Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Excel với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để thực hiện các tác vụ cơ bản trong Excel. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật. Bạn sẽ tìm hiểu cách để bắt đầu ứng dụng, hãy tạo một sổ làm việc mới để chèn dữ liệu của bạn, tạo công thức đơn giản, sắp xếp hoặc lọc dữ liệu của bạn, thêm biểu đồ để hiển thị dữ liệu của bạn có nghĩa là gì.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Khởi động Excel

Để bắt đầu Excel, thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Nhấn phím logo Windows, nhập Excel, và sau đó nhấn Enter.

 • Trên thiết bị của bạn hoặc lưu trữ tệp mà bạn đang dùng, dẫn hướng đến Excel sổ làm việc bạn muốn mở rồi nhấn Enter. Sổ làm việc sẽ mở trong Excel.

Tạo sổ làm việc mới

Excel tệp được gọi là sổ làm việc. Mỗi sổ làm việc có nhiều trang tính, thường được gọi là bảng tính hoặc trang tính. Bạn có thể thêm số trang tính theo ý mình vào một sổ làm việc hoặc tạo các sổ làm việc mới để tách biệt dữ liệu.

 1. Trong Excel, để bắt đầu tạo sổ làm việc mới, hãy nhấn Alt+F, N.

 2. Để mở một sổ làm việc trống, hãy nhấn L.

Nhập dữ liệu của bạn

Khi nhập dữ liệu vào trang tính, bạn sẽ thao tác với hàng, cột và ô. Các ô được tham chiếu theo vị trí của ô trong hàng và cột trên trang tính, như vậy, ô A1 nằm ở hàng đầu tiên của cột A. Trên trang tính mới, ô A1 là lựa chọn mặc định.

 1. Để chọn một ô trống bạn muốn bắt đầu nhập dữ liệu, hãy nhấn các phím mũi tên. Khi bạn di chuyển đến ô trong sổ làm việc, trong JAWS, bạn sẽ nghe nội dung của ô và tham chiếu ô. Khi bạn chọn một ô trống, bạn sẽ nghe thấy, ví dụ: “Blank, G4” (Trống, G4). Trong tường thuật viên, bạn nghe tham chiếu ô, tiếp theo là "được chọn, có thể sửa", và nội dung của ô đó, nếu có.

 2. Hãy nhập văn bản hoặc số vào ô.

 3. Để nhập nội dung vào ô và di chuyển tới ô tiếp theo trong cột, hãy nhấn Enter. Để di chuyển tới ô tiếp theo trong hàng, hãy nhấn phím Tab. Bạn cũng có thể sử dụng các phím mũi tên.

Sử dụng Tự động tính tổng để thêm dữ liệu

Bạn có thể sử dụng hàm Tự Tính tổng để nhanh chóng thêm số bạn đã nhập vào trang tính.

 1. Chọn ô bạn muốn đặt tổng. Thông thường, tổng nằm ở bên phải hoặc bên dưới những số bạn đang thêm vào.

 2. Để nhập hàm Tự Tính tổng vào ô, hãy nhấn Alt+H, U, rồi S.

  Mẹo: Bạn có thể thay đổi các ô được chọn cho hàm Tự Tính tổng. Để chọn dải ô bạn muốn thêm, nhấn và giữ phím Shift rồi nhấn các phím mũi tên.

 3. Khi bạn xác nhận rằng hàm Tự Tính tổng đang tạo công thức cho những ô bạn muốn, hãy nhấn Enter. Hàm Tự Tính tổng sẽ cộng các số trong các ô đã chọn, rồi tổng sẽ xuất hiện trong ô bạn chọn.

 4. Để nghe kết quả phép tính Tự Tính tổng, hãy di chuyển trở lại ô chứa hàm Tự Tính tổng. Bạn sẽ nghe thấy số đó, thực tế, đây là kết quả của một công thức và tham chiếu ô, ví dụ: “538, Có công thức, G6”.

Tạo một công thức đơn giản

Bạn có thể nhập các công thức đơn giản để cộng, trừ, nhân hoặc chia các số trong trang tính của mình. Bạn tạo công thức bằng cách kết hợp tham chiếu ô (như B4 hay D6) chứa các số bạn muốn tính toán với toán tử toán học. Các toán tử là dấu cộng (+) để cộng, dấu trừ (-) để trừ, dấu sao (*) để nhân và dấu sổ chéo (/) để chia.

 1. Chọn ô bạn muốn đặt kết quả của công thức. Thông thường, tổng nằm ở bên phải hoặc bên dưới các số bạn đang tính toán.

 2. Nhập dấu bằng (=). Một công thức Excel luôn bắt đầu với dấu bằng.

 3. Để tạo công thức của bạn, hãy nhập tổ hợp tham chiếu ô (như B4 hay D6) và các toán tử toán học. Ví dụ: =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 hay =B4/B5.

  Mẹo: Để thực hiện các phép tính nhanh, thay vì tham chiếu ô, bạn có thể nhập số vào công thức của mình, ví dụ: =20 + 10, =20-10, =20 * 10 hay =20/10 .

 4. Nhấn Enter. Các số được tính toán và kết quả sẽ xuất hiện trong ô bạn chọn.

  Mẹo: Nếu bạn muốn con trỏ nằm trong ô hiện hoạt, hãy nhấn Ctrl+Enter.

Áp dụng định dạng số

Để phân biệt giữa các loại số khác nhau, hãy thêm định dạng số như tiền tệ, phần trăm hay ngày tháng.

 1. Chọn những ô chứa các số bạn muốn định dạng.

 2. Để mở hộp tổ hợp định dạng số, nhấn Alt+H, N.

 3. Để duyệt qua các định dạng số sẵn dùng, hãy nhấn vào xuống hoặc phím mũi tên lên.

  Mẹo: Nếu định dạng số bạn muốn, như Đặc biệt hoặc Tùy chỉnh, không nằm trong danh sách này, để thoát khỏi danh sách định dạng số, hãy nhấn Esc. Để mở tab số trong hộp thoại Định dạng ô , hãy nhấn Alt + H, O, sau đó E. Để duyệt qua danh sách định dạng số sẵn có, nhấn phím Tab và sau đó nhấn vào xuống hoặc phím mũi tên lên.

 4. Để áp dụng định dạng số đã chọn vào các ô được chọn, hãy nhấn Enter.

Lọc hoặc sắp xếp dữ liệu trong bảng

Khi tạo bảng từ dữ liệu của bạn trong một trang tính, bạn có thể phân tích dữ liệu theo nhiều cách khác nhau, bao gồm lọc hoặc sắp xếp một cách nhanh chóng.

 1. Để chọn nhóm dữ liệu bạn muốn phân tích dưới dạng bảng, hãy chọn ô đầu tiên. Sau đó, để di chuyển tới ô dữ liệu cuối cùng (thường ở góc đối diện của nhóm ô), nhấn xuống phím Shift rồi nhấn các phím mũi tên. Sau khi chọn nhóm ô, bạn sẽ nghe thấy tham chiếu ô và nội dung của ô đầu tiên trong dải ô, sau đó là tham chiếu ô cùng nội dung của ô cuối cùng trong dải ô. (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy tham chiếu ô và nội dung của ô đầu tiên trong dải ô.)

 2. Để mở công cụ Phân tích Nhanh, hãy nhấn Ctrl+Q.

 3. Để di chuyển tới tab Bảng, nhấn T.

 4. Để chọn lưới Bảng, nhấn phím Tab, rồi nhấn Enter. Dữ liệu bạn chọn sẽ được định dạng dưới dạng bảng. Đầu đề cột được thêm vào và các hàng sẽ được định dạng theo các màu thay đổi.

 5. Lọc bảng theo nội dung cột.

  1. Di chuyển tới đầu đề cột chứa dữ liệu bạn muốn lọc theo.

  2. Mở menu thả xuống tự lọc bằng cách nhấn Alt + phím mũi tên.

  3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Bộ lọc theo cách thủ công." Tiêu điểm nằm trên hộp kiểm Chọn tất cả được chọn theo mặc định.

  4. Để xóa hộp kiểm Chọn tất cả , nhấn phím cách.

  5. Để duyệt qua các lựa chọn bộ lọc, hãy nhấn phím mũi tên xuống, và chọn các hộp kiểm có chứa dữ liệu bạn muốn lọc theo, nhấn phím cách. Nhấn Enter để áp dụng bộ lọc lựa chọn.

  6. Để loại bỏ bộ lọc và hiển thị lại tất cả dữ liệu, hãy lặp lại các bước từ a đến c, và chọn hộp kiểm Chọn tất cả bằng cách nhấn phím cách. Nhấn Enter để áp dụng bộ lọc lựa chọn.

 6. Sắp xếp bảng.

  1. Di chuyển tới đầu đề của cột bạn muốn sắp xếp bảng theo đó.

  2. Mở menu thả xuống tự lọc bằng cách nhấn Alt + phím mũi tên.

  3. Để chọn Sắp xếp từ Nhỏ nhất đến Lớn nhất (đối với các số) hoặc Sắp xếp từ A đến Z (đối với văn bản), nhấn S. Để chọn Sắp xếp từ Lớn nhất đến Nhỏ nhất hoặc Sắp xếp từ Z đến A, nhấn O.

Tính toán số trong bảng

Với các công cụ Phân tích Nhanh, bạn có thể tính toán các số một cách nhanh chóng. Dù đó là tính tổng, tính trung bình hay phép đếm, Excel đều hiển thị các kết quả tính toán ở bên dưới hoặc bên cạnh các số trong bảng.

 1. Để chọn nhóm dữ liệu bạn muốn tính toán dưới dạng bảng, hãy chọn ô đầu tiên. Sau đó, để di chuyển tới ô dữ liệu cuối cùng (thường ở góc đối diện của nhóm ô), nhấn và giữ phím Shift rồi nhấn các phím mũi tên.

 2. Để mở công cụ Phân tích Nhanh, hãy nhấn Ctrl+Q.

 3. Để di chuyển tới tab Tổng, nhấn O, rồi nhấn phím Tab.

 4. Để duyệt qua các tùy chọn tính toán, bao gồm tổng, Trung bình, đếm, % tổng, và đang chạy, hoặc cho dữ liệu theo chiều ngang hoặc dọc dữ liệu, nhấn phím mũi tên phải.

 5. Chọn một tùy chọn tính toán, rồi nhấn Enter. Nhóm dữ liệu đã chọn được tính toán như đã xác định.

 6. Để nghe các kết quả, hãy chọn từng ô chứa công thức. Bạn sẽ nghe thấy kết quả công thức, thực tế là ô chứa công thức và tham chiếu ô.

Định dạng hoặc tô sáng dữ liệu dưới dạng bảng

Định dạng có điều kiện hoặc biểu đồ thu nhỏ có thể tô sáng dữ liệu quan trọng nhất của bạn hoặc hiển thị xu hướng dữ liệu. Bạn có thể sử dụng công cụ Phân tích Nhanh để nhanh chóng áp dụng những tô sáng này.

 1. Để chọn nhóm dữ liệu bạn muốn tô sáng bằng định dạng có điều kiện hoặc biểu đồ thu nhỏ, chọn ô đầu tiên. Sau đó, để di chuyển tới ô dữ liệu cuối cùng (thường ở góc đối diện của nhóm ô), nhấn và giữ phím Shift rồi nhấn các phím mũi tên.

 2. Để mở công cụ Phân tích Nhanh, hãy nhấn Ctrl+Q.

 3. Để di chuyển tới tab Định dạng tab, nhấn F. Để di chuyển tới menu Biểu đồ thu nhỏ, nhấn S. Để di chuyển tới tùy chọn tab, nhấn phím Tab.

 4. Để duyệt qua các tùy chọn định dạng hoặc định dạng biểu đồ thu nhỏ, hãy nhấn phím Mũi tên Phải hoặc phím Mũi tên Trái. Tùy chọn định dạng dành cho số gồm Thanh Dữ liệu, Màu, Bộ Biểu tượng cùng nhiều tùy chọn khác. Các tùy chọn định dạng dành cho văn bản bao gồm Văn bản Chứa, Giá trị Trùng lặp, Giá trị Duy nhất, Bằng Xóa Định dạng. Các tùy chọn biểu đồ thu nhỏ gồm Đường, CộtThắng/Thua, cũng như chỉ sẵn dùng khi các số đã được chọn.

 5. Chọn một tùy chọn định dạng hoặc tùy chọn biểu đồ thu nhỏ, rồi nhấn Enter. Nhóm dữ liệu bạn đã chọn sẽ được tính toán như đã xác định.

Hiển thị dữ liệu của bạn trong biểu đồ

Công cụ Phân tích Nhanh sẽ đề xuất một biểu đồ cụ thể và nhanh chóng tạo bản trình bày trực quan về dữ liệu của bạn.

 1. Để chọn nhóm chứa các số và nhãn bạn muốn trình bày trong biểu đồ, chọn ô đầu tiên. Sau đó, để di chuyển tới ô dữ liệu cuối cùng (thường ở góc đối diện của nhóm ô), nhấn và giữ phím Shift rồi nhấn các phím mũi tên.

 2. Để mở công cụ Phân tích Nhanh, hãy nhấn Ctrl+Q.

 3. Để di chuyển tới tab Biểu đồ, nhấn C, rồi nhấn phím Tab.

 4. Để duyệt qua các tùy chọn biểu đồ, hãy nhấn phím mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe tùy chọn bạn muốn.

 5. Nhấn Enter để chọn kiểu biểu đồ. Biểu đồ trình bày nhóm bạn đã chọn sẽ được thêm vào trang tính dưới dạng một đối tượng nhúng.

Lưu ý: Tìm hiểu về các cách khác để tạo biểu đồ với biểu đồ được đề xuất.

Lưu tài liệu của bạn

 1. Nhấn Ctrl + S để lưu sổ làm việc của bạn. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đang lưu sổ làm việc này, dạng xem Backstage Lưu dưới dạng mở ra, cho phép bạn chọn một vị trí lưu trữ cho sổ làm việc và đặt tên cho nó.

 2. Để di chuyến tới các lựa chọn vị trí Lưu Như, hãy nhấn phím Tab.

 3. Để chọn vị trí lưu trữ cho sổ làm việc, như OneDrive hoặc PC này, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe bạn muốn. Ngoài ra, để mở hộp thoại Lưu như , hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Duyệt" và sau đó nhấn Enter.

 4. Để duyệt tới thư mục trong vị trí lưu trữ bạn đã chọn, hãy nhấn phím Tab. Để di chuyển đến một thư mục cao hơn trong cấu trúc phân cấp, chọn Dẫn hướng lên. Để di chuyển đến danh sách thư mục, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Mục", theo sau là tên của thư mục đầu tiên. Để di chuyển qua danh sách, nhấn lên hoặc xuống phím mũi tên cho đến khi bạn nghe bạn muốn. Để chọn thư mục, nhấn Enter.

 5. Để đặt tên tệp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Hãy nhập tên tệp ở đây", và nhập tên.

 6. Để lưu tệp, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút lưu", và nhấn Enter.

In công việc của bạn

 1. Để mở dạng xem Backstage In, nhấn Ctrl+P.

 2. Nhấn phím Tab và Shift + Tab để duyệt các thiết đặt in, bao gồm các Thuộc tính in, In một mặt, Hướng dọc, Thường lềThiết lập trang. Để thay đổi một cài đặt đã chọn, hãy nhấn Enter. Để chọn một thiết đặt khác nhau, nhấn vào xuống hoặc phím mũi tên lên và sau đó nhấn Enter.

 3. Khi các thiết đặt in theo cách bạn muốn, để chọn in, hãy nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe "In", sau đó nhấn Enter. Máy in của bạn sẽ in sổ làm việc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng vào trang tính Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo biểu đồ và chọn biểu đồ trong Excel

Các phím tắt trong Excel for Windows

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Sử dụng Excel for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS dựng sẵn, để thực hiện tác vụ cơ bản, chẳng hạn như mở ứng dụng, tạo một sổ làm việc, hoặc nhập dữ liệu của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để chức năng cảm ứng trong Excel for iOS, hãy đến hướng dẫn cảm ứng của Excel cho iPhone.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Việc có hay không có các tùy chọn in được mô tả trong chủ đề này phụ thuộc vào các tính năng của máy in của bạn. Để biết chi tiết, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng máy in.

Trong chủ đề này

Mở Excel

 1. Trên màn hình chính của iPhone của bạn, hãy kéo một ngón tay xung quanh màn hình cho đến khi bạn nghe "Excel", sau đó gõ đúp vào màn hình.

Khi khởi động Excel lần đầu tiên, có thể bạn sẽ cần đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình. Để được hướng dẫn, hãy đăng nhập tại dùng đầu tiên.

Mẹo: Nếu bạn không đăng xuất khỏi ứng dụng Excel lần cuối bạn đã sử dụng, ứng dụng sẽ mở mà không cần nhắc bạn đăng nhập.

Đăng nhập vào Excel

Bạn có thể đăng nhập vào thời gian Excel for iOS đầu tiên bạn mở ứng dụng trở lên trên. Sau khi bạn đăng nhập vào Excel, tài khoản của bạn cũng là sẵn dùng trong các ứng dụng Office . Bạn có thể sử dụng Excel mà không đăng nhập, quá.

Đăng nhập tại dùng đầu tiên

 1. Khi bạn mở Excel lần đầu tiên, ứng dụng bắt đầu thiết lập ban đầu và sau đó bạn nghe: "Sử dụng Excel trên đường đi."

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Email hoặc số điện thoại, trường văn bản," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập của bạn email địa chỉ hoặc số điện thoại. Khi bạn thực hiện xong, hãy kéo một ngón tay xung quanh màn hình cho đến khi bạn nghe "tiếp", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình. Nút tiếp nằm ở giữa màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Hãy nhập mật khẩu, mật khẩu, trường văn bản bảo mật, yêu cầu," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn.

 6. Khi bạn thực hiện xong, hãy kéo một ngón tay xung quanh màn hình cho đến khi bạn nghe "Đăng nhập, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Nút đăng nhập nằm ở giữa màn hình. Bạn nghe: "Bạn đã sẵn sàng."

  Nếu bạn nghe "Không bỏ lỡ bất kỳ điều gì," trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe tùy chọn bạn muốn, "Bật thông báo" hoặc "Không bây giờ", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Đăng nhập sau khi dùng đầu tiên

Khi bạn quyết định để thực hiện hầu hết các sổ làm việc của bạn, bạn có thể đăng nhập vào Excel for iOS ngay cả sau khi bạn đã chưa sử dụng ứng dụng mà không đăng nhập một.

 1. Mở Excel.

 2. Kéo một ngón tay xung quanh phía dưới cùng bên trái của màn hình cho đến khi bạn nghe "Tài khoản nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút đăng nhập," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Kéo một ngón tay xung quanh màn hình cho đến khi bạn nghe "Email, điện thoại hoặc Skype, trường văn bản, yêu cầu," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc Skype tên của bạn. Khi bạn thực hiện xong, hãy kéo một ngón tay xung quanh màn hình cho đến khi bạn nghe "tiếp", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình. Nút tiếp theo được đặt trong Trung tâm của màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Mật khẩu cho trường văn bản bảo mật," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 7. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn.

 8. Khi bạn thực hiện xong, hãy kéo một ngón tay xung quanh màn hình cho đến khi bạn nghe "Đăng nhập, nút," và sau đó nâng ngón tay bật trên màn hình. Nút đăng nhập nằm ở giữa màn hình.

Mở sổ làm việc

Mở một sổ làm việc gần đây

 1. Mở Excel.

 2. Để mở một sổ làm việc gần đây, hãy kéo một ngón tay xung quanh phía dưới cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe "Gần đây nút", sau đó gõ đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe tệp bạn muốn và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Mở một sổ làm việc cũ hơn

 1. Mở Excel.

 2. Để mở một sổ làm việc cũ hơn, hãy kéo một ngón tay xung quanh phía dưới cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe "Mở nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe vị trí tệp bạn muốn và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Dẫn hướng đến tệp và gõ đúp vào màn hình để mở nó.

Lưu ý: Nếu bạn đã làm việc trên sổ làm việc và muốn mở khác, hãy kéo một ngón tay xung quanh phần trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe "đóng tệp", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình. Để mở một gần đây hoặc sổ làm việc cũ hơn, hãy làm theo các bước trên.

Tạo sổ làm việc mới

Excel tệp được gọi là sổ làm việc. Mỗi sổ làm việc có nhiều trang tính, thường được gọi là bảng tính hoặc trang tính. Bạn có thể thêm bao nhiêu trang tính tùy thích vào sổ làm việc hoặc tạo sổ làm việc mới để dữ liệu luôn được sắp xếp khoa học.

 1. Mở Excel.

 2. Kéo một ngón tay xung quanh phía dưới cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe "Mới, nút" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Sổ làm việc trống."

 3. Để mở một sổ làm việc trống, gõ đúp vào màn hình. Để sử dụng một mẫu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe tên của sổ làm việc mẫu bạn muốn và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Lưu ý: Nếu bạn đã làm việc trên sổ làm việc và muốn tạo một mật khẩu mới, hãy kéo một ngón tay xung quanh phần trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe "đóng tệp", nút, và sau đó gõ đúp vào màn hình. Để tạo một sổ làm việc mới, hãy làm theo bước 2-3 bên trên.

Tạo trang tính mới trong sổ làm việc

 1. Trong một sổ làm việc, kéo ngón tay của bạn xung quanh dưới cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe "Nút thêm trang tính", sau đó gõ đúp vào màn hình. Mở trang tính mới và được giữ lại tiêu điểm lên nút thêm trang tính.

 2. Để di chuyển tiêu điểm trở lại trang tính, hãy kéo ngón tay của bạn xung quanh màn hình cho đến khi bạn nghe tên của một ô, ví dụ, "cột B, hàng 3, B3," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Nhập dữ liệu của bạn

Khi nhập dữ liệu vào trang tính, bạn sẽ thao tác với hàng, cột và ô. Các ô được tham chiếu theo vị trí của ô trong hàng và cột trên trang tính, như vậy, ô A1 nằm ở hàng đầu tiên của cột A. Trên trang tính mới, ô A1 là lựa chọn mặc định.

 1. Trên trang tính của bạn, hãy kéo một ngón tay xung quanh màn hình để tìm ô bạn muốn làm việc.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe "Được chọn," theo sau là các ô chi tiết. Ô bây giờ được chọn.

 3. Để mở trình trên màn hình bàn phím, hãy gõ đúp vào màn hình một lần nữa. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập số hoặc văn bản mà bạn muốn.

 4. Khi bạn hoàn tất, hãy kéo một ngón tay xung quanh phía trên cùng bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Nhập nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Áp dụng định dạng số

Bạn có thể hiển thị các loại số khác nhau bằng cách áp dụng định dạng cho ô, ví dụ như tiền tệ, phần trăm hay ngày tháng.

 1. Trên trang tính, kéo ngón tay của bạn xung quanh màn hình để tìm ô bạn muốn làm việc, và sau đó gõ đúp vào màn hình để chọn ô.

 2. Để đóng trình trên màn hình bàn phím, hãy gõ đúp vào màn hình một lần nữa.

 3. Kéo một ngón tay xung quanh phần trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe "Hiển thị nút ribbon", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe thấy tab hiện tại, ví dụ, "dữ liệu, tab."

 4. Nếu cần thiết, để đi đến trang đầu tab, gõ đúp vào màn hình, và sau đó trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe: "Tab trang đầu." Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút định dạng số", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Định dạng số."

 6. Kéo một ngón tay xuống màn hình cho đến khi bạn nghe định dạng bạn muốn chẳng hạn như tiền tệ, thời gianhoặc tỷ lệ phần trăm.

 7. Để chọn định dạng, nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Một số tùy chọn định dạng cũng có menu con cung cấp thêm tùy chọn. Để kiểm tra xem liệu có sự menu con, hãy vuốt ngay từ tùy chọn. Nếu tùy chọn có một menu con, bạn nghe: "Thông tin thêm." Để mở menu con, nhấn đúp vào màn hình.

Lưu tài liệu của bạn

Excel for iOS sẽ tự động lưu công việc của bạn, nhưng bạn có thể thay đổi tên tệp và chọn vị trí của tệp.

Lưu bản sao của tệp của bạn với tên mới

 1. Trong trang tính Excel , kéo một ngón tay xung quanh phần trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe "Tệp nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe vào mục menu "Lưu một bản sao nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Lưu dưới dạng, tên tệp, trường văn bản" Bàn phím trên màn hình mở ra.

 3. Để thay đổi tên tệp, hãy dùng các bàn phím trên màn hình để nhập tên tệp mới.

 4. Khi bạn hoàn tất, hãy kéo một ngón tay xung quanh góc dưới bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Xong", sau đó gõ đúp vào màn hình để lưu tệp.

Chọn vị trí cho tệp của bạn

 1. Trong trang tính Excel , kéo một ngón tay xung quanh phần trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe "Tệp nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "lưu một bản sao nút", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Lưu dưới dạng, tên tệp, trường văn bản"

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe vị trí nơi lưu tệp của bạn, chẳng hạn như OneDrive hoặc iPhone. Gõ đúp vào màn hình để chọn vị trí.

 4. Trong tùy chọn vị trí bạn đã chọn, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thư mục có thể xảy ra hoặc vị trí con khác bạn muốn và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Save button” (Nút Lưu), rồi nhấn đúp để lưu tệp vào vị trí đã chọn.

  Mẹo: Nếu bạn đang tìm cách lưu tệp với tên mà đã tồn tại, bạn nghe "thay thế tệp không?" Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Hủy bỏ nút" hoặc "Thay thế nút" tùy vào việc bạn muốn thực hiện. Nhấn đúp vào màn hình để xác nhận lựa chọn của bạn.

In tài liệu của bạn

In trang tính của bạn trực tiếp từ iPhone của bạn vào máy in hỗ trợ AirPrint. Để tìm hiểu thêm về AirPrint và các máy in được hỗ trợ, hãy tham khảo Sử dụng AirPrint để in từ iPhone, iPad hoặc iPod touch.

 1. Hãy đảm bảo iPhone của bạn và máy in được kết nối với cùng mạng Wi-Fi.

 2. Trong một tệp Excel , kéo một ngón tay xung quanh phần trên cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe "Tệp nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "In, nút" và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "File, nút quay lại."

 4. Trượt nhanh sang phải và bạn nghe: "AirPrint, nút." Nhấn đúp vào màn hình. Tùy chọn bố trí trang mở ra.

 5. Kéo một ngón tay xuống màn hình để duyệt danh sách các tùy chọn bố trí. Để chọn một tùy chọn, nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để chọn máy in, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tiếp theo, nút." Nếu bạn được nhắc để cho phép chuyển đổi tệp trực tuyến, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Cho phép", sau đó gõ đúp vào màn hình. Trang Tùy chọn máy in sẽ mở ra.

 7. Để chọn máy in của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Máy in, chọn máy in, nút", sau đó gõ đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe máy in bạn muốn và sau đó gõ đúp vào màn hình. Tiêu điểm trở lại trang Tùy chọn máy in .

 8. Để đặt số lượng bản sao cần in ra, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Một bản sao" hoặc vùng chọn hiện tại. Để thay đổi số hiện tại của bản sao, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Giảm" hoặc "Khoảng một", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 9. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Nút in", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Để biết hướng dẫn về cách thực hiện các tác vụ in nâng cao hơn, hãy sử dụng bộ đọc màn hình để in sổ làm việc Excel.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để in sổ làm việc Excel

Sử dụng bàn phím ngoài với Excel for iPhone

Sử dụng bàn phím ngoài với Excel for iPad

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Sử dụng Excel với TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, để thực hiện tác vụ cơ bản, chẳng hạn như tạo, sửa hoặc in sổ làm việc.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở Excel for Android

 1. Trên màn hình Trang chủ của thiết bị Android của bạn, hãy kéo một ngón tay xung quanh màn hình cho đến khi bạn nghe "" ứng dụng, và sau đó gõ đúp vào màn hình. Biểu tượng được đặt tại Trung tâm dưới cùng của màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Excel", sau đó gõ đúp vào màn hình.

Khi bạn bắt đầu Excel lần đầu tiên, bạn có thể cần đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn. Để được hướng dẫn, hãy đăng nhập tại dùng đầu tiên.

Mẹo: Nếu bạn đã bật thoại Ok Google phát hiện trong ứng dụng Google , bạn có thể nói "Ok Google, mở Excel."

Mẹo: Nếu bạn không đăng xuất khỏi ứng dụng Excel lần cuối bạn đã sử dụng, ứng dụng sẽ mở mà không cần nhắc bạn đăng nhập.

Đăng nhập vào Excel

Bạn có thể đăng nhập vào thời gian Excel đầu tiên bạn mở ứng dụng trở lên trên. Sau khi bạn đăng nhập vào Excel, tài khoản của bạn cũng là sẵn dùng trong các ứng dụng Office. Bạn có thể sử dụng Excel mà không đăng nhập, quá.

Đăng nhập tại dùng đầu tiên

 1. Khi bạn mở Excel lần đầu tiên, ứng dụng bắt đầu thiết lập ban đầu và sau đó bạn nghe: "Đăng nhập vào tài khoản Microsoft."

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nhập của bạn hộp sửa Email, điện thoại hoặc Skype,", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc tên Skype của bạn. Khi bạn thực hiện xong, hãy kéo một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe "Đi, nút," và sau đó nâng ngón tay bật trên màn hình. Nút đi được đặt trên góc dưới bên phải của màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Mật khẩu, hộp sửa," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn.

 6. Khi bạn thực hiện xong, hãy kéo một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe "Đi, nút," và sau đó nâng ngón tay bật trên màn hình. Nút đi được đặt trên góc dưới bên phải của màn hình.

Đăng nhập sau khi dùng đầu tiên

Khi bạn quyết định để thực hiện hầu hết các sổ làm việc của bạn, bạn có thể đăng nhập vào Excel ngay cả sau khi bạn đã chưa sử dụng ứng dụng mà không đăng nhập một.

 1. Mở Excel.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe: "nhận việc di chuyển. Đăng nhập."

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in button" (Nút Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình. Cửa sổ đăng nhập sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nhập của bạn hộp sửa Email, điện thoại hoặc Skype,", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc tên Skype của bạn. Khi bạn thực hiện xong, rag một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe "Đi, nút," và sau đó nâng ngón tay bật trên màn hình. Nút đi được đặt trên góc dưới bên phải của màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Mật khẩu, hộp sửa," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 7. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn.

 8. Khi bạn thực hiện xong, hãy kéo một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe "Đi, nút," và sau đó nâng ngón tay bật trên màn hình. Nút đi được đặt trên góc dưới bên phải của màn hình.

Mở sổ làm việc

Khi Excel mở ra, bạn đất trên trang Excel . Nó liệt kê sổ làm việc gần đây nhất của bạn. Bạn có thể mở một tệp của chúng hoặc sổ làm việc lớn.

 • Để mở một sổ làm việc gần đây, hãy kéo một ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe tệp bạn muốn và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 • Để mở một sổ làm việc cũ hơn, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Mở nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe vị trí của tệp và gõ đúp vào màn hình. Dẫn hướng đến tệp và gõ đúp vào màn hình để mở nó.

Lưu ý: Nếu bạn đã làm việc trên sổ làm việc và muốn mở khác một, hãy vuốt xuống sau đó bên trái. Bạn đất trên trang Excel . Để mở một gần đây hoặc sổ làm việc cũ hơn, hãy làm theo các bước trên.

Tạo sổ làm việc mới

Excel tệp được gọi là sổ làm việc. Mỗi sổ làm việc có nhiều trang tính, thường được gọi là bảng tính hoặc trang tính. Bạn có thể thêm bao nhiêu trang tính tùy thích vào sổ làm việc hoặc tạo sổ làm việc mới để dữ liệu luôn được sắp xếp khoa học.

 1. Mở Excel.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Mới", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Mới, sổ làm việc trống."

 3. Để mở một sổ làm việc trống, gõ đúp vào màn hình. Để sử dụng một mẫu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe tên của mẫu sổ làm việc bạn muốn dùng, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Lưu ý: Nếu bạn đã làm việc trên sổ làm việc và muốn tạo một mới một, hãy vuốt xuống sau đó bên trái. Bạn đất trên trang Excel . Để tạo một sổ làm việc mới, hãy làm theo các bước 2-3 bên trên.

Tạo trang tính mới trong sổ làm việc

Trong sổ làm việc, hãy rê ngón tay xung quanh vùng bên trái ở dưới cùng của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy “Add sheet button” (Nút Thêm trang tính), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Nhập dữ liệu của bạn

Khi nhập dữ liệu vào trang tính, bạn sẽ thao tác với hàng, cột và ô. Các ô được tham chiếu theo vị trí của ô trong hàng và cột trên trang tính, như vậy, ô A1 nằm ở hàng đầu tiên của cột A. Trên trang tính mới, ô A1 là lựa chọn mặc định.

 1. Trên trang tính, hãy kéo ngón tay của bạn xung quanh màn hình để tìm ô bạn muốn làm việc.

 2. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Nút cắt."

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Edit button” (Nút Chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe "Hiển thị <the ngôn ngữ của keyboard>," ví dụ, "Tiếng Anh Mỹ bàn phím."

 4. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập số hoặc văn bản mà bạn muốn.

 5. Khi bạn hoàn tất, hãy kéo ngón tay của bạn xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Nhập nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Áp dụng định dạng số

Bạn có thể hiển thị các loại số khác nhau bằng cách áp dụng định dạng cho ô, ví dụ như tiền tệ, phần trăm hay ngày tháng.

 1. Trên trang tính, kéo ngón tay của bạn xung quanh màn hình để tìm ô bạn muốn làm việc, và sau đó gõ đúp vào màn hình để kích hoạt vào ô.

 2. Để đóng menu ngữ cảnh, hãy vuốt xuống, sau đó bên trái.

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Nút thêm tùy chọn", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Tab menu, <current tab>, được chọn."

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Menu định dạng số", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Định dạng số."

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe định dạng bạn muốn chẳng hạn như tiền tệ, thời gianhoặc tỷ lệ phần trăm.

 6. Để chọn định dạng, nhấn đúp vào màn hình.

  Mẹo: Một số tùy chọn định dạng cũng có menu con. Chẳng hạn như bạn sẽ nghe thấy: “Number menu” (Menu số). Để mở menu con, nhấn đúp vào màn hình.

Tạo công thức đơn giản

Bạn có thể tạo các công thức đơn giản để cộng, trừ, nhân hoặc chia các con số của mình.

 1. Trên trang tính, hãy kéo ngón tay của bạn xung quanh màn hình để tìm ô bạn muốn làm việc.

 2. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Nút cắt."

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút sửa", và sau đó gõ đúp vào màn hình để mở bàn phím trên màn hình.

 4. Để tạo công thức, hãy nhập một tổ hợp số và toán tử tính toán bằng cách kéo ngón tay trên bàn phím và nâng ngón tay của bạn tại mà bạn cần.

  Nhập dấu cộng (+) để làm phép cộng, dấu trừ (-) cho phép trừ, dấu hoa thị (*) để làm phép nhân hoặc dấu gạch chéo (/) cho phép chia. Ví dụ, nhập = 2 + 4, = 4-2, = 2 * 4hoặc = 4/2.

 5. Khi bạn hoàn tất, hãy kéo ngón tay của bạn xung quanh góc trên bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe "Nhập nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Excel chạy phép tính và chèn kết quả trong ô.

Lưu tài liệu của bạn

Excel tự động lưu tài liệu của bạn, tuy nhiên, bạn có thể thay đổi tên tệp và chọn vị trí của tệp.

Lưu bản sao của tệp

 1. Trong một tệp Excel , để thay đổi tên tệp của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tệp nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “File menu opened” (Đã mở menu Tệp).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy mục menu “Save as button” (Nút Lưu dưới dạng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Enter file name” (Nhập tên tệp).

 3. Để thay đổi tên tệp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút Xóa", và sau đó gõ đúp vào màn hình để xóa tên tệp, hiện tại.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Hãy nhập tên tệp, hộp sửa", sau đó gõ đúp vào màn hình để mở các bàn phím trên màn hình.

 5. Nhập tên tệp. Khi bạn hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "lưu nút", sau đó gõ đúp để lưu tệp.

Chọn vị trí cho tệp của bạn

 1. Trong một tệp Excel , để thay đổi vị trí của tệp của bạn, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Tệp nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình để mở menu Tệp. Bạn sẽ nghe thấy: “File menu opened” (Đã mở menu Tệp).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy mục menu “Save as button” (Nút Lưu dưới dạng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy “Enter file name” (Nhập tên tệp).

 3. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe vị trí nơi lưu tệp của bạn, chẳng hạn như OneDrive hoặc thiết bị này. Gõ đúp vào màn hình để chọn vị trí.

 4. Trong tùy chọn vị trí bạn đã chọn, hãy trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thư mục có thể xảy ra hoặc vị trí con khác bạn muốn và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Save button” (Nút Lưu), rồi nhấn đúp để lưu tệp vào vị trí đã chọn.

  Mẹo: Nếu bạn đang tìm cách lưu tệp với tên mà đã tồn tại, bạn nghe "thay thế tệp không?" Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Hủy bỏ nút" hoặc "Thay thế nút" tùy vào việc bạn muốn thực hiện. Nhấn đúp vào màn hình để xác nhận lựa chọn của bạn.

In tài liệu của bạn

Đảm bảo rằng bạn đã kết nối máy in với thiết bị.

 1. Trong một tệp Excel , trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tệp nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình để mở menu Tệp. Bạn sẽ nghe thấy: “File menu opened” (Đã mở menu Tệp).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy "Print" (In), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Tùy chọn bố trí, menu Tệp đóng cửa." Tùy chọn in trang mở ra.

 3. Để in với tùy chọn mặc định, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "In, nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Bạn nghe: "Cho phép Excel sử dụng một dịch vụ trực tuyến từ Microsoft để chuẩn bị tệp cho printing?" Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Cho phép nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "danh sách thả xuống. Chọn máy in", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của máy in bạn muốn, rồi gõ đúp vào màn hình để kích hoạt.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút in", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

Để biết hướng dẫn về cách thực hiện các tác vụ in nâng cao hơn, hãy sử dụng bộ đọc màn hình để in sổ làm việc Excel.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn bảng vào trang tính Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để in sổ làm việc Excel

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Sử dụng Excel với tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, để thực hiện tác vụ cơ bản, chẳng hạn như đăng nhập vào Excel và mở một sổ làm việc.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở Excel

 1. Trên thiết bị của bạn, trong danh sách tất cả ứng dụng , trượt nhanh sang phải cho đến khi tường thuật viên sẽ thông báo "Excel".

 2. Nhấn đúp vào màn hình để mở ứng dụng.

Lưu ý: Excel tự động đăng nhập bằng tài khoản Microsoft mà bạn đã thiết lập điện thoại của bạn với. Bạn nghe "Trang bắt đầu," theo sau là tên tài khoản của bạn và "Nút." Nếu bạn đăng xuất khỏi ứng dụng Excel lần cuối bạn đã sử dụng nó, hoặc nếu bạn muốn sử dụng tài khoản khác, hãy tham khảo đăng nhập vào Excel.

Mẹo: Nếu bạn đã ghim một lát xếp cho Excel trên màn hình Trang chủ của thiết bị của bạn, bạn cũng có thể mở ứng dụng từ đó. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Excel", tiếp theo là kích cỡ của lát xếp, ví dụ "nhỏ, 1 bằng 1." Nhấn đúp vào màn hình.

Đăng nhập vào Excel

Bạn có thể đăng nhập nhanh với cùng một tài khoản Microsoft mà bạn đã thiết lập điện thoại của bạn, hoặc chọn Microsoft khác, cơ quan hoặc trường học tài khoản.

Đăng nhập bằng tài khoản được gợi ý

 1. Sau khi mở Excel, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Đăng nhập nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe "Hãy đăng nhập," theo sau là tên của tài khoản Microsoft mà bạn đã thiết lập điện thoại của bạn.

 2. Để sử dụng tài khoản, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút tiếp tục", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe "Trang bắt đầu," theo sau là tên tài khoản của bạn và "Nút."

  Bạn hiện đang đăng và tiêu điểm nằm trên trang bắt đầu.

Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft

 1. Sau khi mở Excel, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Đăng nhập nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe "Hãy đăng nhập," theo sau là tên của tài khoản Microsoft mà bạn đã thiết lập điện thoại của bạn.

 2. Để dùng một tài khoản Microsoft khác, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tài khoản Microsoft, Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Continue button" (Nút Tiếp tục), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Nhập email, điện thoại của bạn, hoặc Skype."

 4. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập email địa chỉ, số điện thoại hoặc tên người dùng Skype, vị trí của bạn tiêu điểm đến phím Enter, và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Nhập mật khẩu."

 5. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn, đặt tiêu điểm đến phím Enter, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 6. Nếu bạn nghe "Nút OK", bạn cần phải bật tài khoản Microsoft của bạn bằng cách nhập mã PIN thiết bị của bạn. Gõ đúp vào màn hình, và sau đó sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập mã PIN của bạn.

 7. Khi bạn nghe "trang bắt đầu, nút mới," Excel đã hoàn tất bạn đăng nhập. Tiêu điểm nằm trên trang bắt đầu.

Đăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học

 1. Sau khi mở Excel, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Đăng nhập nút," và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe "Hãy đăng nhập," theo sau là tên của tài khoản Microsoft mà bạn đã thiết lập điện thoại của bạn.

 2. Để dùng một tài khoản khác, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "cơ quan hoặc trường học tài khoản," và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Continue button" (Nút Tiếp tục), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Cancel button" (Nút Hủy bỏ).

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Địa chỉ, có thể sửa văn bản, Email" và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 5. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email của bạn, hãy chọn Enter, và gõ đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Password, editable text" (Mật khẩu, văn bản có thể chỉnh sửa), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn, đặt tiêu điểm đến phím Enter, và gõ đúp vào màn hình.

 8. Thiết bị của bạn yêu cầu nếu Windows nên nhớ tài khoản này. Tùy thuộc vào tùy chọn nào bạn muốn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Bỏ qua bây giờ, nối kết" hoặc "Có nút", và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 9. Bạn nghe "Tài khoản bạn đã thêm vào ứng dụng này," theo sau là thông tin tài khoản của bạn. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút đóng", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe "Trang bắt đầu," theo sau là tên tài khoản của bạn và "Nút."

Mở một sổ làm việc gần đây

Bạn có thể tìm thấy các sổ làm việc được dùng gần đây của bạn ngay trên trang bắt đầu Excel .

 1. Trên Excel bắt đầu trang, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Được chọn gần đây." Danh sách các sổ làm việc gần đây bắt đầu ở đây.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy sổ làm việc bạn muốn mở rồi sau đó gõ đúp vào màn hình.

Duyệt cho một sổ làm việc

 1. Nếu sổ làm việc bạn tìm kiếm không phải trên Excel bắt đầu trang, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe "Nút duyệt", và sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Chọn ứng dụng, gần đây."

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy tùy chọn bạn muốn, ví dụ, Các thiết bị này hoặc OneDrive, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy thư mục bên phải, ví dụ, tài liệu, và sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy tệp bên phải, sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Tải xuống."

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "sổ làm việc mở ứng dụng thanh nút", sau đó gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe "Mở," theo sau là tên của sổ làm việc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để in sổ làm việc Excel

Sử dụng các phím tắt với bàn phím ngoài trong Excel Mobile for Windows 10

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Sử dụng Excel Online với bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để thực hiện tác vụ cơ bản, chẳng hạn như tạo một sổ làm việc mới, sửa sổ làm việc và in công việc của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, JAWS và NVDA, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và kỹ thuật.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office Online. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Excel Online, chúng tôi khuyên bạn nên dùng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Excel Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Excel Online.

Trong chủ đề này

Mở Excel Online

 1. Đi tới https://www.office.com.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Đăng nhập vào tài khoản của bạn", và sau đó nhấn Enter. Cửa sổ chọn tài khoản sẽ mở ra.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe tên tài khoản hoặc người dùng bạn muốn dùng để đăng nhập, sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "nhập mật khẩu, chỉnh sửa."

  Nếu bạn không nghe tài khoản mà bạn muốn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Sử dụng tài khoản khác, nút" rồi nhấn Enter. Nhập vào email hoặc số điện thoại của tài khoản, sau đó nhấn Enter.

 4. Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter. Bạn nghe: "Microsoft Office, nhà."

 5. Để mở Excel Online, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "đi đến Excel, nối kết," rồi nhấn Enter. Excel Online sẽ mở ra.

Mở sổ làm việc

Bạn có thể mở tệp bạn đã làm việc trên gần đây hoặc đi tới của mình kho lưu trữ trực tuyến ưu tiên chẳng hạn như OneDrive và mở tệp từ đó.

Mở một sổ làm việc khi khởi động Excel Online

 1. Mở và đăng nhập vào Excel Online. Mở ứng dụng và tiêu điểm nằm trên một tùy chọn sổ làm việc trống mới.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để mở một tệp gần đây, hãy nhấn phím Shift + Tab cho đến khi bạn nghe tệp gần đây bạn muốn, sau đó nhấn Enter. Mở tệp theo Dạng xem soạn thảo hoặc Dạng xem chỉ đọc.

  • Để mở tài liệu từ một kho lưu trữ trực tuyến, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Mở từ <the trực tuyến repository>", sau đó nhấn Enter. Dẫn hướng đến tệp mà bạn muốn, sau đó nhấn Enter. Tệp đang mở trong Dạng xem chỉ đọc.

Mở một sổ làm việc khi làm việc trong Excel Online

Lưu ý: Để mở một sổ làm việc khi đã làm việc trong Excel Online, bạn phải ở Dạng xem soạn thảo. Tùy chọn không sẵn dùng trong Dạng xem chỉ đọc. Để hướng dẫn về cách để đến Dạng xem soạn thảo, hãy chuyển sang dạng xem soạn thảo.

 1. Nhấn phím logo Alt + Windows. Tiêu điểm sẽ di chuyển vào ruy-băng.

 2. Để mở menu tệp , nhấn F. Bạn nghe: "đóng menu, menu mục." Nếu bạn không nghe thấy điều này, bạn không chắc trong Dạng xem soạn thảo.

 3. Để mở menu mở , hãy nhấn O.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe gần đây tài liệu mà bạn muốn, rồi nhấn Enter. Mở tệp theo Dạng xem soạn thảo hoặc Dạng xem chỉ đọc.

  • Để mở tài liệu từ một kho lưu trữ trực tuyến, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "hơn trên <the trực tuyến repository>", sau đó nhấn Enter. Dẫn hướng đến tệp mà bạn muốn, sau đó nhấn Enter. Tệp đang mở trong Dạng xem chỉ đọc.

Mở một sổ làm việc trong phiên bản đầy đủ của Excel

Nếu bạn có phiên bản máy tính đầy đủ của Excel, nó cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn khác khi làm việc với tệp của bạn. Thật dễ dàng để mở phiên bản đầy đủ từ Excel Online.

 1. Trong Excel Online, sau khi mở sổ làm việc bạn muốn sửa với phiên bản đầy đủ, hãy nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe: "Được chọn, trang đầu tab mục."

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "sửa trong Excel, nút," rồi nhấn Enter để mở sổ làm việc trong Excel. Bạn nghe "Thoại, chúng tôi đang mở này trong Microsoft Excel" trong khi chương trình đang tải.

 3. Sau khi Excel đã mở, bạn có thể được yêu cầu đăng nhập. Nhập địa chỉ email của bạn và nhấn Enter, và sau đó nhập mật khẩu của bạn và nhấn Enter.

  Lưu ý: Nếu bạn đang dùng một cơ quan hoặc trường học, các bước đăng nhập có thể hơi khác một chút. Ví dụ, bạn có thể cần dùng PIN hoặc smartcard để đăng nhập.

  Trong Excel, tiêu điểm nằm trong ô đầu tiên của hàng đầu tiên của sổ làm việc của bạn.

Chuyển sang dạng xem soạn thảo

Nếu bạn đã mở một sổ làm việc trong Dạng xem chỉ đọcvà muốn sửa tệp, bạn cần chuyển sang Dạng xem soạn thảo.

 1. Trong Dạng xem chỉ đọc, nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe tên hoặc tên người dùng của bạn.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "sửa sổ làm việc, nút thu gọn." Nhấn Enter để bung rộng menu.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Sửa trong trình duyệt", sau đó nhấn Enter. Tệp đang mở trong Dạng xem soạn thảo.

Tạo sổ làm việc mới

Bạn có thể tạo một sổ làm việc mới từ mẫu hoặc từ đầu.

Tạo một sổ làm việc khi khởi động Excel Online

 1. Mở và đăng nhập vào Excel Online. Mở ứng dụng và tiêu điểm nằm trên một tùy chọn sổ làm việc trống mới. Tùy chọn sổ làm việc này không chứa bất kỳ định dạng được xác định trước.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để mở một sổ làm việc trống mới và bắt đầu làm việc trên đó, nhấn Enter.

  • Để duyệt danh sách các mẫu sẵn dùng, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe mẫu bạn muốn, sau đó nhấn Enter.

  Sổ làm việc mới mở ra và tiêu điểm đang ở ô đầu tiên trong trang tính.

Tạo một sổ làm việc khi làm việc trong Excel Online

Lưu ý: Để tạo một sổ làm việc mới khi đã làm việc trong Excel Online, bạn phải ở Dạng xem soạn thảo. Tùy chọn không sẵn dùng trong Dạng xem chỉ đọc. Để hướng dẫn về cách để đến Dạng xem soạn thảo, hãy chuyển sang dạng xem soạn thảo.

 1. Nếu bạn đã làm việc trên sổ làm việc và muốn tạo một mới một, nhấn phím logo Alt + Windows. Tiêu điểm sẽ di chuyển vào ruy-băng.

 2. Để mở menu tệp , nhấn F. Bạn nghe: "đóng menu, menu mục." Nếu bạn không nghe thấy điều này, bạn không chắc trong Dạng xem soạn thảo.

 3. Để mở menu mới , nhấn N.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe mẫu tùy chọn bạn muốn, rồi nhấn Enter.

Sửa sổ làm việc của bạn

Để sửa sổ làm việc của bạn, bạn cần phải nằm trong Dạng xem soạn thảo. Để hướng dẫn về cách để đến Dạng xem soạn thảo, hãy chuyển sang dạng xem soạn thảo.

Nhập dữ liệu của bạn

 1. Để di chuyển giữa các ô, hãy nhấn các phím mũi tên. Bộ đọc màn hình sẽ thông báo các ô khi bạn di chuyển theo vị trí của hàng và cột trên trang tính. Ô A1 nằm trong hàng đầu tiên của cột A. Nếu ô có văn bản trong đó, bộ đọc màn hình đọc văn bản.

 2. Để nhập hoặc thay thế văn bản trong một ô, hãy nhập văn bản, số hoặc công thức.

 3. Nhấn Enter hoặc phím Tab để chuyển sang ô tiếp theo.

Dùng AutoSum để tính tổng các số của bạn

Thêm các số trong trang tính của bạn.

 1. Di chuyển đến ô ở bên phải của hoặc ngay bên dưới các số mà bạn muốn tính tổng.

 2. Nhấn phím Alt + Windows logo, H, U, S. Để thực hiện các phép tính, nhấn Enter.

  Excel Online cộng các số và đặt kết quả ở ô bạn đã chọn.

Tạo công thức đơn giản

Bạn có thể tạo các công thức đơn giản để cộng, trừ, nhân hoặc chia các con số của mình.

 1. Di chuyển qua ô bên phải hoặc ngay bên dưới các số bạn muốn tính.

 2. Nhập dấu bằng (=). Bạn nghe: "Soạn thảo, dấu bằng."

 3. Để tạo công thức, nhập tổ hợp các số và toán tử tính toán, giống như dấu cộng (+) để làm phép cộng, dấu trừ (-) để làm phép trừ, dấu hoa thị (*) để làm phép nhân hay dấu gạch chéo (/) để làm phép chia. Ví dụ, nhập một trong các thao tác sau:

  • Để thêm số, hãy nhập = 2 + 4.

  • Trừ số, nhập = 4-2.

  • Để nhân các số, hãy nhập = 2 * 4.

  • Để chia các số, hãy nhập = 4/2.

 4. Để thực hiện các phép tính, nhấn Enter.

Excel Online chạy phép tính và hiển thị kết quả ở ô bạn đã chọn.

Áp dụng định dạng số

Bạn có thể hiển thị loại số khác nhau trong Excel Online bằng cách áp dụng định dạng, chẳng hạn như tiền tệ, tỷ lệ phần trămhay ngày.

 1. Hãy chọn những ô bạn muốn định dạng. Để chọn nhiều ô liền kề, nhấn Shift + mũi tên phím.

 2. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Shift+F10. Bạn nghe: "Cắt, menu mục."

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Định dạng số", sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "Thoại, định dạng số."

 4. Để chọn một định dạng, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe định dạng bạn muốn chẳng hạn như "Tiền tệ" hoặc "Ngày", sau đó nhấn Enter để chọn.

Tạo bảng từ dữ liệu của bạn

Bạn có thể tạo bảng từ dữ liệu của bạn để bạn có thể, ví dụ, nhanh chóng lọc hoặc sắp xếp dữ liệu.

 1. Chọn các ô mà bạn muốn bao gồm trong bảng. Để chọn nhiều ô liền kề, nhấn Shift + mũi tên phím.

 2. Để mở hộp thoại định dạng dưới dạng bảng , hãy nhấn phím logo Alt + Windows, H, T, Lê Bạn nghe: "Thoại, định dạng dưới dạng bảng."

 3. Nhấn Shift + Tab. Bạn nghe "bảng của tôi có tiêu đề," và nếu hộp kiểm được chọn hay không. Để thay đổi vùng chọn, nhấn phím cách.

  Lưu ý: Sử dụng đề mục bảng để tạo bảng của bạn có thể truy nhập hơn cho người dùng bộ đọc màn hình. Bộ đọc màn hình sử dụng thông tin đầu đề để tìm hiểu về cách xác định ô của bảng.

 4. Để tạo bảng, hãy nhấn Enter.

Sắp xếp hoặc lọc dữ liệu trong bảng

 1. Trong bảng bạn muốn sắp xếp hoặc lọc, di chuyển đến một ô với menu thả xuống sắp xếp & bộ lọc . Bạn nghe các chi tiết ô, theo sau là "Có một menu thả xuống sắp xếp và lọc."

 2. Để mở menu thả xuống, hãy nhấn Alt + phím mũi tên.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để sắp xếp dữ liệu, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Sắp xếp tăng dần" hoặc "Sắp xếp giảm dần", sau đó nhấn Enter.

  • Để áp dụng một bộ lọc đơn giản, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Bộ lọc" và sau đó nhấn Enter. Hộp thoại bộ lọc mở ra. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe các tùy chọn bạn muốn, sau đó nhấn phím cách để chọn hoặc bỏ chọn các tùy chọn. Để áp dụng bộ lọc, hãy nhấn Enter.

  • Để áp dụng một bộ lọc phức tạp, nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Bộ lọc văn bản", sau đó nhấn phím mũi tên phải. Menu bộ lọc mở ra. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe tùy chọn bạn muốn và sau đó, nhấn Enter. Một hộp thoại sẽ mở ra. Nhập các giá trị bạn muốn và sau đó nhấn Enter.

  • Để xóa một bộ lọc, hãy nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe "Xóa bộ lọc từ," theo sau là tên ô đã lọc, sau đó nhấn Enter.

Hiển thị tính toán số của bạn

 1. Tại ô nơi bạn muốn xuất hiện giá trị tổng, hãy nhập dấu bằng (=).

 2. Nhập tên của công thức hoặc hàm bạn muốn dùng chẳng hạn như tổng hoặc Trung bình. Một danh sách các hàm sẽ mở ra và Cập Nhật khi bạn nhập. Bạn nghe hàm đầu tiên trong danh sách.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe hàm bạn muốn, sau đó nhấn phím Tab để chọn nó.

 4. Nhập phạm vi ô hoặc các số bạn muốn áp dụng các chức năng trên, theo sau là dấu ngoặc đóng, sau đó nhấn Enter.

Lưu tài liệu của bạn

Excel Online tự động lưu công việc của bạn, nhưng bạn có thể thay đổi vị trí hoặc tên tệp và bạn có thể tải xuống bản sao của tệp.

Lưu bản sao trực tuyến

 1. Trong Dạng xem soạn thảo, hãy nhấn phím logo Alt + Windows, F, A, A. Hộp thoại Lưu như mở ra.

 2. Nhập tên mới cho tệp của bạn.

 3. Nhấn phím Tab. Bạn nghe "Thay thế tệp hiện có, chọn hộp kiểm" và nếu hộp kiểm được chọn hay không. Để thay đổi vùng chọn, nhấn phím cách.

 4. Để lưu bản sao của bạn trực tuyến, hãy nhấn Enter.

Đổi tên sổ làm việc

 1. Trong Dạng xem soạn thảo, hãy nhấn phím logo Alt + Windows, F, A, R. Hộp thoại đổi tên sẽ mở ra.

 2. Nhập tên mới cho tệp của bạn.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK button" (Nút OK), rồi nhấn Enter.

Lưu bản sao vào máy tính cục bộ

 1. Trong Dạng xem soạn thảo, hãy nhấn phím logo Alt + Windows, F, A, C. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến một tab hiện hoạt trên sổ làm việc của bạn.

 2. Nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe "Được chọn," theo dõi tên tab hiện tại.

 3. Nhấn Caps Lock + bên phải hoặc mũi tên trái khóa cho đến khi bạn nghe: "thông báo văn bản, hãy thực hiện bạn muốn làm gì với <the tệp name>."

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter. Tệp được tải xuống để tải xuống thư mục trên máy tính của bạn.

In tài liệu của bạn

 1. Trong Dạng xem soạn thảo, hãy nhấn phím logo Alt + Windows, F, P, P. Hộp thoại Thiết đặt in sẽ mở ra.

 2. Để in bằng cách dùng các thiết đặt mặc định, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Nút in", sau đó nhấn Enter.

Để biết hướng dẫn về cách thực hiện các tác vụ in nâng cao hơn, hãy sử dụng bộ đọc màn hình để in sổ làm việc Excel.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chú thích vào trang tính Excel

Sử dụng bộ đọc màn hình để in sổ làm việc Excel

Phím tắt trong Excel Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Excel

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×