi sự kiện.

 1. Để hiển thị lời nhắc sự kiện, hãy vuốt xuống từ phía trên cùng của màn hình bằng hai ngón tay để mở thông báo tô.

 2. Trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi bạn nghe chi tiết sự kiện.

 3. Để mở sự kiện, gõ đúp vào màn hình.

  Để loại bỏ lời nhắc mà không mất bất kỳ hành động, đặt hai ngón tay trên màn hình song song và trượt nhanh sang phải theo chiều ngang.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng lịch Outlook

Sử dụng Lịch Outlook với tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Bạn có thể mở và sửa sự kiện lịch, gia nhập cuộc họp trực tuyến, và nhiều hơn nữa.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

Trong chủ đề này

Thiết lập dạng xem lịch của bạn

Bạn có thể lựa chọn giữa năm tùy chọn sau để xem lịch: Dạng xem Lịch công tác, Ngày, Tuần, Tháng hoặc Năm. Tùy chọn mặc định là Lịch công tác.

 1. Trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe "Mục", sau đó trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "nút dạng xem thu gọn," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Danh sách các tùy chọn dạng xem sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở, đọc và chỉnh sửa sự kiện lịch

Để luôn theo sát lịch trình bận rộn của mình, bạn có thể nhanh chóng đọc và chỉnh sửa chi tiết sự kiện.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa các sự kiện mình đã tạo. Ví dụ: bạn không thể chỉnh sửa yêu cầu họp bạn nhận từ người khác.

 1. Trong dạng xem Lịch công tác, trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy "Items" (Các Mục), rồi trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy sự kiện đầu tiên. Để duyệt đến các sự kiện khác trong tương lai, hãy trượt nhanh sang phải. Trình tường thuật sẽ thông báo tiêu đề, ngày và thời gian, địa điểm cũng như người tổ chức sự kiện khi bạn di chuyển qua các sự kiện.

 2. Để xem lại chi tiết hơn về sự kiện, hãy nhấn đúp vào màn hình khi bạn đang ở trên một sự kiện. Sự kiện sẽ mở ra trong một cửa sổ mới.

 3. Để nghe chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang phải hoặc trái.

 4. Để sửa sự kiện, trong trường hợp sổ chi tiết, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Nút sửa", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe chi tiết sự kiện mà bạn muốn sửa, và sau đó gõ đúp vào màn hình và thực hiện thay đổi bạn muốn.

 5. Khi hoàn thành, thực hiện một trong các bước sau:

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa một cuộc họp, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send Update button" (Nút Gửi Cập nhật), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa một cuộc hẹn, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save and close button" (Nút Lưu và đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Sự kiện được thay đổi, cửa sổ sự kiện đóng và tiêu điểm di chuyển đến dạng xem Lịch công tác.

Tham gia cuộc họp Skype for Business từ Lịch Outlook

Lưu ý: Để tham gia cuộc họp Skype for Business như được mô tả ở bên dưới, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt ứng dụng Skype for Business trên điện thoại, ứng dụng đang chạy, đồng thời, bạn đã đăng nhập vào Skype for Business bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình. Để tham gia một cuộc họp mà không sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học, xem mục Tham gia cuộc họp với tư cách là khách.

 1. Đi tới ứng dụng Lịch Outlook trên điện thoại của bạn.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy ngày cho hôm nay, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy sự kiện cuộc họp mình muốn mở, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Dạng xem chi tiết sự kiện mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "Details tab, item selected" (Đã chọn mục trong Tab Chi tiết). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Join online, link" (Liên kết Tham gia trực tuyến), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Ứng dụng Skype for Business sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy "Skype for Business, transition frame pane" (Ngăn khung chuyển tiếp của Skype for Business) theo sau là tiếng ding và bạn được kết nối vào cuộc họp.

  Mẹo: Để di chuyển giữa các nút trong cửa sổ cuộc họp—như tắt tiếng, bật tiếng và kết thúc cuộc gọi—hãy trượt nhanh sang phải. Để nhấn một nút, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Tham gia cuộc họp với tư cách là khách

Bạn có thể tham gia cuộc họp Skype for Business với tư cách là khách, nghĩa là bạn không phải đăng nhập vào Skype for Business bằng thông tin xác thực từ tài khoản cơ quan hoặc trường học, tuy nhiên, bạn vẫn cần phải cài đặt ứng dụng Skype for Business trên điện thoại của mình.

 1. Mở ứng dụng Lịch Outlook trên điện thoại của bạn.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy ngày cho hôm nay, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy sự kiện cuộc họp mình muốn mở, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Dạng xem chi tiết sự kiện mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "Details tab, item selected" (Đã chọn mục trong Tab Chi tiết). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Join online meeting" (Tham gia cuộc họp trực tuyến), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Ứng dụng Skype for Business sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Skype for Business, transition frame pane" (Ngăn khung chuyển tiếp của Skype for Business). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Join as a guest, button" (Nút Tham gia với tư cách là khách), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Enter your name" (Nhập tên bạn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình, nhập tên bạn theo ý bạn muốn tên xuất hiện trong cuộc họp.

 7. Khi hoàn tất, hãy dẫn hướng tới nút enter ở góc dưới cùng bên phải của bàn phím, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Transition frame" (Khung chuyển tiếp), theo sau là một tiếng ding và bạn được kết nối vào cuộc họp.

  Mẹo: Để di chuyển giữa các nút trong cửa sổ cuộc họp, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái. Để nhấn một nút, hãy nhấn đúp vào màn hình.

In lịch của bạn

In ngày, tuần hoặc tháng lịch đã chọn trong Lịch Outlook.

 1. Ở dạng xem bất kỳ, trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy "Items" (Các Mục), sau đó trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "More options button collapsed" (Nút Xem thêm tùy chọn thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình. Hộp thoại Dạng xem In mở với tiêu điểm ở trên tùy chọn dạng xem in. Bạn sẽ nghe thấy: "<current view selection>, read-only combobox" (hộp tổ hợp chỉ đọc <chọn dạng xem hiện tại>).

 3. Để chọn dạng xem in, nhấn đúp vào màn hình rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy dạng xem mình muốn, rồi nhấn đúp để chọn.

 4. Để chọn ngày bắt đầu dạng xem, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "From" (Từ) và ngày mặc định, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở lịch thả xuống. Trượt nhanh sang phải hoặc trái để duyệt ngày, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 5. Để mở hộp thoại in, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Preview" (Xem trước), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải để duyệt các tùy chọn in. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In), rồi nhấn đúp vào màn hình. Lịch sẽ được in.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng lịch Outlook

Sử dụng lịch trong Outlook Web App với bàn phím và tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để thực hiện các tác vụ cơ bản cần thiết. Bạn có thể mở và sửa sự kiện lịch, gia nhập cuộc họp trực tuyến, và nhiều hơn nữa.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt của Outlook trên web.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng Outlook Web App, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook Web App chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Outlook Web App.

Trong chủ đề này

Thiết lập dạng xem lịch của bạn

Bạn có thể thiết lập lịch của mình để hiển thị ngày đã chọn, tuần làm việc, cả tuần hoặc một tháng - tùy theo cách làm việc ưa thích của bạn.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+Shift+2 để mở lịch. Trình tường thuật sẽ thông báo: "Loaded <number of events> events in one selected calendar" (Đã tải <số sự kiện> sự kiện trong một lịch được chọn).

 2. Sử dụng các phím tắt sau để chọn dạng xem lịch:

  • Nhấn Shift+Alt+1 để hiển thị dạng xem ngày.

  • Nhấn Shift+Alt+2 để hiển thị dạng xem tuần làm việc.

  • Nhấn Shift+Alt+3 để hiển thị dạng xem cả tuần.

  • Nhấn Shift+Alt+4 để hiển thị dạng xem tháng.

Mở, đọc và chỉnh sửa sự kiện lịch

Để luôn theo sát lịch trình bận rộn của mình, bạn có thể nhanh chóng đọc và chỉnh sửa chi tiết sự kiện.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa các sự kiện mình đã tạo. Ví dụ: bạn không thể chỉnh sửa yêu cầu họp bạn nhận từ người khác.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+Shift+2 để mở lịch. Bạn sẽ nghe thấy: "Loaded <number of events> events in one selected calendar" (Đã tải <số sự kiện> sự kiện trong một lịch được chọn).

 2. Tùy theo dạng xem của bạn, thực hiện một trong các thao tác sau để di chuyển trong lịch:

  • Để di chuyển đến ngày, tuần hoặc tháng tiếp theo, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên phải.

  • Để di chuyển đến ngày, tuần hoặc tháng trước đó, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên trái.

 3. Ở dạng xem bất kỳ, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab để duyệt các sự kiện trong khoảng thời gian hiển thị. Khi bạn di chuyển, Trình tường thuật sẽ thông báo sự kiện dưới dạng "Event from <date>, <hours>, <event title>, <event location>, <organizer>" (Sự kiện từ <ngày>, <giờ>, <tiêu đề sự kiện>, <địa điểm sự kiện>, <người tổ chức>).

 4. Để xem lại chi tiết hơn về sự kiện hoặc mở sự kiện để chỉnh sửa, nhấn Enter. Cửa sổ Chi tiết sự kiện mở. Bạn sẽ nghe thấy: "Add a title for the event" (Thêm tiêu đề cho sự kiện).

 5. Để duyệt các chi tiết và tùy chọn sự kiện, nhấn phím Tab. Trình tường thuật sẽ thông báo các chi tiết và tùy chọn khi bạn di chuyển.

 6. Khi hoàn thành, thực hiện một trong các bước sau:

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa một cuộc họp, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn Enter.

  • Nếu bạn đang chỉnh sửa một cuộc hẹn, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Phím cách.

   Nếu bạn không thay đổi thông tin gì trong sự kiện, để đóng cửa sổ Chi tiết sự kiện, nhấn Esc.

 7. Sự kiện sẽ được thay đổi và tiêu điểm di chuyển đến Lịch.

Tham gia cuộc họp Skype for Business từ lịch Outlook

 1. Trong Outlook trên web, nhấn Ctrl+Shift+2 để mở lịch.

 2. Nhấn liên tiếp phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy sự kiện mình muốn tham gia, rồi nhấn Enter để mở sự kiện.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Join online meeting, link" (Liên kết Tham gia cuộc họp trực tuyến), rồi nhấn Enter.

 4. Hộp thoại Tham gia Cuộc họp có Âm thanh mở ra.

  Để tham gia với đầy đủ trải nghiệm âm thanh và video, hãy nhấn Enter. Hộp thoại Tham gia Cuộc họp có Âm thanh đóng lại và bạn được kết nối vào cuộc họp.

  Mẹo: Để bật hoặc tắt tiếng micrô khi đang trong cuộc họp, nhấn phím Logo Windows+F4. Để gác máy, nhấn Ctrl+Enter.

Đặt các tùy chọn cho lịch của bạn

Trong cài đặt lịch, bạn có thể thay đổi diện mạo lịch của mình hoặc chọn để nhận thông báo. Bạn cũng có thể sửa đổi thư vắng mặt của mình và cách bạn muốn gửi đối với các thư đó.

 1. Trong Outlook, để mở ngăn Cài đặt, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Use the Down arrow to use the Setting pane" (Sử dụng Mũi tên xuống để sử dụng ngăn Cài đặt), rồi nhấn phím Mũi tên xuống.

 2. Để dẫn hướng giữa các cài đặt sẵn dùng trong ngăn, hãy nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab. Trình tường thuật sẽ thông báo các cài đặt khi bạn di chuyển qua ngăn.

 3. Để chọn một cài đặt hoặc mở thêm các tùy chọn từ một cài đặt, hãy nhấn Enter. Để di chuyển giữa các cài đặt, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

 4. Khi hoàn tất, để thoát khỏi ngăn Cài đặt, nhấn Esc.

In lịch của bạn

In ngày, tuần hoặc tháng lịch đã chọn trong Outlook.

 1. Trong Outlook, nhấn Ctrl+Shift+2 để mở lịch.

 2. Chọn dạng xem lịch bạn muốn in

 3. Trong cửa sổ chính của Lịch, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "New button collapsed" (Nút Mới thu gọn). Rồi nhấn phím Mũi tên phải cho tới khi bạn nghe thấy “Print button” (Nút In), rồi nhấn Phím cách. Dạng xem trước khi in mở và bạn sẽ nghe thấy: "Print" (In).

 4. Nhấn Phím cách để mở hộp thoại in. Hộp thoại mở với tiêu điểm nằm trên hộp tổ hợp Máy in.

 5. Để chọn máy in, nhấn Phím cách, rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên máy in mình muốn sử dụng. Nhấn Phím cách để chọn.

 6. Nhấp phím Tab hoặc Shift+Tab để duyệt các tùy chọn in khác. Khi hoàn tất, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Print button” (Nút In), rồi nhấn Phím cách. Lịch sẽ được in.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình lên lịch cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Phím tắt trong Outlook trên web

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng lịch Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×