Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với OneDrive for Business

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với OneDrive for Business

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Dùng bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để lưu trữ và chia sẻ tệp trong thư mục OneDrive for Business trên máy tính của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên và JAWS, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và hướng dẫn. Bất cứ khi nào bạn đang trực tuyến, các tệp được lưu trữ của bạn OneDrive for Business được tự động đồng bộ với thư mục này.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở OneDrive for Business

Ứng dụng OneDrive được xây dựng vào Windows 10và thư mục OneDrive tự động xuất hiện trong File Explorer của bạn.

Để kết nối với thư mục OneDrive for Business của bạn bằng File Explorer, trước tiên bạn phải đồng bộ OneDrive máy tính của bạn. Tên thư mục OneDrive for Business bao gồm tên tổ chức Office 365, chẳng hạn như OneDrive - Contoso hoặc OneDrive@Contoso.com.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo sử dụng bộ đọc màn hình để đồng bộ OneDrive for Business.

Mở OneDrive sử dụng Cortana tìm kiếm

 1. Để di chuyển tới hộp tìm kiếm Cortana, nhấn phím logo Windows. Bạn nghe: "Hộp tìm kiếm."

 2. Kiểu OneDrive. Bạn nghe: "OneDrive, ứng dụng trên máy tính." Nhấn Enter.

Mở OneDrive từ File Explorer

 1. Để mở File Explorer, nhấn biểu tượng Windows khóa + E. File Explorer mở ra với tiêu điểm trên dạng xem mục .

 2. Nhấn Shift + F6 để di chuyển đến ngăn dẫn hướng. Bạn nghe: "Dạng xem cây."

 3. Nhấn các phím mũi tên cho đến khi bạn nghe "OneDrive", rồi nhấn Enter.

Đăng nhập vào OneDrive for Business

Khi bạn mở OneDrive lần đầu tiên, bạn được yêu cầu đăng nhập, chọn vị trí của thư mục OneDrive trên máy tính của bạn và chọn tệp và thư mục bạn muốn đồng bộ.

 1. Mở OneDrive sử dụng Cortana tìm kiếm hoặc File Explorer như được giải thích ở trên.

 2. Bạn nghe: "Microsoft OneDrive. Nhập địa chỉ email của bạn." Tiêu điểm nằm trong trường địa chỉ email. Nhập địa chỉ tổ chức của bạn, và nhấn Enter.

 3. Nếu bạn có tài khoản công ty và cá nhân cho OneDrive, bạn có thể nghe: "địa chỉ email này được dùng cho OneDrive và OneDrive for Business. Mà bạn muốn đăng nhập vào first? "nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe"Cơ quan hoặc trường học, nút", rồi nhấn phím cách.

 4. Tổ chức của bạn đăng nhập trong hộp thoại mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường mật khẩu. Nhập mật khẩu của bạn. Khi thực hiện xong, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Đăng nhập", rồi nhấn phím cách.

 5. Hộp thoại này là thư mục OneDrive của bạn sẽ mở ra. Theo mặc định vào thư mục OneDrive nằm bên dướiC:\Users.... Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chấp nhận vị trí hiện tại và tiếp tục, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tiếp", rồi nhấn phím cách.

  • để thay đổi vị trí thư mục, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thay đổi vị trí", sau đó nhấn Enter.

 6. Hộp thoại đồng bộ tệp OneDrive của bạn vào PC này sẽ mở ra. Theo mặc định, tất cả các tệp và thư mục trong OneDrive for Business của bạn đều được chọn để đồng bộ. Nếu bạn không muốn đồng bộ tất cả, bạn có thể chọn các tệp và thư mục trong hộp thoại này.

  Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để đồng bộ tất cả các OneDrive for Business tệp và thư mục với máy tính của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Tiếp", rồi nhấn Enter.

  • Để chọn cụ thể OneDrive for Business tệp và thư mục đồng bộ hóa máy tính của bạn, xác định các tệp và thư mục trong hộp thoại này. Để dẫn hướng giữa các vùng trong hộp thoại, nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab. Khi bạn nghe mục đầu tiên trong của bạn OneDrive for Business, chẳng hạn như "Tệp không có trong một thư mục," bạn đã đạt danh sách thư mục và tệp của bạn OneDrive for Business. Để dẫn hướng danh sách, nhấn phím mũi tên xuống. Để chọn hoặc bỏ chọn một mục hoặc một hộp kiểm, hãy nhấn phím cách. Khi các lựa chọn được thực hiện xong, nhấn phím Tab để dẫn hướng đến nút tiếp theo và nhấn phím cách.

  Bạn hiện kết nối của bạn OneDrive for Businessvà hộp thoại chào mừng bạn đến OneDrive mở ra.

 7. Đồng bộ hóa và mở của bạn OneDrive for Business, trước tiên hãy đi đến hộp thoại chào mừng. Nhấn phím Tab một lần. Bạn nghe: "Tiếp theo." Nhấn Enter ba lần để dẫn hướng qua các trang. Sau đó nhấn Shift + Tab một lần. Bạn nghe: "Mở thư mục OneDrive của tôi." Nhấn Enter. (Được chọn) OneDrive for Business thư mục và tệp được đồng bộ, và thư mục OneDrive sẽ mở ra trong File Explorer.

Mở một mục trong OneDrive for Business

Trong File Explorer, hãy duyệt đến mục bạn muốn mở, nhấn phím cách để chọn nó, rồi nhấn Enter để mở.

Mẹo: Để chọn ứng dụng mà bạn muốn dùng để mở mục, khi trên mục, hãy nhấn Alt + H, P + E. Để dẫn hướng qua danh sách tùy chọn, nhấn phím mũi tên xuống. Khi bạn đất trên ứng dụng mà bạn muốn, nhấn Enter.

Tải mục lên OneDrive for Business

Bạn có thể tải lên tệp hoặc thư mục để OneDrive for Business bằng cách sao chép hoặc di chuyển nó vào thư mục thư OneDrive trong File Explorer, hoặc bằng cách lưu tệp trực tiếp vào OneDrive for Business bằng ứng dụng Office áp dụng.

Tải lên một mục bằng File Explorer

 1. Để mở File Explorer, nhấn phím logo Windows+E.

 2. Đi đến thư mục hoặc tệp bạn muốn sao chép hoặc di chuyển đến OneDrive for Business.

 3. Để sao chép tệp hoặc thư mục, hãy nhấn Ctrl + C. Để cắt tệp hoặc thư mục, hãy nhấn Ctrl + X.

 4. Dùng phím Tab và phím mũi tên để dẫn hướng đến vị trí mà bạn muốn và nhấn Enter.

 5. Nhấn Ctrl + V để dán cắt hoặc sao chép mục. Mục được tải lên của bạn OneDrive for Business.

Lưu tệp của bạn trực tiếp vào OneDrive for Business

Khi bạn làm việc trên tệp trong ứng dụng Office, bạn có thể lưu nó trực tiếp vào OneDrive for Business, vì vậy bạn không cần phải tải riêng biệt.

 1. Mở tệp trong ứng dụng Office áp dụng, hãy nhấn Alt + F, A. Bạn nghe: "Lưu dưới dạng."

 2. Để chọn OneDrive for Business, nhấn S. Bạn nghe: "Được chọn, OneDrive," theo sau là tên của tổ chức của bạn.

 3. Nhấn phím mũi tên phải một lần. Bạn nghe: "Hãy chọn một thư mục." Để di chuyển đến trường tên tệp, hãy nhấn phím mũi tên xuống. Nếu cần thiết, hãy nhập hoặc thay đổi tên cho tệp. Để lưu, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Để lưu tệp vào thư mục chính OneDrive for Business của bạn, hãy nhấn phím Tab để di chuyển đến nút lưu và sau đó nhấn Enter.

  • Để lưu tệp vào một thư mục con cụ thể trong OneDrive for Businesscủa bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Sắp xếp theo tên", nhấn phím mũi tên xuống để di chuyển đến thư mục mà bạn muốn lưu tệp, sau đó nhấn Enter. Khi bạn nghe thấy tên của tệp đầu tiên trong thư mục (hoặc, nếu không có các tệp trong thư mục, bạn nghe "Chúng tôi không tìm thấy gì để hiển thị dưới đây"), hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe ", nút lưu," và sau đó nhấn Enter.

Tải xuống một mục từ OneDrive for Business

Theo mặc định, tất cả các thư mục và tệp trong thư mục OneDrive for Business sẵn dùng trực tuyến và ngoại tuyến trên máy tính của bạn, nhưng bạn cũng có thể tải xuống một mục riêng lẻ.

 1. Trong File Explorer, dẫn hướng đến mục bạn muốn tải xuống từ của bạn OneDrive for Business. Khi trên mục đó, nhấn Ctrl + C.

 2. Di chuyển vào thư mục mà bạn muốn lưu mục trên máy tính của bạn, và nhấn Ctrl + V để dán nó.

Chia sẻ một mục từ OneDrive for Business

Bạn có thể chia sẻ một mục trực tiếp từ OneDrive for Business. Người mà bạn chia sẻ với sẽ nhận được thư mời qua email để xem và sửa nội dung được chia sẻ trong OneDrive for Business.

 1. Trong File Explorer, đi tới thư mục OneDrive for Business của bạn. Chọn thư mục hoặc tệp bạn muốn chia sẻ, và nhấn Shift + F10.

 2. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra, và bạn nghe: "Menu ngữ cảnh." Nhấn S và sau đó nhấn Enter. Bạn nghe: "Dạng xem trình duyệt." Với JAWS, bạn nghe "Chia sẻ," theo sau là tên của tệp, và "Dạng xem trình duyệt." Hộp thoại Gửi nối kết mở ra.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Mọi người để chia sẻ với." Nhấn Enter. Nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn chia sẻ với, và nhấn Enter. Để mời người khác, hãy nhập địa chỉ email của họ, và nhấn Enter.

 4. Nếu bạn muốn nhập ghi chú để gửi trong thư mời, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Thêm thông điệp." Với JAWS, bạn nghe: "Sửa."

 5. Nhấn phím Tab để di chuyển đến nút gửi , và nhấn Enter để gửi nối kết.

Ngừng chia sẻ một mục

 1. Trong File Explorer, đi tới thư mục OneDrive for Business của bạn. Chọn mục bạn muốn dừng chia sẻ.

 2. Nhấn Alt + S, SS. Một hộp thoại mở ra với tiêu điểm trên tùy chọn dừng chia sẻ . Để dừng chia sẻ với mọi người, hãy nhấn Enter.

Tạm dừng đồng bộ OneDrive for Business

Nếu bạn muốn tạm thời ngừng đồng bộ OneDrive for Business máy tính của bạn, bạn có thể chỉ cần tạm dừng đồng bộ và nó sẽ tiếp tục sau khoảng thời gian đã chọn.

 1. Trên màn hình nền của máy tính của bạn, dẫn hướng đến biểu tượng OneDrive for Business trên thanh tác vụ. Biểu tượng được đặt gần góc thấp phải trên thanh ở cuối màn hình máy tính của bạn. Để dẫn hướng đến thanh tác vụ, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thông báo chữ v", sau đó nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "OneDrive," theo sau là tên của tổ chức của bạn và trạng thái đồng bộ hiện tại.

  Mẹo: Nếu bạn không thể tìm thấy biểu tượng OneDrive for Business trên thanh tác vụ, nhưng có thể ẩn trong menu thông báo. Để mở menu, nhấn Enter khi bạn nghe nút hình v thông báo và dùng các phím mũi tên để dẫn hướng các mục trong menu.

 2. Nhấn Enter để mở OneDrive for Business menu. Nhấn phím Tab liên tục cho đến khi bạn nghe "Hơn, nút", và nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab để di chuyển xuống trong danh sách tùy chọn. Khi bạn nghe "Tạm dừng đồng bộ hóa", hãy nhấn Enter.

 4. Nhấn phím mũi tên xuống để nghe các tùy chọn. Khi bạn đất trên tùy chọn bạn muốn, nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để đồng bộ OneDrive for Business

Các phím tắt của OneDrive for Business trong Windows

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneDrive for Business bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng VoiceOver, iOS dựng sẵn màn hình đọc, lưu trữ và chia sẻ các tệp của bạn OneDrive for Business trên iPhone của bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Mở OneDrive và đăng nhập vào OneDrive for Business

Nếu chưa được cài đặt trên điện thoại của bạn, tải xuống Microsoft OneDrive ứng dụng từ App Store. Bạn có thể dùng ứng dụng OneDrive để đăng nhập và truy nhập nội dung của bạn trong OneDrive for Business.

 1. Đi tới màn hình Trang chủ ứng dụng OneDrive ở đâu. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "OneDrive" và gõ đúp vào màn hình.

 2. Cửa sổ Đăng nhập sẽ mở ra. Bạn nghe: "OneDrive, nút trợ giúp." Trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi bạn nghe: "Email hoặc điện thoại, trường văn bản," và gõ đúp vào màn hình.

 3. Các bàn phím sẽ mở ra trên màn hình, và bạn có thể nhập địa chỉ tổ chức email của bạn. Khi thực hiện xong, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Đi", và gõ đúp vào màn hình.

 4. Nếu bạn có cả OneDrive và OneDrive for Business sử dụng, dạng xem lựa chọn tài khoản sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi bạn nghe: "đăng nhập vào OneDrive for Business, nút," và gõ đúp vào màn hình.

 5. Bạn nghe "Hủy, nút," và cửa sổ đăng nhập của tổ chức của bạn sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi bạn nghe "Mật khẩu cho trường văn bản bảo mật," và gõ đúp vào màn hình.

 6. Các bàn phím sẽ mở ra trên màn hình, và bạn có thể nhập mật khẩu của bạn. Khi thực hiện xong, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Đi", và gõ đúp vào màn hình.

  OneDrive for Business sẽ mở ra trong dạng xem tệp .

Tải tệp lên OneDrive for Business

Nếu bạn đã lưu trữ cục bộ các tệp Office trên iPhone của bạn, bạn có thể tải chúng lên OneDrive for Business cho bảo quản và truy nhập dễ dàng từ bất kỳ thiết bị. Bạn cũng có thể lưu tệp bạn tạo hoặc sửa trên điện thoại của bạn trực tiếp đến của bạn OneDrive for Business.

Tải lên tệp được lưu trên điện thoại của bạn

Bạn có thể di chuyển một tệp Office được lưu trữ cục bộ đến của bạn OneDrive for Business cho truy nhập dễ dàng từ bất kỳ thiết bị.

 1. Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào của bạn OneDrive for Business trong ứng dụng OneDrive . Sau đó mở ứng dụng bạn đã tạo ra tệp, chẳng hạn như Word, Excelhoặc PowerPoint và dẫn hướng đến tệp.

  Mẹo: Nếu bạn đã làm việc trên tệp gần đây, bạn sẽ tìm thấy nó trong dạng xem gần đây .

 2. Khi tiêu điểm nằm trên tệp bạn muốn tải lên, trượt nhanh sang phải. Bạn nghe: "File, nút, hành động sẵn dùng." Gõ đúp vào màn hình.

 3. Một menu tùy chọn mở. Trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi bạn nghe: "Di chuyển sang điện toán đám mây, nút." Gõ đúp vào màn hình.

 4. Hộp thoại vị trí mở ra. Tiêu điểm nằm trên tên tệp. Để chọn của bạn OneDrive for Business là vị trí lưu, hãy trượt nhanh sang trái hoặc bên phải cho đến khi bạn nghe "OneDrive" và tên của tổ chức của bạn. Gõ đúp vào màn hình.

 5. Hộp thoại lưu dưới dạng mở ra. Tiêu điểm nằm trên tên tệp.

  Nếu bạn muốn thay đổi tên tệp, hãy dùng các bàn phím trên màn hình để nhập tên mới. Khi thực hiện xong, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xong" và gõ đúp vào màn hình. Các bàn phím trên màn hình đóng.

  Nếu tên tệp hiện tại không sao, hãy tiếp tục bước tiếp theo.

 6. Trượt nhanh sang phải để dẫn hướng. Để mở một thư mục, gõ đúp vào màn hình. Khi bạn đã đạt đến vị trí bạn muốn lưu vào, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Di chuyển, nút," và gõ đúp vào màn hình.

  Tệp được lưu vào của bạn OneDrive for Business, và bạn quay lại dạng xem cùng trong ứng dụng Office.

Lưu tệp trực tiếp vào OneDrive for Business

Khi bạn tạo tệp mới trong một ứng dụng Microsoft Office, bạn có thể lưu nó trực tiếp vào OneDrive for Business vì vậy bạn không cần phải tải riêng biệt.

 1. Khi bạn đã làm việc trên tệp Word, Excelhoặc PowerPoint bạn muốn lưu vào OneDrive for Business, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "đóng tệp", nút, và gõ đúp vào màn hình.

 2. Bạn nghe: "Cảnh báo, lưu các thay đổi thành < tên của tài liệu >?" Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Lưu, dấu chấm lửng, nút," và gõ đúp vào màn hình.

 3. Hộp thoại lưu dưới dạng mở ra. Tiêu điểm nằm trên tên tệp.

  Nếu bạn muốn thay đổi tên tệp, hãy dùng các bàn phím trên màn hình để nhập tên mới. Khi thực hiện xong, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xong" và gõ đúp vào màn hình. Các bàn phím trên màn hình đóng.

  Nếu tên tệp hiện tại không sao, hãy tiếp tục bước tiếp theo.

 4. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để dẫn hướng. Để mở một thư mục, gõ đúp vào màn hình. Khi bạn đã đạt đến vị trí bạn muốn lưu vào, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe ", nút lưu," và gõ đúp vào màn hình.

  Tệp được lưu vào của bạn OneDrive for Business, và bạn quay lại dạng xem gần đây trong ứng dụng.

Chia sẻ tệp từ OneDrive for Business

Bạn có thể chia sẻ tệp được lưu trữ của bạn OneDrive for Business với những người khác trong tổ chức của bạn.

 1. Trong ứng dụng OneDrive trên điện thoại của bạn, dẫn hướng đến tệp bạn muốn chia sẻ, và gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thêm hành động, nút," và gõ đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chia sẻ, nút," và gõ đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe tùy chọn mà bạn muốn dùng để chia sẻ, gõ đúp vào màn hình.

  Hộp thoại sắp tới tùy thuộc vào các phương pháp chia sẻ. Để dẫn hướng, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái. Để chọn, gõ đúp vào màn hình.

Dừng chia sẻ tệp

 1. Dẫn hướng đến tệp được chia sẻ trong ứng dụngOneDrive trên điện thoại của bạn. Khi bạn đến tệp, VoiceOver sẽ thông báo tên của tệp vào tem thời gian, kích cỡ tệp, và trạng thái chia sẻ (trong trường hợp này, "được chia sẻ"). Gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi bạn nghe "Thêm hành động, nút," và gõ đúp vào màn hình.

 3. Trong menu mở ra, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chi tiết, nút," và gõ đúp vào màn hình. Các chi tiết xem mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải. Khi bạn nghe "Được chia sẻ với", bạn đã đạt danh sách các tệp được chia sẻ với mọi người. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên của người mà bạn muốn dừng chia sẻ tệp với. Gõ đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi bạn nghe: "Loại bỏ quyền truy nhập." Để dừng chia sẻ, gõ đúp vào màn hình.

Đăng xuất khỏi OneDrive for Business

 1. Trong ứng dụng OneDrive , trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi bạn nghe "tôi, tab, 5 của 5," và gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe "Đăng xuất khỏi tài khoản này", và gõ đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn có nhiều hơn một tài khoản sử dụng, hãy đảm bảo bạn đang đăng xuất khỏi tài khoản chính xác. Bạn có thể chuyển đổi giữa các tài khoản trong dạng xem tôi . Để chọn tài khoản, hãy vuốt sang trái liên tục cho đến khi bạn đến được đúng tài khoản ở phía trên cùng của dạng xem, rồi gõ đúp vào màn hình.

 3. Đăng xuất thoại mở ra và bạn nghe: "Cảnh báo, đăng xuất." Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút OK," và gõ đúp vào màn hình để kết thúc đăng xuất.

Xem thêm

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneDrive for Business bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng TalkBack, bộ đọc màn hình Android dựng sẵn, trên điện thoại của bạn để lưu trữ và chia sẻ các tệp của bạn OneDrive for Business.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Mở OneDrive lần đầu tiên và thêm OneDrive for Business tài khoản của bạn

Nếu chưa được cài đặt trên điện thoại của bạn, tải xuống ứng dụng Microsoft OneDrive từ Play Store. Bạn có thể dùng ứng dụng OneDrive để đăng nhập và truy nhập nội dung của bạn trong OneDrive for Business.

 1. Đi tới màn hình Trang chủ ứng dụng OneDrive ở đâu. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "OneDrive" và gõ đúp vào màn hình.

 2. Bạn nghe "OneDrive" và màn hình Chào mừng mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Đăng nhập" và gõ đúp vào màn hình.

 3. Nếu bạn nhận được hộp thoại Đến Premium , trượt nhanh sang phải. Bạn nghe: "Dẫn hướng lên, nút." Gõ đúp vào màn hình. Nếu bạn nghe: "Là OneDrive Basic enough?" trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Luôn cơ bản, nút" và gõ đúp vào màn hình.

 4. Trên màn hình Chào mừng tiếp theo, bạn có thể chọn để bắt đầu tải lên camera. Trượt nhanh sang phải để không bây giờ, và gõ đúp vào màn hình.

  OneDrive sẽ mở ra trong dạng xem tệp .

 5. Để mở OneDrive for Businesscủa bạn, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "tài khoản switcher", nút, và gõ đúp vào màn hình.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "thêm tài khoản", nút, và gõ đúp vào màn hình.

 7. Một hộp thoại đăng nhập sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường địa chỉ email. Gõ đúp vào màn hình để hiển thị các bàn phím trên màn hình và nhập địa chỉ tổ chức của bạn. Khi thực hiện xong, hãy trượt nhanh sang phải để nút tiếp theo , và gõ đúp vào màn hình.

 8. Tổ chức của bạn đăng nhập trang mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Mật khẩu, hộp sửa," và gõ đúp vào màn hình. Nhập mật khẩu của bạn sử dụng các bàn phím trên màn hình. Khi thực hiện xong, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Đăng nhập" và gõ đúp vào màn hình.

 9. Trượt nhanh sang phải tới nút tài khoản switcher , và gõ đúp vào màn hình.

 10. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe OneDrive for Business tài khoản bạn muốn sử dụng và gõ đúp vào màn hình.

  Của bạn OneDrive for Business sẽ mở ra trong dạng xem tệp .

Lưu tệp vào OneDrive for Business

Nếu bạn có tệp Office được lưu trữ cục bộ trên điện thoại của bạn, hoặc nếu bạn tạo tệp mới trên điện thoại của bạn, lưu chúng vào OneDrive for Business cho bảo quản và truy nhập dễ dàng từ bất kỳ thiết bị.

 1. Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản OneDrive for Business trong ứng dụng OneDrive . Mở tệp trong ứng dụng Office bạn đã tạo tệp với, chẳng hạn như Word, Excelhoặc PowerPoint.

  Mẹo: Nếu bạn đã làm việc trên tệp gần đây, bạn sẽ tìm thấy nó trong dạng xem gần đây .

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "Tệp, nút," "Tệp, nút," hoặc "menu" và gõ đúp vào màn hình. Menu mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Lưu dưới dạng, nút," và gõ đúp vào màn hình. Hộp thoại lưu dưới dạng mở ra.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe của bạn OneDrive for Business, và gõ đúp vào màn hình.

 5. Để dẫn hướng trong OneDrive for Business, trượt nhanh sang trái liên tục. Gõ đúp vào màn hình để mở thư mục. Khi ở vị trí bạn muốn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe ", nút lưu," và gõ đúp vào màn hình. Tệp bây giờ được lưu vào vị trí bạn đã chọn trong OneDrive for Businesscủa bạn.

Tải xuống một tệp từ OneDrive for Business

 1. Mở ứng dụng OneDrive trên điện thoại của bạn và duyệt tới tệp bạn muốn tải xuống từ OneDrive for Business điện thoại của bạn. Khi bạn nghe tên tệp, trượt nhanh sang phải. Bạn nghe: "tệp lệnh, nút." Gõ đúp vào màn hình để mở menu.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Lưu" và gõ đúp vào màn hình. Lưu vị trí mặc định là thư mục tải xuống . Để chấp nhận, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Lưu", và gõ đúp vào màn hình để lưu.

  Nếu bạn muốn lưu vào một vị trí khác, hãy vuốt sang trái cho đến khi bạn nghe "Dẫn hướng lên, nút" và gõ đúp vào màn hình. Sau đó trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe vị trí bạn muốn lưu vào, và gõ đúp vào màn hình để mở thư mục. Để lưu, hãy trượt nhanh sang phải đến nút lưu và gõ đúp vào màn hình.

  Tệp được tải xuống thiết bị của bạn.

Chia sẻ tệp từ OneDrive for Business

 1. Duyệt đến tệp bạn muốn chia sẻ trong OneDrive for Business trên điện thoại của bạn. Khi bạn nghe tên tệp, trượt nhanh sang phải. Bạn nghe: "tệp lệnh, nút." Gõ đúp vào màn hình để mở menu.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chia sẻ" và gõ đúp vào màn hình. Danh sách các tùy chọn mở ra. Để nghe tùy chọn, trượt nhanh sang phải. Để chọn một tùy chọn, gõ đúp vào màn hình.

  Hộp thoại sắp tới tùy thuộc vào các phương pháp chia sẻ. Để dẫn hướng, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái. Để chọn, gõ đúp vào màn hình.

Dừng chia sẻ tệp

 1. Duyệt đến tệp bạn muốn dừng chia sẻ trong OneDrive for Business. Khi bạn nghe tên tệp, trượt nhanh sang phải. Bạn nghe: "tệp lệnh, nút."

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Chi tiết, nút," và gõ đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe: "Chia sẻ với." Bạn đã đạt danh sách các tệp hiện đang được chia sẻ với mọi người. Trượt nhanh sang phải để di chuyển qua danh sách.

 4. Khi bạn nghe người mà bạn muốn dừng chia sẻ với, hãy gõ đúp vào màn hình. Một hộp thoại mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Ngừng chia sẻ" và gõ đúp vào màn hình để chọn.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút OK," và gõ đúp vào màn hình. Bạn đã ngừng chia sẻ tệp với người đã chọn.

Đăng xuất khỏi OneDrive for Business

 1. Trong ứng dụng OneDrive trên điện thoại của bạn, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Me pivot," và gõ đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Nếu bạn có nhiều hơn một tài khoản trong OneDrive, đăng xuất áp dụng cho tài khoản mà bạn hiện đang đăng nhập. Để thay đổi tài khoản mà bạn đang dùng, trong OneDrive, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn truy nhập vào tài khoản switcher nút ở góc trên bên trái của màn hình và gõ đúp vào màn hình. Menu danh sách các tài khoản sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải để di chuyển qua menu và gõ đúp vào màn hình để chọn.

 2. Tôi menu mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Đăng xuất", và gõ đúp vào màn hình. Hộp thoại đăng xuất sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Nút OK," và gõ đúp vào màn hình để hoàn thành đăng xuất. Bạn đã đăng xuất khỏi OneDrive for Business và trở lại dạng xem tệp .

Xem thêm

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneDrive for Business bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng tường thuật viên đọc màn hình Windows dựng sẵn, trên điện thoại của bạn để lưu trữ và chia sẻ nội dung trong OneDrive for Businesscủa bạn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Mở OneDrive lần đầu tiên và thêm OneDrive for Business tài khoản của bạn

Theo mặc định, ứng dụng OneDrive trên điện thoại của bạn được kết nối với tài khoản Microsoft cá nhân mà bạn đã dùng để thiết lập điện thoại của bạn. Để truy nhập nội dung OneDrive for Business của bạn, hãy thêm tài khoản tổ chức của bạn vào ứng dụng OneDrive .

 1. Trên màn hình chính điện thoại của bạn, hãy vuốt sang trái bằng hai ngón tay để đi đến danh sách ứng dụng. Trượt nhanh sang trái để sử dụng tìm kiếm hoặc trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "OneDrive" và gõ đúp vào màn hình.

 2. Ứng dụng mở Hiển thị nội dung OneDrive của bạn trong dạng xem tất cả các tệp . Trượt nhanh sang trái liên tục cho đến khi bạn nghe "Menu" và gõ đúp vào màn hình.

 3. Menu mở ra và bạn nghe: "Tài khoản và menu thiết đặt." Trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi bạn nghe "thiết đặt tài khoản. Thêm hoặc loại bỏ tài khoản,"và gõ đúp vào màn hình.

 4. Bạn nghe tài khoản đang hiện đang dùng. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thêm tài khoản", và gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Hãy đăng nhập."

 5. Danh sách các tài khoản sẵn có sẽ mở ra. Để di chuyển qua danh sách, trượt nhanh sang phải.

  Nếu bạn đã thêm tài khoản tổ chức của bạn đến điện thoại này, bạn có thể chọn từ danh sách. Để chọn, hãy gõ đúp vào màn hình khi bạn nghe tài khoản. Sau đó trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi bạn nghe "Tiếp tục", và gõ đúp vào màn hình. Của bạn OneDrive for Business sẽ mở ra trong dạng xem tất cả các tệp .

  Nếu bạn chưa đăng nhập bằng tài khoản tổ chức của bạn chưa, hãy tiếp tục các bước sau đây:

  1. Trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi bạn nghe: "cơ quan hoặc trường học tài khoản. Gán tổ chức của bạn." Gõ đúp vào màn hình.

  2. Trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi bạn nghe "Tiếp tục", và gõ đúp vào màn hình. Bạn nghe: "Đăng nhập vào tài khoản của bạn."

  3. Nhập tổ chức email dùng địa chỉ của bạn vào bàn phím trên màn hình. Khi thực hiện xong, trượt nhanh sang phải liên tục để di chuyển đến Enter chính ở góc dưới bên phải của bàn phím, và gõ đúp vào màn hình.

  4. Bạn nghe: "đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nhập mật khẩu." Sử dụng các bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn. Khi thực hiện xong, trượt nhanh sang phải liên tục để di chuyển đến Enter chính ở góc dưới bên phải của bàn phím, và gõ đúp vào màn hình.

   Bạn nghe "Thêm tài khoản" và mở OneDrive for Business của bạn trong dạng xem tất cả các tệp .

Tải tệp lên OneDrive for Business

Nếu bạn có lưu trữ cục bộ cho tệp Office trên Windows Phone của bạn, bạn có thể tải chúng lên OneDrive for Business cho bảo quản và truy nhập dễ dàng từ bất kỳ thiết bị. Bạn cũng có thể lưu tệp bạn tạo hoặc sửa trên điện thoại của bạn trực tiếp đến của bạn OneDrive for Business.

Tải lên tệp được lưu trên điện thoại của bạn

Bạn có thể di chuyển một tệp Office được lưu trữ cục bộ đến của bạn OneDrive for Business cho truy nhập dễ dàng từ bất kỳ thiết bị.

 1. Đảm bảo rằng bạn đang dùng tài khoản OneDrive for Business của bạn trong ứng dụng OneDrive . Sau đó mở ứng dụng File Explorer từ danh sách ứng dụng hoặc màn hình chính điện thoại của bạn, nếu nó được ghim.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Thiết bị này", và gõ đúp vào màn hình.

  Mẹo: Nếu bạn đã làm việc trên tệp gần đây, bạn sẽ tìm thấy nó trong tab gần đây cũng.

 3. Để dẫn hướng thư mục và tệp, trượt nhanh sang phải hoặc trái. Để mở một thư mục, gõ đúp vào màn hình. Khi bạn nghe mục bạn muốn tải lên, gõ đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi bạn nghe: "Chia sẻ." Gõ đúp vào màn hình.

 5. Trang chia sẻ sẽ mở ra. Để chọn của bạn OneDrive for Business là vị trí lưu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "OneDrive" và gõ đúp vào màn hình.

 6. OneDrive sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên nội dung mục đầu tiên. Trượt nhanh sang trái liên tục cho đến khi bạn nghe "Thêm, nút thanh ứng dụng," và gõ đúp vào màn hình. Tệp được tải lên của bạn OneDrive for Business.

Lưu tệp trực tiếp vào OneDrive for Business

Trước khi lưu trong OneDrive for Business, đảm bảo bạn đang đăng nhập vào OneDrive for Business trên điện thoại của bạn.

 1. Khi bạn hoàn tất chỉnh sửa tệp Word, Excelhoặc PowerPoint bạn muốn lưu vào OneDrive for Business, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe "truy nhập nhanh lệnh, tệp," và gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi bạn nghe "Lưu" và gõ đúp vào màn hình.

 3. Lưu dạng xem mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Lưu bản sao của tệp này" hoặc "Xuất tệp này," tùy vào việc bạn muốn thực hiện. Sau đó gõ đúp vào màn hình.

 4. Dạng xem chọn ứng dụng sẽ mở ra. Trượt nhanh sang phải đến OneDrive và gõ đúp vào màn hình.

 5. Ứng dụng OneDrive sẽ mở ra trong dạng xem tất cả các tệp . Dẫn hướng đến vị trí mà bạn muốn lưu tệp. Sau đó trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tiếp" và gõ đúp vào màn hình.

 6. Để lưu tệp với cùng một tên tệp và kiểu tệp, chỉ cần gõ đúp vào màn hình và tệp được lưu. Để thay đổi tên tệp hoặc kiểu, hãy tiếp tục bước tiếp theo.

 7. Để thay đổi tên tệp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tên tệp", và gõ đúp vào màn hình. Kiểu sử dụng tên mới vào bàn phím trên màn hình.

  Để thay đổi loại tệp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tệp kiểu," tiếp theo là loại tệp hiện tại, và "Hộp tổ hợp" và gõ đúp vào màn hình. Nếu không có tùy chọn khả dụng, trượt nhanh sang phải để di chuyển xuống trong danh sách. Gõ đúp vào màn hình để chọn.

 8. Khi thực hiện xong, hãy vuốt sang trái liên tục cho đến khi bạn nghe "lưu một bản sao" hoặc "Xuất", và gõ đúp vào màn hình.

  Tệp được lưu vào OneDrive for Businesscủa bạn.

Tải xuống một tệp từ OneDrive for Business

 1. Mở ứng dụng OneDrive trên điện thoại của bạn và duyệt tới tệp bạn muốn tải xuống từ OneDrive for Business điện thoại của bạn. Khi bạn nghe tên tệp, gõ đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Tải xuống" và gõ đúp vào màn hình.

 3. File Explorer mở ra. Để dẫn hướng thư mục, trượt nhanh sang phải hoặc trái. Để mở một thư mục, gõ đúp vào màn hình. Khi ở vị trí bạn muốn lưu vào, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Xong" và gõ đúp vào màn hình.

  Tệp được lưu vào vị trí đã chọn trên điện thoại của bạn.

Chia sẻ tệp từ OneDrive for Business

 1. Mở ứng dụng OneDrive trên điện thoại của bạn và duyệt tới tệp bạn muốn chia sẻ từ OneDrive for Business. Khi bạn nghe tên tệp, gõ đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 2. Bạn nghe: "Chia sẻ Menu bật lên cửa sổ,." Gõ đúp vào màn hình. Danh sách các tùy chọn mở ra. Để nghe tùy chọn, trượt nhanh sang phải. Để chọn một tùy chọn, gõ đúp vào màn hình.

  Hộp thoại sắp tới tùy thuộc vào các phương pháp chia sẻ. Để dẫn hướng, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái. Để chọn, gõ đúp vào màn hình.

Dừng chia sẻ tệp

 1. Mở ứng dụng OneDrive trên điện thoại của bạn và duyệt tới tệp bạn muốn dừng chia sẻ trong OneDrive for Business. Khi bạn nghe tên tệp, gõ đúp vào màn hình bằng hai ngón tay. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 2. Bạn nghe: "Chia sẻ Menu bật lên cửa sổ,." Gõ đúp vào màn hình. Danh sách các tùy chọn mở ra. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "Dạng xem chia sẻ với mọi người" và gõ đúp vào màn hình.

 3. Bạn nghe thấy tên của tệp được chia sẻ với người đầu tiên và mức cấp phép hiện tại. Nếu có nhiều người, bạn có thể dẫn hướng xuống trong danh sách bằng cách vuốt sang phải. Khi bạn nghe tên và mức cấp phép của người mà bạn muốn dừng chia sẻ với, hãy gõ đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe "không chọn, loại bỏ quyền," và gõ đúp vào màn hình để chọn. Trượt nhanh sang phải để nút OK , và gõ đúp vào màn hình. Các quyền được Cập Nhật và bạn đã ngừng chia sẻ tệp với người đã chọn.

Đăng xuất khỏi OneDrive for Business

 1. Mở ứng dụng OneDrive trên điện thoại của bạn. Trượt nhanh sang trái liên tục cho đến khi bạn nghe "Menu" và gõ đúp vào màn hình.

 2. Menu mở ra và bạn nghe "tài khoản và thiết đặt menu" theo sau là tài khoản mà bạn đã đăng nhập. Nếu bạn đang đăng nhập với nhiều hơn một tài khoản, bạn sẽ nghe thấy số tài khoản. Trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi bạn nghe "thiết đặt tài khoản. Thêm hoặc loại bỏ tài khoản,"và gõ đúp vào màn hình.

 3. Tiêu điểm nằm trên tài khoản mà bạn đã đăng nhập. Nếu bạn đăng nhập bằng một số tài khoản, tiêu điểm nằm trên tài khoản đầu tiên.

  Để đăng xuất khỏi tài khoản đầu tiên, trượt nhanh sang phải. Bạn nghe: "Đăng xuất." Gõ đúp vào màn hình.

  Để đăng xuất khỏi tài khoản khác, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe tên tài khoản, rồi gõ đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải. Bạn nghe: "Đăng xuất." Gõ đúp vào màn hình.

Xem thêm

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneDrive for Business bằng các tính năng trợ năng

Dùng bàn phím của bạn và bộ đọc màn hình để lưu trữ và chia sẻ tệp của bạn OneDrive for Business. Chúng tôi đã thử nghiệm với tường thuật viên, nhưng nó có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là nó tuân theo các tiêu chuẩn khả năng truy nhập chung và hướng dẫn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Office 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng OneDrive for Business trong trình duyệt web của bạn, các lối tắt bàn phím sẽ khác nhau từ sử dụng trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ dùng Ctrl + F6 thay vì F6 cho nhảy xuất các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (trợ giúp) và Ctrl + O (mở) áp dụng cho trình duyệt web – không để OneDrive for Business.

Trong chủ đề này

Mở OneDrive for Business

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi tới trang đăng nhập Office và đăng nhập bằng chứng danh tổ chức của bạn.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Ứng dụng, hãy đi đến OneDrive for Business", và nhấn Enter. Của bạn OneDrive for Business sẽ mở ra trong tab trình duyệt mới.

Mở một mục trong OneDrive for Business

 1. Trong OneDrive for Business, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe: "Danh sách các tệp và thư mục." Dùng phím Tab và lên và xuống phím mũi tên để dẫn hướng đến mục bạn muốn mở.

 2. Khi bạn nghe tên mục, nhấn Enter để mở nó.

Tải mục lên OneDrive for Business

Tải lên tệp hoặc thư mục từ máy tính của bạn để OneDrive for Business.

 1. Trong OneDrive for Business, dẫn hướng đến vị trí bạn muốn tải mục.

 2. Nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe: "Lệnh." Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Tải lên", và nhấn Enter.

 3. Menu mở ra và bạn nghe "Menu" hoặc "Tải lên." Nhấn phím mũi tên xuống để di chuyển qua các mục. Khi bạn nghe loại mục bạn muốn tải lên, hãy nhấn Enter.

 4. Một cửa sổ File Explorer mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường tên tệp . Dẫn hướng đến tệp bạn muốn tải lên bằng cách dùng các phím Tab và mũi tên, hoặc nhập tên của tệp vào trường (nếu tệp nằm trong thư mục hiện đang mở). Nhấn Enter để tải lên. Đóng cửa sổ File Explorer và tệp được tải lên của bạn OneDrive for Business.

Tải xuống một mục từ OneDrive for Business

Tải xuống một tệp hoặc thư mục từ OneDrive for Business máy tính của bạn.

 1. Trong OneDrive for Business, dẫn hướng đến mục bạn muốn tải xuống, và nhấn Enter để chọn mục nếu nó chưa được chọn chưa.

 2. Nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe: "Lệnh." Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Tải xuống", và nhấn Enter.

 3. Bạn nghe một văn bản thông báo cảnh báo bạn chọn làm gì với mục bạn đang tải xuống. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Lưu", và nhấn Enter.

 4. Mục được tải xuống máy tính của bạn. Để mở mục hoặc vị trí thư mục, nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe tùy chọn bạn muốn, rồi nhấn Enter.

Chia sẻ một mục từ OneDrive for Business

Bạn có thể chia sẻ tệp và thư mục lưu trữ của bạn OneDrive for Business với những người khác trong tổ chức của bạn bằng, ví dụ, gửi nối kết đến mục trực tiếp từ OneDrive for Business. Nối kết được gửi bằng email.

 1. Trong OneDrive for Business, đi tới mục bạn muốn chia sẻ, và nhấn Enter để chọn mục đó, nếu nó chưa được chọn.

 2. Nhấn Shift + Tab cho đến khi bạn nghe: "Lệnh." Nếu lệnh đầu tiên là chia sẻ, hãy nhấn Enter. Nếu lệnh đầu tiên là nội dung khác, nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "Chia sẻ", rồi nhấn Enter.

 3. Hộp thoại Gửi nối kết mở ra. Tiêu điểm nằm trong trường địa chỉ email. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ với và nhấn Enter. Nếu bạn muốn mời những người khác, hãy nhập địa chỉ email khác và nhấn Enter.

 4. Để thêm một thư để gửi với nối kết, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Thêm thư, tùy chọn," rồi nhấn Enter. Nhập tin nhắn. Khi thực hiện xong, hãy nhấn phím Tab để di chuyển đến nút gửi . Nhấn Enter để gửi.

Ngừng chia sẻ một mục

 1. Trong OneDrive for Business, đi tới mục bạn muốn dừng chia sẻ, và nhấn Enter để chọn mục đó, nếu nó chưa được chọn.

 2. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe "nút, cột chia sẻ, chia sẻ, tiêu đề cột chia sẻ," rồi nhấn Enter.

 3. Ngăn thông tin chi tiết sẽ mở ra. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Xem các quyền", rồi nhấn Enter.

 4. Hộp thoại Quản lý truy nhập sẽ mở ra. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Ngừng chia sẻ", và nhấn Enter.

 5. Các dừng chia sẻ? thoại sẽ mở ra. Nhấn phím Tab. Bạn nghe: "Ngừng chia sẻ." Nhấn Enter để chọn và dừng chia sẻ. Để đóng hộp thoại Quản lý truy nhập , hãy nhấn Esc.

Đăng xuất khỏi OneDrive for Business

Khi bạn đăng xuất khỏi OneDrive for Business, bạn đăng xuất khỏi tài khoản Office 365 của bạn.

 1. Trong OneDrive for Business, nhấn phím Tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe: "Thiết đặt người dùng." Nhấn Enter.

 2. Ngăn tài khoản của tôi sẽ mở ra. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe "Đăng xuất", rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneDrive for Business bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×